Collection Title: Seren Cymru

Institution: The National Library of Wales

Rights: This resource is copyright of Baptist Union of Wales.

View full details

First Previous Image 8 of 8
Full Screen
1 article on this page
Advertising

Cwestiwn IIvOHYD. mae yn fater sydd yn dial perthyn as a chwi yn sior ar ryw adeg neu gilydd yn enwedig pan y mae'r an- wydwst yn ffynu mor gyffredin ag yw yn awr. Y mae yn dda i wybod oeth i gymeryd i gadw draw ymos- odiad yr afiechyd mwyaf gwanychol hwn, i'w ymladd pan o dan ei ddy- lanwad alaethus, ac yn neillduol ar ol ymosodiad, oblegyd y pryd hwnw y mae Ir cyfansoddiad wedi ei wanychu gyma,int fel y mae yn agored i'r an- hwylderau mwyaf peryglus Gwilym |-i TFCS !Z):]". C3 -R \,B" 0in& line W: ]7, f1"; }L A gydnabyddir ran bawb sydd wedi rhoddi iddi brawi teg fel y feddygin- iiaeth benodol ore-, i ddelio a'r An- wydwst yn ei holl raddau amrywiol, y mae yn Ddarpariaeth sydd wedi ei pharotoi yn fedrus gyda Quinine yn nghyd a sylweddau cyfoethogol a Grwiaed Burhaol ereill, cyfaddas i'r Afu, y -Tr!ouliad, a'r holl anhwylderaji sydd yn gofyn am alluoedd cryfhaol 00 ychwanegiad nerfau. Y mae yn an- mhrisiadwy pan yn dioddef gan An- wydon, Pneumonia, neu unrhyw af- iechyd pig, neu wanychiad rwedi ei achosi gan ddiffyg cwsg, neu bryder o unrhyw fath, pan y mae yna deimlad oyffredinol o wendid a blinder yn y j cJOrph. I t P 1J, ] Kx1 1 ('l ¡, Peidiwch Oecii Y styriwch ef I ,r\< t, A1'- A ê' ,4' yn awr. Danfe,nwch am gopi o'r pamphledyn o gymeradthau. Darllenwch ef yn ofalus, ao ystyriwch ef yn dda, yna prynwch botel gyda'ch Pferyllydd neu'r Stores agosaf, ond mynwch wel- ed wrth brynu fod yr enw Gwilym Evans ar y label, stamp, a'r botel, oblegyd heb y rhai hyn nid oes yr un yn wirioneddol. Gwerthir yn Mhobmian. Mewn poteli, 2s. 9e. a 4s. 6 c. yr un. Unig Berchenogion: QUININE BITTERS MANliFACTuR- ING COMPANY, LIMITED, LLAN- ELLI, DEHEUDIR CYMRU. Athrofa Aberystwyth (UN O'R COLEGAU YM MHRIFYSGOL Cymetts Prif-athraw-T. F. ROBERTS, M.A., LL.D DEOHREU A'R 46AIN Tymo* nesaf ar .>' Hydref 3ydd, 1917. Paratoir yr efrydwyr ar gyfer Arholiadau Prifysgrol Cymru. "Cynygir amryw o ysgoloriaethau (amryw o honynt yn gyfyDgedig i Gymru) y flwyddyn; hon. Cymer yr arholiad le yn Aberystwith ar1 y 18fed o Fis Medi, 1917. Am fauiiion pellaoh ymofyni_ r a^ J. H. DAVIES, M.A., Cofrestrydd. ASTHMA BRONCHITIS, AC ANHWYLDERAU 8 Y FREST. Fe m cymhellir gan luaws o bersonau sydd wedi caelllwyr welThad oddiwrth yr ASTHMA i wnevd y moddion a ddarperir genyf at wella yr afiechyd poenus hwn yn hysbys i'r cyhoedd. Mae y feddyginiaeth hon yn cyfiym wella Diffyg Anadl, Caethiwed, a Phesychu. Tyst- iolaetha lliaws—er wedi bod yn dioddef am flynyddoedd-eu bod wedi cael iachad rhyfedd a gwyrthiol. Dylai dioddefwyr roddi prawf arno. Pris drwy y post 2s. 9c. Anfoner at T. J. HUGHES, CHEMIST, BETHESDA DANGER at the COMMUNION TABLE Out of the 38 Medieal Officers of Health in Scotland 33 affirm that in using- the Common Cup all manner of Infectious Diseases may be Communicatfcxi To avoid the mar tlma 2,000 British Churochas have subsfetuted 8 MDIVlDUAl COMMUNION CUPS -=- so providing a clean Cup, free from infection