Collection Title: Dydd

Institution: The National Library of Wales

Rights: This resource is copyright of Cambrian News Ltd.

View full details

First Previous Image 3 of 8 Next Last
Full Screen
6 articles on this page
DOLCELLAU

DOLCELLAU CRONFA CLEIFION A CHLWYFEDIGION Y RHYFEL. Yn dilyn'gwelir Mantolen Derbyniadau a Threuliau Cymdeithas y Boneddigesau sydd er dcchreuad y Rhyfel wedi bod yn paratoi yn Nolgellau ac yn anfon cymorth i gleifion a chlwyfedigion mewn Ysbyttai. Gwelir eu bod wedi casglu dnvy wahanol foddion dros £ 164 at yr amcan teilwng a dyngarol hwn, ac wedi gwario dros £ 140 ar nwyddau tuag at ddilladau, rhwymyn- au, &c. Heblaw y llafur o gasglu yr arian, glaent wedi bod yn ddiwyd a digoll, wythnos ar ol wythnos, yn gwnio y cyfryw a'u dwylaw eu hunain, gan dalu i'r gronfa £ 25 16s. 9c. am eutê brydnawniau gwnio Dyddorol yw sylwi fod £ 127 7s. Oe. o'r arian wedi eu gwario yn siopau'r dref. Anfonid yr holl ddilladau hyd Hyd. laf i Gymdeithas y Groes Goch yn Llundain i'w rhanu i'r gwahanol ysbyttai fel y byddai galw ac o Hyd. laf ymlaen, an- fonir hwynt i'r Ysbytty Cymreig yn Netleyi Anfonwyd i ffwrdd o'r dechreu hyd yn awr dros 1,500 o wahanol bethau. Haedda'r boneddigesau caredig a gweithgar bob diolchgarwch, ac. yn enwedig dylid cyd- nabod llafur diflino Mrs. Myles, yr Ysgrif- enyddes, sydd wedi aberthu cymaint mewn arian, amser a gofal i gadw'r gwaith da yn fyw a llewyrehus. DOLGELLEY SICK & WOUNDED FUND. RECEIPTS. i s. d. 1914.-Aug. to Nov.—Subscrip- tions and Collections as al- ready published 78 3 6 1915. Jan. 12th, Proceeds of Concert in Institute (less expenses 9/9) 1110 9 Jan. 15th, Mrs. HoUand's At Home" donation 5 0 0 Feb. 13th, Mrs. Owen, Cross Keys, 10/6 T. D. Harrison, Esq., 10/- 1 0 6 Feb. 13th, Bridge Afternoon, 5/6 H.Pughe; Esq., 10/6 0 16 0 March 6th, Whist Drive at Llwyn 6 8 9 May 31st, Mrs. Cox, I Maids at Ship Hotel, 6/- 16 0 July 10th, Proceeds of Merry Thought Troupe Concert 24 0 0 July 24th, Mrs. Abdy 1 0 0 Nov. 5th, Sale of Water Colour by Miss Fletcher Campbell 2 2 0 Nov. 2nd, Bridge Afternoon 0 5 7 Nov. 16th, Mrs. Holland 2 0 0 Nov. 16th, Col. Scott towards Coal for Workroom 3 5 0 Nov. 16th, Misses Browne 2 0 0 Jan. 15th to Nov. 15th, Sewing Meetings Teas 25 16 9 Bank Interest 0 2 6 £ 164 17 4 EXPENDITURE. From 10th Sept., 1914, £ s. d. to Nov. 17th, 1915. Flannel, etc., as per receipts:- W. A. Meredith, Paris House 44 18 4 T. Evans, Manchester House 8 17 7 G. D. Hughes, Draper 29 1 0 Jones Ellis, Draper 20 0 2 The Misses Bicknell 13 17 3 Evan Edwards, Draper 15 11 5 E. P. Williams, London H'se 4 1 0 1 127 7 0 Pryce Jones, Newtown, for Vests 6 6 0 Miss Jelf-Reveley, late Secretary, books, stamps, etc. 0 11 7 Material for Bandages, Wincey, etc., as per receipts 6 0 2 Carriage of Articles to Red Cross, London 0 13 0 Expenses Merry Thought Troupe Concert, July 26th, Trains from Fairbourne, 5/9 Hall, 10/ Mrs. Humphreys, 3/6; Town Crier, 1/ E.W. Evans, Printer, 13/ Ad- vertisement in Dydd 3/- Moving Piano, 5/- 2 0 3 Mrs. Roberts, County Hall 0 2 6 Coals for Workroom ..016 Secretary's expenses, stamps, postcards, etc. 0 10 3 Cheque Books 0 4 0 Balance in Bank 21 1 1 £ 164 17 4 J. J. MYLES, HON. SEC. Examined and found correct,— (Signed) H. PUGHE. A Jurfible Sale held at Froheulog realized £ 5-12-0, which was spent on pyjamas and nightshirts to be made at the Sewing Meetings. 606065 :J

