Collection Title: Herald of Wales

Institution: The National Library of Wales

Rights: The copyright status or ownership of this resource is unknown.

View full details

Image 1 of 8 Next Last
Full Screen
38 articles on this page
Advertising

Heard's Stands Pre-eminent FOR FIRST OLASS FRUiT, VEGETABLES, and CONFECTIONERY. WHOLESALE AND RETAIL. HEARD'S STORES, 17, Station Road, PORT TALBOT, 67, High Street, ABERAVON, IS. Parade, NEATH, 18, Windsor Road, NEATH.

Advertising

Picture Palace, Pontyberem, WEEK COMMENCING, OCT. 9, 1916. Usual EXCELLENT SHOW of PICTURES. POPULAR PRICES: 4d., 6d., and 9d. Thursday, Doors Open at 6.45, to com- mence at 7. Saturday, Doors Open 6.30. to commence at 6.45 and 8.45. MATINEE Thursdays at 4 o'clock, Id., 2d., and 3d.

ODION AR BYNGSAU YR WYTHNOS I

"ODION AR BYNGSAU YR WYTHNOS. I (Gan "AWSTiN.") Y mae rhai symudiadau anghyffredin yn myuod ynilaen ruewn cylchuedd (y>yllt- iedig a'r gweithieydd glo y dyddiau hyn lias gallwn yn dda cu cyhoeddi. Felly, dealla tyi'eillioa ydynt wedi ysgrifenu ataf ar bwno y tanwyr taiiddaiarol mai am resymau digonol rncwn pcrthyiias a rheol- eidcliad pynciau yu y wasg yn aii,e" y rliyici yr wyÏ yn goinedd gvrneyd cyfeir- iaduu manvvl at yr ymgais F-(Id yn cael ei viiey d i gymlioni materion. Ymweliad Mr. Brace, ls-Y§grifenydd y Swrddfa Gartrcibl. ag Ahert&we, sydd yn fy iiU'ddwi pan yn gwnevd v cyicinad hwn. a (han fod fy hen gyfaill a'r muter llif:Wn Haw, yr wyf yn. teimlo nad oes aughon pelrusi) yiighvldi tcby*jolrr.v.vdd y boddlonir y bobl sydd wedi ymddined eu hachos iddo. Gan fy mod yn ysgrifenu ar ddydd cyfarfod blynyddol Cymrodorion Aber- 1 tawe, Did yw yn bosibi traethu bancs y gweithrediadau, na rhoddi adroddiad am ethcliad svvyddogion, hyd yr wythnos nesaf. Gwn fod y rhai a wyddant fwyaf am y gymdoithas a'r gwaith pwysig a "neir galldai, yn taer obeithio y llwfdclir i gac! y Cynghorwr John Lewis i gydsynio i ddilyn ynilaan.Vi swyud fel llywydd am fiwyddyn arall. Y mae ei aiddgarwch a'i yrndrccbion diflino wedi hod yn fendith i'r Cymrodorion. ac 05 bydd ei orclivvyhon ereill yn caniatau, bvddai yn fantais, ond gan nad yn brofl'vvyd, rhaid arcs am y manylion. Pan gyfeiriais, yehydig amsfr yn ol, at don newydd Mr. D. Morgan (Ap Morgan), Tycroes, nid oedd yr emyn tarawiadol ar ba nn y cyfansoddvvyd yr ulavv o fy ml a on. Erbyn hyn y mae genyf, ac er mivyn i'r c-erddorion a'r cantorion ddcall pa mor gyfatebol Fr udeg bresenol y mae pemllion JEifion rhoddaf hwnlt yn y gololn Hollalluog! nodda ni, Cymorth liawdd ei gael wyt Ti; Er i'n beiau Dy liellhau, Ago,, wyt i drugarhau; Cadw ni o i ewn Dy lav, Ac nid ddlm a ddaw; Nid oes nodded fel yr lor, Gorfol?dded tir a mor. Hollalluog! nodda ni, Nes na gwaethat Fivii wyt Ti; Oni fuost inni."n blaid, Ymhob oes, ac ymhoh rhaid? Cofla'r tywys arnom fu, Cofia'r enw arnom t-y; Nid oes nodded fel yr lor, Gorfoledcied tir a mor. Hollalluog! ncdda ni, Nertii in byvvyd yd'.vyf, Ti; Cadw gymod yn cin tdr, Cadw gariad at yjjwir; Cadarp. lo*'DylSi* Cryfach