Collection Title: Dydd

Institution: The National Library of Wales

Rights: This resource is copyright of Cambrian News Ltd.

View full details

First Previous Image 4 of 8 Next Last
Full Screen
7 articles on this page
Advertising

-=: -===:=- .==-===-.=.:=.==:=-==- Dymuraem alw sylw y Cyhoedd at eln BARA Rhagorol am 6d y dorth. :> 7 Hovis am 3d y Dorth Bermalille -4d Tu rog 3d Bara brown 3d „ • Buns 4 am 3jd Scones 4 am 3d MILES WILLIAms, CAMBRIAN STORES, DOLGELLEY  FFERM AR WERTH. ( ? 6?Acer-ar-hugain o Dir Da. Digon o ( \? Adeiladau, a digonedd o Ddwfr.—Ym- ofyner yn Swyddfa'r DYDD, Dolgellau. WANTED. q COOK-GENERAL and HOUSE-PARLOURMAID. ? Family of three. Country. No washing. (? Apply Mrs. CLIFTON WEST, Aber Eden,  DOLGELLEY.

CYHOEDDIADAU SABBATHOL

CYHOEDDIADAU SABBATHOL. Tabernacl (A.)-Pareh W. Pari Huws, B.D. Bwlchcoth-Am 2, Cyfarfod Gweddi. Seisnig (A.)-Parch. T. H. Jones, Salem (M.C.)—Parch. T. Mordaf Pierce. Bethel (M.C.)—Parch. D. T. Morgan, Bala. ,Seisnig (M.C.)-Parch. G. Parry Williams, M.A., Wyddgrug. Pendref-Ysgol am 2; Cwrdd Gweddi 6. Ebenezer (W.)-Parch. W. R. Jones. .Judah (B.)-Parch. H. Cernyw Williams, D.D., Corwen. Y FRAWDLYS. Gan nad oedd dim yn dod o flaen y Frawdlys ddydd Sadwrn, ni chynhaliwyd hi. O'R FYDDIN. Y mae Sergt. J. A Rees, mab Mr. a Mrs. Evan Rees, Glyn. dwr, yr hwn sydd allan yn y Dwyrain, wedi ei ddyrchafu i fod yn Quarter-Master- Sergeant. -Y mae Private E. Llewelyn Evans, mab Mr. a Mrs. Edwin Evans, Penmaen- pool, wedi cael ei ddyrchafu yn Lance- Corporal gydag adran y Machine Gun yn Grantham. ] -Bu Robert Griffith Roberts, Felin Ucha, adref am ychydig ddyddiau o 1 Ffrainc. Y mae allan er's amryw fisoedd bellach. Perthynai i'r Hussars pan yn myned allan, ond-yn awr y mae yn perthyn i'r adran sydd yn gosod mines i chwythu J trenches y Germaniaid i fyny. { —Ymwelwyd a'r dref am ychydig ddyddiau o seibiant gan filwr"Belgiaidd, yr wythnos hon. Mae yn frawd i un o'r I Belgiaid sydd yn y Brown Horse. Gwisg- ) a'r milwyr Belgiaidd yn awr wisg filwrol o khakî tebyg i'r Prydeinwyr, yn lie un las I fel cyn y rhyfel. —Mae Mr. Rod Evans, Ship Hotel, Mr. ) R. R. Jones, County School, a Mr. John Williams, o Swyddfa'r DYDD, wedi ymuno a'r Royal Garrison Artillery, ac anfonwyd hwy i Gosport, ger Portsmouth. I CYMANFAOIEDD.-Dydd Llun nesaf, cyn- helir Cymanfa Ganu y Methodistiaid yn y dref. Oherwydd afiechyd Mr. Robert Davies, Criterion, arweinir y canu gan Llew Meirion.-Eiydd Llun wythnos i'r nesaf, bydd Cymanfa yr Eglwyswyr yn cael ei chynal yn Aberdyfi. i

I DIM HOLIDAY Y LLUNGWYN

I DIM HOLIDAY Y LLUNGWYN. Hysbyswyd yn y Senedd nad oedd y Llungwyn i fod yn Bank Holiday, am fod angen am i'r holl weithfeydd sydd yn gweithio ar Gyfarpar Rhyfel beidio atal gweithio yn ystod Mehefin a Gorphenaf, oherwydd y galw mawr sydd am nwyddau i gario y Rhyfel ymlaen. Hysbysir y cedwir dydd Mawrth ar ol y Llun cyntaf o Awst yn ddydd Gwyl yn lie y Llungwyn. @

i LLOYD GEORGE AR IWERDDON

i LLOYD GEORGE A'R IWERDDON. Mae y newyddion diweddaraf sydd yn cael eu cyhoeddi yn galonogol iawn parthed yr argoel am setlo cwestiwn yr I werddon gan Mr. Lloyd George. @@@

I l HAWLIAU Y GWYR PRIOD I

?l HAWLIAU Y GWYR PRIOD. I Mae Mr. David Rhys, Bargyfreithiwr, wedi ei benodi yn ddirprwywr dros yr oil o Siroedd Gogledd Cymru oddigerth Tre- faldwyn, i wrando ceisiadau am gymorth ychwanegol oherwydd colledion arianol gan wyr priod ac eraill trwy ymuno a'r Fyddin. Bwriada agor ei Swyddfa yng l Nghaernarfon, ac ymwela a phrif drefydd pob Sir i gynal eisteddiadau. Mae y forms i'w cael yn y Llythyrdy i wneud ceisiadau. Ni chaniateir i neb gael mwy l- na £ 2 yr wythnos. c9&J&J

I j TRETH Y CYNGHOR SIR

TRETH. Y CYNGHOR SIR. Mewn cyfarfod o'r Cynghor Sir, gynhal- iwyd heddyw yn Nolgellau, pasiwyd fod y dreth am y flwyddyn nesaf i fod yn 2/10! y bunt. Mae hyn ddimai yn uwch na'r llynedd. Gwneir i fyny fel y canlyn s. c. At Amcanion Sirol 1 41 Addysg Elfenol 1 3! Addysg Uwchraddol 0 2 0 dan Ddeddf yr Ysgolion Canolraddol 0 Of 21°!: mmm

COSTAUR RHYFEL

COSTAU'R RHYFEL. Bu i Mr. Asquith, yn Nhy'r Cyffredin, yr wythnos ddiweddaf, gynyg pleidlais ar- j ianol arall am £ 300,000,000. Eglurodd fod hon yr unfed bleidlais a'r ddeg er pan dorodd y rhyfel allan,—yn gwneud cyfan- swm o £ 2,382,000,000. Er Ebrill 1, pan ddechreuodd y flwyddyn arianol bresenol, yr oedd y costau dyddiol yn £ 4,821,000, neu £ 421,000 yn fwy na'r amcangyfrif pan roed y bleidlais olaf Chwefror 21. Yr adeg hon yr oedd amcangyfrif uchaf y costau yn £ 5,000,000. Yn ystod rhai wythnosau yr oedd y costau yn fwy na hyn. 0 Ebrill I i Mai 30 gwariwyd genym £ 241,000,000, a rhanwyd hwy fel y canlyn Y Fyddin, Llynges, a'r cad-ddarpariadau, £ 149,000, 000; benthyciadau i'r Galluoedd a'r Tref- edlgftethau, £ 74,000,000; bwyd, ffyrdd halarn, etc., £ 17,900,000. Gwariwyd yr holl arian hyn mewn haner cant o ddydd- ) iau, y cyfartaledd uchaf er dechreu'r rhyfel.