Collection Title: Dydd

Institution: The National Library of Wales

Rights: This resource is copyright of Cambrian News Ltd.

View full details

First Previous Image 8 of 8
Full Screen
4 articles on this page
Advertising

7 -0- COMMERCE HOUSE, Lion St., DOLGELLEY. -'=:==-====" Great Summer Sale ='C'C=' m_ .C" t.ff: Immense Reductions Real Bargains. To begin Saturday next July 22. LADIES BLACK COTTON HOSE Sid., IO!d., and Is. LADIES BLACK PRINT BLOUSES Is. 6d., ls.9d., and Is. llid. LADIES WHITE BLOUSES Is. 6d., Is. 8d., and Is. Illd. LADIES BLACK BLOUSES Is. 6d., Is. 8d., and Is. IIld. LADIES DELAINE BLOUSES 2s lid., and 3s. lid. LADIES WHITE UNDERSKIRTS Is 11 id., 2s. 3d., and up. LADIES CLOTH DRESS SKIRTS 2s lid., 3s. lid., 4s. lid. LADIES WHITE DRESSSKIRTS 2s. lid., 3s. lid., and 4s. lid. LADIES COLOURED UNDER SKIRTS Is. lid., 2s. 3d., 2s. 6d. LADIES JERSEYS COATS 3/11—4/11—5/11. LADIES NECKLACE FOR HALF PRICE LADIES GLOVES ALL COLOURES& BLACK. IN LISLE SUEDE FINISH 912 1/ 1/3, 1/6. LADIES COLOURED APRONS, 6-1 2 EACH. CHILDREN OVERALLS, 1/ 1/6, Is. Illd. LADIES ROBES FOR HALF PRICE LADIES COSTUMES FOR HALF PRICE. LAD IEST CORSETS, Is. 6d., Is. lid., 2s. 3d., 2s. 6d.. PETER f-PAN COLLARS S!d., EACH. HATS AND FLOWERS HALF PRICE. E. tIe 61 Iv OWEN. r-is

SERCHUS I A HOFF GOFFAWDWRIAETH I

SERCHUS A HOFF GOFFAWDWRIA-ETH I am fechgyn dewr Dolgellau a gollasant eu bywydau yn yr ysgarmes cydrhwng y Gwledydd a Germani. 01 f'anwyl gyfeillion galarus Mi wn fod eich galar yn fawr; Pwy ddwed beth a fydd mewn un diwrnod? Pwy wyr beth a ddigwydd mewn awr? Gobeithion a lanwai eich mynwes Am iddynt ddychwelyd yn fyw, Ond heddyw yr ydych mewn alaeth— Nid ydynt yn mhlith y rhai byw. Mae mil o amrywiol adgofion Yn rhedeg drwy'ch meddwl bob awr, Nes ydych fel rhai yn breuddwydio Das achos cyfyngder mor fawr; A.'r gofid sy'n pwyso pob gofid Yw'r sicrwydd digysur y sy',— Na welir hwy mwy yn dychwelyd- "Na ddychwel hwy mwyach i'ch ty." Rhai gwrol ond Uawn o dynerwch Rhai addfwyn a dewr oeddynt hwy; Edmygid eu moesau rhinweddol Gan bawb o drigolion y plwy; Rhai ufudd, aberthodd eu hunain Ar allor gwasanaeth eu gwlad, Drwy hynny, archollwyd hwy'n greulon Nes lladdwyd hwy'n wir yn y gad. Mi gredaf, y buasai'n fil hawddach I oddef alaethiad fel hyn, Pe cawsech hwy gartref i'w gweini A'u gwisgo mewn amdo ac arch; A'u claddu yn meddrod y teulu Yng nghanol arwyddion o barch. Mor anhawdd^ yw^dioddfe^teimladau A thrallod mor dreiddiol a hwn! 1 Nid oes ond y Nefoedd all nerthu Eich hysgwydd i gario'r fath bwn. Boed i chwi oil ddysgu dywedyd 0 galonlbeth bynnag a ddaw,— Ewyllys yr Arglwydd a wneler, "Ymostwng a wnawn dan Ei law." H.|04, WILLIAMS.

Advertising

T EET H I E E T N I Good cod Teeth Erff t u ))*t. Healt h means Absolutely PAINLESS DENTISTRY Should your Teeth require any attention call and see MR. R. A. KALTON tiid get Free Con ultation at c' /o Mrs. Williams, WNION VIEW, .j DOLGELLEY High-Class Teeth and Workmanship at lowest possible prices. Perfect Fit and Natural Appearance guaranteed. Branc;ies t-]PIHOS; 22, Church Street, BALA CHIRR: DOLGFLLEY WALLPAPERi at LOWEST PRICES An quantity, large or small, WHOLESAL PRICES. Stock exceeds 250,000 rolls r all classes. Write for patterns, stating class required. (Dept. 146), BARNETT WALLPAPER Co., LTD., KNOTT MILL, j tANCHESTER. nr-

I RHIWMATIC AC ANHWYLDEB Y KIDNEY

RHIWMATIC AC ANHWYLDEB Y KIDNEY Y mae Rhiwmatic yn ganlyniad uric "ii crystals yn y llywethau a'r cymalau, effaith, gormod o uric acid yn y cyfansoddiad y methodd yr elwlod (kidneys) ei symud fel y bwriadodd natur gyda hyn y cytuna pob meddyg graddedig. A'r acid hwn yw'f achos o boen yn y cefn, lumbago, sciatica, gout, anhwyldeb y dwr, carreg, grafel, a. dropsy. Mae llwyddiant TabieJi Estora at drill- j Rhiwmatic a ffurfiau eraill o anhwyldeb yr -1 elwlod i'w briodoli i'r ffaith eu bod yD adferu'r elwlod i weithredu'n naturiol, af thrwy hyny symudir achos yr anhwyldeb, yr hyn o angenrheidrwydd a symuda'r effeithiau drwg a ddeillia o hono ac mp- wedi iachau achosion dirifedi gwedi met iant meddyginiaethau ereill, yr hyn sy'n cyfrif am danynt yn prysur gymeryd lle'r meddyginiaethau hen ffasiwn a werthir- am brisiau sydd allan o gyrraedd pawb ond y cyfoethog, ac sydd yn fynych syrthiO mor fyrr o'r honiadau rhyfeddol a, =el y mae ffydd ynddynt wedi mynd. ar goll, Ii I brofi fod Tabiedi Estora yn llawn deilyngu y desgufiad ohonynt-meddy .9- iniaeth onest am bris gonest-anfonir un. blychaid llawn o 40 Tabled i Dtlarllenwyc U Y Dydd fel sampl rhad, ar dderbyn- h ad y rhybudd hwn a 3c. mewn llythyr- tnodau i dalu'r cludiad, y pacio, &c. > Ar werth gan Fferyllwyr, am 1/3 y blwch o 40 Tabled, neu 6 blwch am 6/9. rAm Sampl-flwch llawn, cyfeirier Estora Co., 132, Charing Cross Road, London W.C.—Agents: E. & G. Wynne Williams, M.P.S., Chemists, Queen Sq" DoIgeBey.