Collection Title: Dydd

Institution: The National Library of Wales

Rights: This resource is copyright of Cambrian News Ltd.

View full details

Image 1 of 8 Next Last
Full Screen
7 articles on this page
Advertising

Llyfr Newydd ar Bwnc y Dydd-Y RHYFEL. PRIS- Crefydd a ?N???? M Archebion i'w hanfon yn KVWW W ¥ ▼ fi ddioed i Traethodau ar Faterhm Ath- HUGHESBROS ? y ^d' I • onyddo), Diwinydd< a Dolgelloy. Dolgelll)Y. Chymtleittiasol. Dolgelley. .ja ====== GAN YR ATHRO D. MIALL EDWARDS, M.A 3/6

IfiHIWMATIC AC ANHWYLDEB Y KIDNEY r

fiHIWMATIC AC ANHWYLDEB Y KIDNEY r Y mae Rhiwmatic yn ganlyniad uric acid crystals yn y llywethau a'r cymalau, effaith gormod o uric acid yn y cyfansodd- iad y methodd yr elwlod (kidneys) ei symud fel y bwriadodd natur; gyda hyn y cytuna pob meddyg graddedig. A'r acid hwn yw'r achos o boen yn y cefn, lumbago, sciatica, gout, anhwyledb y dwr, carreg, grafel, a dropsy. Mae llwyddiant Tabledi Estora at drin Rhiwmatic a ffurfiau eraill o anhwyldeb J yr elwlod i'w briodoli i'r ffaith eu bod yn adferu'r elwlod i weithredu'n naturiol, ? a. thrwy hynny symudir achos yr anhwyl- deb, yr hyn o angenrheidrwydd a symuda'r effeithiau drwg a ddeillia o hono; ac mae Wedi iachau achosion dirifedi gwedi meth- iant meddyginiaethau ereill, yr hyn sy'n cyfrif am danynt yn prysur gymeryd lle'r meddyginiaethau hen ffasiwn a werthir 3-m brisiau sydd allan o gyrraedd pawb V ond y cyfoethog. Mae TABLEDI Estora yn llawn deilyngu y desgrifiad o honynt- meddyginiaeth onest am bris gonest—1/3 y blwch o 40 dabledi, neu chwe blychaid am 6/9. Ar Werth gan Fferyllwyr ymhob man, neu'n i rhad trwy post, am y prisiau hyn, oddi- "Wrth Estora Co., 132 Charing Cross Road, London, W. C.

IMERCHED

MERCHED. JJioddeta Merched yn tynych oddiwrth saldra, cur a phoen, o dan yr argraff eu bod yn ebyrth i afielhydon sy'n gyffredin i'r ystleri deg, ond yn amlach nag i'r gwrthwyneb y mae i'w briodoli i'r elwlod (kidneys), ac mewn achosion o'r fath fe fydd i flychaid neu ddau o ESTORA TAB- LETS eu llwyr adferu!. 0 leiaf, mae'r prawf yn werth ei wneud, gan fod dedwydd wch a llwyddiant merch ar hyd ei hoes yn dibynnu yn hollol ar ei hiechyd. Agents: R. & G. Wynne Williams, Chemists, Queen Square, Dolgelley

Advertising

WALLPAPERS at LOWEST PRICES Any quantity, large or small, WHOLESALE PRICES. Stock exceeds 250,000 rolls, all classes Write for patterns, statin class required. (Dept. 146), BARNETiT" vVALLPAPER Co., LTD., KNOTT MIL LANCHESTER. ESBONIAD Dr. OLIVER ar EFENGYL MATTHEW- Pris 2/6. Swyd,ifalr"Dvdd.&-

f MOLE SKINS MOLE SKINS

f MOLE SKINS. MOLE SKINS R. WATSON & Co., Pioneers of the Mole- skin Industry, the Oldest and Largest Collectors in Great Britain, still continue to pay the Highest Prices for Mole. Otter, Fox, Cat, and Badger Skins, Pheasaat Tails, Plumage, etc. CASH forwarded immediately on receipt of goods. Write for our Price List before sending else- where. Note our ONLY Address- R. WATSON & Co., The "ALL BRITISH" Firm, Dalkeith House 65, Farringdoo Street, LONDON, E.C.

IIJHANES DANIEL

JHANES DANIEL. HOLWYDDOREG AR H:\NES DANIE* (gan v Parch. E.Wnion Evans, Derwetilas| Dyma un o'r lluaws Holwyddorega* bylaw gyhoeddir yn Swyddfa'r Djpgg, edydd." Fe gynwys chwech o beno&w, ac ar ffurf holi ac ateb eir a'r disgvbS dnfF hanes Daniel yn fanwl. Ychwanegk at werth y Uyfryn drwy osod ar ddiwesldl pob penod addysgiadau pwrpasol oddiwilfc yr hanes Ei bris yw ceiniog.

Advertising

CHICKS fed on Aarswood Chick- V- Rearing Meal (Sussex Grotmd weigh a pound apiece heavier at 10 weefe old than chicks fed on ordinary fojadL Prove this to your profit. 3-2x-lb. bag 9|& Worth double. Try it from Humphrey Morris, Pharmacist, Bridge St., Dolgelfcy. Maes Liatur y Methodistiaid am 1916-If ESBOIAD AR I EFENflYt IOAB. GAN Y Parch. To ROBERTS, Llanrwst. Pris 1/6. ACORIAD I DDIWINYDDIAETH Y TESTAMENT NEWYDD. Parch. James Charles. 3'J8. rw cae! gan MRI. HUCHES BROS., "Dysgedydd" Office, DolgeUey.