Collection Title: Dydd

Institution: The National Library of Wales

Rights: This resource is copyright of Cambrian News Ltd.

View full details

Image 1 of 8 Next Last
Full Screen
1 article on this page
Advertising

Am bob math o Nwyddau cyfaddas fel PRESANTAU NADOLIG GELWCH YN > V Paris House, Dolgelley. Dewisiad diguro mewn pob math o Fancy Goods i siwtio pawb Ladies Silk Blouses, Collarettes, Gloves, Hankerchief Boxes, Scarves, Ties, etc. HEFYD Gents' Ties, Braces, Mufflers, Umbrellas, Handkerchiefs, Gloves, etc. GWELWCH Y FFENESTRI. RHIWMATIC AC ANHWYLDEB Y KIDNEY Y mae Rhiwmatic yn ganlyniad uric acid crystals yn y llywethau aIr cymalau, effaith gormod o uric acid yn y cyfansodd- iad y methodd yr elwlod (kidneys) ei symud fel y bwriadodd natur; gyda hyn y cytuna pob meddyg graddedig. A'r acid hwn yw'r achos o boen yn y cefn, lumbago, sciatica, gout, anhwyledb y dwr, carreg, grafel, a dropsy. Mae llwyddiant Tabledi Estora at drin Rbiwmatic a ffurfiau eraill o anhwyldeb yr elwlod i'w briodoli i'r ffaith eu bod yn adferu'r elwlod i weithredu'n naturiol, a thrwy hynny symudir achos yr anhwyl- deb, yr hyn o angenrheidrwydd a symuda'r effeithiau drwg a ddeillia o hono; ac mae wedi iachau achosion dirifedi gwedi meth- iant meddyginiaethau ereill, yr hyn sy'n cyfrif am danynt yn prysur gymeryd lle'i ineddyginiaethau hen ffasiwn a werthii am brisiau sydd allan o gyrraedd pawb ond y cyfoethog. ■ i '■ Mae TABLEDI Estora yn llawn deilyngu y desgrifiad o honynt- meddyginiaeth onest am bris gonest-lf3 y blwch o 40 dabledi, neu chwe blychaid am 6/9. Ar werth gan Fferyllwyr ymhob man, neu'n rhad trwy post, am y prisiau hyn, oddi- wrth Estora Co., 132 Charing Cross Road, London, W. G. MERCHED. Dioddefa Merched yn fynych oddiwrth saldra, cur a phoen, o dan yr argraff eu bod yn ebyrth i afiechydon sy'n gyffredin i'r ystlen deg, ond yn amlach nag i'r gwrthwyneb y mae i'w briodoli i'r elwlod (kidneys),' ac mewn achosion o'r fath fe fydd i fiychaid neu ddau o ESTORA TAB- LETS. eu llwyr adferu!. 0 leiaf, mae'r prawf yn werth ei wneud, gan fod dedwydd wch a llwyddiant merch ar hyd ei hoes yn dibynnu yn hollol ar ei hiechyd. Agents: R. & G. Wynne Williams, Chemists, Queen Square, Dolgelley. TO FARMERS. OIL ENGINES ¡o (Petrol and Paraffin,? (P Suitable for CHAFF CUTTING, CRUSHING. KIBBLING, CHURNING, PUMPI, SAWING, &C. CRUSHERS, KIBBLERS, &C. AGENT, -J. OSWALD EDWARDS, LION GARAGE, DOLGELLEY-H YN BAROD. I'w cael yn SWYDDFA'R DYDD. Llyfr- au Cymanfa yr Annibynwyr. Pris I id- ? (