Collection Title: Dydd

Institution: The National Library of Wales

Rights: This resource is copyright of Cambrian News Ltd.

View full details

First Previous Image 7 of 8 Next Last
Full Screen
1 article on this page
Advertising

CAMBRIAN RAILWAYS ANNOUNCEMENTS j < —— 1 r.(ÿ)érJ PASSENGER TRAIN ALTERATIONS  &)&; &&J UNTIL FURTHER NOTICEI The 5.10 p.m TRAIN DOLGELLEY to BARMOUTH will leave [at &;<$ — Who have a large number of convenient and suitable 6} 6}{i) SITES TO OFFER I&& WITH AN ABUNDANT SUPPLY OF WATER FOR GENERATING MOTM POWER, ee admirably adapted for the erection of WORKS, FACTORIES, WAREHOUSES A?D OTHER INDUSTRIAL U8DBUAKIWGS. (?? ??s 6} The Company are prepared to assist in the establishment of such works by entering into arrangements for siding connectioas to be made with the rail- 6;&J way, and will be pleased to obtain and furnish information to atable litell siding facilities, rates for conveyance, a. Applications should be made to:- ,e&> S. WILLIAMSON. (V Oswestry, March, 1916. GEMEAAL MANAGER. 0 Dioddefa "t Plant a flinir gan y llechau (rickets), nid yn unig boenau mawrion, ond, hefyd, maent yn agere i gael attaliad ar eu tyfiant yn y fath fodd fel ag i ammharu eu hiechyd am eu hoes. Rhaid gweithredu ar unwaith, ond gwnewch liyny yn ddoeth; peidi- wch colli munyd werthfawr ar gyffuriau amheus, allent leddfu poen, hwyrach, ond na symudant acbos y drwg. Symuda V. Scott's Emulsion i achosy drwg. Peidiapoenyplentyn,cryfhaeiesgyrngweiniaid a dechreua tytiant naturiol eto. Trwy roddi SCOTT'S yr ydych yn anrhegu y plentyn a r iechyd a'r nerth corphorol a deilynga. Ond rhaid cael SCOTT'S, ni wna unrhyw emul- sion arall y tro. Ceisiwch ef heddyw, ac arbedwch un dydd o boen i'r plentyn. Trwy orchymyn y meddyg rhoddais SCOTT'S Emulsion i fy mhlentyn-ystyriwyd ef fel yn marw —ail ennillodd nerth bob dydd trwy ei ddefnyddiad, ac an- hawdd yn awr fuasai cael bachgen mor gryf.'— A. Graham, George Street, Haswell, Durham. H ydref 10 fed, 1910. Odd! wrth unrhyw Fferyllydd, os mynwch gael SCOTT'S. Os nad ydych wedi profi Scott's, anfonwch am sampl rad, enwch y papur hwn, aafonwch 3c. stamps (at y cludiad), i SCOTT & BOWNE, Ltd., 10-11 Stonecutter Street, .r: ¡-rf London, F-C I I I -? | I I I I I J ADWAElfII. I SCOTT'S WRTH 1 YR ARWYDB ^ASHACHOI I t JSWi. I I 0 BWYS I BOBL WANLLYD AC ISEL YSERYD Cynghor y Prif Fedrl gon GWIN- -C0CH TA-ZEsT G-O 11 (TANGO WINE). BLAS ORAIDD AR BLESERAU Mae dyn iach i heinif yn cael golwg gwa. hanol iawn ar fyd a'i bleserau, rhagor Da', dyn sydd yn nychu ac yn ngafael iselder ys- bryd dybryd. A'r gwaed yn gwbl y mae wnelo iselder ysbryd. Cofus genyf i am- aethwr cadarn o gyfansoddiad unwaith yfed o farddwr ar ol poethi ei' hun with ddidol defaid ar y mynydd. Cymerwjrd ef yn glaf, y dydd canlynol, ac mor dm ydoedd iselder ysbryd arno, fel y bu farw yn mhen ychydig ddyddiau, wedi e' lwyr orchfygu gan iselder ysbryd. Er mai achos o lygriad neu wenwyniad gwaed ydoedd hwn, profa y ffaith mai gwaeledd gwaed sydd, wrth wraidd pob digalondid Digon gwir, mai'r gwaed yw yr einioes Mae gwaed trwchus yn rhagddarbod am ddiffyniad rhag difrodaeth llawer o gwyn- ion yr ym yn ddarostyngedig iddynt. Yn y cyflwr hwn, nid oes ond y Gwin Coch 1 Tango a all eich diogelu mewn meddianto iechyd. Mae'r haiarn sydd ynddo y drwythedig gan natur yn bur angenrheidio i bob dyn ar adegau neillduol, ond yn llawe iawn mwy felly pan fo'r gwaed yn deneu Mewn cyflwr o wendid o'r fath nis gall' yr t ystumog dynu haiarn o fwydydd cyilred- in, a phan y mae galluoedd atur yn isel I mae yr anallu hwn yn dyfod yn fwy llym fel nad yw gweinyddiad, (rhwy) haiarn mwy yn feddyginiaeth, ond cyfienwad coll elfen bwyd, hyny yw, bydd y Tango Wine yn gwneud i fyny ddiffygion yr ystumog o dynu haiarn o fwydydd cyffredin Dywed 8IZ W. Jones, Cefn Poeth, Talwrn, Llan gefni, yr hwn sydd wedi bod yn yfe asnaeh Gyffuriol (Drug Trade) am amser maith yn Llangefni, Bethesda, fod yn resynus meddwt fod dynion mor anwybodus o'r hyn y mae arnynt wir angen o hono i ategu bywiogrwydd a mwynhad bywyd. Cefais gyfleusdra wybod mai canmoliaet un frydol sydd iddo Nid rhai yn ei ganmol a'r lleill ddim yn ei ganmol, ond llais un frydol eu profiad ydoedd ei fod yn haeddn yr holl glod a all tafod ei draethu. Rhodder prawf ar un botel o'r gorett 3/6; ail, 2/6; trydydd, 1/9. I'w gaei gan Charlton, Llanrwst; William Williams Harlech; Roberts, Portmadoc; William Owen, Druggist, a Cowell, Penlan fawr Pwllheli; Bowen, Chemist, Criccieth Mr Ellis Griffith, Ship, Pwllheli; a Llys Car- adoc, Bettws-y-coed; Parry, Liverpool House, Trefriw; Thomas, Cross Keys, Blaenau; D. Williams, Stag, Dolgelley. Anfonir potel o'r goreu yn rhad drwy y post i ts 3/6 i leoedd nad oes siopau yn ei werthu, ond anfon at Griffith Owen Druggist, Caernarfon. AR j OSOO. Warehouse Eang. Yinofyiner 3r) Sv fa'r Dydqi.