Collection Title: Seren Cymru

Institution: The National Library of Wales

Rights: This resource is copyright of Baptist Union of Wales.

View full details

First Previous Image 4 of 8 Next Last
Full Screen
3 articles on this page
Advertising

CYMDEITHAS GENHADOL! Y BEDYDDWYR. YSGRIFBNNYDDXON (Tramor) PARCH. C. E. WILSON. B.A. (Cartrefol) PARCH. W. Y. FULLERTON. CYNRYCHIQUDD CYMRU PARCH. THOMAS LEWIS. AR Y MAES: Cenhadon 188 Cenadesau 118 Gwragedd 168 474 MEUSYDD YN India, Ceylon, China, Congo, Itali, Llydaw, Jamaica. Bedyddiwyd y flwyddyin ddiwedd&f: 2,321. YN EISIAU MIL 0 DANYSGRIFIAD- AU MISOL. fomvewifiaf* fllMeol at isciibabaetb V 36ebi?b&»T?r. Enw Cyfortad Swm Bvdd Sm'au roddir va hwn yp 6so1 yn c»cl eu (III'U ?'' ? gosod ,h yr tn« ?h y Iltv..Rl?d Gyrm am an at y PARCH. THOMAS LEWIS, 19, Furnival St., LONDON, E.C.4. Danfoner pob arian i'r Ty Cenhadol, i'r I PARCH. W. Y. FULLERTON, 19, Furnival Street, Holbom, LONDON, E.C.4. Bethlehem, Porthyrhyd. Cynhelir Canmlwyddiant yr Eglwys uchod Hydref 9 a'r 10, 1917, am 2 a 6.30 y dydd cyntaf, a 10.30, 2, a 6.30 yr ail ddydd. Pre- gethwyr-Parchn W. Rees (Arianglawdd), Harmony E. Ungoed Thomas, Caerfyrddin; B. Humphreys, Felinfoel; W. Saunders, Pontycymer. Oyfarfod Haner am 2 yr ail ddydd, pryd bydd y Parchn. T. Williams, gweinidog presenol yr eglwys, a J. Herbert a D. Davies, cynweinidogion yr eglwys, yn cymeryd rhan gyda'r gweinidogion ereill. Bydd cyflawnder o ymborth yn cael ei ddarparu i bawb ar gyfer y ddau ddydd. INDIVIDUAL Communion Cups Write for List of Patent Ideal' Outfits and Samples on appro., to the Makers,—TOWNSHENDS, LTD., BIRMINGHAM D. VERNON DAVIES, Organydd a Chorfeistr Soar, Llwya- hendy. Arweinydd. Beirniad Organydd. LLWYNHENDY, LLANELLY. OPPOSITE THE BRITISH MUSEUM. THACKERAY HOTEL Great Russell Street, London, W.C.I. NEAR THE BRITISH MUS^JJM. KINGSLEY HOTEL Hart Street, Bloomsbury Sq., London,W.C.I. These well-appointed and commodious Temperance Hotels have Passenger Lifts, Bathrooms on every Floor, Lounges and Spacious Dining, Drawing, Waiting, heading, Billiard and Smoking Rooms. Perfect Sanitation, Fireproof Floors, Telephones, Night Porters. BEDROOM. BREAKFAST, A-RTENDANCE, AND BATH, 6S. 6d. PEE NIGHT PER PERSON. Full Tariff and Testimonials on Application Telegraphic A ddresscs Thackeray Hotel-" Thackeray, Westcent, London." Kingsley Hotel— Bookcraft, Westcent, London." Telephones- T. Hotel. Museum 12301(2 lines). 1232q(2 lines). Uyfr Newydd Amseroi, yn awr yn barod, Pris Is., trwy'r post Is. lc. MYFYRION A CHAN- EUON MAES Y TAN. [Ysgrifenwyd ar Faes y Frwydr yn Ffrainc,] Gan DYFNALLT. 