na "ha:ne*eg»nn• Nid ocs noddl d lei yr lor, Gorfoleddt.d tir a mor. Yr wyf i/edi. derbyn copi o lyfryn newydd diddorol—" Tom Ellis, (hdad- garwr, Gwleidyddwr, gan O. Llew Owain," a gyhoeddir am chwe' cheiniog gan Gwmni y Cyhoeddwyr Cymreig. Caer- narfon, a gallaf gyda clialon gynhes ei gyfiwyno i fy naillenwyr fel un o fydd yn eier o greu ynni angjierddol yn eneidiau Cymry ieuaine i geisio efelycliu arwr y gyfrol fechan i wneyd yr hyn a allont dros eu hiaith. en gv lad, a'ti csnedl. Nid bywgraffiad yrlyw, ond trem dros hrif elfenau b:rwyd a dirgdion llwyddiant Tom Ellis. Cefais y fraint o adnabyddiaeth gyfoill- gar a',r arwr o'r amser pan gycliv.ynodd ei yrfa gyL ooddus i'r diwedd. ac nid oes neb yn edmygwr mwy trwjadl o hono na fyfi. Y mae y llyir, yn ei frasiun o yrfa y gwladgarv. r a'r g-viiadv. cinydd Cymreig, yn fy adgofio am lawer tro y cyfarfyddais ag ef yn y wlad mewn cyfarfodydd niawr- ion, mewn cymdeithas dawel. ac yn Nhy y C" Wfredin, a gallaf sierhau y darllenydd fed Mr. Llew Ovfain yn rhoddi darlun hyirvd o "fab Cynlas" Wedi i angau daro Tom Ellis i lawr, yn anterth ei fri, cefais y gorchwyl prudd o fyned i ardal ei fchyd i gotnedi lianes ei angladd, a cli\hoeddwyd. ar y pryd, amryw ddarluuiau a gyinerais o annedd ei rieni, y capel lie bu Yn dadku'n daer yr Addewidion drud. Hen drysorfevdd y Ncf, agorai hwyut i gyd: Ei weddi daer. y weddi wnai a'i lId Ddwyn Net i galon dyn, a <;halon dyn i'r Net." A chyda chalon hiraethog y bum yn sefyll uwch ei fedd ago red. Yr wddwn wedi hyny yn y Baja, ar adeg diorcliuddio cofgolofu arwr cyntaf Cymru Fydd," a charaswn po buasai Mr. Llew Owain wedi ychwanegu at tarn yr uchclwyr yr hyn ddvwedodd Arglv.ydd Mcrley am dano y pryd liwnw. Ond gan fod bywgrathad llawn i'w gylioaddi yn fuan. diehon y ceir yn hwnw ychwaneg o fanylion o'r fath. Hyd hyny, ac yn fvry o iewri cyrhaedd gwerin y wlad, a'r lhl ieuainc. bydd y gyfrol fechan lion yn foddion i fywhau'r adgohon goreu am Tom Ellis, Gwalianol yn ei harddull a'i hamcanion ydyw eyfrol newydd y Parch. T. Mardy Fcees, Castellnedd, ar Dditvrwch GwYr Morganwg," cvhoeddsdig gan yr un cwmni. Difyr, ac mewn rhanau digrif, ydyw y penodau, fel nad oes dudalen o fewn i gloriau y llyfr naiS gall pawh gaffo liara- dden i'w darllen gael plejer mav.r ynddynt Y mae Mr. Rees yn feistr, nid yn nnig ar y gorchwyl o ddweyd stori, ond 0 bortreadu lletiaith cwm a phant a hro. Am Shoni 'Bertawe ac Ianto Penderyn, y ddou haliar o Gwm Rhondda, rhaid i mi ddwevd mai yr amlineddiad goreu wvf wedi ddarllen erioed ydyw o ddull- wedd ac iaith Cymry gwreiddiol Cwm- eeihran a Phenrliys a Llunv.onnO." Eto, nid dyma yr nnig dtlarlun byw a roddir yn y gyfrol o dd.iiyrwch gwyr Morganwg." Y mae amrywiacth y storiau a gwybodaeth eang yr awdwr o'r bobl a'r manau y mae yn eu defegrifio, a'i fedrus- • rwydd yn cynwyno y oyfan i'r darllenydd yn ei gwneyd yn gaffaeliad i lenorion ac i'r sawl sydd am droulic) oriau gauaf tywyll y flwyddyn bresenol yn nghil y pentan. Campus.

