Collection Title: Dydd

Institution: The National Library of Wales

Rights: This resource is copyright of Cambrian News Ltd.

View full details

First Previous Image 2 of 8 Next Last
Full Screen
8 articles on this page
CYNGHOR GWLEDIG DOLGELLAU

CYNGHOR GWLEDIG DOLGELLAU. Cynhaliwyd ddydd Sadwrn diweddaf.— Dewiswyd yr i-Gadeirydd-sef Mr. Owen Ellis, Gellilwyd,—yn gadeirydd am y flwyddyn, a Mr. Griffith Price, Corsy- garnedd, yn is-Gadeirydd. Pasiwyd i ddiolch i'r cyn-gadeirydd, Mr. H. H. Disley, a chydymdeimlwyd a Mr. G. Price ar farwolaeth ei fab.

BWRDD Y GWARCHEIDWAID I DOLGELLAU

BWRDD Y GWARCHEIDWAID, I DOLGELLAU. Cynhaliwyd cyfarfod blynyddol yr uchod ddydd Sadwrn, pryd y dewiswyd Mr. H. H. Disley, Corris, yn gadeirydd, a Mr. Ed- ward Williams, Abermaw, yn is-gadeirydd am y flwyddyn nesaf. Cydymdeimlad, Ar gynygiad y Cadeirydd, pasiwydpleid. lais o gydymdeimlad a Mr. Griffith Price- yn ei brofedigaeth o golli ei fab yn Ffrainc, i Diolchgarwch. Cynygiwyd gan y Cadeirydd, a chefnog- J wyd gan Mr. D. E. Davies, bleidlais o I ddiolchgarwch i Mr. R. C. Evans, y cyn- gadeirydd, am ei wasanaeth a'i ffyddlon- deb fel cadeirydd y Bwrdd, a diolchodd 1 yntau, gan fawr hyderu nad oedd wedi I creu gelynion tra y bu yn y gadair. Y Pwyllgor Trethol. Dewiswyd y rhai a ganlyn ar y pwyllgor uchod :—Mri. D. E. Davies, Abermaw O. O. Roberts, Dolgellau; H. Howells, R. i A. Roberts, Rhydymain Griffith Owen, Griffith Powell, Lewis Price, David Jones. Griffith Price, E. Gabriel, H. H. Disley, ac Ellis Lewis. Pwyllgorau eraill. Arianol:—Mri. William Owen, Morgan Williams, R. C. Evans, James Lewis, O. 0, Roberts, G. Powell, Mrs. Pughe. Pwyllgor y Ty:—Mrs. Morgan, Mrs. Pughe, Mri. R. C. Evans, William Owen, James Lewis, E. Gabriel, O. O. Roberts, E. Fielding, Evan Pugh, D. E. Davies, R. A. Roberts, Byrddio Allan :—Mrs. Pughe, Mrs. Morgan, Mri. R. C. Evans, William Owen, Morgan Williams, Lewis Price, William Hughes, 0. 0. Roberts, Mrs. Basil Jones, Mrs. Evans, Dinas Mrs. Owen, Peny- wern Miss Charles, Mrs. Gwynoro Davies, Miss Vaughan, Cae'rberllan Mrs. Evans, Egryn. 6?6?6? i

AMSER LLAWN YN CHWARELAU J FFESTINIOGi

AMSER LLAWN YN CHWARELAU J FFESTINIOG. i Hysbysir y bydd i ddwy chwarel yn j Ffestiniog weithio amser llawn rhag blaen. Bydd hyn yn newydd da i weithwyr > Ffestiniog, gan eu bod wedi dioddef i raddau helaeth am gyfnod maith oher- wydd y dirwasgiad yn y fasnach lechi. Yr oedd Mr. Lloyd George wedi addaw | anerch cyfarfod yng Nghonwy dydd Sad- j wrn diweddaf, ond oherwydd fod cyfarfod j o'r Cabinet yn cael ei gynal yr un diwrnod l gohiriwyd y cyfarfod hyd y Sadwrn nesaf.

Advertising

theCURE H A Y imam A Mril, 8 BALSAM WELLHA III I iBESWCH ac ANWVD H III Amhrisiadwy gyda Phlatit. 11'11 j Pot4ii 1/3 a 3/ GAN OLL'FFEKVI.T.WYR A GROSERS |K ||.