4 7 copi 6s., 14 copi 12s. Cyhoeddedig gan W. M. Evans a'i Fab, Swyddfa Seren Cymru,' Caer- fyrddin. Hysbysiada4 yr Enwad. CWRDD DOSBARTH ABERAVON. Cynhelir y nesaf or uchod yn Ta- ber, CM ma von, lau, Hyd- 11. Cynhad- ledd am 3, oedfa bregethu yr hwyr, y Parch. J. F. Williams i bregethu ar ran y cwrdd. D. DAVIES. CaersaJem, Abergwynfi. CYFARFOD HANNER BLYNYDDOL CYMANFA DINBYCH, FFLINT, A MEIRION. Cynhelir y cyfarfod uchod yng Nghorwen, dyddiaiu Mawsrth a Mercher, Hydref 30 at 31. Y pwyllgora.u dydd Mawrth am 10.30, allr gynhadledd y prya. wn am 30. Cyfaxfodydd cy- hoeddus, nos Fawrth a dydd Merdhier. Dymunir ar i bawb fydd mewn angen llety ddanfon at yr ysgrifenydd, Mr. G. Jones, Tirionfa, Corwen, cyn Hy&ef 22. Ni f Hydref 22. Ni fydd yr eglwys yn gyfrifol am lety i nebfydd heb ddan- fon ep neu erbyn y dyiddiad a nod- wyd. Os bydd ymgeiswypr am _Y,, wei- nidogaeth am eistedd yr arholiad, dy- munir ar iddynt ohebu a mi yn ddioed. W. ROWLANDS, Rosebine Gwersyll; Wrexham. Moss. TALIADAU. Receipts Sept. 25—Oct. 2. £ s. d. W. WilEams, Lknelly. 0 16 4 Capt. Thomas, Llanybyther 0 13 0 .9 Cgrdiga-n 1 7 8 J. (0. Roberts & i&on, Cardigan 17 8 J. D. Lewis, Llandyissul 0 10i 10 R v D F. Davies, Longtown 0 3 4 E. Owen, 'Esq., J.P., Cardiff 0 18 R. H. Edwardis, Corwen 0 4 2 R. Griffiths, Mynachlogddu 0 15 0 Miss Young, St. Nicholas "1 0 0 W. Williams, Liverpool 0 5 10 Rev. C. Rees, Aoorearne t) 18 t). Phillips, Dinas Powis 0 18 J. B. Williams, Llanwrtyd 0 7 6 J. Jones, Bethesda 0 6 0 Rev. E. Williams, Grovesend 0 4 4 Rev. J. C. Rees, Ffynnon 0 4 2 Rev. J. Lewis, Tyldesley 0 3 4 Misses Jones, Dolgelly 0 5 0 Miss Davies, Glynceiriog 10 0 Glynne Edwards, Llanelidan -03 0 Dd. Jones, Nevin 0 6 8 Rev. W. Davies, Abergavenny 0 1 8 J. Lott Hughes, Landore 0 15 5 Miss Williams Newport, Mon 0 5 10 j T. Llewellyn, Lis vane 0 18 00. Mantle, Argoed '0 6 9 D. B. Evans, Gorseinon '0 18 J. Davies, Ebbw Vale 0 9 2 Miss Roberts, Rhosybol 0 5 0 H. T. H. Petters, Llansilin 0 4 2 Rev. D. Rees, Franks bridge 0 2 2 D. Roberts, Llansannan 0 5 10 T. Francis, Penycae 0 3 4 Mrs Evans, Rhuddlan 0 0 8 Wi. Boucher, Tondu 0 5 0 T. Jones, Porth "Q 16 0 E. E. Jeremiah, Miaerdy 0 10 0 O. J. Roberts, Colwyn 'Bay 0 3 3 D. Morgan, Corntown 0 18 J. Jones, Penoader ",0 8 4 Ll. Davies & Co. Morthyx Tydfil 0 7 2 J. Williams, Trecynon 1^0 J. R. Voyle, Rhymney 0 9 0 D:. Jones, Abergele 0 1 9 Advt. J. Vlarney & Co., Manchester 12 1 Principal Evans, Carmarthen 0 12 0 E. U. THOMAS, Treasurer. The Majise, Tablernsele, Carmarthen DALIER SYLW. gZr Dymunir ax i'n gohebwyr anfon eu holl gynyrchion i'r Golygydd— Parch. J. Jenkins M.A. (Gwili), Ammanford.

