Collection Title: Seren Cymru

Institution: The National Library of Wales

Rights: This resource is copyright of Baptist Union of Wales.

View full details

First Previous Image 8 of 8
Full Screen
1 article on this page
Advertising

aCwestiwn IECHYD. JL A? ?/ JLJL JL ?-?  Y mae jtl fater sydd yn dal perthyn- as a chwi yn sior ar ryw adeg neu gilydd yn enwedig pan y mae'r an- wydwst yn ffynu mor gyffrodin ag yw yn awr. Y mae yn dda i wybod beth i gymeryd i gadw dra-w ymos- odiad yr afiechyd mwyaf gwanychol hwn, i'w ymladd pan o dan ei ddy- lanwad alaethus, ac yn neillduol ar ol ymosodiad, obiegyd y pryd hwnw y mae'r cyfansoddiad wedi ei wanychu gymaint fel y mae yn agored i'r an- hwylderau mwyaf peryglus Gwilvm Evans' 1 n ii QuJuiEe Bitters A gydnabyddir Tan bawb sydd wedi rhoddi iddi brawi beg fel y feddygin- iaeth benodol ore, i ddelio a'r An- wydwst yn ei holl raddau amrywiol, y n-ise yn Ddarpariajeth sydd wedi ei pharotoi yu fedrus gyda Quinine yn nghyd a sylweddau eyfoothogol a Gwaed Burhaol emll, cyfaddas i'r Afu, y Treuliad, a'r holl anhwylderau sd yn gofyn am alluoedd cryfliaol ac yohwanegiad nerfau. Y mae yn an- mhrisiadwy pan yn dioddef gan An- wydon, Pneumonia, neu unrhyw af- j iechyd pwysig, neu mmychiadwedi ei achosi gan ddiffyg cwsg, neu bryder o I unrhyw fath, pan y, mae yna deimlad ayffredinol o wendid a blinder yn oorph. | l' It "9 9) 1 '1"< .Ii' "if "i"'I! <') ¡" ,Ir' 'ti ,0-1 J' "I 'f} 'if' f 1"-[0 Peidiwch Oecu V, }' f 2"' ,If¡, W" Ystvpiweh ef If, yn awn Danfonwch am gopi o'r pamphledyn o gymercad wyaethau. BarUenwch ef yn ofalus, ac yatyriwoh ef yn dda, yna prynwoh botel gyda'oh Fferyllydd m'r Stones agosaf, ond mynwchwel- ed wrih brynu fod yr en? GrmLyia liv? a.r y label, smmp" a'r boW, obiegyd heb y rhai hypo. aid oies yr un yn mrioneddol. Gwerihir yn Mhohman. Mewn poteli, 3s. a 5s. yr un. .I Unig Bercheaogioa: QUININE BITTERS MANUFACTUR- ING COMPANY, LIMITED, LLAN- ELLI, DEHEUDIR CYMRU. Athrofa Aberystwyth (UN O'B COLEGAU YM MHRIFYSGOL CYMBT^ Prif-athraw-T. F. ROBERTS, M.A., LL.D IiECHREUA'R 46AIK Tymor nesaf ar Hydref 3ydd, 1917. Paratoir yr efrydwyr ar gyfer Arholiadau Prif y-,gol Cymru. Cynygir amryw ° ysgoloriaethau (amryw o honynt yn gyfyngedig i Gymru) y flwyddyn hon. Cymer yr arholiad le yn Aberyatwith ar y 18fed 0 Fis Medi, 1917. Am fanilion pellach ymofynir a J. H. DAVIES, M.A., Cofrestrydd. I At Ddosbarthwyr y "Seren. i, 0 I o hyn aHan anfoner pob gohebiaeth yn nehvlch. Hysbysiadaui &c., i Ysgrifenydd y; Cwmni,—MR. W. M. EVANS, Seren 1 Oymru' Office, Carmarthen, a phob Taliadau yn uniongyrchol i'r Trysorydd-REV E. IJNGOED THOMAS,IlThelManse Taber- nacle, Carmarthenjl Welsh Dramas. Y FERCH o GEFN YDFA. Drama Gymraeg New- ydd. Gan J. Bonfyl Davies, Treorky. Pris Is. Y PERL DIADDURN