Collection Title: Dydd

Institution: The National Library of Wales

Rights: This resource is copyright of Cambrian News Ltd.

View full details

Image 1 of 8 Next Last
Full Screen
3 articles on this page
Advertising

Paris House, Dolgelley. GWLANENI CYMREIG. I Yr ydvm wedi cael stock fawr i fewn o wla tineni Gwynioii a Lliwiau, hefyd pob math o FLANELETTES yn mhob lliw a phatrwm, a'r oil wedi eu prynu yn lIawer is nag; a ell i r heddyw. S,°7 Grysau a Tronsiau Cymreig gonedd I DDYNION, bob pris, wedi eu prynu yr un adeg.  EIN MANTAIS NI YW EICH MANTAIS CHWI. DALIWCH AR Y CYFLE. W. Ä. MEREDITH.

RHIWMATIC AC ANHWYLDEB Y KIDNEY

RHIWMATIC AC ANHWYLDEB Y KIDNEY Y mae Rhiwmatic yn ganlyniad uric acid crystals yn y llywethau a'r cymalau, effaith gormod o uric acid yn y cyfansodd- iad y methodd yr elwlod (kidneys) ei symud fel y bwriadodd natuf; gyda hyn y cytuna pob meddyg graddedig. A'r acid hwn yw'r achos o boen yn y cefn, lumbago, sciatica, gout, anhwyledb y dwr, carreg, grafel, a dropsy. Mae llwyddiant Tabledi Estora at drin Rhiwmatic a ffurfiau eraill o anhwyldeb yr elwlod i'w briodoli i'r ffaith eu bod yn adferu'r elwlod i weithredu'n naturiol, a thrwy hynny symudir achos yr anhwyl- deb, yr hyn o angenrheidrwydd a symuda'r effeithiau drwg a ddeillia o hono; ac mae wedi iachau achosion dirifedi gwedi meth- iant meddyginiaethau ereil, yr hyn sy'n cyfrif am danynt yn prysur gymeryd lle'i meddyginiaetbau hen ffasiwn a werthir am brisiau sydd allan o gyrraedd pawb I ond y cyfoethog. I Mae TABLEDI Estora yn llawn deilyngu y desgrifiad o honynt- meddyginiaeth onest am bris gonest—1/3 y blwch o 40 dabledi, neu chwe blychaid am 6/9. Ar werth gan Fferyllwyr ymhob man, neu'n rhad trwy post. am y prisiau hyn, oddi- wrth Estora Co., 132 Charing Cross Road, London, W. C. MERCHED. Dioddefa Merched yn fynych oddiwrth saldra, cur a phoen, o dan yr argraff eu bod yn ebyrth i afiechydon sy'n gyffredin i'r ystlen deg, ohd yn amlach nag i'r gwrthwyneb y mae i'w briodoli i'r elwlod (kidneys), ac mewn achosion b'r fath fe I fydd i flychaid neu ddau o ESTORA TAB- LETS eu llwyr adferu!. 0 leiaf, mae'i j prawf yn werth ei wneud, gan fod dedwydd wch a llwyddiant merch ar hyd ei hoes I yn dibynnu yn holler ar ei hiechyd. Agents: R. & G. Wynne Williams, Chemists, Queen Square, Dolgelley.

Advertising

TO FARMERS. OIL ENGINES (Petrol and Paraffin) Suitable for CHAFF CUTTING, CTOSHSHS* < KIBBLING, CHURNING, PUMPUW, SAWING, &c. CRUSHERS, KIBBLERS, &C. AGENT, — J. OSWALD EDIAARIK LION GARAGE, DOLGELLEY. TO LET. Aran Villa,, Glyndwr Street, Doigefe. Rent Inclusive -£16. Apply Mr. Jeis Morris, C. E. School, Glyndyfrawr Llangollen, or Mr. Edward R. JeraSf; Collector; Dolgelley.