WELSH ANTIQUARYS DEATH

WELSH ANTIQUARY'S DEATH The death occurred on Wednesday of the Veil. David Richard Thomas, Arch- deacon of Montgomery, and Canon of St. Asaph since 1883: As tho historian of St. Asaph; diocese he was one of the best knovrn antiquaries in the country. Edu- cated at Jebu& College, Oxford, he took Holy Orders and became a prolific briber on historical and archa-ological subjects, fis work-, include A history of the Church in Wales. The Life and Work of Biefcop Davies 1-id William S&?bnry." and his monumental "His- tory of the Diocese of St. Âtaph." tory ? the Diocese of St. Ataph.?

LATEST WAR NEWS I

LATEST WAR NEWS I Big Hauls by the Aliies. ——— THURSDAY'S BRITISH OFFICIAL. The following telegraphic dispatch I was issued from British Headquar- s,,ue d frc)iii Bri I ters in France a 11."120 a.m.:— On our front south of the Ancre there was intermittent shelling during the night. North of the Schwaben Redoubt our artillery caused many casualties among infantry on the move. A successful raid was carried out by a London Territorial Battalion in the Vim V area. The enemy attempted unsuccess- fully to enter our trenches east of St. Eloi, G:>

THURSDAY BRITISH SALONIKA I I OFFICIAL

THURSDAY BRITISH SALONIKA OFFICIAL. The General Officer Commanding the British Forces at Salonika re- ports as fallows:— The fighting at -Jenikoj. which en- ded at 3 a.m. on October 4th, re- sulted in complete success for our troops. Not only did we hold a portion of the village south of the Seres road, we also captured the position north of the road. Thus the whole village is now in our possession. The remainder of the 4th October passed without incident, and the day was spent in consolidating our new positions, which extend from Orljak Bridge along the Seres Road to Jenikoj, and then back to the river through both the Karadjakai villages. During the nghting of the last few days a Lowland Scottish Batta- lion and an Irish Battalion especi- ally distinguished themselves. I The enemy has suffered heavily in the recent fighting. v

I THURSDAYS FRENCH OFFICIAL

I THURSDAY'S FRENCH OFFICIAL. The night was calm on the whole of the front. I n the course of our progress to the I east of Morval during the day of j yesterday, we captured 9 cannon of 88 milimetres. Despite very bad weather one of our aeroplanei bombarded the aviation ground at Colmas. I In the course of a night flight 90J; shells were dropped on the search- lights and military buildings of the port of Zec brlèggc. I ARMY OF THE EAST. The battle continues favourably on j the whole front. The Allied vanguards have com- menced to cross the Cerna, in the region of Dobroveni (Brod), pro- gressing despite the shppery state of the two slopes .of Mount Babai. They have reached Bug and Copli.

SPLENDID GAiNS IN SERBtA II

[SPLENDID GAiNS IN SERBtA. Paris, Wednesday (received Thursday).— The Expert French Commentator, writing this evening, says:—Operations on the Western front, which are hampered by continuous rain, remain more or less stationary. Nevertheless some progress has again been realised by the British, who completed the conquest of Eaucourt l'Abbaye, and by the French, who carried the whole of tl powniul symem of en- trenchments bet ween Morval and the wood of St. Pierre Yaast on a front of four kilometres. The bombardment is stiil characterised by the same intensity, par- ticularly south of the Somnie in the region of Belloy and Asseviliers. I All interest i.5 now centred on the east- ern front, where a battle is developing. ( In Macedonia, after fights on tlie Kajac- k-un cliaiii of mountains, separating the region of Ostrovo from the Cerna Valley, j I the Serbians have conquered successively since September 16 all the crests which had been defensively organised by the Bulgarians, and have since defended with the most desperate valour, all the im- jwrtant position which commands the I field of battle on the left wing of the Allies. I On the 25th September, and in the night of the 27th, the Bulgarians de- live red two furious cou^ter-atraeks which I enabled them to re-take their hrst line, but the Serbians, on September 30th, de- finitely cxpeiiod the enemy from Kajmac- kalan. The effects of the posse6Sion of this summit ma?e themaelves felt im- mediately. The Serbians drove the Bul- garians from their secured positions further north, and now command from the east the road from Fiorina to Mona- i ftir, which the French and Russian { troops also guard on the west. The advance of the Allied troops in this sector has now regained 230 square kilo- metres of Serbian territory, and 45 kilo- metres of frontier, as well as seven villages, and their march forward is being continued victorious. i Everywhere else, in Transylvania and Hus^a, the fighting is rc-doubling in in- j tensity, and is being vastly extended. The of facing simultaneously so many desperate assaults on all the Allied fronts continues a menace more and more I' serious for the Austro-German coalition. —Press Association War Special. .—