neu "ENW DA." Drama Gymraeg New- ydd, mewn Tair Act. Gan E. E. Hughes. Pris Is. TEULU BRONYGRAIG. DRAMA AR ADDYSG. Drama Newydd ar Addysg gan Z. Mather. Gyda Rhag- ymadrodd gan Syr Ed. Anwyl. Pris Is. Dic SHON DAFYDD (RICHARD JONES-DAVIES ESQ.) Y Ddrama mwyaf pob- logaidd a llwyddian- nus yn yr iaith; gan y Parch. J. Tywi Jones. Pris Is.; trwy'r post Is. Ic. JACK MARTIN, neu BOBL LLANDDERWYDD. Mae y Ddrama hon yn llawn o humour, ac wedi ei threfnu fel ag i fod yn un o'r chwareuon mwyaf derbyniol; gan y Parch. J. Towy Jones; pris Is., trwy'r post Is. Ie. BORE CYNHYRFUS. COM- EDI GYMREIG. Com- edi ysmala mewn un Act gan E. E. Hughes; pris 6ch., trwy'r post 7c. ELUNED GWYN OWEN, neu YR ENETH GOLL. Drama boblogaidd, gan y Parch. J. Tywi Jones; pris Is., trwy'r post Is. lc. 115 o Lyfrau Adroddiadol. 1.—Yr Adroddvvr leuanc. Yn cynwyp dros Haner Cant o Ddarluniau Syml a Byrion at wasanaeth y Plant. Gan y Parch. J. TAFIONYDD DAVIES. Pris 6ch., trwy'r post 7c. 2.-Adroddliyfr Dirwestol. Yn oyn- wys Diadleuion, Caneuon, a Darnau priodol i'w hadrodd. Gan AWEN- YDD. Pris 6ch., trwy'r post 7c. 3.— Y Gwenitb Gwyn. Amoenir i'r Myfr hwn fod at wasanaeth* yr Yegol Sabbotixol a Chyfarfodydd Llenyditol. Gan y Parch. D. OLIVER ED- WARDS. Pris Is., trwy'r post 18 Ig. 4.—Yr Ardd FIodou. Un o'r Li.j;fr» au goreu i Adroddwyr, &o. Gan yr un Awdwr. Pris Is., trwy'r post Is. Ig. 5.—Y Pren Afalau. Llyfr yn OYD- wys Traethodau, Dadleuon, &c., at was- anaeth yr Ysgol Sabbothol a'r Cyfar- fodydd Blynyddol. Gan yr un A wd. wr. Pris Is., trwy'r post Is. lg. 6.—Y Dadleuwr. Yn cynwys oaagJ- iad o Ddadleuon Digrif a Chrefyddol. Gan y Parch. D. Oliver Edwards. Pris Is., trwy y post Is. llo. 7.—Lljyifr yr Adrodtfwr. Yn cynwyt Ciasgliad o Adroddiadau, Dadleuon, M Ymddyddanion. Gan AWENYDD. Pris Is., trwy y post Is. lg. 10.-Y,sgal yr Adroddlwr, ei hanes cyntaf, 82 tud., yn cynwys Gwerai Yr Adrodd, gyda Darlunieju Eglurbaol, gan y Paroh. J. Gwrhyd Lewis; Yr Hanes Olaf, 62 tud., yn cynwys Darn- au Adroddiadol gan tuia 60 o Bigior. Beirdd y Genedl, detholedig gan CyB alaw, Pris Is., trwy y post Is. lie. ii.-Yr Adroddwr Ysmiala, sef Ad- roddiadan, Dadleuon, Caneuom, DifyrM us a Ffraeth, cymhwys i Gyfarfod- ydd Adloniadol a Chystadleuol. Gan D. Luther Johnson. Pris Is., trwy'r post Is. lio. 12.-Y Dadleuwr Ysmala. Welsh and English Humorous Sketches. Gar, amryw Awdwyr. Pria Is., trwy'r post Is. 1 to. 13.-08&11"" Buddugol (Buddugol yn Eisteddfod Genedlaefehol Caerfyrdd- in.) Yn cynwys Deg o Ddadleuor, waaanaeth Cyfarfodydd Llenyddal, &o. Pris 60h., trwy'r post 7c. 14.-Yr Adroddwr DonloJ. Caeglia-fi so Adrodldiadau a Chaneuon Digrit allan o Farddoniaeth Telynog. Pris 6c,h., trwy'r post 7o. 15.