Collection Title: Dydd

Institution: The National Library of Wales

Rights: This resource is copyright of Cambrian News Ltd.

View full details

Image 1 of 8 Next Last
Full Screen
3 articles on this page
Advertising

m Llyfr Newydd ar Bwnc y Dydd-Y:RHYFEL. Crefydd a Bywyd Traethodau ar Faterion Ath- rouyddol, Diwinyddol, a Cliymdeithasoi. GAN YR ATHRO D. MIALL EDWARDS, M.A I PRIS- 3/6 Archebion i'w hanfon yn ddioed i HUGHES BROS "Dydd," Dolgelley. | 3/6 ) ANTHEMAU CYMANFA YR AN NIBYNWYR. Gellir cael y rhai hyn yn ATIdields Music Warehouse. YN BAROD. I'w cael yn SWYDDFA'R DYDD. Xlyfr5-. au Cymanfa yr Annibynwyr. Pri. lId.. SEND FOR PRICE LIST. 11 l,ST" |J|f MENOING BEITS and H-RWtSs l | N, nf2ed to Punch holes. drive Rivets, and bend back the prong?. Neat and strof' Of all local Irm,- morn gers. or send I f-. for box (assorted) to-

RHIWMATIC AC ANHWYLDEB Y KIDNEY

RHIWMATIC AC ANHWYLDEB Y KIDNEY ) Y mae Rhiwmatic yn ganlyniad uric j acid crystals yn y llywethau a'r cymalau effaith gormod o uric acid yn y cyfansodd- iad y methodd yr elwlod (kidneys) ei symud fel y bwriadodd natur; gyda hyn y cytuna pob meddyg graddedig. A'r acid hwn yw'r achos o boen yn y eefn, lumbago, sciatica, gout, anhwyledb y dwr, oarreg, grafel, a dropsy. Mae llwyddiant Tabledi Estora at drin Rhiwmatic a ffurfiau eraill o anhwyldeb yr elwlod i'w briodoli i'r ffaith eubod yn adferu'r elwlod i weithredu'n naturiol, a thrwy hynny symudir acjios yr anhwyl- deb, yr hyn o angenrheidrwydd a symuda'r effeithiau drwg a ddeillia o hono; ac mae wedi iachau achosion dirifedi gwedi meth- iant meddyginiaethau ereill, yr hyn sy'n cyfrif am danynt yn prysur gymeryd lle'l meddyginiaethau hen ffasiwn a werthir am brisiau sydd allan o gyrrasdd pawt- cnd|y cyfoethog. Mae TABLEDI Estora yn llawn deilyngu y desgrifiad o honynt- meddyginiaeth onest am bris gonest—1/3 y blwch o 40 dabledi, neu chwe blychaid am 6/9. Ar werth gan Fferyllwyr ymhob man, neu'n rhad trwy post, am y pnsiau hyn, oddi- wrth Estora Co., 132 Charing Cross Road, Lofidon, W. C. MERCHED. Dioddefa Merched yn fynych oddiwrth saldra, cur a phoen, o dan yr argraff eu bod yn ebyrth i afiechydon sy'n gyffredin i'r ystlen deg, ond yn amlach nag i'r gwrthwyneb y mae i'w briodoli i'r elwlod (kidneys), ac mewn achosion o'r fath fe fydd i flychaid neu ddau o ESTORA TAB- LETS eu llwvr- adferu!. 0 leiaf, mae'r prawf vn werth ei wneud, gan fod dedwydd wch a Ihvyddiant merch ar hyd-,ei hoes yn d-ibynnu yn hollol ar ei hiechyd. Agents:, R. & G. Wynne Williams, Chemists, Queen Square, Dolgelley.

Advertising

/TO FARMERS. t OIL ENGINES  (Petrol and Paraffin) Suitable for CHAFF CUTTING, CRUSWOSS^ KIBBLING, CHURNING, PUMPI, SAWING, &C. f CRUSHERS, KIBBLERS, &C, AGENT, — J. OSWALD EDWARDS, LION GARAGE, DOLGELLEY. TO LET. Aran'Villa, G-iymlwr Street, Pr>n;v' ,y. Re?t' Inclusive ?16. Apply 3h. ?a ?/ C. 'E. School, Glyndyt'rdwy Llangollen, or Mr. Edward R, jt r