Collection Title: Seren Cymru

Institution: The National Library of Wales

Rights: This resource is copyright of Baptist Union of Wales.

View full details

First Previous Image 5 of 16 Next Last
Full Screen
3 articles on this page
Y RHYFEL

Ymddeng-ys mai hon oedd y suddlong a ymosododd ar yr Arabic. Yr oedd yn ym- osod ar long- Brydeinig iarall pan ddaeth y Baralong i fyny. Yr oedd criw y lIong masnach :Avedi myned i'r cychod, a Germamiaid twiedi myned ar fwrdd y llong masnach. Taniodd y Baralong ar y sudd- long gan ei gyru i'r gwaelod. Aeth eriw y llong masnach yn 01 i'w llong, a chawsant yno bed war o'r Gerrnaniaid o'r suddlong yn anrheithio'r cabin. Taniwyd o'r ddwy ochr, a lladdwyd y Gerrnaniaid oil. Cynygia Syr Ed wiard Grey ar ran Prydain adael i Lys Or Swyddogion Llynges Amer- ica Avrando yr aohos yn erbyn y Baralong -far yr amod fod yr un Llys yn gwrando hefyd aehosion cyfielyb yn erbyn suddlongau Germani.

Gwers yr Ysgol SuL

Gwers yr Ysgol SuL GAN Y PARCH. H. BRYN DA VIES, LLANDUDNO. Ion. 16.—Heb. xii. ] 8-21. 1 mae • eysylltiad rhwng yr adnodau hyn ynghyda'r rliai isydd yn dl)yu ,a'r a.dno'da.u blaeiiorol. Anogodd yr awdwr ei ddarllemvyr i Avylio (ii-ois eu gilydd. Geisiodd ganddynt edryoh yn ddyfal na bo neb yn pailu oddi wrt-h ras Duw, dlrag bod un gwreiddyn chwerwedd yn tyfu i fyny ac yn ljy(,rlt ,r egl wys. Oei,si odd ganddynt hefyd Avylio arnyn I, eu hunain ac yn enwedig i osgoi eu peryjgl mwyaf--ysbryd bydol. Gwrth- odwyd Esau o'i blegid. Boed iddynt hwythau edrych na Avrthodent yr 'hwn sydd yn llefaru. Y mae eysylltiad hefyd rhwtng y geiriau hyn a boll dry eh- feddwl eyffredÍIlot yr hwn yw rhagoriaeth y oyfamod newydd ar yr hen. Yma gosodir y ddan meW!ll cyferbyniaeth a'.LL gilydd, nid yn eu harohoffeiriadaeth, &c., end yn au dat- guddiad o. Dduw. Dychwel yr arty; gwirioneddma,wra o odo 1 I i lawr yn lieohrou ei lythyr, set fod Duw yn datgudd- io'i Hun yn Nghrist—gAvirio'nedd fa i fesur itiaii,r,o r goJwg yug nghorff ei ymdrafodaet.il acja anghofiwyd gennyjm. Gariwvd ni ym- aith i isyllu ar ogoniant y oyfamod newydd yn ei gyfryngwr. Parodd gogoniaiil Cri,sf. fel Archoffleiriad ini aagbolio am vohydiu' ei fawredd fel datgikkliwr Duw. Collasom ein hunain mown syndod g-orfo'cddii-i yn yr olwg ar Grist yn myned i mewii i'r giA,r gan wneud y net'oedd yn gymodfa i bee had ur gyfartod a Duw. Gyfaredd meddwd. yr ,i\vd\vr to Id byimag sydd yn cyfrif ftiu hyuny, ia phau y dychwel at y gwirionedd hwn, gan ei gyflw iio, ini mown gwisg newydd--mewii geiriau a cliyffelyb- iaeth sydd yn codi o'i ymdriniaeth o'r mater --llenwir ni :a isyndod uwchben ei fecLI wI cryf, a-o wrlh we led unoliaeth ei ymresym- iad. Wedi'r cvbl adnabod Duw yw gogon- iant a phertfeitlirwydd uchaf dyn. Heb ddatguddiad oi Dd;uAv mewn Mab cyll pob gwirionedd lajrali ei werth. Nid yw crefydd, offeiriadiaeth, iawn a, chymod, yn cyrhaedd eu gwerth niAvyaf ia therfynol and fel y miaent yn ddatguddiad o galon Duw. Cam- gymeriad fyiddai tybio i'r awdwr golli golwg ar y, gAvirionedd hwn, yn hytraoh ei amean fu dangos fod y; cyfamod newydd1 yn gyf- undiefn o ddatguddiad perffaith a therfynol. Llefarodd Ðuw NIEAVII Mab. Yn ei berson dwyfol, yn ei natu,r ddyiiol, Yin ei aberth an- feidrol, ac yn ei o.neiriadaieth drag-wyddoi y mae y Alab, yn ddatg-uddiad perffaith a ther- fynol o Dduw. 0 hyn i ddiwedd y beiiofci. dysg-ir fad y cyfamod newydd yn ariicheledd a phrydferthwidh trugarog ei ddatguddiad, o'>i gyinharu a'r hen gyfamod, yn ychwanegu at gyfrifoldeb lao euogrwydd y gwrthgiliwr. Yr Hen Gyfaimod yn ei ddatguddiad o Dduw. (ia) Yr oedd y datguddiad o Dduw ar Sinai io dan y;r hen gyfajmlod yn faterol. Ni ddaeiboeh chwi at y mynydd fceimladwy, &c. Y mae cryn anhawtsdier yn y r hannau sy'n dilyn, y,n codi oi ansiorwydd ynghyioh y, Klarlleidad cyAvir yn ogyistal ag o'r cyfeir- iadau isydd yn rhai o'r ymadroddion. Nid y)w y, gair "mynydd" yn y llawysgrifau goreu, iae