—Y Rhosym Diweddaf, set Darnau Barddonol a Rhyddiaethol, yn gym- hwys fel Adroddiadau. Gan Alltud Glyn Miaelor (Awdwr "Y Podirwy Aur "). Pris 6ch., trwy'r post 7o. o LLYiFRAU CYFRIFON. At Wasanaeth Egfwysi Bedyddiedlg Cyinreig, Ysgol Sul, &c. At yr Eglwysl. 1.-00FRES-L YFR o Aelodau E?' Iwysig at wasanaeth y Bedyddwyr Cymreig. Mewn 3 rhwymyn gwahanol. 1. Pris 5s. 2. Pris 6s. 3. Pris 7s., trwy'r post 6ch. yn rhagor. 2.—COFRES-LYFR er eadw cyfrii Casgliad1 y Weinidogiaeth, wedi ei I rwymo yn gtyf, 'leather back,' &,o. 2s., trwy'r Post 2s. 3c.; Dwbl M i. 4 swlllt. 3.—Etto y CYMXJNBEB, 2s., trwy'r Post 2s. 3c. 4. Etto y SEDDAU, 2a., trwy'r Poet 2s. 30. 5.—LLYTHYRAU GOLLYNGDOD i Aelodau Eglwysi Bedydidiedig. Pria 2s., trwy y post 2s. 3c. W. M. EVANS A'I FAB, CYHOEDDWYR, CAERFYRDDIN. I Llyfrau Difyrus. Y GWIR ANRHYD- EDDUS D. LLOYD GEORGE: Ei Hanes o'r Cryd i'r 0 y f r i n gynghor," gan y Parch. J. Tafionydd Davies. Cyfaddas iawn fel Anrheg i Bobl Ieu- aingc. Pris 6ch; trwy'r post 7c. GOFIANT DAFYDD EVANS, FFYNONHENRY, gan y diweddar Barch. Benjamin Thomas, (Myfyr Emlyn); pri& Is.; trwy'r post Is. 10 Y Cofiant mwyaf gwreiddiol, doniol, digrifol-y mwyaf bywyd debyg yn y Gymraeg. Pris Is. JOHN PLOUGHMAN'S PICTURE'S (DARLUNIAU -1 OHN PLOUGHMAN) NEU Y CHW ANEG 0. SIARAD PLAEN I BOBL PLAEN. Gan y Parch. C. H. Spurgeon. Cyfleith- iedig gan y Parch. Thos. Morgan. Dar- luniadol trwyddo. Gwerthwyd dros 200,000 o'r llyfr hwn yn Seisneg; pris Is.; trwy'r post Is. le. DR. GOMBR LEWIS Hanes Poblogaidd o'i Fywyd, gan y Parch. T. Morgan, Skewen; pris 6ch.; trwy'r post 7c. YR YMOSODIADAU AB Y BEIBL YN CAEL BU BEIRNIADU, gan Spinther; pris Is., trwy'r post Is. lg. CASGLIAD o HEN GERDDI CYMREIG, gan Brif Feirdd Cymru; pris 6ch.; trwy'r post 7c DANGER at the COMMUNION TABLE ——~— —■—■— ——■-———— Out of the 38 Medical Officers of Health in Scotland 38 affirm thaf. in using the common Cup all manner of Infectious Diseases may be Communicated. To avoid the danger mer thau 2,000 British Chupchei have substituted INDIVIDUAL COMMUNION CUPS 10 providing a clean Cup, free from infection for every communicant. Ar inou among the 2,000 Cimcches;' not, pleiase write for Free Lisl, Liter- iture and Itostimotmals saying If samples may be submitted, Carriage Free, by the Makers,—TOWNSHENDS LTD. BIRMINGHAM "'HE GREAT WELSH REMEDY. I S COUGH MIXTURE RELIEF FROM 1 DAViES'S COUGH MIXTURE COUGH 1 S DAVIES'S COUGH MIXTURE IN 5 MINUTES i H DAVIES'S COUGH MIXTURE for Coughs f g DAVIES'S COUGH MIXTURE for Colds B DAVIES'S COUGH MIXTURE for Asthma t DAVIES'S COUGH MIXTURE for Bronchitis N DAVIES'S COUGH MIXTURE for Hoarseness H DAVIES'S COUGH MIXTURE lor Jalluenza H DAVIES'S COUGH MIXTURE for Coughs H DAVIES'S COUGH MIXTURE for Sore Throat B DAVIES'S COUGH MIXTURE Most Soothing g DAVIES'S COUGH MIXTURE Warms the Chest DAVIES'S COUGH MIXTURE dissolves the Phlegm B DAVIES'S COUGH MIXTURE for Singers g DAVIES'S COUGH MIXTURE for Public Spencers jg DAVIES'S COUGH MIXTURE OYCilemistsever, vbere S DAVIES'S COUGH MIXTURE > .