for every communicant. Are you among the 2,000 Ohu.reh.i3-? If not, please write for Free Lisf, Liter ature and Testimonials mvinar if T-amplo,, may be submitted, Carriage Free by the Makers,—TOWNSHI-NDS LTD. BIRMINGHAM 2í3 A 1/9 Defnyddiwyd fran y Pareli. Chas. Spurgeon Parch. W. Car- lile, Parch, Fuiler Gooch, Oenadaeth Ley- sian. Mabwysiedir ef ya awr gan i'iioe: o Eglwysi, Capeii, a Chenadaetha'"i flaen nnrhyw un arall Gwiraoadcl CYMUNDEB ANFP.ODWOL WELCH Anfonwch 6c. am sr J) p a'n llyfryn arbenig, yr hwn a rydd wybodaeth lawn am ein gwinoedd hefyd, dystiolaethau oddiwrth lawer o weinido?ion adnabyddus, y rhai sydd wedi eu defnyddio. J W-E L C H'S NON-ALCOHOLIC ST^KILIZP INVALID Wines, Neu Grawn-nodd Cyngwasgol sydd yn wi. hnfen v Gra.wnsypiau Melusaf a dyfir. I POTBLI FEINT, 28. 6c. pob un o rai gynrvchiolant nodd uwchlaw pum' pv.'yi o rawnwin, wedi eu gwarantu yn rhydd oddiwrth alcohol, surni, siwgr, dwfr, lliw, neu unrhyw fater i roddi bias. Y mae felly, nid yn unig yn ddiod achui a Melus, ond yn donic cryf—Meddyginiaeth Natur- anmhrisiadwy i gleifion, neu lie y mae angen maeth adeUedydd y gwaed, torwr syched, a chodwr chwant bwyd. Gan y cynwys WELCH'S Non-Alcohol c IN VALID WINE sudd pur y grawnwin, y mae ya adfelydd y gellir ei roddi i gleifion gyda pherff aitl., liogelwch. Anfonir Potel Beint fel sampl, gyda manylion llawn, yn rhad drwy y post ar dderbyniac 2s 6c 2s #ic. We!ch Grape Juice Co., Ltd., Saracen House. Snow Hill, LGNDQN, 11.0. OPPOSITE THE BRITISH MUSEUM. THACKERAY tOTEL Great Russell Street, London. NEAR THE BRITISH MUSEUM. I KINGSLEY HOTEL Hart Street, Bloomsbury Square, London. These well-appointed and commodious Temperance Hotels have Passenger Lifts, Ba,tJ. ( ms on every Floor, Lounges and Spacious Dining, Drawing, Waiting, Beading, Billiard and Smoking t Rooms. Perfect Sanitation, Fireproof Floors, Telephones, Night Porters. BEDROOM, BREAKFAST. ATTENDANCE AND BATH, 6s. 6d. PER NIGHT PER PERSON. Full Tariff and Testimonials on Application. Telegraphic A ddresses:- Thackeray Hotel—"Thackeray, London." Kingsley otel-" Bookcraft, London." Telephones-T. Hotel. Museum 1230 (2 lines). 1232 (2 lines), Cyaur Cartrefsi i Oymry pan yn Uiradsite  c,  Bingfc&m Hotel 1 f!' P?!?ate), Oppoakt,e S, Southampton Buildings chanceryLaas Cfeancery Lane, Tubeatotion, London, W.C. This superior Hotel is moat situated for Visitors for either Business Plaasure, and is wader the personal vkioB of Mr. aad Mrs. J. Niohola8 Lm, Most Central for Law Courts, City, Wast End, and all parts of London. Special Feature—Home 'Oomtoft* Cleanliness) Good OateriBg, with StJiotif Mode,I'ts r 4, e, 3. Sp&da! 7 mm it I! fa lifers. Light r¡1h:WU{110Ut., liighl Formr. T'fi'^noE.ii?s—CJpnfcse Pairtnked1 and ?