Collection Title: Seren Cymru

Institution: The National Library of Wales

Rights: This resource is copyright of Baptist Union of Wales.

View full details

First Previous Image 2 of 8 Next Last
Full Screen
8 articles on this page
CLANNAU MEIRIONI

CLANNAU MEIRION. I Cydymdeindir yn ddwys ia.wn a.'r teuliuosdd hynny ydynit yn eu gaJiar yn her'wydd Icolli eu hanwyRaid. yn y R:hyfle1. Ym mhBth y Thai hyn ceir dau o f:e:ibi,on Mr. a Mrs. Williams, Einon, Crii0

RHWNG TWRCH A THAWE I

RHWN.G TWRCH A 'THAWE. y diagwyl lal g1øir yma'n wa.s- tad lam gyD(Mia,u "Tnja.wf" yr Hydr'ef. Cy;nbiali!odd t;&ir o'r !øglwryisi ypia. eu gwyla ChlyWlS!Œ! a

I NODION ORj GOGLEDD I

NODION O'!Rj GOGLEDD Pang i gaw,n y; Gogledd ydioedd y T3ie"wydd tript C! f&rw'r pregethwr blYiw a 6-iaSuelgar y Poh. Jhn Hugh- es, Namty;m)oel. Serch no, bu ei ymwel- ijadjau & ni Mior fynyoh y)ii y bJlYlydkJjau di'wedjd!a.f, cdRr am ei weinidogateth ryinus drwy Si

0 LAN TAWE I

0 LAN TAWE. CoJIodd oy J,chi()ldd ,uch:af ¡Aberta,we un tria íad:nlabddluJs, yn neillfuol i'r to ibynaf, ym mhorison yr H yhrch. D: R. DMTiles, !coo mijd oedd, i'-W weled lawer yn ddirweddnr, oherwydd dir- wasgiakl bM)Gh 93 o aynydidioedd. Y miwe Qa

YNYS MON

YNYS MON. Y Parch R 'B. JAnies. Ymwtelwyd jl,,os lo l af <) Fedi, ai OhØlergyibi, yr wtY-)tluwB, oM o Fedi, gain yr Efengylyrdd uchodar wiahoddiad-- eg-lwyp Hebrotn, .Caergybi. Cynhaliwyd naw 0 joedfeuo'n g-wlithc'g-, a, chalwyd arwyddi'Qn a.ml'wg fod y Mei&tr Mawr yn bres)e:n:n'ol. Byth 'oddiar Ddrwyg-iad! 1905 gelwir Mr. Jo,n)es yn RyDyddol giam yr eglwys, & bydd g'anddo. genad- WT'i !a'I''beIlinig bo.b amser. Y pwnc a gafadd sylw, y tro hwn, ydoedd yr "Ail ddyfod!iad," ¡a,o !anogodd y cyn- ull,iada,u 1. fyned yn oA i'w Beibi i chw'ilio atm y profioll. Da,tgia,nwyd yn y cyrdd!a.u g-an y. conhadwT hoNns ,Mr. Hughe,s, Cerhyd yr EfoAgIl- y lydd, efe'n wr a,g- y mae pa'wb ym Mon yn hoffi ?.1 wrando. Bu MiSJsTr;8VÙl' Jones, Lliaiiielli, he£yd. a.r YlrIIwleEad â'r dTef lar ,r,a.n y Genhad- a.eth, a rhoes yr achos teilwns' hw'n mewn mcdd dd-e.heuig- .0 flae,il vT- eg- lw,yo i. Y Parch T. !dwa! Jion!es.Gwr a ,ol-wix yn a.ml yw ef a, da gweled. A,nn,iby,tiw,yX Catergiybi yn ei wahodd yr wythncs ddiweddiaf i dda-rlithio yn yfr Hen Diabornael lar y, ddau frawd, sef y P;Arch. JameB, Nevin, la Dr. WaMo James. Tmdh!. Yng- NglbJapel Mommh, Porth aotlvwy, no6 FeMner, 'tiraddodbdd y Pa.roh. D. J. Basrlatt br'eg'eth rvmus ar "Fedydd" i gynhulliad. oymysg o bob enwad. !a- gweinydJdiodd' yr ordin- had .a fedytdd jar 8 o berBonau, 'sef ahwMh o ferched !a, dau frawd. Nos Sa.bboth gweiÏ;tlyp,clai'r Parcib.J. B. Hug'bea ei fedydd cyntaf yn Ham- erohlY,medder' ei efyd:liad. Bedyddi wyd saith gTainddo, achlywir swn erAill yn doid. CY1Ir_f:a DdirwiostO)! y Sir. Dydd Ia.u, Hydref 1;2, cynMiwyd CYllhatl- 'Md luosog ym MiO¡!'ih, Lliangefni, (fan Diajwdd y GynidsithaB. Amoan ycyfryw ydooddi cychwyjn yIDg1Jl'ch drwy'r Sir o bMd Djjwest 18, Phurdeb. Siarad- wyid gan ajnryw wcinidogMn a IjLeyg'- wyr poib 'en'wtad, asylwodJdl y Parch. D. Hoyd y dyM enyn did'dordelb yr eglwyoi a.'r pentren drwy'r Sir ymglyn a.'r pymcia.u Jiyu. O:Qi chymer eglwysi Dfu;w yj imja-ter ltwn i'w hystyr,ikw4h, e4 hyAny yn ddifriEol a ohreu barn gytuoeddus gtarliarnar y, cyfryw', pwy tw!o]a,? I Llang,efni. <„. R. W.

ADULAM PONTARDAWE

ADULAM, PONTARDAWE. Y IDlaJe'r Pa.roh. L. Gcronwy Lewis, Cwm Ogwy, wedi derbyn galwad- un- fryd'oJ odidi:w;rth yr ,egl ws uchod, & bw:radia ddieic;hreu yma y Sul eynta.f o'r Rwyddyn u'esa-f. Yd-wiyf, THOS. GEORGE, YiSg.

No title

Nodd'fa, Abor,ceavie.Medi 30 a Hyd 1, oaad cwrdd Imjuner biynyddol yy egLwtYs uchod. Pregethwyd yn wir fuddipl gajn E. W. Da-vies, Ton,Pen- tine. --0--

HIWNlATICANHWYLDEB I Y KIDNEY

HIWNlATIC-ANHWYLD:EB I Y KIDNEY. Y mj&e Rhiwmatic yn gMilyniaAi uric acid crystals yn y Uywetna-u. a'r cym- alou, efEatith gONnod o Mnc acid yn y cyfajLsoddtLad y 'oiethjodd yr elwlod! (kidneys) ei symud fei y bwriadk)dd natuir; gyda hyn y cytunja. pob meddyg gmd. A'r acid hwn yw'r a&cs o boen yn y coin, lumbago, sciatica, gout, anh-wyldfeb y, dwr, ctayreg, gtafti, a dropsy. Mae ll-wyddJiant a'abledi E6tam. øJj drin Rhiwtna.tii0 a Sjt.u'&au. eKdII o aahwyldeb yr elwlodi i'w briod'oli i'r Saj.th eu hod yn adifei-u'r elwlod i weT.thred'H'n naturiol, a thrwy hyumy! symjujdir a-ohos yr arnhrwyldjeb, yr hyn o angenæhaidxwylli.i a- syamuda-'r eaeithia