Collection Title: Seren Cymru

Institution: The National Library of Wales

Rights: This resource is copyright of Baptist Union of Wales.

View full details

Image 1 of 8 Next Last
Full Screen
1 article on this page
Advertising

;¡   "GEORGE'S 1 ? PILE AND GRAVEL PILLS. |  ? Mwy gwerthtawr yMt i mi na'r Bur coeth—N?bedasaMt fy mywyd. ,s| x, Arwyddion Cyffredin Piles a'r Gravel. POEN YN Y CEFN, Y LLWYNAU A'R COLUDDION, DWFR POETH, DWFR ATALIAD, Y BLEDREN YN 1 ?pFROt??HOENUS. GWAEW.GWYNT, COLIC, Y CYLLA 'YN CHWYQDO/RHWY?EHD, DIPFYG ) STRAUU SURNI YN YR VSTHMOFL CWSG ANNESMWYTH, TEIMLAD MARWAIDD A CHYSGLYD, BLAS j Jg"" ^ANNYMUNOT YN Y GENAU, BILIOUSNESS, Y BENDRO, NYCHDOD, DIFFYG ANAOL, &c. j § —" ? Ccor' q?s' ?   h,  ? ? ?LE?& ? | 1 'p II lS 1 ï I ..ë a 5 53C II 17, F.FTH AVENUE, S 2U/ JHP ( QUEEN'S PARK, j* 2R —. ?. ? ? LONDON, FT ? Rhagfyr 17?,1913. j| ^NWY S g  ?.n ?'?ditHia.u hyn, pan y ceir diluw o d$Jtiolaethau i wahanol FedCWu, teimlaf oddiax y hyn! ?' wn trwv Sad personol, am &,a, ddeng mlynedd ar ham, y dylwn ddwyn ?tioJ?eth %ld!on i'ch yPx ehyn S?n ?wir wertMa.wr at y PILES &'r GRAVEL. Dro ? ol ? y bwriadais y?rifenu atoch, ond ood?s hyd yn a ?' ?vn Cwn am e?h Pelen? ers dros ddeg mlynedd M hug'?m, a eheradaJB hwy i ddwsina? o bobl, gan g 8S aw fly i werth »| SeiS mtenau. %>i m d?eyd ? yi^rrfeimir by» gonyf yn hoUol o h?of fy h?_ neb fy ?hymell mewn f H <4a neb. Ni WTO ?eb fy mod yn yBgrrfenu atoch. Cynhyrfwy4 H. i ypgr?ennu gan ? llu ?awr o j a?d ?aath?i i feliltlU diw?r?h ? y Pi? ?'r Grave-I a ddaeth o dan fy svlw pe?sonol dtoion. Hyd- 4% gymewd,,ya, etha-a i 'fe?iftilai0?et"xu di"rih ?a t y Pile?- i EeraSi na ylstyriweh fy Ilyth yr yn orf aith, oAn mai un gwael wyf am dd fy meiliiwl yn grno. ,1 Ydwyf, w eiddDch yn ffyddlon, ^J ?\ WILLIAM TYLER. | ;¡ S Y nige 1: Feddyginiaeth werthfawr hon rw chael ä tftewo Tri Ffurf. m N? L-George's Pile amdGmvelPiBs(la.b? wen). No. S.-Geor?'a Gmvel Pills (label ?). ?' No '? 3.—George's PiHs for the Piles (label goeb) ' 26, Czaam Shvd, SWANSEA. DYMUNA 'I MR. D.GWILYM DAVIES MUS. BAC. (Oxon), F.T.S.C., A.R.C.O., Organydd ac Arweinydd y G-ttn yn Eglwys ly Bedyddwyr Cymreig Castle Street, Oxford Circus, Llundaia. ,J hysbjysu mai y canlyn yw ei gyfeiriad now-yod, mf: 65, Brondesbury Road, LONDON, W., Be yr anfonner pob cais am delerau tel Arweinydd, Beirniad, Dorlithydd new Organ mroi. Baptismal Trousers and Gowns. SOLD FOR UPWARDS OF 40 YEARS BAPTISMAL TROUSERS (wi4ih Shoes and Suspenders attached', and guaran- teed thoroughly