Collection Title: Dydd

Institution: The National Library of Wales

Rights: This resource is copyright of Cambrian News Ltd.

View full details

First Previous Image 2 of 8 Next Last
Full Screen
4 articles on this page
No title

Yn ol adroddiad swyddogol Syr Doliglas I Haig, nos Sadwrn, ymddengys i'r Prydein- I wyr enill tir i'r gogledd o Pozieres. Cym- erodd yr Awstraliaid a'r fyddin newydd ran. yn yr ymladdfa. Cymerwyd llinell y gelynion orchuddiai 2000 llath o dir, ac amryw ganoedd o gareharorion. Ceisiodd y gelyn adenill y tir, ond yn hollol ofer. Daliodd y Ffrancod eu tir yng Ngwaith Thiaurhont, yng nghymydogaeth Verdun, I aT ol brwydr hyd nos gyda'r Almaeniaid. BRWYDRO YN YR AIFFT. 1 Cyhbeddir gan y Swyddfa Ryfel i'r Tyrciaid yn rhifo 14,000 ymosod ar y J safleoedd Prydeinig ger Romani, i'r dwyr- ain o Port Said ar Awst 3 a 4. Adroddir nad oedd ymosodiadau y Tyrciaid yn cael iinrhyw effaith ar gaer- feydd y Prydeinwyr. Ar yr ochr ddeheuol elai y frwydr yn ffafr y Prydeinwyr, y rhai a gymerasant o 400 i 500 yn garchar- onon. Caed cynorthwy mawr i ymosod ar y gelyn gan y llongau rhyfel Prydeinig oeddynt ym Man Tina. Pan yn ysgrifenu yr oedd bnvydro yn myned yn mlaen. Y mae y tymheredd 100 o raddau yn y cysgod. I Mae ymgais o eiddo'r Tyrciaid i ymosod ar yr Aifft, wedi troi allan yn hollol aflwyddianus. Ar ol ymladd caled am beth amser ffodd y gelyn. Erbyn nos Sadwrn cymer- cdd y Prydeinwyr yn garcharorion 2,500 o Dyrciaid, ac yn eu mysg rai Elltnyn, a hefyd cymerasant feddiant o bedwar I o ynau mawrion a nifer o machine-guns. Xewyddion cysurlawn gawn o Ffrainc. Llwyddodd y Prydeinwyr i gymeryd meddiant o 3,000 llath o ail-linell yr ) ES?x?n i'r gogledd o Pozieres am bellder o i 600 llath. Mae nifer mawr o garcharorion hefyd wedi eu cymeryd i'r ddalfa. Cymerodd yr Awstraliaid ran amlwg yn yr ymosodiad a meddianwyd 2,000 o latheni o'r llinell nos Wener. 1 Gwnaed nifer o wrthymosodiadau gan yr Ellmyn, ond yr oil yn aflwyddianus. Yn Verdun ceisiodd y gelyn wneud O l o Thiaumont, i'r Firancod gilio yn ol o Thiaumont, ond yr oil yn ofer. Ar v Haw arall maei- Ffrancod wedi manteisio ar y eyfle ac wedi enill tir. Mae ymladd caled yn myned ymlaen yn Rwsia. Ddydd Gwener cymerodd y Rwsiaid 140 o swyddogion a 5,500 o filWyr yn garcharorion. TASG HINDENBURG. Y mae'r "Muenchener Neueste Nach- richten," wtth wneud sylwadau ar waith Hindenburg ar y ffrvnt ddwyreiniol estyri- edig, yn" dweyd ei fod wedi cael tag sydd bron yn amhosibl i unrhyw feidrolyn ei chyflawni. Dywed fod y byddinoedd Rwsiaidd erbyn hyn wedi eu llwyr adfer, a'u bod yn cael eu hadgyfnerthu gan adnoddau di ben draw, a'u bod yn bygwth yr holl fyddinoedd sydd yn y dwyrain. Y maerit viedi a:?feddiannu tiriogaeth eang ar y ffrynt ddeheuol, yr hwn le I oeddynt wedi golli cyn hyn. Y BRWYDRO AR Y CYFANDIR. Ychydig o hanes NEWYDD a gafwyd I o'r Cyfandir yr wythnos ddiweddaf. Mae brwydr fawr a pharhaus yn cymeryd lie, a bywydau lawer yn cael eu .colli. Cyfrifir colledion Prydain ar hyd fis I Gorffenaf yn ddwy fil bob dydd, ncu 60,000 yn y mis. Colled drom—ac eto colled ysgafn, ac ysgafn iawn pan ystyrir amgylchiadau y brwydro fel y'i desgrifwyd mewn ysgrif yn flaenorol. Tuedd sydd mewn rhai i feio mai ychyd- ig o dir a enillir gennym. Da fydd i'r beirniaid gofio yr hen ddiareb Gymreig, "araf deg yr eir ymhell." Dyna sy'n esbonio y dyspeidio yn yr ymosodiadau ar lannau'r Somme. Wedi enill o honom ddarn o dir yr ydys yn diogelu hwnnw fel na fedr y gelyn ei gymeryd yn ol cyn ceisio o honom symud yn, mlaen. Canys mae llawer o waith i fyddin fo'n ymosod heblaw ymladd. Cymerer un enghraifft syml. Am bob milltir o ffrynt 'sydd gennym ar y Somme ceir dros 600 milltir o. wifrau teligraff a teliffon yn cysylltu yr adran honno a phencadlys y fyddin tu ol iddi. Dywedir am y bwldog Prydeinig un- [ waith y caffo ei ddanedd yngwddf ei elyn na ollyno ei afael tra'r erys anadl yn ei ffroenau. Gellir ei dorri yn ddarnau ond deil ei afael, a sudda ei ddanedd ddyfnach, ddyfnach ynghorff ei elyn nes ei ladd. A dyna mae byddin Prydain I yn wneud a'r Germaniaid yn Ffrainc I heddyw. Mae ei danedd yngwddf byddin Germani, ac ni ollyna ei gafael mwyach ( doed a ddelo. s Yn y cyfamser mae'r Ffrancod yn Verdun yn ad-enill o ddydd i ddydd y tir a enillwyd gan y Germaniaid y chwe mis diweddaf; tra Rwsia hithau yn ad- enill y tir a gymerodd i'r Germaniaid flwyddyn i'w enill a'i grvfliau ag am- ddiffynfeydd. Y RWSIAID YDYM. I Torri drwy'r Germaniaid. I j Methiant Gwrth-ymosodiad. I Cyhoeddwyd manylion swyddogol a I ganlyn parthed gwrth ymosodiadau aidd-, gar y Rwsiaid, ar ol ymosodiad cyntaf I y Germaniaid yn Champagne. Yr oedd Prif gatrawd arbennig y I Rwsiaid wedi bod. yn y llinell am chwe I diwrnod. Tua phump o'r gloch y bore, I Gorff. 16, dechreuodd y cyflegrau ar I eu gwaith, a pharhasant hyd ganol dydd, gan achosi colledion mawr Oddeutu saith o'r gloehr' rynhyddodd angerddol- rwydd yr ymosodiad. Symudodd y cad- fridog ei safle i orchymyn, a thuag wyth o'r gloch hawdd canfod oddiwrth y bom- • bardio gyda'r cyflegrau fod ymosodiad ar fin cael ei wneud. Derbyniai y lloches- ? feydd dan belenau a Bfrwydrent yn eu canol, nes claddu v .=e-guns a'r cyflegrwyr. Po ff yrnicaf y deuai'r gelyn mwy hamddenol a phenderfynol y deuai'r Rwsiaid. Naw o'r gloch distawodd y bombardio, a dynesodd y don ymosodol gyntaf. Goll; i \\>d cawod o fwledi v 'i i' tanllyd, ac aeth y gelyn i gysgodi. Goll- yngwyd y fath gawod o dan gan y cyfleg- rau Ffrengig fel y gorfodwyd yr ail don o'r milwyr Germanaidd i sefyll. Fodd bynag, drwy gymorth y cyflegrau trymion llwyddodd y Germaniaid i drieiddio drwy'r warchffos flaen. Heb golli amser, gorchmynodd arwein- ydd yr adran hon fod gwrth-ymosodiad ffyrnig i gael ei wneud. Rhuthrodd y Rwsiaid yn mlaen gan waeddi, "Y ni, y Rwsiaid, sydd yma." Dechreuodd y Germaniaid betruso, yna torwyd eu rhengau, ac yn y diwedd ffois- ant, gan adael llawer o garcharorfon, meirw, a chlwyfedigion yn nwylo'r Rws- iaid. "Yr wyf yn foddhaus iawn," meddai'r Cadfridog Lokhvitzky. "Y mae'r Ger- maniaid yn awr yn deall fod y Rwsiaid yn barod yn Ffrainc fel yn Volhynia, yn barod i aberthu ei hundin i'r dyn olaf yn hytrach.nag encilio troedfedd." (ý)(ý)(ý)

