Collection Title: Seren Cymru

Institution: The National Library of Wales

Rights: This resource is copyright of Baptist Union of Wales.

View full details

First Previous Image 2 of 16 Next Last
Full Screen
1 article on this page
Advertising

CYNNYG DIGYNNYG. Gyfieithiad- Newydd o'r Testament Newydd I gyda Nodiadau, Gan Dr. Edwards, Caerdydd. Gwerthir Cyfrolau III. a IV. (Rhufeiniaid dros Dadguddiad) am 2/6 am y ddwy, neu 1/6 yr un. Telir cludiad 6 ac uchod, a rhoddir,y 7fed yn rhad i'r Dosparthwr. Nid oes ond ychydig iawn o'r Gyfrol I (4/-) a'r II. (2s/-) ar law. Hefyd, Swper yr Arglwydd Cymraeg neu Saesneg), 4c. yr un (cy- hoeddedig 1/- a 1/6). Telir cludiad 6 ac uchod. Yr oil eddiwrtb yr Awdwr. Llawlyfr Moliant. i ARGRAFFIAD YR "UNDEB." Cloriau. Solffa. Hen Nodiant. a. o. s. o. Llian 2 0 2 6 Lledr 3 0 3 6 Eto Gwell ao Ysfcwyth 4 0 4 6 Morocco 5 6 6 0 Cludiad un copi drwy'r Llythyrdy, 5c. Y 13eg i Ddosbarthwyr a Llyfr-werthwyr. Telir cludiad gwerth Punt ac uchod gyda'r Rheilffordd, Gofalor enwi yr Orsaf agosaf wrth arcliebu. i ( Anfoner at Y Parch. E. EDMUNDS, 111; 26, Cradoc Street, SWANSEA. YN AWR YN BAROD, Cofiant J. R. Jones, Ramoth, Yn cynnwys CASGLIAD HELAETH O'l LYTHYRAU Gan Y PARCH. DAVID WILLIAMS. Gyda phennod ar Fywyd a Llafur J. R. Jones yn eu perthynas a'i Oes," gan y Parch. T. Shankland Bangor, Hefyd amryw o Ddarluniau, trwy gar digrwydd Mr. O. M. Edwards, M.A., Llanuwchllyn. Pennodau XXXVIII., Tud. 848. Demy 8vo, Llian, Pris 7s. 6c. I'w gael gan yr awdwr,— D. WILLIAMS, Baptist Minister, Brynawel, Llannon, Llanelly. — 1 COLQUHOUN & Co. ESTABLISHED 1880 Woollen  CALASH!ELS' Manufacturers, ?SS? Scottand. | NY LENGTH CUT AT MILL PRICES. CARRIAGE PAID. PATTERNS of our LOVELY GENUINE GOODS sent Post Free on approval to any Lady or Gentleman. SCOTCH TWEEDS VESTINGS MANTLE CLOTH9- SUITINGS FLANNELS RUGS T?O??'NGS SHIRTINGS ??KETS SHEETING OVEROOATINGS DRESSES KNITTING YARNS. &c, IAI/S/M Growers' Own Wool Made Into ??O??any kind of Woollen Goods and ColqUh*Un's Patterns. Im our booklet Truths about Tweeds. won* to."p for Particulars. (Aftntf Vfuittft) Cyhoeddedig gan W. M. Evans a'i Fab, Swyddfa Seren Cymru," Caerfyrddin. ipr 15 o Lyfrau Adroddiadol. 1.—Yr Adroddwr Ieuanc. Yn eynwys (Iros Haner Cant 0 Ddarluniau Syml a Byrion at wasanaeth y Plant. Gan y Parch. J. TAFIONYDD DAVIES. Pris 6ch.; trwy'r post, 7o. 2.-Adroddlyfr Dirwestol. Yn cynnwys Dadleuon, Caneuon, a Darnau priodol i'w hadrodd. Gan AWENYDD. Pris 6ch.; trwy'r post 7c. 3.