Collection Title: Seren Cymru

Institution: The National Library of Wales

Rights: This resource is copyright of Baptist Union of Wales.

View full details

First Previous Image 14 of 16 Next Last
Full Screen
5 articles on this page
COLOFN Y GWR IEUANC

COLOFN Y GWR IEUANC. Ann wyl Frawd leuanc, Yn ol dymuniad Golygydcl "Seren Cymru ymgymerwn, am fiwyddyn beth bvnnag, a gofalu am y golofn hon, os yr Argiwydd a'i myn." Goddefer i ni ar y dechreu dclymuno i bavvb Flwyddyn Newydd Dda. Nis gallwn feddwl am fater mwy amserol ar ddechreu blwyddyn na Chryfder mewn rhai o'i amrywiol wiacl:cla.Li. Ysgrif- -e,nai,s," ebal loan, ato-ch chwi, wyr ieu- ainc am eioh bod yn gryfion, a bod Gair Duw yn aros ynoch. a gorchfygu o honoeh yr un drwg." Nid oes neb- yn gyfrifol am y tueddiadau sydd wedi dod idda yn rhinwedd ei berth- ynas a'i rieni a'i hynafiaid; ond yr ydym oil yn gyfrifol- am eu camddefnycldio neu eu hiawn ddefnyddio. "Yr enaid a hecho, hwnnw a fydd manv. Y rnab ni del wig anwiredd y, tad, a'r tad ni ddwg anwiredcl y niab: cyfiawnder y cyiiawn fydd arno ef, a drygioni y drygionus fydd arnoyntau.' Nid yw Cylchynfyd ac Etifeddeg mewn cymaint bri yn awr ag oeddynt, 'dywed'er, ugain mlynedd y;n ol. Y mae dyn yn fwy a chryfach na'r tueddiadau etifeddodd oddi wrth ei ga;el i sylweddoli: hyn ydyw yr anhawsder. Yr ydym ni ein hun- ain yn gyfrifol am yr hy;n sydd yn ein cymhell i gyfeiriad y Da, neu i gyfeiriad y Drwg. Nid peiriant ydyw dyn. Peth yn symud yw hwnnw yn unoi ag ewyllys rhyw- un o'r tuallan idda ei hunan, neu ynpeicl- io. Cpdodd- rhai cymeriadau rhagorol o gwterydd allanaf y Slums; profarsant. trwy eu hymddygiradau nad oes ,unrhyw allu moesol yn y cread o'r tu allan nae oddimewn i dd vn all ei gadw i law-r pan yr ewyllysia efe ei hun ymddyrchafu. Beth am Awstin? Beth am Bunyan, ae eraill? Wrth gwrs, rhaid peidio' gadael Gras Du w allau o'r cyfrif. Trwy ras y daw holl aduoddau y, byd ysbrydol at wasanaeth y credadyn or ei aliuogi i fyw yn deilwng o ga.riad an- feidiol Duw. "Yr wyf fi yn gallu pob peth trwy Grist, yr Hwn isydd yn fy nerthu i." Yn rhinwedd ein perthynas a Christ, gwyddom trwy I brüfi!Ml, fod; yr hyn sydd yn galluogi Duw i fyw yn [Sanctaidd yn ein cynnorthwTyo ninnau i fyw felly. Y mae gras yn llwyddo lie y nlae gwyddoniaeth yn methu. Clywsom negro yn dweyd ei brof- iad gyda Byddin yr Iachawdwriaeth yn un o brif drefi Dear Friends, I am not much of a Philosopher, but I have enough of a Philosopher in me to tell yo,u, though, as to the size of my body, I am only little; but I Andrew Wilson, has a bigger and mightier soul' than even the Devil has. Therfore, I infer that it is possible for me to conquer him. His name is bigger than his soul is. Yes Friends, I am great enough and mighty enough to master the devil through the Blood of His Cross." Yr oedd gweled ystum a chlyiwed llais y Dyn Du yn gyrru'r gwir gartref. "A gorch- fygu ohonoch yr un drwg." Dywedai'r CwaredWM' pan yn anfon y Deg a, Thri Ugain, byddai iddynt isathru ar Gryfder y, gelyn; ei gael dan eu traed yn ei fan cryfaf. Y mae'n bosibl, ebai, rnewii man arall, gorchfygu y cryfarfog.. Anfonir "Y Seren" y, dyddiau hyn i bob parth o'r byd, gan rieni i'w plant yn y trenches gan athrawon i'w disgybiion ar for a thir; gan weinidogion i aelovdau mil- wrol yr eglwysi dan eu gofal mewn gwljad a thref; a chan gyia,ill at gyfiaill. Ein cenadwri trwyddi ydyw; ar ddeehrgu blwy- ddyn newydd Byddiwch Gryfion mewn meddwl, mewn ewyllys, mewm gair, mewn gweddi, ac mewn gweithred. "Mae gweddi yn ei dillad gwaith Yn siwr o gyrraedd penlei thaith." GLASGOED,

