Collection Title: Seren Cymru

Institution: The National Library of Wales

Rights: This resource is copyright of Baptist Union of Wales.

View full details

First Previous Image 13 of 16 Next Last
Full Screen
2 articles on this page
BEDYDDIADAU

Aniiibynwy r ), gaii y Parch. W. S. Jones, gweinidog. Hill Park, HAVIfiordd. -1STos Iau, Ionawr 6, bedyddiwyd1 pediair cliiviaer ieuanc, deil- iiaid yr Yisgol Sabbothol, gan y "Parch. W. R. Lewiis, g weinidog. Da. gennym g-ofnodi O! na fedd- foci er!aill io fl ,%eit yj, y 0! iia f,ed,d- iannai yr Ysbryd Grlan yr eglwysi i'r fatli raddau fel y gwelid pofol Dduw mor aw- ryddus am filwyr i fyddin Crist ag y; mae y byd heddyw i fyddinaedd daear. "Daw fie dda w y wawrddydd oleu." Mardy.Nos Sul, Ionawr 2, saith. Bore Sul, Ion. 9, chwech, gan y g weinidog, Jos- eph Evans. Derbyniwyd y triarddeg nos Sul, Ionawr 9. Yr oedd yr olygfla yn hardd. GJanrhyd (ger Narberth).Ionawr 9, bed- yddiwy,d dau, gan em g-weinidog, y Parch. J. C. Ilees, G. & L. Eraill yn ditsgwyl iam yr un fraint. Tabor, Dinas Crass.Ionawr 2, bedydd- iwyd tri, dwy chwiaer ac un brawd, gan ein parchus weinidog O. M. Young. Gwna. yr uchod dros isiaith ar hugain wedi ymrestru yim myddin ein Harglwydd lesu Grist oddi ar ei ordeiniad y:n Tabor. Cred wn fed yr holl hyn mewn atebiad i weddi daer yr eglwys. Calfaria, P,ontardulaiks.SLII, Rhag. 26, bedyddiwyd deuddeg (9 o wrywod, 3 o fenywod), gian y Parch. R. W. Davies, gweinidog. o

