Collection Title: Dydd

Institution: The National Library of Wales

Rights: This resource is copyright of Cambrian News Ltd.

View full details

First Previous Image 4 of 8 Next Last
Full Screen
2 articles on this page
Advertising

s. .1- -=- Paris House, Dolgelley. Nadolig, 1915. Mae genym stoc fawr o Nwyddau Newydd a Chyfaddas fel DP RES A. 1ST TAU UST J^TDOJLjTG- Handkerchiet Boxes j Fancy H a? id kerchiefs i Fancy Collarettes Satin Sachipts, Silk Blouses Blouse Lengths M us, I in protts, etc, Å Ladies.Øve."allsj IJ IQbrellQs,1 Faucy Tabte Covers Fancy TrayCloth" Afternoon Tea Cloths Sideboard Cloths Tea Cosies etc 1 ■ ■ y • j tlefyd KHAKI TIES, KHAKI HANDKERCHIEFS in Boxes, KHAKI WOOL SCAR FES, etc, Cyfaddas i'n Milwyr. Gwelwch y Ffenestri, PARIS HOUSE, DOIaGEJCalaKY- ———————————————————————————————L ELUSEN Y FAENOL. yg Rhenir yr uchod fel arfer, mewn Glo. Os oes rhai teilwng o'r Elusen heb fod a'u henwau ar y Rhestt (List), bydded i'r cyfryw anfon eu henwau cyn 12 o'r gloch dydd SADWRN NESAF, i Mr. E.. W STEVENS, Old Caerynwch; Mr. WM.. ALLEN, Star Stores; neu i Mr. JOHN ROGERS, 10 Maestalaran, Dolgellau. YMDDIRIEDOLWYR. I FAENOL CHARITY. TENDERS are invited for supplying 24 ys tons of COAL, to be delivered in 1 cwt. fj to 3 cwts. amongst the deserving poor > ef Dolgelley and Brithdir & )slaw'rdref. Tenders to be sent in not later than 12 noon on SATURDAY, the 18th December, 1915, to Mr. WM. ALLEN, Star Stores, Dolgelley, or to Mr. JOHN ROGERS, 10 Maestalaran, Dolgelley. The Trustees do not bind themselves to accept the lowest or any Tender. CYNORTHWYO MILWYR CLWYFTD IQ. Darfu i'r Cwrdd Cymdeithasol, yr wythnos ddiweddaf, er cynorthwyo Trys- orfa Clwyfedigion Rhyfel a'r rhai sydd yn Glaf, sicrhau y swm of34, 14s. 6c. Yr ydym yn cydnabod yn ddiolchgar Capt. E. E. Jones, Mr. Parry Jones, a Mr. Hughes, Rock Cottage, am addurno y Neuadd a Mr. F. Arnfield am roi benthyg y Berdoneg yn ddi-dal. J. J. MYLES, Ysgrifewyfides. THE COUNTY SCHOOL, DOLGELLEY. CANU CAROLAU. At THE SCHOOL, on TUESDAY, 21st DEC., 1915, from 5-30 to 6-45 p.m., CHRISTMAS CAROLS, WELSH AND ENGLISH, old and new, will be sung by the SCHOOL ÇljOI: Admission Proceeds in aid of the County School Fund fqr Dolgelley Soldiers and Sailors.

CYHOEDDIADAU SABBATHOL

CYHOEDDIADAU SABBATHOL. I-abermact (4.)—Parch. W. Pan Huws,B.D, Seisnig (A .)-Parch. T. H. Jones. Salem (M.C.)—Parch. R. T. Owen, Aber- llefeni. Bethel (M.C.)—Parch. R. P. Griffith. Cefn- canol. Seisnig (M.C.)—Parch. J. Radcliffe, B.D. Pendref-Ysgol am 2 Cwrdd Gweddi 6 Ebetyezer (W.)—Parch Langford Brooks. JudaH (B.)—Parch. Henry. Rees. PARSELl I'R MtLWYR.—Bydd Parseli yn cael eu hanfon yr wythnos nesaf i'r bechgyn perthynol i'r Fyddin sydd yn y wlad hon. Mae parseli wedi eu hanfon yr wythnosau diweddaf i'r bechgyn yn y Dardanelles ac yn Ffrainc. Rhoddir cyfle yr wythnos nesaf i anfon i'r rhai sydd hyd yn hyn heb adael eu gwlad. Derbynir y Parsel gan Mr. R. C. Evans, dyddMawrth nesaf, CYDRHWNG DEG A DEUDDEG O'R GLOCH. Cofier na wiw i neb pwy bynag cldod a parsel ar ol Deuddeg. Mae y Pwyllgor Lleol wedi anfon parsel Nadolig i bob milwr lleol yn Ffrainc a'r Dardanelles, ag y cafwyd ei gyfeiriad.—Taer erfynir ar i'r Masnachwyr fod mor garedig a chadw boxes i Mr. Evans, i anfon y parseli. Boxes oddeutu dwy droedfedd wrth droed- fedd a haner fyddai fwyaf cyfleus. Y FYDDI N.-V mae Mr. W. R. Allen, mab Mr. Wm. Alien, Star Stores, wedi ymuno ar Royal Naval Air Service Bydd yn gysylltiedig a'r Motor Section, ac y mae wedi dethol myned i Rwsia gyda Chatrawd pedd yn myned yno. Bu ei aberth yn fawr, ond teimlai er's misoedd y dylai fyned, am fod lluaws o'r Coleg wedi ymuno yn barod. Mae Mr. Ithel Roberts, mab Mr. John Roberts, School Attendance Officer, wedi ei ddyrchafu i fod yn 2nd Lieutenant yn y Fyddin. Perthynai i'r 12th R.W.F. oedd yn Kinmel Park yn aWr mae gyda'r 9th Welsh yn Oxford. Da genym ei lon- gyfarch ar ei ddyrchafiad; rhoddwyd comisiwn iddo oherwydd ei ymroad a'i allu yn y Gatrawd oedd ynddi. Derbyniodd Mr. Wm. Allen, Star Stores, £ 3 o'r Penmaen Uchaf er anfon tobacco a cigarettes i'r 7th R.W.F. sydd yn y Dar- danelles. Danfonir hwy i Q.M.S. Charlie Owen, i'w dosbarthu i'r dynion. Ym- ddengys mai Mrs. Jones, yr Housekeeper, i Mr. Goldby, sydd wedi eu cael gan ffryndiau oddeutu Penmaenpool, trwy eu bod wedi gwneud apel CYSURON I'R MIILWYR.-YN y Pwyllgor neithiwr, hysbysodd yr Ysgrifenydd, Mr. J. Jones Williams, fod cake, chocolate a cigarettes wedi eu hanfon i'r milwyr yn- Ffrainc, yn ychwanegol at yr hyn anl fonwyd i'r Dardanelles.—Hysbysodd Miss Evelyn Davies, Ysgrifenyddes y Ladies' Working Party, eu bod wed cyfarfod ddwy waith, fod yno dros 50 yn bresenol, ac y bydd llawer o nwyddau yn barod erbyn y cyfarfod nesaf \yfory).—Hysbys- wyd fod holl eglwysi y dref wedi caniatau eu Hysgoldai i'r amcan hwn, a lie nad oedd ysgoldai yr oeddynt yn barod £