ymae, gwahaniaeth barn ymysg un a ddylid ei osod i mewn ai peidio. Hebddo y mtlJe'r gair teimlad- WYr" i'w gysylltu a'r gair a g,ollir darllen "at dan I (dm lad wy a 11osgedig. Sonir vn y Beibl am "'dyw",yllwclt a alter deimlo." Y mae yr un mor briodol son am dian a aller ei deimlo, ond liAvyrach fod y g^erbyniaeth geir yn adn. 22 yn gofyn am iroi'r mynydd mewn. Sut by n nag y darllenir, legIur yw mai amcan y geiriaii yw pwysleiisio nödwledd faterol ac elfenol y datguddiad a'r dychrynfeydd cysylltiedig a,,o, ef. Cylfwyii-,vyd ef meAvn ffurfiau materol oedd yn apelio at y syiwyrau. Yr oedd Duw y;n llefaru y mae'n wir, ond llefaru ar y ddaear yr oedd, drwy Moses. Bat- guddiad Sinai oedd. Daethaiit at fynydd garAV- y gellid' ei deimlo, a saif Sinai yn dd;arlu,ii 'o'r gTefydd i'r hon y dygasid yr lud-deiv. AAvgrymir yma seremoniaaeth fat- erol y grefydd honno—yr oedd mor faterol a Sinai ei hunan. V a.toi-oi oedd syniad yr IuddeAv am sancteiddrAvydd-allanoi ac nid mewnol. Mor fawr oedd sianct/eiddrwydid y mynydd ag i alw am gosb marwolaeth ar v bwystfil e,ylfyrddai er yn any nnv.yiJJ oiloi. Deng-ys y gorcliymyn hwn mor faterol oodd y isyniaid am sancteiddrwydd. Sancteidd- rwydd ydoedd y gellid ei drosglwyddo drwy gyffyrddiad porfforol. Hyn y mae'n debyg gyfrifiai am y dull 0 roi y tr oseddwr i farwolaeth, obiegid nid oedd neb i roiilaw arno. (b) Datguddiad a dlychrlyiniadlau yn ei ganlyn yldioedd. Darlunir mynydd Sinai fel rhywbeth of- nadAvy. Yr oedd yn llosgi gan dan. Yr oedd ewlmwl a tliywyjl wdi a thymastl vno; sain udgorn yn arwydd o bresenoldeb Duw a lief geiriau yn ad sain ei lid. Nid oedd bAvystfil i gyffwrdd a'1' mynydd heb flarw. Hwy a, ddeisyfiaisant na ohwanegid yr ymadrodd -wrthynt: oblegid ni allent hwy oddef y 'g:al.r ym na ehyffyrdd- ed bwystfil," &e. Tebyg yw mai nid yr hyn là orchymynasid yn gymaint a, dull myneg-ijad y gorehymyn oedc1 yn peri nad dilai Isr ael ei oddef. Yr oedd y gorehymyn i hyd yn nod fwystfil a. gylfyrddai a'r JllYll- ydd er yn anyniAvybodol o'i dro-sedd, gaol ei lal)yddiio, oherwydd edryoh arno fe! gweith- red iryfygus, yn gwneyd y gwaharddiad, yr hwn oedd yn eael ei gyfeirio yn hennaf at ryfyg dyn, yn iwy ofnadwy. Dyma vr liyn nai gaJlai Ij;ao! ei oddef. Gwelent ellog- rwydd dynion yn cael ei gosbi yii N, cread- ur direswm. "Mor ofnadwy; oedd y golwg tel y, dy wed odd Moses, &c. Wele nid vil unig ybobl ondy oyfryngAvr mewn braw. Nid 081S grybwylliad yn yr Hen Destament I Moses ofni ;ar Sinai. Tybia rliai esbonwyr fod iyn meddiant yr awdAvr draddodiadau nas gwyddom ni am danynt. Yn ddiweddar- ach pan ddisgynodd Moses o'r mynydd i ganfod y, bobl yn addoli'r nOI aur y dy wedir ei fod yjii ofni," &c., a thybia rhai esbom- wyr irnai cyfuno'r ddau hanes wna, neu ynte fod yn y geiriau hyn awgrym 0'1' hyn deimlai pan roddwyd y ddeddf. "Os teim- lodd pfn wrt-h weled y troseddiad cyntaf ohoni pa mor 11awin o ofn a braw y,rhaid ei fod pan roddwyd hi iddo, mewn amgylch- iadau mor ddychrynllyd fawrerldog. Er fod DUAV yn llefaru dan yr Hen Gyfamod yn yr ofnrudwy, yr oedd yn gwneyd hynny, a chilio driaw Avna r bobl. Yr oedd ei bresenoldeb wedi ei amgylchynu a'r dychiynfeydd mwy- af, ac his gellid dynosa ato. Grefydd ofnad- wy oedd crefydd yr Iudrlew yn liawn meU- dithion a barnedigaetiiau. (c) Datguddiad drios amser ydfoedd Am ychydig amser y bu Israel wrtli Si. nai. Gychwynaisent oddiyno i gyfeiriad Sion. Yr oedd yn rhaid wrth Sinjai i ddw¡yrn dyn i ddyhea ac i Avaeddi am Fynydd Sion. Datguddiad yn galwr am aberthau oedd datguddilad Sinai, ac ni wyddlai y bobl laim yr berthau cymerad wy. Datguddiad yn g,alw aim gymod oedd. Datguddiad yn dilyn aberth yiw- datguddirad mynydd Sion. Dat- guddiad Ar sail aberth; datguddiad mewn cymod. Y r oedd oariiad ar Sinai, ond; yr oedd p.'r golwg. Y gyfriaith yn ei hawliau, oedd yn y golwg yno. Y gyfraith a. ddaeth drwy Moses, ond y gras a'r gwirionedd drwy' Iesu; Griist."

