Collection Title: Dydd

Institution: The National Library of Wales

Rights: This resource is copyright of Cambrian News Ltd.

View full details

Image 1 of 8 Next Last
Full Screen
1 article on this page
Advertising

POB AMSER Y Nwyddau diweddaraf k XN PARIS HOUSE, DOLGELLAU, DEWISIAD GOREU YN Y SIR. POB ADRAN YN ORLAWN O'R i M Newest SPRING GOODS "Y Nwyddau Goreu am y Prisiau iselaf" "1rI' 11' The HOUSEi MILLINERY PARIS HOUSE, DOLGELLEY.  1"; THE DOLGELLEY COUNTY SCHOOL DISTRICT. NOTICE OF AUDIT. Notice is hereby given that Arthur E. Ellis, Esquire, the Assistant District Auditor for the North Wales District will audit the Accounts of the Governing Body of the above named School district and of their officers for the year ended the 31st day of March 1917, on Friday the 27th day of April 1917 at 9.30 o'clock in the fore noon at the County School, Tlolgelley, and that all such accounts duly made up and balanced together with the Vouchers and other documentsi in relating thereto will be deposited the office of the undersigned at Bridge St., Dolgelleyfor seven clear days before f ,e date of Audit, and that all persons ?teresteed are at liberty to in- ject and take copies or extracts from ?he said Accounts when so deposited without fee or reward. J. JONES WILLIAMS, 5th April 1917. Clerk to the Governor: ki- h i- r » i RHIWMATIC AC ANHWYLDEB Y KIDNEY Y mae Rhiwmat|c yn ganlyniad uric acid crystals yn y llywethau a'r cymalau, effaith gormod o uric acid yn y cyfansodd- iad y methodd yr- elwlod (kidneys) ei symud fel y bwriadodd natur; gyda hyn y cytuna pob meddyg graddedig. A'r acid hwn yw'r achos o boen yn y cefn, lumbago, sciatica, gout, anhwyledb y dwr, carreg, grafel, a, dropsy. Mae Rwyddiant Tabledi Estora at drin Rhiwmatic a ffurfiau eraill o anhwyldeb yr elwlod i'w briodoli i'r ffaith eu bod yn adferu'r elwlod i weithredu'n naturiol, a thrwy hynny symudir achos yr anhwyl- deb, yr hyn o angenrheidrwydd a symuda'r effeithiau drwg a ddeillia o hono; ac mae wedi iachau achosion dirifedi gwedi meth- iant meddyginiaethau ereill, yr hyn sy'n cyfrif am danynt yn prysur gymeryd lle'l meddyginiaethau hen ffasi-vvn a werthir am bnsiau sydd allan o gyrraedd pawb ond y cyfoethog. Mae TABLEDI Estora yn llawn deiljJC8, y desgrifiad o honynt- meddygu^^HR onest am bris gonest—1/3 y blwcb (9.. dabledi, neu chwe blychaid am 6/9. At werth gan Fferyllwyr ymhob man, rhad trwy post, am y prisiau hyn, oddi-, wrth Estora Co., 132 Charing Cross Roait I London,W.C, L-, MERCHED. v Dioddefa Merched yn fynych oddimft., saldra, cur a phoen, o dan yr argsratf em bod yn ebyrth i afiechydon sy'n Vr ystlen deg, ond yn amlach nag t'f gwrthwyneb y mae i'w briodoli i'r AwkA (kidneys), ac mewri achosion o'r it ft St fvdd i flvchaid neu ddau o ESTORA TAli- LETS eu llwyr ad feru O leiaf. ssaeY prawf yn werth ei wneud. gan fod dedwiii wch a llwyddiant merch ar hyd ei fwft yn dibynnu yn frollol ar ei hiechyd. r Agents: R. & G. Wynne Wffiiams,, Chemists Queen Square, D-oigelley