CROESAWIAD Y GOG I

CROESAWIAD Y GOG. I Gwcw fad, mor ber a swynol ( Yw'r dylanwad feddi Di, Mae acenion mwyn dy ganig Yn hud-ddenu 'nghalon i. Cyrcha lluoedd i rodiana Yn nhawelwch awyr iach Er cael clywed unwaith eto Dy gan beraidd, Gwcw fach. < Misoedd maith gerddasant heibio Er pan gefnaist arnaf fi, Ond disgwyliaf ddyddiau hafaidd Yn dy Ion ymweliad Di. Lonned yw dy gan eleni Ag erioed, er fod y byd Yn rhyfela, 0! nad allwn Ganu fel tydi o hyd! Anhawdd canu pan mae trallod Megis bidog yn y fron, I A Chyfandir Ewrop enwog Yn un losgfa'r funyd hon. Cana, cana, Gwcw dirion, I ddewr feibion Cymru lan, Sydd mewn cyni yn y ffosydd Ddydd a nos o dan y tan. Boed dy nodau yn tawelu I Lawer cyfaill tan ei gur I Sydd ar faes y gwaed yn gorwedd I A'i ewyllys lawn yn bur. Cana nes gwasgara'r cymyl I Sydd yn duo Cymru dlos: Cana, Gwcw 'th nodau hudol- Tyr y wawr a ffy y nos. O mi wn am lawer calon Sydd tan glwyf er's amser hit, Ac mae hiraeth yn lladrata Ei gobeithion byw, ac ir. Cana Di i'r galon honno Sydd yn gwelwi dan ei phoen, Deued iddi wyn gysuron 0 dan nefoledig hoen. Dolgellau. R. JAMES (Trebor). Ebrill 26, 1916. 6:?éÐ6:?

SUDDIAD LLONG RYFEL1 5

SUDDIAD LLONG RYFEL. 1 5? _? Dydd Gwener, cyhoeddodd y Llyw- ) odraeth y newydd i'r rhyfel-long Brydeinig Russell" fyned i wrthdarawiad a mwn ym Mor y Canoldir, a suddo. Achubwyd drosodd i 700 o'r criw, gan gynwys y Llyngesydd, 24 o swyddogion, a 676 o'r morwyr. Y mae 124 o'r swyddogion a morwyr ar go 11. Adeiladwyd hi yn 1903. Costiodd £ 1,000,000 i'w.hadeiladu.

I RA WDL YSOEDD GOGLEDD I V CYMRU i

RA WDL YSOEDD GOGLEDD I V CYMRU. i Dyma ddyddiadau Brawdlysoedd haf Gogledd Cymru a Chaer:- Drefnewydd, Mai 24 Dolgellau, Mai 26; Caernarfon, Mai 29; Beaumaris, Mehefin 2; Rhuthyn, Mehefin 5; Y Wyddgrug, Mehefin 8; Caer, Gorph. 8. j Y Barnwr yng Ngogledd Cymru fydd y Barnwr Coleridge, a chydag ef yng Nghaer byqcl y Barnwr Ridley. ,f \2J&;&;

Y WASG1

Y WASG. Y Geninen" am Ebrill. Cynwysa Syr John Rhys, gan Syr Vincent Evans Gwyliau Haf ym Mwlch Gwyn: Stori Fuddugol, gan y Parch. E. Tegla Davies Ebrill: Can, gan Emyr; 0 Gell Cof Plenydd.—Rhai Personau a Adwaenwn eu dwys a'u digrif Anhawsderau a Rhag- olygon yr Enwadau, gan yr Athraw D. Morgan Lewis, M.A.; Os wyt Gyi-nro Can, gan Eifion Wyn Atgof uwch Angof am yr Athro D. E. Jones, M.A., gan Ddyfnallt; Y Canon Hugh Roberts, gan y Parch. Meredith J. Hughes; Defod y Capel, gan Lais y Wlad Hen Lanciau y Bettws Can, gan Dawela; Y Fagnel Fawr! Can, gan J. J. Y Drefnewydd Y Parch. Henry Oliver, B.A., gan y Parch. W. Oliver, M.A. Cyflafan, Arwriaeth, Dyngarwch Can, gan Ferw; Orgraff a Chystrawen, gan Gymro Y Parch. Evan Jones, Caernarfon: Adgofion, gan Mr. D. Ivor Jones, Y.H. Y Stiwdant Stori yn Iaith Lafar Bro Morganwg, gan Mr. W. Bryn Davies A glywsoch chwi'r newydd ? Can, gan Dderwenog; Y Rhiain Ugain Oed: Canig, gan Mr. John Williams Y Parch. John Thomas, D.D., gan y Parch. D. Silyn Evans Cydweithrediad Amaeth- yddol yng Nghymru, gan Mr. Walter Wil- liams Beth yw Rheinna 'Dda ? Can, gan y Parch. W. Evans, B.A. Pa les ddaw o'r Rhyfel ? gan y Parch. Thomas H. Hughes Y Parch. H. Eryri Jones, gan y Parch. T. Idwal Jones, a Chyfaill; Y Parch. Evan Evans, Abertawe, gan Mr. J. D. Williams; Y Ffydd Ddiysgog: Can, gan Mr. Rhys Jones Saf i fyny dros dy wlad": Can, gan Ddyfed, yr Arch- dderwydd Geiriadur Groeg a Chymraeg y Parch. John Hughes, Pont Robert, gan y Parch. Daniel Aubrey Toriad Gwawr Can gan Bedr Hir. Gweddillion Llen- yddol. Gohebiaethau. Manion Bardd- onol, gan lu o Feirdd. Dywedodd tafarnwr o Birmingham iddo dderbyn llai o arian am wirodydd y Pasg diweddaf na'r un Pasg arall yn ei hanes.