NODION 0 AINON TREORCI

NODION 0 AINON, TREORCI. Nos Naieio,lig.Ar noson Nadolig tradd- odwyd darlith yn y oapel, yn cael ei eg- luro gydia'r swyn lusern. ar "Belgium, a'r rhyfel Ewropeaidd." Silerhawycl dart ithyclid' o radd flaenaf ym mherson W. H. Owen, Ysw. Ysgolfeistr, Ynyswen, Aeth drwy 'ei waith mewn modd deheuig ia.wn. Sicrhawyd slides diweddaraf, yn egluro cyflwr Belgium yn bresennol. GofaI wyd am y, llueern gan y peichenog, Mr. Jno. Evans, Tyladu. Oaf- wyd cynulliiad ardderobog; pawb yn ymadael wedi eu boddloni. Yn ystocl y, eyfarfod cafwyd cystadleu- aethau mewn oanuac adrodd. Beirniad yn. y oa;nu a'r adrodd oedd Mr. William Jenk- ins, G. & L., Treorci. Y buddugwyr oedd- ynt: y canu, Mr. David H. Thomas, Ainon. Yr adrodd, Miss Lilly May Thomas, Llyw- yddwyd glan. Mr. William Jenkins, Ainon. Te Cym d e i t h aso l. Ar noson cyn y flwy- ddyn .newydd, dai])ar\\yd te cyliidoitliasol yn y festri (gan y bobl ieuainc). Daeth lua 200 ynghyd i fwynlmu y wledd. Arlwywyd y byrddau gan ddanteithion Ö, 'bob math. Bron yr 011 wedi. eu rhoddi gaii aelodau o'r eglwys. Bwriedir rhoddi'r elw ï'r milwyr sydd IWledi ymrestru, yn y fyddin, o eglwys a cliylllull.eirdfa, Ainon. G-wasanaethwyd wrth y byrddau gan y rhai, ciaiilyiiol:Mrs. Phoebe Jones, M. J. Edwards, Maggie Hen- ton, .Harriet Jamies, Misses L. J. Da vies, M. L. Davies, Lizzie Da vies, Margretta. Dav- ies, Annie Thomas, Ruth Mary Rees, Ethel M. Davies, Mary Thomas, Annie Evans, yn cael eu cynorthwyo' gan Mrs. D. H. Tho- mas, Mrs. Jones, Mrs. Eliz. Hughes, a Miss Ruth Samuel. Yr oedd y Gvvbl yn llwyddiant eithriadol, a bernir y bydd yr eiAllloIr e8 i £ 10. W,ediclirio'r byrddau cynhaliwyd cyng- herdd yn y capel, hyd dyfodirad' y flwyddyn newydd. Treuliwyd noson hapus iawn. Mai'vvolaeth un o hen chwiorydd ftydd- I'Cfnat Aiimoji. Biin iawn g-ennym urtod oofnodi am farwolaeth a ohladdedigae(!i .ein hen ehwaer anwyj Ann Jenkins, 21, Cardiff St. Bu farw ar ddiwrnnd olaf 1915. Bu yn ffyddlon ia:wn yn Ainoll 0 dclech L'euaJ yr achos Ihyd y diwedd. Yr ydym wedi colli mam yn Israel. Bydd ei lie yn wag. Cladd- wY,1 ei gweddiliion yn myn went y He. Prynhawn idydd Mawrth, lonawr 4. daeth tyrfa luosog ynghyd, i dalu y gymwynas olaf, yr hyn oedd yn brawl" o'i pharchus- r,w,y?dd y,,n ?, li,a? a,o y, rwydd yn y lie. a,o yn yr eglwys. Gwas- anaeth wyd giaii Dr. Morris, Noddfa. Collodd eglwys iAinon dwy; hen ohwiaer yn ystod y flwyddyn ddiweddaf. Heddwch i'w llwch. 1 J. J. o