Prynur Fasnach

Prynu'r Fasnach Gwahoddwyd ni i gwrdd a gynhelid beth dyddiau'n ol, yn Llandrindod, i'r b h amoan o aeddfed-a ara a hwyluso trefniadau i brynu'r Fasnach feddwol. Ni thybiem mai cyfarfod a weddai i ni fodynddo oedd hwnjiw,, ac yr ydyrn yn bur sicr ar y pwnc, bellaolh, wedi clywed rhyw ^gymaint o hanes y. gweithrediadau. Tybiwn mai prif hyr- wyddwr y nrudiad yw Syr Alfred Mond, yr ae'lod dros Abertawe. Ni wyddotm a yw'n gweithredu ar ran y Prif Weinidog a'r Weinyddiaeth, er i Mr. Lloyd George awgrymu, cyn hyn, mai prynu'r Fasnach, a rhodhawl i'r Dewis Lleol ei dilau yw'r cwrs mwyaf rhesymol i'w ddilyn, ar hyn o bryd. Gwelwn fod- amryw o weinid- ogion yr Annibynwyr yn hresennol yn Llandrindod, ond priÍn oedd y gyn- rychiolaeth o winidogion enwadau er- aill. Anodd fyddai i nifer inawr o wyr amlycaf Cyngor yr Eglwysi Rhyddion 'fod yn y cyfarfod, 'a'a -'hen wau eisoes yn y Ddeiseb o blaid Gwaharddiad a gyflwynwyd, dri neu bed war mis yn 61, i'r Prif Weinidog. Y peth amlycaf yn y cyfarfod, gall- em gasglu, oedd na wyddai ne6 yn hollol mo' i amoaa: na'r polisi a ddi- lynid, wrth gychwyn yimgyrch o blaid y prynu. Yr oedd niwl tewach n;a niwl _v, biryniau o gyjch iareithmu am- ryw o'r siaradwyr hefyd, ac ni was gar- odd nèmor cyn y terfyn. Cwynai Mr. David Davies, A.S., ar ddiffyg dewrder Mr. Lloyd George, ac ar yr hyn a dybiai'n ahyson ynddo, wedi ei eir- iau crylion ynghylch meddwdod fel gelyl' gwaeth nag yw Germani i Bryd- ain. Ein syndod ni yw bod Mr. Davies yn y cyfarfod yn Llandrindod o gwbl, a bydd yn "fwy syn gennym fyth oa gwaria'i arian o blaid yr ymgyrch a gychwynwyd yn y cyfarfod hwn. Mynegodd Mr. Towyn Jones iddo ef, oyn !hy:n, lofnodi'r ddeiseb o blaid Gwaharddiad, ond ei fpd, bell- ach, yn defmogi'r unig fudiad y, mae gobaith am weld buddugoliaeth iddo mewn Senedd a gwlad. Ni ^vyddom eto ai cefnogaeth ii'r Weinyddiaeth sydd y, tu cefn i newid ochr ein hen gyfaill Towyn. Hysbysodd gy far fod ynRhydaman, y nos o'r, blaen, mai ej reswm dros wrthwynebu lleiaf-dal o ddeg swllt ar hugain -y,r wythnos i lafurwyr ar ffermydd oedd ei fod yn fath ar aelod o'r Llywodraeth, a bod yn rhaid liddo gyd-weithredu a barn y, mwyafrif. Ni fynnem awgryjmu mai llac yw gafael Mr. Da vies a Mr. Tow- yn Jones ar egwyddor, ond cred wn mai'r unig beth anrhydeddus i iaelod o Weinyddiaeth yw ymwrthod a hi) os treisir ar egwyddorion a jgofleid- iwyd am bes. Holai rhai o'r gweinid- ogion oedd yn bresennol ynghylch natur eu oeniad wri, pan wynebent ar wlad. Er eu dyfod i'r cyfarfod, yr oedd yn amlwg naill ai nad oedd eu eyd^ybodau'n berffaith dawel, neu nad oedd ganddynt weledigaeth eglux ary polisi oedd i'w gymeradwyo. Aw- grymwyd iddynt fod arian ddigon ytu 01 i'r ymgyrch, a hwyxach i hynny ryddliau rhywrai o'u liofn a'u r petms- fcer, a gosod e u hyawdledd at wasan- rueth hyrwyddwyr y eyfarf,od. Yn ein hyw, ni tallwn ni gydym- dieimlo, o gwbl a. gwaith y, gweinid- ogioii hyn i efengyl Crist a moesof- dieb; pobl. Ni isonir am iawn ifiloedd a a berth odd eu csur a ffyniant eu masna-ch gyfreithlon a glan, wrth wynebu'r gad. Yr unig iawn sydd i'w dalu ym Mhrydlain yw iawn i berch- nogion y Fasnach sy,n achos damned- igaeth i fyrddiyniau, a thlodi i deu- luoedd aneirif. Molir yr Unol Dal- eitkiau gan bawb yn ddiwaban am beri i achos mawr pob anghyisu-r ddi- flannu agos yn Uwyr o'r tir :ond y:m MhryiLain, rhaid plygu i pr glwyd, di'r Fasnach yn barhaus; a,c, yn a-wr, weJPe Rvddfrydwyr amIw¡; a gweinidion y Gair yn dilyn y Ceidwadwyr, ac yn penderfynu trin Mr. Bung yn dirion. Adgofir ni yn gryf o'r hyn a wnaed ag Agag gynt. Gwelwn blygydd "Y Deyrnias, yn rhifyn Medi, yn ceisio cyfrif cost y Rhyfel, :ac yn dangos y fath faich a fydd ar y genedl wedi'r gyflafan. Yn 01 yr amcan gýf- rif a gawn fynychaf, bydd galw am tua ch we ohan mili wn o gyllid yn flynyddol arnom ym "Mhrydain, ac ni wyddis am ,unrhyw foddion, ar hyn o bryd, ond yr hyn a elwir yn con- scription of wealth i gwrdd â. phen trymaf y baich. Gwelwn fod Mr. BoJlJar Law eisoes yn cyfaddef mai ds i ni yw dyfocl y Taleithiau i mewn i'r Rhyfel, am na allem dd-,vl,u baich y, gost lawer yn hwy. Rhyfedd gen- nym, yn wyneb hyn, oedd gweled enw Golygydd Y I^yrnas ml oef- nogwyr Prynu'r Fasnach. Aiiei fam, yn wyneb y ffigyrau a ddyry inni, yw y dylem ysbeilio'r AmaJeciaid, a pheri i'r Unol Daleithiau dalu drosom i'r darllawyr bris ein rhyddhad, er i'r Taleithiau eu rhyddhau ea hunain o'r felltith heb dalu doler o iawn?