Advertising

SEREN CYMRU" GO., Ltd Receipts Jan. 25—Feb. 2nd, 1916. £ 8. d. 523 E. Evans, Trecynon 0 4 6 686 T. W. Williams, Abereanaid 0 8 2 652 H. A. Williams, Letteriston 0 9 0 202 Rev. T. Richards, Llantwit Vardre 0 J O 3 78 J. T. Davies, Dowlas 0 19 5 263 Rees John, Laleston 0 9 0 685 T. Williams, Roath 0 17 6 98 Adolphus Edwards, Gilfach 0 1 6 67 Mrs. Williams, Senghenydd 0 15 11 442 J. Nicholas, Castle Morris 0 11 6 371 Phillip Lewis, Boncath 0 5 5 673 Mr. Williams, Dolbenmaen 0 17 9 467 Rev. J. Phidips, L'anliao'h.uarn 0. 3 4 73 Rev. W. Davies, Abergave'ny 0 1 8 451 J. Owen, Bodffordd D 8 9 538 John Roberts, Llangollen 0 8 2 608 W. Thomas, Nantymoel 0 1 10 5 F. Morgan, Burry Port 0 6 1 345 R. Leach, Godreaman 0 16 8 576 J. Thomas, Llechryd 0 1 175 Mrs. Griffiths, Penlan 0 6 4 119 Mrs. Evans, Llysfaen 0 7 3 676 R. Williams, Llwyngwril 0 2 4 Advt. John Davies, Abercynon 0 2 6 X9 16 51 £9 16 Receipts Feb. 4—8., £ s. d. 653 James Williams, Trecynon 126 404 Ed. Morris, Solva 0 13 6 167 Mrs. Grier, Mountain Ash 1 4 9 Samuel Hughes, Ffynonwen 0 1 7-1 R. Mon Roberts, Lodge 0 5 6 340 Ernest Joyce & Co., C'diff 2 0 11 Mrs. Eliz. Jones, Llanerchy medd 0 16 11 Wm. Lewis, Llanwrda 0 9 1 T. Jones, Garth, S.O. 0 2 4 410 M. R. Morris, Pwllheli 0 8 8 258 J. John, Llangining 0 1 9 608 W. Thomas, Nantymoel 0 1 10 151 Wm. Evans, Aberfan 0 10 10 302 Win. Thomas, Llanyoefn 2 7 6 521 Mrs. Thomas, Blaengarw 0 13 6 Advts. "Mrs. R. Winter Jones,W'xhiam 0 13 6 B. P. Roberts, Cheetham 0 2 0 Messrs. Clarke, Son & Platt, London 5 17 0 Messrs. R. F. White & Son I/don 1 16 2 Y,19 9 10l E. U. THOMAS, Treasurer.- The Manse, Tabernacle, Carmarthen. -¥_- -¥.¥_ G. R.. 1916. By Army Council Instruction 184 of January, 1916. MEN ATTESTED ON THE GROUP SYS TEM, IN GROUPS AFTER NO 13 MAY APPLY NOW TO BE POSTED TO THE ROYAL FLYING CORPS. ?"YI?Y? SKILLED MEN IN R.F.C. TRADES APPLY AT ONCE NEAREST RECRUITING I OFFICER WITH YOUR REGISTRATION CARD. R.F.C. TRADE TEST PARTY IS AT MANCHESTER. DO NOT DELAY OR YOU WILL BE TOO LATE." NO CORRESPONDENCE CAN BE ENTERTAINED. Y BALA. Nos Iau, Ionawr 27, bu'r Parch. Tecwyjn Evans, B.A., yn. darlithio ar "Lyfr Joh" yn y Bala, ,o dan iiawdd eglwys y Bed- yddwyr. Cynhelid y Ddarlith yng ng Impel yr Annibynwyr, a'r Parch. R. R. Williams, M.A., gweinidog "Y Capel Miawr" (M.C. debyg iawn) yn Gadeirydd. Yr oedd oapel Yif A. yn orlawn, ia chred:wn i eg'lwjye fach selog yi Bedyiddwyr Avneuthur cl w rhagorol. o r Hvsbysiadsiu yr Enwad UNDEB BEDYDDWYR DYFFRYN CONWY A FFESTINIOG. Cynhelir uchod yn Old Colwyn, ddydd Iau, C.^hwot'ror 17, 1916. Cynhadledd am 2.30. Abergele. E. WILLIAMS, Ysg. CWRDD DOSBARTH MAESTEG Cynhelir y ewrdl, nesaf yn y Tabernael, Maesteg, dYidd Mercher, Ohwef. 