-Y Gwenith Gwyn. Amcenir i'r llyfr hwn fod at wasanaoth yr Ysgol Sabbothol a Chyfarfodydd Llenyddol. Gan y Parch. D. OLIVER EDWARDS. Pris Is.; trwy'T post, Is. Ig. 4.-Yr Ardd Flodau. Un o'r Llyfrau goreu i Adroddwyr, &c. Gan yr un Awd wr Pris Is.; trwy'r post, Is. lg. 5.-Y Pren Afalau. Llyfr yn eynwys Traethodau, Dadleuon, &c., at wasanaeth yr Ysgol Sabbothol a'r Cyfarfodydd Blynyddol. Gan yr un Awdwr. Pris Is.; trwy'r post, Is. Ig. 6.—Y Dadleuwr. Yn oynnwys Casgliad o Ddadleuon Digrif a Chrefyddol. Gan y Parch. D. Oliver Edwards. Pris Is., trwy y Post Is. lie. 7.—Llyfr yr Adroddwr. Yn cynwys Casgliad o Adroddiadau, Dadleuon, ac Ym- ddyddanion. Gan AWENYDD. Pris Is.; trwy'r post Is. lg. 8.-Yr Adroddwr Difyrus. (The Welsh Comic Reciter). Sef Adroddiadau, Dadl- I euon, Caneuon ac Actau Difyrus. (English and Welsh.) Gan T. M. MORGAN. Pris Is.; trwy'r post, Is. lg. 9.—Y Dadleuwr Difyrus. (Welsh Csmic Dialogues). Sef Casgliad 0 Ddadleuon Di- fyrus. Pris, 6ch.; trwy'r post, 7c. 10.—Ysgol yr AdroiddWr, ei hanes oyntaf, 82 tud., yn cynwyd Gwersi Yr Adrodd, gyda Darluniau Eglurhaol, gan y Parch. J. Gwrhyd Lewis; Yr Hanes Olaf, 62 tud., yn qynwys Darnau Adroddiadol gan tua 60 o Bigion Beirdd y Genedl, detholedig gan Cynalaw, Pris Is., trwy y Post l/l £ 11.—Yr Adroddwr Ysmala, sef Adroddiad- au, Dadleuon, Caneuon, Difyrus a Ffraeth, cymhwys i Gyfarfodydd Adloniadol a Chys- tadleuol. Gan D. Luther Johnson. Pris Is., trwy'r post Is. lie. 12.—Y Dadleuwr Ysmala. Welsh and English Humorous Sketches. Gan amryw Awdwyr. Pris Is., trwy'r post Is. lie. 13.-Dadieuon Buddugol. (Buddugol yn Eisteddfod Genedlaethol Caarfyrddin.) Yn cynwys Deg o Ddadleuon at wasanaeth Cyfarfodydd Llenyddol, &c. Pris 6ch., trwy'r post 7o. 14.—Yr Adroddwr Doniol. Casgliad o Adroddiadau a Chaneuon Digrif, allan o Farddoniajeth Telyxu>g. Pris 6ch., trwy'r post 7o. 15.-Y Rhosyn Diweddaf, sef Darnau Barddonol a Rhyddiaethol, yn gymh wys fel Adroddiadau. Gan Alltud Glyn M;aelor (Awdwr "Y Fodrwyi Aur"). Pris 6oh., trwy'r post 7o. Cyhoeddedig gan W. M. Evans a'i Fab, Swyddfa Seren Cymru," Caerfyrddin. LLYFRAU CYFRIFON. At Wasanaeth Eglwysi Bedyddiedig Cym- reig, Ysgol Sul, &c. [Mae y Llyfrau hyn wedi eu parotoi, a'u oymertadwyo gan yr Eglwysi ac wedi eu bwriadu, mewn modd syml ao eglur, i gadw cyfrifon ein Heglwysi an Hysgolion Sab- bothol yn gyflawn a chywir.] Cynnwysa y gyfres y llyfrau canlynol:- At yr Eglwysi. 1.-00FRES-L YFR 0 Aelodau Eglwys- ig at wasanaeth y Bedyddwyr Cymreig. Mewn 3 rhwymyn gwahanol. 1. Pris 58. 2. Pris 6s. 3. Pris 7s., trwy'r Post Gch. yn rhagor. 2.