(>tJ. 1 g DAVIES'S COUGH MIXTURE Proprletof- S DAVIES'S COUGH MIXTURE HUGH DAVIES. j DAViES'S COUGH MIXTURE Ch em is t, Maclillniletp. "1 1;i1¡ Is. 3c. a 3s. y botel. SARZINE BLOOD MIXTURE. CROEN IACII A GWAED PUR-Dyna a dim arall. Nid yw yii honi gwella pob peth fel Yankee Patent Medicines, ond os blinir chwi gan grop afiach, ysfa, pimples, toriad allan, bcurvy oloiuriau peBddynoa &c. yn tarddu o waed drwg ac anmhur, mynwch botelaid o Sarziiie Blood Mixture,' gan y drugist neu toch, 2s 9c y botel neu gyda 3c. at y clydiad yn ychwanegol oddiwrth y perchenog HUGH DAVIES, Chemist, Machynlleth. LADD TYRCHOD. Ysgrifena John Pryse, Maesymeirch "Blinir ni acw gan Dyrchod cynyddent bob blwyddyn fel yr oedd y tir a golwg difrifol arno, ac yr oedd arnaf gywilydd ohono, ond clywais fod Mr. Hugh Davies Chemist, Machynlleth, wedi dyfeiaio peth i'w lladd yn ddidrafferth iawn. Ei enw i'w Molrat, mewn packets Is 6c yr un. Prynais backet a rhoddais ef yn ol y cyfarwyddid am ben pryfaid gen vair, a hoddais y rhai hynny yn llwybr y Twroh. Ni chododd y twrch iLiof. Should be read by Every Baptist. THE BAPTIST TIMES & FREE. WAN." The Official Organ of the Denomination Edited by REV. J. H. SHAKESPEARE, N.A. Price Oae Penny Weekly. ? a "JyWwck pdoetb I = MCWD pryd" ? —~m yn f«fedb "dipyn yn wonilyd" ? g "hdb fo4 yn iawn"—"wedi rhedeg «. fl hwr" MU "dian & hwyl", Gof..h"iCh !S an ?mu? yr ?nhwyideb cyn iddo dr-lderau y cylia a' r it fu,- jg, S M swir hyn yn «ich achoi chwi, bydd ? = ajTwrofr meddyglyn envvog ac at modd- Jk « ion Roruw a dyopI iw gymeryd. Ceir ? g «Mnwythyd yn gyffredin ar 01 hyd yn UK ood y dogss cyntaf; ac os parhcwch A Cbyweryd y poleneM yn fheolaidd bydd i chiwi yn at fuan sefydhi icchyd rtttgoroi i'r hwn, < IK 11 bossit-L y bowch yn ddyeithr lyfnrd hir. I ddynåon a awrched wttdi rhedeg i a; wr y awe goachm's P feddy- m giniaeth y gsitir ymddiried Bydd 9 fw •ftfyddiiu eryfhaol •.ol yn II K«a« ddwyn orjanau ytreu.it. cyflwr h H 8ffeØhi Y mMM hefyd yn c?Mthbt M ™ I"" y fWud, M Mly yn l?«oli yr holl i bwo y r= ey?wr o ddhwwidid ac Ii <n of Mr. aad Mrs. J. ftohotaa hS, Most Central for Law Courts, City, West End and all parts of Lo-qdon. 6pecial Peatu-?e,-QuiOtUeSs, ki:ame OcMforts 01eanlinøS8, Good Oatering, with Strietly Moderate Cba?lies. Special TenM tt ?inhtM Ele:'l'lc LigbtThroughout" light toorter.  Telephones-522 Oenue MrmilixJ and 2 LMding ??M, Miahtm, Printed and Published for the SERIM CTMBU COMFANY Limited by 1M Morgan Evans & Son, at theix Gba- erai Printing Office, 6, Hall Street, i Carmarfhesn. Piiday, October 5, 1917. 'j