Collection Title: Seren Cymru

Institution: The National Library of Wales

Rights: This resource is copyright of Baptist Union of Wales.

View full details

First Previous Image 12 of 16 Next Last
Full Screen
3 articles on this page
0 DDINAS YR ALCAN

foneddes hygloduis Eluned yno yr wyth- nos ddiweddaf, yn adrodd helyntion am y "wladfa," fel gwlad yn liifeirio V> laeth a iiief tiis. Er y gwelais hi ddiwecldaf, nof- iodd lawer ton frochus, a gwyliodd lazier haul yn suddo i'w huiiell. Yr oedd yn dda gaii y bobl ein gweled er i'r elfenau derfvsgu'n arw, y nas y daeth. Nos cyfres g-yf- arfodydd y Cymrodorion, ac auidiydeddwyd ni a gwasanaeth Mr. T. H. Parry Williams, M.A., R. Litt., Ph.D., Aberystwyth. Ni ehaed gwell cynliulliad erioed, a deiigys hYll barodrwydd. y bobl i gydiiabod dysg ac atliry litis. Testyn yr anerchiad oedd G wrthryf elwyr Lien." Yr oodd y .mass yn bur newydd a'r ymdriniaeth yn fodd- haUiS; ond ofnaf mai ychydig iawn fedrai werthfawrogi yr adwy. Cymiwrf yr Ardy.3t.ia1d Milwrol yw'r pwnc a hair y. cyffro mwyaf yma, yr wythnosau hyn. Manteisia rhai ar anwybodaeth y bobl i g-a;n)-(L()ebo.n.g'U'r mater g'a.a dami hug-an drort e1,1 llygaid a, gwneud en iioc, yn ddnaoh dewy ganiarweiniad. Ymdreeh fawr poll (K\s yw ymdreeh nos a dydd, ac y mae cyn wired heddyw ag erioed. Ych- ydig yw infer y rhai sydd Arii ymhob deiig mil a'r dyrfa fawr o wir- ioniaid yn dilyn vn wasaidd i fwyniant neu i warth. Hyn yw hanes yr anliseroedd gynt, a. thyna gyfeiriad peth.au yn awr. Ni phriisiant hwy fotwm goch am fraint a rhaith gwlddna chrefydd cyd y oaffont eu hun- ain lawnder a 1 louder. Dywedir llawer am iIolineb Esau yn gwertlm ei enedigaeth fraint am phioled o gwal ooeli. Mae yn ein plith heddyw filoedd aneirif a wnant y;n gyffelyb. Bll ein Haelod Senedclolyma yr wythnois lion 0"11 rhjpddi cyfrif i'r pwyllgor Rliydd- frydol dros ei waith yn pleidleisio yn ier- by.n y Llywodraeth ax Fesur Gorfodaeth Fil- wroL Gwnaeth Mr. Ll. Williams argraff ddofn lair y pwyllgor 0 blaid ei yrnddygiad, ond amlwg ydoedd gweled1 fod anfoddlon- rwydd yn y fwrdeisdref oblegid hynny. Boecl hyn fel y ho, t, eiml,a'r bobl fwyaf ystyriol na ddylid rliAvystro gwaith difrifol y Llyw- odraeth yn eu hymdreoh i ennill y rhyfel a'i gorffen cyn gynted ag y be. modd. Ni ddaw hedd mwyaeTi i Brydaiu Fawr and di'wv fudduifoliaeth; a gwoo ni ani fydd liyiiliv Vtl Ifaitli, Manaw MIN LLI.