DOLGELLAU

DOLGELLAU. Dewis Bla £ acriaid.V mae eglwys Judah wedi ei breintio a dynion rhagorol yn y swydd ddiaconaidd yn y gorphenol. Llen- wir y swydd gydag urcldaiS a pharch cyn- hyddol gan Mr. R. Wynne Williams, Y.H., ers pum miynedd a deugain. Y mae wyth "dyne.1.1 ar hugain wedi in\ned heibio er pan y buwyd yn clewis brodyr i'r nwydd o'r blaen. Y brodyr etjioiwyd y pryd hwnnw oeddynt y Mri. Ellis Evans, Wil- liam Morgan. E. Wynne Williams, a John Williams. Erby.n hyn mae dau o'r uchod wedi hunoyn yr angau. sel Ellis Evans a John Williams. Sul, Hydref 17eg, tradd- ododd y gweinidog siars i'r i'r eglwys ar rai o gyinhwysderau y gwir ddiaoon, seil- iedig ar 1 Tim. 3. 8, a'r nos Sul dilynol etholwyd saitli o frodyr gydag unfrydedd cyffredinol, set y Mri. Thomas Morgan, Victoria Buildings; H. Llewelyn Hum- phreys, London House; E. R. Jones, Arran Bridge; Peter Lloyd, Bryt-honfa; Boaz Rowlands, "Siii,itlifielcl Street; Richard Jonl8,3, Victoria House; a, G. Wynne Williams, Queen's Square. Boreu Sul, Tachwedd 7, t.raddododd y gweinidog. siars i'r brodyr dewilsledig seiliedig ar 1 Petr v. 2-3; PWYIS- leiiSiai y gwaith arbenig, y bywyd tu cefn i'r gwaith, a'r Ysbrylcl tu cefn i'r bywyd. Yn dilyn cafwyd gair o gynghor ac anog- aeth gan yr hen ftaeiioriiqld,, a gair o brof- iad ac ymgyflwyniad gan y blaenoriaid new- yddion. Nid yn fuan yr anghofir y cwrdd hwn. Yr oedd dagrau hiraleth rac adgof yn ymgymysgu a dagrau- gobaith a, llawenydd. I derfynu safodd y gynulieidfa ar ei thraed tra yr offrymid yr urdd weddi gan y gwei- nidog. Y mae y brodyr oil yn gymharol ieuanc, yn llenwi safleoedd Qt bar oh ac ym- ddiriedaeth, ac wedi ennill iddynt eu hun- ain pnw dia, nid yn unig yn yr eglwys, ond (hefyid yn y dref a'r ardal yn gyffredinol. Y imaent oil oddieithr un yn blant yr eg- lwys, (ao y irnae yr eithriad hwnnw wedi treulio deng miynedd ar hugain yn fawr ei biarch ia'l ddylanwad yn ein plith. Peth eithriadol (ydyw gweled eglwys, £.81 y sylwai Mr. R. Wynne Williams, a'i gweinidog a naw o'i bla-enoriaid wedi eu magu a II meith- rin ar ei bronnau. Bydded iddynt hir oes i waSanaethu eu Duw a'u oenhedlaeth vn y swydd bwysig hon. o—- H. R.