waterproof)-— £ 2 2s. BAPTISMAL GOWNS— £ i 5s. 6d. Cash must accompany each Order. Please state Waist Meiasurement. NOTE THE ADDRESS— MPS. R. Wintell Jones, Kingston Villa, Wrexham. Cartref Cysurus i Ymwelwyr a LLUNDAIN. Mrs. Cordelia Edwards- Rees, MEnaoN," 51, Redcliffe Rd. (off Fulham RS), South Kensington, London, S.W. Trens trydanol mynyob o Euston a. Paddington Orsaf S. Kensington. Hwyl- m iawn i bob cyfeiriad. TELERAU RHESYMOL. A HOME FROM- HOME. CARTREF ODDICARTREF. ?? ?.   ..??,?,.?.j,?.?,  ?. rp. J. Truscott (Pant-y-Celyn House), MARYLANDS RD., PADD^GTOH, LON DUN, W MODERATE CHARGES. Fifteen Minutes' Walk fraim Padding- ton Station. Fare by Bus Id., by Cab I.s. Telephone:-No. 7037, P.O., Hampstead. W. GRIFFITHS, Pioneer of cheap machines for the people. (Est. over 42 years.) Noted tor best value in Sewing, Knitting, & Wa&shing Machines, Knitters. Hire Terms oi v Cash down. 5 Lessons free. atU Latest improviements. Jt?S!at Iå6s ?M!? ? Sewing ?achinet. Best and Cheapest. Over TIL, 12,000 sOld. H Give |P^| a trial Order. Sure to please. Parts & Needles for all Machines kepi in Stock. Call or write— W. GRIFFITHS: 30, Queen Stri. Neath. I x | "Byddwck pdottlt I, f Mewn pryd" = —os yn teimlo "dipyn yn wanllyd" "heb fod yn iawn"wedi rhedeg i !awr"neu"ailanohwyi", Cofalwch = am symud yr anhwyldeb cyn iddo droi yn K1 H rhywbeth gwaeth. Y mae bob amser yn ■ annoeth i anwybyddu- hyd yn oed yr = arwydd lleiaf o afiechyd. Bydoai S Napoleon yn arfer dweyd: Y mae pob JK eiliad a gollir yn gyfle i aoffawd". Y = mae hyn yn wir amlwg o berthynas i 8 gyflwr gwael yr iechyd. Achosir flaw?r 8 0 boen trwy anhwyiderau y cyIla a' r afu; os gwir hyn yn eich achos chwi, bydd It 8 dogn amserol o'r meddygfyn enwog ac ii. 8 adnabyddus-Beecham's Pills-Y modd, IN JJ ion goreu a dyogel i'w gymeryd. Ceir M esmwythyd yn gyffredin ar ol hyd yn ? 8 oed y dogn cyntaf; ac os parhewch = f A Ctytneryd g = y pelenau yn rheolaidd bydd i chwi yn 8 fuan sefydlu iechyd rhagorol i'r hwn, o jg 10 bossibi, y buoch yn ddyeithr gyfnod hir. II S ( ddynion a merched wedi rhedeg i H lawr" y mae Beecham's Pills yn feddy- » giniatth y gelfir ymddiried ynddi. Bydd 111 B i'w defnyddiau cryfhaol a gwellhaol yn W fuan ddwyn organau y treuliad V w cyflwr S effeithiol. Y maent hefyd yn effeithiol = 5 i buro y gw?ed, ac felly yn l)eso!i yr hoU M 8 gorph. Y mae cyf lwr o ddigaIondid ac 5 ?iechyd yn fuan yn Hdio i ddylanwad W 5 bandithiol M I IC(haUfS ??{tb. I S Blydhaa wedI nodi, 1/3 a 3/ a MINIMIilllHIIIRIIIiimv