EIN BUDDUGOLIAETH YN YMYL

EIN BUDDUGOLIAETH YN YMYL. Y dydd o'r blaen cyhoeddodd y Journal un o brif newyddion Ffrainc, y genadwri oddiwrth Mr. Lloyd George (Ysgrifenydd Rhyfel):— "Heddyw gwelwn ben y daith yn eglur oblegid yn nes a nes y daw llwyddiant ein harfau yn y Dwyrain a'r Gorllewin 't a mantais i ni. Bydd i ni yn sicr lwyddo i enill y ddemocratiaeth y fuddugoliaeth a mantais i ni. Bydd i ni yn sicr lwyddo i enill i ddemocratiaeth y fuddugoliaeth fwyaf enillodd erioed. <

ABERMAW II

ABERMAW. YR YSGOL SIROL.-Mewn canlyniad i'w safleoedd yn yr arholiad am fynediad i mewn y mae'r rhai canlynol wedi enill ysgoloriaethau: Jack Loxton, Hilda Thom as, ac Ann Ellen Rees, Abermaw; William Pughe Thomas, Dyffryn; a Maglona Da vies Arthog. Hefyd, caiff y rhai canlynol ysgoloriaethau yn rhinwedd cymun rodd- ion Lewis Lewis a John Morgan: Gladys Rocke, Gordon Wellings, a Sidney Price, Amermaw. &;œ>

NEWYDDION

NEWYDDION.. ■ r Dydd Sadwrn yn Stallingboro', ger n Grimsby, sylwodd nifer o ysigawtwyr ieuainc ar gannoedd o wylanod y mor yn hofran uwchben gwrthrych neilltual Caed allan mai- corff dyn ydoedd. .Bu pump o bersonau, y mwyafrif yn blant, foddi yn yr Afon Hafren yr iwyth- nos ddiweddaf. Y mae milwr clwyfedig mewn ysbyty yn Chatham, a darn' o groes o amgvlch ei wddf. Y mae y groes yn aros, ond y mae y darlun o Grist oedd arni wedi ei saethu ymaith. Dyna achubodd ei 1 fywyd. Anfonodd pobl India, hanner cant o geir modur yn rhodd i'r devrnas hoiy ynglyn, a'r rhyfel.