EGLWYS BETHEL PONTLOTTYN

EGLWYS BETHEL, PONTLOTTYN. Gwyl De a Chalein,iiig.Nois ddiweddaf yr hen flwyddyn cynhaliwyd yr wyl uchod. Yr oedd y cyfarfod inor lluosog a diddorol, y tro yma, a'r un fll o'i ftaen. Wedi i ni gale I y wledd oddiar fyrddau llawnion a phrydfertli, Mrs. Tom Davies, Mrs. Pat- ten, Mrs. George Williams, Rhymni; ia, Mrs. Lewis, caws am wyl arall ar ffurf 'wla- hanol, sef canu, adrodd, &c. Yr oedd amryw- iaeth yr adron. hon inor lluosog a blaisius a'r cyntaf. Rhyw bryd tua oa,nol yr wyl feddyliol daleth Mrs. Joseph Thomas (My- drim Store) ymlaen i'r sedd flaenaf, a doniol oedd fel arfer yn dal blwoh (box) i fyny, ac yn cynllyg y blwoh a,'i gynnwys i'r neh a ddywedai beth oedd ynddo. A donio! oedd gwrandaAv ar y tybiau beth ailai fod y dirgelwch. Llwyddodd Mrs. Tho- mas i gael gan bob un i wneud ymgiais, ond o'r diwedd agorwyd seiiiau'r blwch, a niawr y rhyfeddu fu na fuasai llawer wedi gailer llwyddo i'w enill; end methwyd, a rhaicl oedd credu nad oedd yn bresennol neb o deulu y Da. Tosturiodd perchen y blwch wrth yr aflwyddiant, a chawsom bob un rian o gynnwys melyis y blw'ch. Erbyn hyn yr oedd bysedd yr awrlais ar d'dau ddeg, a'r hen flwyddyn wedi marw, a,'r newydd i mewn i'w lie heb adael cymaint a bwlch cydrhyngddynt; ac wedi rhoi croes- aw cvnnes i'r 1916, galwodd y Cadeirydd Mr. S. Edwards, ein hanwyl weiniclog, ym mlaen, yn wyn ei wallt "fel ei gymeriad." Yna, galwyd hefyd ar Mrs. John Donovan a Mrs. Llewelyn Thomas ymlaen, ac wedi i'r Cadeirydd hysbysu beth oedd ystyr yr hyn oedd yn cymeryd lie ar yr adeg, ood- odd y, ddwy foneddig ar eu traed, a chyf- Iwynasant rliodd dros yr eglwys yn cynwys pliiii punt, fel dangoseg fechan o'i syniad gwerthfawr a pharchus o hono. Ie, dyma galenig i chwi Mr. Baker heb i chwi ofyn am dano," medclynt. Cododd y,r hen esgob ffraeth a pharod ei ieferydd, i geisio diolch, ond teimlodd gryn anhawster--llanwodicl athrylith "y methu siariad" y bwlch yn ddiguro, er hynny. Ymadawyd wedi oalel noson wrthein bodd. ——o

No title

Salem, Penycae, Ruabloiii.N,ois Sadwrn, Nadolig, 1915, traddodwyd darlith o dan nawdd Cymdeithas y Bob! Ieuainc Salem, glan y Parch. T. Idwal Jones, y Rhos, ar y testy n "Waldo a'i frawd." Hon oedd y drydedd waith i'n bra,wd ldwal draddodi y ddarlith boblogaidd hon mewn pythefnos o amser, a thystiolaeth piawb yn Salem oedd ei bod yn un o'r darlithiau goreu a glyw- Slant erioed. Yr oedd iiior naturioi yn dar- luiiio Wa,Ido, ia'i frawd Jams. Llywyddwyd gln 'Mr. Ellis Joileis, Wroxhani, a thafodd y Gymdeithas rhodd sylweddol ganddo.