—COFRES-LYFR er cadw cyfrif Casgl- iad y Weinidogaeth, wedi ei rwyIno yn gryf, leather back, &c., 2s., trwy'r Post 2s. 3c.; Dwbl Maint, 48. 3.—ETTO Y CYMMUNDEB, 2s., trwy'r Post 28. 3o 4.—ETTO Y SEDDAU, 2s., trwy'r Post 28. 3o. 5.-LLYTHYRAU GOLLYNGDpD i Ael- odau Eglwysi Bedyddiedig. Pris 2s., trwy y Post 2s. 3c. At yr Ysgol Sabbothol. 1RHESTR-LYFR YR YSGRT^^TYDD ,ar gyfer pob ysgol, wedi ei rwymo mewn I stiff boards, leather back, &c.; Pris 2s.; trwy'r post 2s. 3c. 2.-LLYFR YR ATHRAW ar gyfer pob Dosbarth. Mae y llyfr hwn wedi ei barotoi i gadw pnwau a phreswylfod athraw àc aelodau y dosbarth, gyda cholofnau i nodi eu presenoldeb neu absenoldeb. Pris 2g.; dwsin Is. 8c. 5.—LLYFRAU. GWOBRWYOL IBLANT, Dimai yr un, neu sypyn o 20 am 7c.; 50 am Is. 2g.; Post Free. Dros ugain o wahanol lyfrau. PENCE ENVELOPES. 6.—PENCE ENVELOPES—hynod gryf— at danysgrifiadau cymmundeb, &c. Prisoedd -1,000 3s., post free 3s. 3c. Giellir cael envelopes wedi eu rhifnodi fel bydd eisieu. I Ymofyner am y prisiau. LLYFRAU CHWE' CHEINIOG YR UN. LLYFRAU DIFYRUS. Isaac Lewis, a Humorous Character (Eng- lish Edition). First Part. Price 6d., post free 7d. Isaac Lewis (Second Part). Price 6d., post free 7d. Y Ferch e'r Seer, gan Craigfryn Hughes. Pris 6ch., trwy'r post 7c. Maid of Sker. Welsh Historical Romance. By Isaac Craigfryn Hughes. Prioe 6d., through post 7d. Isaac Lewis, y Crwydryn Digrif. Y llyfr Poblogaidd gan Pelidros. Pris 6ch., trwy'r post 7o. Y Ffraethebwr, yn Cynnwys Casgliad o Ffraeth-Ddywediadau, Byr-Chwedleuon, &o. Pris 6ch., trwy'r post 7c. Llythyrau Caru Buddugol: Yn cynnwys amryw Lythyrau Caru Buddugol yn Gym- raeg a Saesneg, &c., gan Ap Noah. Pris 60. Caru, Priodi a Byw. Y Llyfr Poblog- aidd. Argraffiad Newydd. Gan y Parch. R. Gwesyn Jones, D.D. Pris 6ch. Hanes Die Aberdaron a Twm o'r Nant, Dau Gymeriad Hynod. Mewn Un Llyfr. Pris 6ch., trwy'r post 7o. John Jones: an Original Welsh Character. His History, Adventures, and Witty Sayings. "A Book full of Mirth and Humour." By Taf. (English Edition.) Price 6d. John Jones. Yr Hen Gymeriad Ysmala. Ei Hanes a'i Ystraeon Digrif. Llawn Dig- rifwch a Wit Gymreig. Y Llyfr mwyaf Difyrus a Doniol yn yr iaith. Gan TAF. Pris 6ch., trwy'r post 7c. Dywediadau Dafydd Evans, Ffynonhenry (Wedi eu dethol allan o'i Gofiant). Llyfr Dyddorol a Darllenadwy. Pris 6ch,; mewn llian Is. Yr Esboniadl ar y Maes Llafur. Argraffiad Newydd yn awr yn barod. ESBONIAD Y TEULU ar y TESTAMENT NEWYDD. GAN YR HYBARCH. THOMAS LEWIS. (Yn Gyflawn mewn un Gyfrol). Prisiau mewn Llian 7s. 6ch.; Haner Lledr 9s. ScIi.