0 dan 4 Big Ben

0 dan 4 Big" Ben.' (Gan y Gwyliwr.) Gwyliwr am dro yn llytlirennol o dan y "doc mawr." Gan fy mod, am Sul, yn gWiasianaethu eglwyis barchns Fleol- y-Gaistell, Llundain, aethum i Sant Steffan er elywed beth aa ymlaeji yno. Drwy gym- orth caradig1 dau o'r a,elodau dTOs Swydd Gaerfyrddin--Mr. John Hinds a Mr. Tow- yn Jones--oefaiis a nos Fawrth, y lOfed a'r lleg cyf. Ac yn fy llith yr wythnos hou ceiisiaf gyfleu'r argraffi adla I I a dderbyniais. Pan eathum i fewn nos LUll yr oedd y Gweinidogion wrt-hi yn ateb cwestiynau; aietli hynny heib- io heb i fawr 0 bwys ddigwydd. Yna agorwyd t'rafodaeth gaii Mr. Hewins (U.), yr aelod dros Henffordd, ar y; "priodoldeb o yingynghori a'r Trefedigiaethau er dwyn hull adnoddau eoonomaidd yr Ymerodraeth a,t wa,sanaeth y Cy;n.ghr-ei1'iaid. "I Ni wydd:em ar y pryd pwv oedd yn annerch y ITy, ond ,oa,nfyddeni ar unwaith ei fod yn. wr o gryir wrtaith. Yr oedd ei arddnll yn foels- giar a. boneddigaidd. Nid e,i amc-an oedd ymoisod. jar y Llywoidraetli, an ni' cheisiai feio neb 0 LUlrhyw esgieuhiistra. Yiac aniryjf- Uisedd. Dechreuodd drwy ddweyd mai di- benion economaidd ao nid gwleidiadol oedd gan yr Almaml. mewn golwg wrtli oresgyn Belgium, Poland a Serbia; ao y, Sylid mab- wysiadn niesurau economaidd o fewli cy.1ch yr Ymerodraeth Brydeinig-, ao yn ein perth- y:ns Cyinghreiriaid, or tr,edm'r Alm!EL.en a,r ei thir ei hun. Hyd y gallwn gcjfio ni chyfeiriodd y isiaradwr yn uniongyrchol at Ddiffyndollaetli, eithr gwelid fod hynny ganddo me wn golwg. Yr argraff a gawsom wrth w'rando Mr. He wins oedd ei fod yn, deall ei bwnc yn clrwyadl, ond fod ei draf- odaeth ohono yn rhy ddansoiddol ao aoad- emaidd. Yr oedd gorinod 0 awyrgylch ys- tafell y; ddarlith o gylch ei araith. Wedi hynny iclywisom mai ar gyfrif ei feistrolaeth. o g-westiwn Diffyndollaeth y perswadiwyd ef gan yr Undebwyr i fyncl i Dy'r Cyff- redin; yn flaenorol i hynny yr oedd yn Athro Goleg mewn Trefnidedd (Political Economy). Wedi i un neu ddau o aolodau eiiaill annerch y, Ty, cafodd Syr Alfred Mond, yr laelod dros Abertawe, lygad y Llefarydd, Dynui ;wr yn feiistr ar ei hwne, nid yn unig ar ei weddau dansoddol, eithr lief yd ar ei wecldau ymarferol. Myfyriodd g-weistiynau masnach, diwydiant a threfnidedd, a ohaf- odd amgenach oyfle ria.'r rliaii fwyaf i vir- eddu ei wybodaeth mewn prdfiad yniarferol o faisiiacli. Wrth ei wrando ar yr rich !y;sur hwn teimlem mai nicl gwr ydoedd wedi paratoi ar,ait,h yn iiniongyrchol ar gyfer y ddiadl lion drwy, gyniorth newyddiaduroii a thestun-lyfrau—dyjim 

Givers yr Ysgol Sul

Givers yr Ysgol Sul. GAN Y PARCH. H. BRYN DA VIES, LLANDUDNO. Ion. 23.—Heb. xii. 22-24. Yma cyferbynir Sion a, Jerusalem yn eu hyistyi- ddelfrydol, a Sinai. Y mae sail y, syniad hwn i'wl gael yn yr Hen Desta- nient. Ymlion yeliydig' amser wedi i Daf- ydd ennill aniddiffynfa Sion dygodcl i fyny yno. achois yr Arg-lwydd, a. daeth Sion yn gyflawniad imewn cysgoid o'r addewid am orff-wysfia a welwyd o bell gan y patriarch- iiaid ia chan y genedl yn yr anialwch. Ganai'r bobl y bedwaredd salm ar hugain ar yr amgylchiad hwnnw, yr lion rydd ini ddarluniiad 0, Frenin y gogonlant yn oael ei orseddn. yno., a'r g-lan eu dwylaw a'r pur eLl, oalon yn unig oael dynesu ato i fynydd ei Isandeicklrwydd. Ao yn y Salmau yn gyffredino1 tdeuwyd i ,edrychiar Sion fel man pieswyl aroisol DllWi yng nghanol myrdd Or angelion. Yn yisgrifeni-ad-au y proffwydi ceir yr un syniad yn cael ei. ddatblygu ynihellaeli, a daw Sion yn gianolfan o'r hwn y deilliaw bendithioiii y; Messiah. Caf- odd Ezekiel olwg- ar y ddinas ddelfrydol y