Advertising

Croen, Cnawd, Asgwrn. PHAID GOFALU AM Y RHAI nlN. Esgeulusdod o unrhyw niwed i'r rhai hyn drwy Ddamwain neu Glefyd all achosi BLOOD POISONING A MARWOLAETH Er mwyn osgoi Perygl Meddyg-iniaeth Eff- eithiol rhaid ei ymarfer mewn pryd. Does dim mor lwyddiianus a sier » Gomer's Balm, Mae hwn yn awr yn cael ei Gydnabod gaD. filoedd fel y meddyglin mwyaf sicr a di- ogel a ddarganfydd wyd erioed at. iachad Clwyfau, Arch- ollion, Tardd- ianta u y cna "d, Eczema, a Nedd yn Plant. Llosgiadau Scur- vy, Llugi-a,(l Plant a, Benyw?o(I a Babanod, TarwdedO?-sS! ?A?/ Gout, Cymalall Poenus, Rheum:1 t MmW/i ics. Poen Cefn, § Piles. H ynod o effeithiol at GLWYFAU itr GOESAU. Yr wyf wedi dioddef poenau dirfawr gan fy ngliliii am flynyddau, ac yn paj hau feUy hyd nes F mi ddefnyddio Gomer's Balm,' yr hwn yn ebrwydd a, esmAvythaodd y boen a gwellhaodd y clwyfau yn bur fuan. MILOEDD YN TYSTIO I'W EFFEITHIAU RHYFEDDOL Rhodldwch Brawf Arno. Gwellhad sydd sicr. Ar werth gan bob chemist a stores. Pris gan gynwyp War Tax 1/3, 3/ a 5/ Gofy^ner am "Gomer's Balm." Myji- vroh weled enw "Jacob Hughes" ar bob blwch; heb hyn twyll ydyw. Neu danfonar ei gwerth (P.O. neu Stamps) at Jacob HUGHES, Manufacturing Chemist, M.P.S., L.D.S., Penarth, Cardiff, Gwrthiodwcih bob peth axall. 1