Collection Title: Dydd

Institution: The National Library of Wales

Rights: This resource is copyright of Cambrian News Ltd.

View full details

Image 1 of 8 Next Last
Full Screen
1 article on this page
Advertising

Dolgellau, GWENER, hydref 13, 1916. PRIS CEINIOG, Paris House, Dolgelley. ) Mae'r Gauaf yn dod a rhaid i bawb ofalu mewn pryd am Ddilladau Clyd a Chynes. Mae pob adranyn Paris House yn ORLAWN 0 Nwyddau Newyddlo12 AM BRISIAU I SIWTIO PAWB 1 dlhi dUi iiflti ilflh ifflr A A AiuA..ft.^lh.ilh..lUi.^li^lk^flh^li, ^cfLAllh,,nb. „illlMiHi».ltlltL(dh.trhwtrtl>.A,.iniL.frbt..iniui ■ Stock f wy nag, erioed o LADIES JACKETS, hefyd GENTLEMEN'S OVERCOATS. DEUWCH, GWELWCH, a BERNWCH DROSOCH eich HUNAIN W. Ä. MEREDITH. RHIWMATIC AC ANHWYLDEB Y KIDNEY Y mae Rhiwmatic yn ganlyniad uric acid crystals yn y llywethau a'r cymglau, effaith gormod o uric acid yn y cyfansodd- iad y methodd yr elwlod (kidneys) ei symud fel y bwriadodd natur; gyda hyn y cytuna pob meddyg graddedig. A'r acid hwn yw'r achos o boen yn y cefn, lumbago, sciatica, gout, anhwyledb y dwr, carreg, grafel, a dropsy. Mae llwyddiant Tabledi Estora at drin Rhiwmatic a ffurfiau eraill o anhwyldeb yr elwlod i'w briodoli i'r ffaith eu bod yn adferu'r elwlod i weithredu'n naturiol, a thrwy hynny symudir achos yr anhwyl- deb, yr hyn o angenrheidrwydd a symuda'r effeithiau drwg a ddeillia o hono; ac mae wedi iachau achosion dirifedi gwedi meth- iant meddyginiaethau ereill, yr hyn sy'n cyfrif am danynt yn prysur gymeryd lle'i meddyginiaethau hen ffasiwn a werthir am brisiau sydd allan o gyrraedd pawb ond y cyfoethog. Mae TABLEDI Estora yn llawn deilyngu y desgrifiad o honynt- meddyginiaeth onest am bris gonest—1/3 y blwch o 40 dabledi, neu chwe blychaid am 6/9. Ar werth gan Fferyllwyr ymhob man, neu'n rhad trwy post, am y prisiau hyn, oddi- wrth Estora Co., 132 Charing Cross Road, London, W. C. MERCHED. >3 VP ?ioddefa Merched yn fynych oddiw??h ,j saldra, cur a phoen, o dan yr argraff eu  bod yn ebyrth i afiechydon sy'n gyffredin [ i'r ystlen deg, ond yn amlach nag i'r gwrthwyneb y mae i'w briodoli i'r elwlod (kidneys), ac mewn achosion o'r fath fe ifydd i flychaid neu ddau o ESTORA TAB- LF-Ts eu llwyr adferu!. 0 leiaf, mae'r prawf yn werth ei wneud, gan fod dedwydd wch a llwyddiant merch ar hyd ei hoes yn dibynnu yn hollol ar ei hiechyd. Agents: R. & G. Wynne Williams, Chemists, Queen Square, Dolgelley. C*C* d • f. &%R IVF TO FARMERS. OIL ENGINES (Petrol and Paraffin) Suitable for CHAFF CUTTING, CRUSHING,. I KIBBLING, CHURNING, PUMPING, ( SAWING, &C. CRUSHERS, KIBBLERS, &C. AGENT, J. OSWALD EDWARDS, LION GARAGE, DOLGELLEY. TO LET. Aran Villa, Glyndwr Street, Dolgelley. Rent Inclusive £ 16. Apply Mr. John, Morris, C. E. School, Glyndyfrdwy, ( Llangollen, or Mr. Edward R. Jones,, Collector, Dolgelley.