23, 1916. Cymerir y gad:air am 5.30 y prynbawn ga,n y llvwydd. y Parch. T. J. Hughes, Noddfa, Ciaier,au. JOHN RODERICK, Ysg. 19, Brynmawr Place, Maesteg. CWRDD CHWARTER DOSBARTH ISAF SIR GAERFYRDDIN. Cynhelir yr uchod yn Rhydwilym dyddiau Mawrth a Mercher, Chwefror 8 a'r 9. Bydd y Gynhadledd prynhawllMawrth am 3.30 0'1' glooh. Disgwylir i bregethu yn ystod y cyrddau y Parch. Morgan Jones, B.A., Whitland, ar y pwnc "Hawliau yy Ysgol Sul ar Rieni," a'r Parch. Gwilym Morris, Ffynonhenry, ar "Ddirwest." Hyderwn y oeir cynrychiolaeth deihving o Aveinidogion a lleygwyr. R. GIMBLETT, Ysg. Salem, Mieidrim. CYMANFA SIR BENFRO. Cjyinhelir Cwrdd Chwarter noisax yn Milford Haven, dyiddiau Mawrth a Mercher, CUvefror 15feci a'r 161eg, 1916. Y Cxv'nh-id- ledd am 1.30 pryrnhawn dydd Mercher. Dy- munir ar y cynrychiolwyr fyddant un l* vy i ddanf on at y Parch. E. V. Tidman, Mil- ford Haven, Pebs., erbyn Chwofror. 5ed. Begelly. T. E. GRAVELL, YlSg. CUNARD LINE LIVERPOOL TO NEW YORK. Tuscania ..Pat. Feb. 12 | tPannonia Sat. Feb. 19 California Sat, Feb. ] 9 Cameronia.. Sat. Mar. 4 tSai]s from London. Cabin passengers only. Fare £ 10 To CANADA From LONDON and LIVERPOOL. Apoly CU A.RD LINE. Liverpool; London. 51 Bishopstpte, E.C 21-3 i. Cookspar-street, S. W. o Paris, 3^, Boulevarddes Capncines. THE GREAT WELSH REMEDY. DAVIES'S COUGH MIXTURE RELIEF FROM DAVIES'S COUGH MIXTURE COUGH DAVIES'S COUGH MIXTURE IN 5 MINUTES DAVIES'S COUGH MIXTURE for Coughs DAVIES'S COUGH MIXTURE for Colds DAVIES'S COUGH MIXTURE for Asthma DAVIES'S COUGH MIXTURE for Bronchitis DAVIES'S COUGH MIXTURE for Hoarseness DAVIES'S COUGH MIXTURE for Influenza DAVIES'S COUGH MIXTURE for Coughs DAVIES'S COUGH MIXTURE for Sore Throat DAVIES'S COUGH MIXTURE Most Soothing DAVIES'S COUGH MIXTURE Warms the Chest DAVIES'S COUGH MIXTURE dissolves the Phlegm DAVIES'S COUGfa MIXTURE for Singers DAVIES'S COUGH MIXTURE for Public Speakers DAVIES'S COUGH MIXTURE ByCjiemistseveR?%vhere DAVIES'S COUGH MIXTURE '0< o""t5ct. DAVIES'S COUGH MIXTURE Proprietor- B DAVIES'S COUGH MIXTURE HUGH DAVIES, DAVIES'S COUGH MIXTURE Chemist, Machynlleth. Is 3c a 38 y botel. SARZINE' BLOOD MIXTURE. CROEN IAOH A GWAED PUR.-Dyna yr hyn y mae Sarzine Blood Mixture yn ei sicrhau, a dim arall. Nid yw yn honi gwella pob peth fel Yankee Patent Medicines, ond os blinir chwi gan groen afiach, ysfa, pimples, toriad allan, Scurvy, doluriau penddynod &c. yn tarddu o waed drwg ac anmhur, mynwch botelaid 0 Sarzine Blood Mixture,' gan y drugist nesaf atoch, 2s 9c y botel, neu gyda 3c. at y clydiad yn ychwanegol oddiwrth y perchenog HUGH DAVIES, Chemist, Machynlleth. AT LADD TYRCHOD* Ysgrifena John Pryse, Maesymeirch "Blinir ni acw gan Dyrchod cynyddent bob blwyddyn fel yr oedd y tir a golwg difrifol arno, ac yr oedd arnaf gywilydd ohono, ond clywais fod Mr. Hugh Davies, Chemist, Machynlleth. wedi dyfebio peth i'w lladd yn ddidrafferth iawn. Eienwi'w Molrat,' mewn packets Is 6c yr un. Prynais backet, a.rhoddais ef yn ol y cyfarwyddid am ben pryfaid genwair, a rhoddais y rhai hynny yn llwybr y Twrch. Ni chod- odd y twrch mwy." DANGER at the COMMUNION TABLE,      common Cup all manner Of InfcctiOus ? 'Disca-ses may be 8ommuniooted. To avOid the dangor more 'than 2,000 British [Chupchei have substituted ¡[I I N D I V 1 D U A L COMMIJ CUPS so providing- a clean Cup, free from infection for every oommunicant. Are you among the 2,000 Churches? ? not, please write for Free L? Literatare and^ Testi- moniaIs sov?ng if samples may be submitted, Carriiage Froe,by¡ the Makero,- ■noniak if ^SnGHA^