Yn y Ddau Gywair

Yn y Ddau Gywair. Wells! Y mae efe y.4 gweddio. 0 leiaf, ceir rhywbeth ar ffurf gweddi i gan Mr. H. G. Wells yn y 'Baptist Times. Wrth gwrs, ni enwir enw'r Iesu yn Y, weddi honno. i Gwelsom fedd y diweddar P. S. Davies ym mynwent Cwmfelin, ydydd or blaen. Dynjuniad Mr. Davies oedd ei gladdu o dan bulpud yr hen gapel a dynnwyd i lawr era tro. Dyma des- tyn awgrymiadol am gan i fardd. | i Y Parch. E. K. Jones yw esfioniwr y gwersi 'I rai mewn oed yn TEtauwr' mis Hydref, a'r golygydd sy'n gofalu am y doebarthiadau eraill. Gwnant yj gwaith teilwng a ddisgwyliwn oddi- wrthynt. Ceir ysgrif gan y Dr. H. Cernyw Williams ar Emynau Den- y na-u ?cn  hadol, a chan y, Cenhadwr T.Lewis ar y, 'MiQtScito' -y ddwy yn flasus-a phregeth gymhwys i'r Plant gan v Parch. R. G. Roberts ar 'Y Cowri. WY mac r mjanion eraill _yn deilwng o'u lie. a thon Mr. J. H. Richards ar Awn Ymlaen yn haeddu ei rhoi yn rhaglenni'r cymanfaoedd. » » • j Llun byw iawn o'r Parch. W. Trefor Jones, Llanelli, ac ysgrif dda ar ein brawd gan y. Parch. R. Owen, Pwll, yw'r peth cyntaf yn 'Seren yr Ysgol Sul.' Y mae'n dilyn bregeth gref i bobl ieíWlnc ar Gadwedigaeth gan y Parch W. Trefor Jones. Deil y Golygydd i draethu'n hwylus ar 'Em Cym- ru, ynwyr Cym- ru, ac ? mae man jsgrifau'r rhifyn hwn eto yn gyfaddas iawn i gyhoeddiad ar gyfer plant. » < Sicr yw fod y