I ENEMY GETTING HUNGRY

ENEMY GETTING HUNGRY. From a trustworthy source, we have re- ceived particulars of the economic situa- tion in (jgfinuny that confirm statements that haVonrJready appeared. In a geTJjVal way it is known, of course, that the entry of Kumania into the war will deprive Germany of her principal source of supply of mineral oilfe, and that none of Germany's food difficulties ap- pears to have been permanently solved, An interesting light on the position is thrown by the, statements of neutral (Ministers who have had exceptional opportunit6 o knowing what is going on in Berlin. One Minister says that The German Govern- ment are much pre-occupied with the v internal situation, and have to weigh care- fully the probable effect on public opinion of anything they contemplate." Hence, uo doubt, the alleged victories in the East. Another neutral diplomatist of strong pro-German sympathies," describing the economic privations to which the German nation is exposed and the danger of the I military situation, has written a letter, in which he says:- The sad ar.,j anxious faces one meets in Berlin makes one think that- happiness has fled the world. To econo-j mic anxieties arc now added those inspired by the military situation. A diplomatist, whose duties recently called him to Berlin, gave one of his British colleagues an amusing account of how he fared in a tirst-class Berlin hotel. On entering the restaurant he was asked to produce his bread and meat cards. For breakfast he had two or three small rolls, very hard and dark in colour, at lunch he asked for a beefsteak, but got only a I small scrap of meat; nevertheless, on ordering dinner in the evening, he was informed that he had eaten up his allow- ance of meat that day, and could have no more. So the tale proceeds, and all the infor- mation obtained by British diplomatic and consular representatives merely con- firms what is learnt from other sources as to the growing scarcity, the spread of discontent, and the frequent occurrence of rioting. Mr. neutral barrister who re- cently returned from Germany, talked of the spread of revolutionary tendencies. He declared that there had been rioting in Berlin and Cologne, that Berlin was under martial law, and that in certain garrison towns troops are retained for the purpose of quelling riots. The fact i fully established that a rather formidable riot occurred in Ham- burg towards the end of August, while in the last week of the &ame month Dres- den was the scene of an equally dan- gerous outbreak, when 280 persons were killed and 16U inj ured. There seems to be no doubt that the peace demand is growing in volume apace. In a statement allowed to pass by the censor, the Vowarts refers to crowded meetings in various parts of the empire, at which resolutions in favour of a speedy peace without any annexa- tions are enthusiastically adopted, and describes tliese meetings as representative of the true sentiments of the people.

BAD TIME FOR ZEPPS

BAD TIM'E FOR "ZEPPS." Esbjerg (S.W. Denmark), Wednesday. Fishermen who have arrived here report that at mid-day on Monday they sighted a partly submerged Zeppelin, about 35 miles north-werTt of List, on the inland of Sylt (off the cou-t of Schleswig-Holstein). The airship v.us surrounded by German torpedo boat. destroyers, and two larger vessels were on either side of the envelope, attempting to keep the airship afloat. Reuter. Amsterdam, Wedriesday. -T'iie Nieuws van den Dag says that one of the Zep- pelins which passed over the Frisian village of Zwaagwesteinde at 5.30 on Mon- day morning, on its way back from Eng- land, appeared to be badly da^fcged. The aft end looked as if a piece of it was miss- ing, as it had not the usual cigar shape, and tIe gondola projected outside that portion. The Zeppelin followed an irre- gular courF-e.-lifuter. i'aris, Wednesday.— The "Matin" says that the lighthouse at Zeebrugge serves as a signpost and to some extent as a rally- ing point for the Zeppelins making for London, Its light is always visible, when a Zeppelin raid on England is in progress. —Router. Amsterdam, Wednesday.—The news- paper Les Xouvelles learns tha.t the damage caused by the two French aviators who flew over Essen on Sept. 23 was severe. The town has been isolated by order, so that all signs of damage may I be removed.- -Router.

