Collection Title: Dydd

Institution: The National Library of Wales

Rights: This resource is copyright of Cambrian News Ltd.

View full details

First Previous Image 7 of 8 Next Last
Full Screen
1 article on this page
Advertising

CAMBRIAN ?? RAILWAYS ? ??? THE R COUNTY SCHOOL r *■ ,UULt!ELLEYi ■ —— The Doigelley Grammar School, Endowed A D. 1665). j -BOARDING AND DAY SCHOOL FOR BOYS. Preparation for the Universities, the Professions, the Civil Service, and Com- mercial Life. Prospectus with all particulars from HEADMASTER ^"= LLYFRAU CYHOEDDEDIG "Gan HUGHES BROS., DOLGELLAU HAU'R PLANT-sef Adioddiadau a Dadleuon i Blant y Gobeitblu, y Demi, a'r Ysgol, gan y Parch. W Ross Hughes, Borthygest Pris 6c CYDYMAITH Y PLANT-sef Llvfr Dadleuo ac Adroddiadol i Blant, at wasan tet v Gobeithluoedd a Chyfarfo dy dd Lien vddol. Gan y Parch E. Wniot Evans, Derwenlas, Machynlleth Pris 6c OARLLEN BOB YN CAM-sef Cvfreso Lyfrat at ddysgu darllen Safon 1.. II Ill Mae y Hyfrau hyn wedi eu graddoti gan Mr. G R. Hug: eS YsgolfeKtr Bethel ^rfon Pris Is v dwsin f. > YN EISIAU. lJ ,BACHGEN 0 15 i 16 oed. Ymofyner ag— REBERI THOMAS Felin IFaf, Dolgellau ———————————————— £ 19 EXTRA profit from same number of hens in six months was made by one poultry-keeper who added Karswood Poultry Spice, to the soft mash. Packets 2d., 6d., 1/ I'w gael gan H. Morris, Chemist, Dol- gelley. TEElHI T E E T H I I Teeth Health means Absolutely PAINLESS DENTISTRY Should your Teeth require any attention (-all and set MR R A. KALTON who visits Dolgelley every FRIDAY, aud get Free Consultation at /0 Mrs. Williams, WNION VIEW DOLGELLEY High-Class Teeth and Workmanship at lowest possible prices. Perfect Fit and Natural Appearand guaranteed. branches —KHOS; 22, Church Street i BALA CHIRK DOLGELLEY WALLPAPERS at LOWEST PRICES Any quantity, large or small, WHOLESALE PmcES Stock exceeds 250,000 roMs aU classes. Write for patterns, ,st. class reqwred. (Dept. 146), BARNEn WALLPAPER Co., LTD., KNOTT MILL. tANCHESTER., 0 BWYS I BOBL WANLLYD AC ISE YSBRYD Cynghor y Prif Fedrlygon. iN • rr..A l"J" GO (TANGO WINL) V BLAS ORIADD AR BLESERAU Mac dyn iach i heinii yn caei golvvg gw- lianoi lawn ar fyd a'i bleserau, rhagc: naJ dyn sydd yn nychu ac yn rigaidel iseidei. yn bryd dybryd. A'r gwaed yn gwbl y mae a wnelo iselder ysbryd. Cofut genyt i am- aethwr cadarn o yfansodciad u waith yied <) farddwr ar ol poethi ei hun witb ddidcl defaid ar y mynydd. Cymeiwyd ef yn glaf, y dydd caniynol, ac mot drwm -d-'edd iselder ysbryd arno, iel y bu Urvt yn irhrn ychydig ddyddiau, wed e' lWYI orchivgu gan iselder ysbryd. Er M acho o lygriad neu wenwyniad gwaed ydoen d hwn, profa y ffaith mai gwaeledd gwaed sydd wrth wraidd pob digalo: did Digon gwir, mai'r gwaed yw yr eiruoes Mae gwaed trwchus yn rhagddarbod m ddiffyniad rhag difrodaeth llawer o gwyn- ion yr ym yn ddarostyngedig iddynt. Yn y cyflwr hwn, nid oes ood y Gwiu Coch Tango a all eich diogelu mewn meddiant o iechyd Mae'r haiarn sydd ynddo y drwythedig gan natur yn bur angenrheidio i bob dyn ar adegau neillduol, ond yn llawe iawn mwy felly pan fo'r gwaed yn deneii Mewn cyflwr o wendid o'r fath nis gall yt vstumog dynu haiarn o f wy dy ddcy.red- in, a phan y mae galluoedd natur yn isel mae yr anallu htfn yn ^fod yn fwy llym fel nad yw gweinyddiad (rhwy) haiarn mwy yn feddyginiaeth, ond cyflenwad coll elfen bwyd hyny yw, bydd y Tango Wine yn ewneud i fyny ddiffygion yr ystumog o dvnu haiarn o fwydydd cyffredin Dywe Mr W* Jones, Cefn Poeth, Talwrn, Llan gefni yr hwn sydd wedi bod yn y Fasnac Qvffuriol (Drug Trade) am mser maitb vn Llangefni, Bethesda, fod yn resynus meddwl fod dynion mor anwybodus o r hyn y mae arnynt wir angen o hono i ategu bywiogrwydd a mwynhad bywyd. Cefai- evflcusdra wybod mai canmoha -t au frydol sydd iddo Nid rhai yn ei ganmo a'r lleill ddim yn ei ganmo), oi d ilais un frydol eu profiad ydoedd eifcd yn haeddu vr holl glod a all tafod ei draethu. Rbodder prawf ar un botel o'r goreu 3/6- ail 2/6; trydydd, 1/9. I'w gael gan Charlton, Llanrwst; William VViihams Harlech Roberts, Portmadoc William Owen. Druggist, a Cowell, ,dan taw pwllheli; Bowen, Chemist, Criccieth: m Ellis Griffith, Ship, Pwllheli; a L s Car- adoc, Bettws-y-coed; Parry, Liverpool House, Trefriw; Thomas, Cross Keys Blaenau; D. Williams, Stag, Dolgellev. Anfonir potel .o'r goreu yn rhad drwy y post 3/6 i leoedd nad oes siopau yn ei werthu ond anfon at Griffith Owen Druggist, Caernarfon