Collection Title: Seren Cymru

Institution: The National Library of Wales

Rights: This resource is copyright of Baptist Union of Wales.

View full details

First Previous Image 2 of 8 Next Last
Full Screen
1 article on this page
Pulpud y Seiren I

Pulpud, y Seiren. I TELYNAU DUW AR FOR OWYDR Datuu Idiad xv. 2—4. GAN Y PARCH. S. G. BO WEN, BRYNCEMMAES, SIR BENFRO. Portread o frwydrau a buddugol- iaethau'r saint yw'r liyfr hwn. Ynddo mae'r Ysbryd Glan yn cyhoeddi con- ewest lawn a therfynol y da ar y drwg. GWina hynny i S)"mbYla'r saint yn yr ymdrech. Llyfr ydyw hwn i ffryndiau'r Iesu. Nid hanas ac nid proffwydoliaeth yw, ond portread ffug- yrol o'r ymdrech ysbrydol. Defnyddir ymadroddion arwyddluniol; i osod allan bethau gymerent le mewn cys- ylltiad a'r eglwys ar y ddaear, ar ol dyddiau loan, ond seiliedig ar ffeith- iau horeuach Ilia dydc-lilau loan. Dar- lunir 3'mia'r ymdrech fawr rwng y da a'r drwg, a rliwng Crist a Satan. Sierd yw, cyfcaiviii,ad, yr hyn fynegir, tel na phetrusa'r Ysbryd. osod y cwbl yn yr anrser gorfrennol. Dechreuodd yr ymdrechfia fawr yn ei grym yn ystod dyddiau Crist :ar y ddaear. Gwelodd loai-i y Crist gogoneddedig: syrthiodd fel marw ger bron ysblander Ei fiawrhydi dwyfol; ciywodd Ei lais yn dywedyd wrth.o: Ysgrifenna'r peth- au welaist, a'r pethau sydd, a'r pethau a fydd ar ol hyn." Felly, allwedd y Datguddiad hwn yw'r "pethau sydd, a'r pethau a fydd ar ol hyn." Cawn gipdrem iar y pethau yn y llythyr- au at Saith Eglwys Asia. Swn y frwydr glywir drwy'r liyilm an hynny. Ad- seiniant gan addewidion i'r "hwn sydd yn gorchfygu." Rhaid i bob bwa (arch) wrtl-i ei fi&anclo, a maenclo'r Datguddiad hwn y w: —" Wele, ymae efe yn dyfod1 o, i a,'r eyinylau. Nid peth gorffeniiol na dyfodol yw dyfodiad Grist, ond preeennol. Mae Crist beu-. nydd" yn dyfod. Clywir swn Ei yin- daith odragwyddoldeh "yn dyfod" i la wr drwy'r oesau. Nid oedd Ei 'ym- ddangosiad yn y Cnawd" ond gorsaf yn Ei ymdaith. "Wele, y niaie Efe yn dyfod gyd&'r cymylau,y cymylau sy fel pe'n 'cuddio'í' ddyfodiad. "Yn dyfod," --yn y cerbydau tanliyd, ar adenydd y corwyntoedd ystotaius, ac ax donnau cystudd. "Yn d yfod, trwy'r nerthoedd fwriadwyd i Twys- tro i ddyfodiad. Maenclo'i ddyfod- iad gwiastadol fydd y dyfotdiad olaf. Ffrydiau holl dmllodau'r Datgudd- iad hwin o'r al'on sy'n llawenhau Dinas Duw. Defnydxi gorfoledd yw'r dag- rau. Cenir concwest uwohben mang- re'r galar. Erys pob datguddiad yn anesboniiadwy ond yngolau'r Haith fod Criist "yn dyfod gydia'r cymylau." Ysywaeth, ychydig ddia-tg-uddia'r Dat- guddiad hwn i lawer; ond nid yn y Llyfr ma;e'r bai, ond ynom ni. Bwr- iasom olwg arwynebol drosto, ac am ma fynegpdd inni ei gyfrinach "aT un- wsaith" barnasom ei ddirgelwch yn anolrheiniadwy. Diau. inni ddelio a'r Llyfr hwin heb y gwyleidd-dra gwedd- us! Edrychaisom arno mew'n ffordd o sylwi wrth fynd heibio, fel tedthiwr a hirddydd daith o'i flaen, yn tynnu bri- allen o'r clawdd llaith, neu degeiriau peraroglus o'r llechwiedd sycli a'i fwrw ymiaith. Gwasgodd ambeli i athrylith mv<;lirad