CAIR COFFA

CAIR COFFA Am y diweddar GRIFFITH PIERCE, Pant- Llwyfog, Llanelltyd. Efe oedd wycli ufudd was—a gwron Garai wneud cymwynas | Dyn non o galon ddigas, j Cerddor o fri ac urddas. I HEN GYDNABOD. ■ ■■ -■

Advertising

  HAY)S? l BALSAM. W\ I WELLHA lb BESWCH Be ANWYD H  j4w/?t' s??'wy gy? ???' B S Amkrisiadxvy gyda phlant. BRm (-  GANOLLPFERYLLV/YRAGROSERS?lMt? t 

ARTHoe 1 I

ARTHoe. I Y Gymdeithas Ddiwylliadol.—Cynaliwyd yr uchod nos Wener diweddaf, yn Ysgoldy y Cynghor, dan lywyddiaeth Mr. Walter Davies, yn absenoldeb y Parch. E. Jones Edwards. A ganlyn ydoedd y rhagleft. Ffurf y cyfarfod ydoedd amrywiaethoL Dechreuwyd trwy gael unawd ar y berdon- eg gan Miss Anna Morris, Bro Dawel; Cystadleuaeth, Am raglen cyfaddas i Gyf- arfod Amrywiaethol y Gymdeithas, heb fod dros 12 item, 1, Miss Edeila Wynne Cys- tadleuaeth unawd i ferched, 1, Miss Gw^is- eth Wynne Unawd gan Mr. David Jones, Cyfanedd fawr Cystadleuaeth, chwibape unrhyw ddeuawd, 1, Mr. Goronwy Daviêsa Mr. Mynorydd Wynne Cystadleuaeth, darllen darn heb ei atalnodi, cyf. gyntai Miss Edeila Wynne a Mr. E. Parry Davies; Deuawd gan Miss Dilys Wynne a Mr. Myn- orydd Wynne; Cystadleuaeth chwareu Alaw Gymreig gydag offeryn chwyth, cyi oreu, Ritchie Ellis, R. C. Thomas, y ddall o'r Friog; Am y 6 cynghor goreu i ddya ieuanc newydd ymuno a'r Fyddin, 1, Mr- Mynorydd Wynne Cystadleuaeth unawd i feibion, 1, Mr. Goronwy Davie; Cystad- leuaeth darlunio gwrthddrych heb ei enwi, I, Mr. E. Parry Davies Ton gan barti Mr. Morris Jones, Cyfanedd fawr. Beirniad- wyd y gwahanol gystadleuaethau gan Mr- R. P. Roberts, Ynysfaig; Mr. Higgon, a Miss Roberts, Miss C. Rowlands, a Mr. M- Williams. Cafwyd cyfarfod rhagorol,, yn nodedig felly-y goreu a gawsom eto,- Cynulliad rhagorol ynghyd o bell ac agos, a mwynhawyd y cyfarfod yn fawr gan bawh." gan fawr ddisgwyl cael cyffelyb gyfarfad eto heb fod yn hir. I • W.M.W. f£>M

I IBONTDDU

I BONTDDU. Nos Fercher, Tachwedd 24ain, cynh, iodd y Gymdeithas Amrywiaethol ei chjrf- arfod dan lywyddiaeth Mr. H. Huniplirevs.. A ganlyn ceir y rhaglen :—Ton Gynyli- eidfaol dan arweiniad Mr. R. Jones, GtJa- ronwy darllen rhan gan Mr. A. Thorna.s,. Cader View; Cystadleuaeth i blant, Gwrando'n awr fy ngweddi," goreu Mr. L. Jones, Glanronwy Unawd gan Miss S. D. Humphreys, Glanafon Adroddiadgcm Miss lyi. Owen, Bronaber Deuawd gan Miss L. Jones, Ysgol y Cynghor a Miss M. M. Humphreys, Glanafon Darlleniad ga.a y Llywydd, Trioedd yr Aelwyd Ton fan gor o blant, Seren yr hafaidd hwyr," dan arweiniad Mr. L. Jones Unawd gan Miss Morgan, Post Office Cystadleuaeth aiell cwestiynau, goreu, Mr. A. Thomas Ped- warawd, dan arweiniad Mr. O. Thomas., I Cader View. Cafwyd cyfarfod da a iki- osog. Terfynwyd trwy ganu Ton Gj-rv ulleidfaol. UN O'R ARDAL. 1 y &&&

IATHROFA CAERCRAWNT

I ATHROFA CAERCRAWNT. I Y mae 11,000 o efrydwyrPrifathrá Caergrawnt yn gwasanaethu eu gwLuL Wele y manylion :—Coleg y Drindod, 2D Pembroke, 1050 Gonville a Caius, 95E; Clare, 750 Emmanuel, 648 Trinity tM.. 603 Coleg yr lesu, 559 Coleg y BreBfeiisf 556; Coleg Crist, 540; Coleg St. John, I$