• Leadiag Wzfofo Mfnten" i Cartref Cysurus i yinwelwyr « LLUNDAIN. Mrs. Cordelia Edwards- Rees, MEIRION, I 51, Redcllffe Rl. (off Fulliam; Rill). S?ufh Kensington., Lmidon, S.W. Trens trydanol mynych o Euston rr Padidington Orsaf S. Kensington. HWJ;1. us ia WIl i bob cyfeiriad. TELERAU RHISTMQD. Should be read by Every Baptist. "THE BAPTIST TIMES & FREE- i MAN." { The Official Organ of the Denomination. Edtted by I REV. J. H. SHAKESPEARE,M A. Price One Penny Weekly. Curiard Line. REGULAR PASSENGER; AND FREIGHT SERVICES. LONDON-NEW YORK. LONDON-CANADA-NEW YORK. BRISTOL-CANADA-NEW YORK. LIVERPOOL-NEW YORK. For Rates of Passag-e, Freig-ht, Dates of Sail- ing-, and Particulars as to Loading Berths Apply CUNARD LINE, Liverpool; Lon- don, 51, Bishopsgate, E.G. 29-31, Cockspur Street, S.W.; 65, Baldwin Street, Bristol; 18a, High Street, Cardiff; 117, New Street, Bir-ini, ham; or to Local Agents. Amon "J£ GREAT WELSH REMEDY. DAWa.N'S COUGH MIXTURE RELIEF FROM 11 DAViES'S COUGH MIXTURE COUGH DAVIES'S COUGH MIXTURE IN 5 MINUTES B1 DAVIES'S COUGH MIXTURE for Coughs DAVIES'S COUGH MIXTURE for Colds I DAVIES'S COUGH MIXTURE for Asthma DAVIES'S COUGH MIXTURE for Bronchitis DAVIES'S COUGH MIXTURE for Hoarseness DAVIES'S COUGH MIXTURE for influenza DAVIES'S COUGH MIXTURE for Coughs DAVIES'S COUGH MIXTURE for Sore Throat DAVIES'S COUGH MIXTURE Most Soothing DAVIES'S COUGH MIXTURE Warms the Chest DAVIES'S COUGH MIXTURE dissolves the Phlegm DAVIES'S COUGH MIXTURE for Singers DAVIES'S COUGH MIXTURE for Public Speakers DAVIES'S COUGH MIXTURE By Chemists ever7wh ere DAVIES'S COUGH MIXTURE a DAVIES'S COUGH MIXTURE PrO-prietor- « iiAVIESIS COUGH MIXTURE HUGH DAIVIFFS, a IIAVIES';S' COUGH MIXTURE Chemist, Machvnlletn. S r"ii"irfii'i!inii| in mi iiifiTiMi limiiiiiMiiinii MWMiTKirffrrr-Tn* la. 3c. a 3s. y I tel. SARZINE BLOOD MIXTURE. CROEN IACH A GWAED PUR-Dyna a dim arall. Nid yw yn honi gweila pob peth fel Yankee Patent Medicines, ond or blin ir chwi gan groei afiach, ysfa, pimples. toriad allan, Scurvy Joluriau penddynod &o. yn tarddu o waed drwg ac anmhur, mynwch botelaid o 1 Sarzine Blood Mixture,' gan y drug-ist neu toch, 2s 9c y botel, neu gyda 3c. at y clvdiad yn ychwanegol oddiwrth y perchenog HUGH DANIES, 0jjemist, Machynlleth. LADD TYRCHOD. Ysgrifena John Pryse, Maesymeirch: •- "Blinir ni acw gan Dyrchod cynyddent bob biwyddyn fel yr oedd y tir a gc,wg d;frifol arno, ac yr oedd urnaf s-ywilydd ohono, ond clywais fod Mr. Hugh Davies Chemist, Machynlleth. wedi dyfeisio peth i'w lladd yn ddidrafferth iawn. Ei enw i'w Molrat,' mewn packets Is 6c yr un. Prynais backet, a rhoddais ef yn 01 y cyfarwyddid* am ben pryfaid g-en vair, a hoddais y rhai hynny yn llwybr y Twrch. Ni chododd y twrch mwy. M.R.N.5.. i Yddwck Ddoetk i I lttcwnpryd" | ? —oe y? 3ráO "dipyn yn wwiHyd — i "h#b M yn iawn" -"wedi rhedeg i ? kwr" MU "&H*n o hwyl", Go?'wch í S am srmud yr anhwyldeb cyn iddo droi yn P g rhyw6adi Swasth. Y mae bob MMer yn annOeth i anwybyddu hyd yn oed yr S arwydd lioiaf o afiechyd. Byddei R Napoleon yn nrftr dweyd: "Y mae pob = a n fttMh yn gyfle i anff&wd Y jf H inas hyn yn wir amlwg o berthynas i ? = gyfiwr swa81 yr iechyd. Achosir lUwer ,,e on-hw,Iderau y cyll s, &'r aft!; M M gwsr hyn ym eich achoj chwi, bycid = dogn amseralo'r meddyglyn enwog ac Jf, III a^nabyddut—Rsocham's Pills-y r;, M ion sw?a a wr"v m Beech&m't PHh yn feddy- H S???" y pUb- y?ddtfied ynddi. By as S i'w cryjFhac^ a ^A?e!lhs,c! yn  = ?K 'K?n&u ytm>l;ad i'w cyflwr s' 8 *!$diShksL Y tmttA htfyd yn effeithio! ? ? y aaA m feily yn ?Mo!: yr h v! PCOL c??o dd