Collection Title: Dydd

Institution: The National Library of Wales

Rights: This resource is copyright of Cambrian News Ltd.

View full details

Image 1 of 8 Next Last
Full Screen
4 articles on this page
Advertising

Important Spring Show YN PARIS HOUSE, DOLGELLAU, < $ $ > < $ >< $ > < $ >< < l MEWN f MEWN • 1 11 LrfLI rfIllMl P DV Blouses, Feater Bas, Mil CK I ? Gloves, a Ladies Tailor Made Costumes,yn y Styles mwyatdiweddaraf .IIt1"'II1"III'IIII'F'III' The HOUSE sMILLINERY PARIS HOUSE, DOLGELLEY.

RHIWMATIC AC ANHWYL0E6 Y MONEYI RHIWMATIC AC ANHWYLOEB Y KTDNEY

RHIWMATIC AC ANHWYL0E6 Y MONEY I RHIWMATIC AC ANHWYLOEB Y KTD!NE-Y ? Y mae Rhiwmatic yn ganlyniad uric aoid crystals yn y llywethau a'r cymalau, effaith gormod o uric acid yn y cyfansodd- iad y methodd yr elwlod (kidiseys) ei symud fel y bwriadodd natur; gyda hyn y cytuna pob meddyg graddedig. A'r acid hwn yw'r achos o boen yn y cefn, ) lumbago, sciatica, gout, anhwyledb y dwr, carreg, grafel, a dropsy. Mae Uwyddiimt Tabledi Estora at drin Rhiwmatic a ffurfiau eraill o anhwyldeb yr elwlod i'w briodoli i'r ffaith eu bod yn adferu'r elwlod i weithredu'n naturiol, a thrwy hynny symudir achos yr anhwyl- deb, yr hyn o angenrheddrwydd a symuda'r effeithiau drwg a ddeillia o hono; ac mae wedi iachau achosion dirifedi gwedi meth- iant meddyginiaethau ereill, yr hyn syn cyfrif am danynt yn prysur gymeryd lle'i meddyginiaethau hen ffasiwn a werthir am brisiau sydd allan o gyrraedd pawb ond jf1^vfoethog. Mae TABLEDI Estora yn llawn deilyngu y desgrifiad o honynt- meddyginiaeth onest am bris gonest—1/3 y blwch o 40 dabledi, neu chwe blychaid am 6/9. Ar werfch gan Fferyllwyr ymhob man, neu'n rhad trwy post, am y prisiau hyn, oddi- wrth Estora Co., 132 CharingCrews Road, London, W. C.

MERCHEDj i

MERCHED. Dioddefa Merched yn fynych oddiwrth saldra, cur a phoen, o dan yr argraff eu bod yn ebyrth i afiechydon sy'n gyffredin i'r ystlen deg, ond yn unlach nag i'r gwiihwyneb y mae i bnodoli i'r elwlod (kidneys), ac mewn c o'r fath fe fydd i flychaid nea j hu o ESTORA T AB- LETS eu llwyr adferul. 0 leiaf, mae'r prawf yn werth ei wneud, gan fod dedwydd wch a Uwyddiant merch ar hyd ei hoes yn dibynnu yn hollol ar ei kiechyd. AgeIitSt R. & G. Wynne Williams Chemists Queen Squa-e^^Dolgelley

Advertising

||L LYFRAU CYHOEDDEDIG \.Tan HUGHES BROS., DOLGELLAU SLYCHAU'R PLANT-sef Adxoddiadam a Dadleuon i Blant y Gobeithfe, y Demi, a'r Ysgul, gan y Pardfe. W R ss Hughes, Borthygest Pris Be SYBYMAITH Y PLANT—sef LIvfr DaJeue ac Adroddiadol i Blant, at wasastaet v Gobeitbluoedd a ChvfarfodycklLfett yddol Gan v Parch E Wtion Evans, Derwenlas, Machynlleth. Pris 6c ESE03sTIAD All EFENGYL lOB, y I Parch T. ROBERTS, Llan,