HEROES ALLI

HEROES ALL. The War Office announces that his Majesty the Iving has been graciously pleased to appoint the under-mentioned officers Companions ot the Distinguished Service Order, in recognition of their gal- lant and distinguished service in connec- tion with the successful attacks on enemy airships:— Second-lieut. Frederick Lowrey. Royal Fusiliers, attached to R.F.C.; and Soeond-lieut. Alfred de Bath Brandon, M.C., R.F.C. (Reserve). The King held an investiture at Buckingham Palace on Wednesday, when he bestowed about 140 war decorations. There was only one V.C., viz., Second Lieut. Arthur Seaforth Blackburn, of the Australian Infantry, with whom his Majesty s hook hands and cordially con- gratulated him. Other decorations conferred included the C.B., C.M.G., D.S.O., and Military Cross. Thirty-six ladies were also deco- rated with the Koyal Red Cross. Among those who received the Military Cross was Lieut. Marshall, son of the sec- retary of the Swansea Chamber of Com- merce.

NEVER TOO LATE TO MEND

NEVER TOO LATE TO MEND? Emily Davis, of independent means, aged 80, was charged at Eastbourne on Wednesday with being drunk and incap- able, and was remanded for the state of her mind to be inquired into. It was stated that she was discharged from an inebriates' home because her con- duct was so bad.

BRITISH DYES

BRITISH DYES. Dr. M. 0. Forster, the distinguished scientist, who was selected prospective Unionist candidate lor Blackburn in May, 1913, has resigned. He is engaged in assist- ing the State-aided organisation for pro- ducing dyes, work which absorbs all his time. lu a letter of resignation he says that the energy and resources of those occupied in the British dye industry must if pos- sible be increased on the advent of peace. The Unionist Executive on Wednesday night accepted the resignation with great regret. I

I THE VICARS LIGHTS

THE VICAR'S LIGHTS. The Rev. W. J. S. Bartlett was fined £ 5 at Kingston-on-Thames on Wednesday for allowing bright lights to show from the windows of St. Luke's Schools. A police- man stated that in front the light came in bright beams from badly-fitting curtains, while at the back the lights looked like sea rchligh ts.

No title

H I hope you will send for me again at Christmas," caid it soldier who came from France to give evidence at Clerken- well County Court.

WAR SUMMARY

WAR SUMMARY SATURDAY. Commenting on yesterday's fighting at the J Stuff Redoubt, near Thiepval. Sir Doug- las Haig* s ivs the troops engaged—a division of the New Army—showed great ¡ endurance and resolution. In the heavy fighting for the Stuff Re- doubt the British took, lost and re-won an important section of the Hessian trench, in which region 529 prisoners were taken. Bombs dropped on Bucharest killed children and damaged property, but no military damage was done. I The under-seai liner Bremen has not reached an ).merican port, as the Ger- mans claim ')11 the contrary, an oi- soaked lifebeld bearing her name Ia.6 I been picked up off the coast of Iainf!, A summary of Rumania's first mod,ll of war shows that she has won 7,000 tiquare miles of Transylvanian territory The Greek Premier and Foreign vlinister favour intervention, though other Ministers are opposed to the abandon- ment of neutrality. Lieut. Guynemer, the famous French air- man, recently had a marvellous escape from death, his machine falling from a height of 10,000 feet. Mr. Lloyd George's interview, in which he warns off would-be peacemakers, has made a profound impression in America. MONDAY. Ten Zeppelins crossed the East Coast on Sunday night; only nine got away. The tenth fell in flames at Potter's Bar, North London. This is the fourth raider to be destroyed in a month in England. An enemy attack on the new British posi- tion beyond Eaucourt l'Abbeye was beaten off. Our line has been estab- lished 12,000 yards north of Courcelette to the Hessian trench. The total British captures on the Somme front from 1st July to 30th September are 588 omcer- and 26,147 other ranks. The British have won an important vic- tory in Macedonia, taking two villages on the Struma front. The eDelllY'! counter-attack was beaten off with heavy losses to them. Our troops took 250 I prisoners. To-da 'N,'s Russian official reports a new victory on the Zlota Lipa, where counter-attacks met with great losses, the enemy leaving 1.fiOO prisoners-Aus-I trians, Germans, and Turks. One por- tion of General Letehitsky's Army has taken over 2,i)00 prisoners in ten days. The Russian report of Sunday records the capture of CII;7 prisoners in the region of the Brody-Krasne railway, on the Zlota Lipa. The Rumanian official of Saturday admits a set-back in Transylvania, where our Ally had to tall back. On the other hand the enemy i now admitting that the success -.v»t the gre^t victory that I he was at first inclined to claim. TUESDAY. In severe lighting round Eaucourt l'Abbaye the 'Germans succeeded in re- gaining a footing in the villagt. Else- where the British yesterday improved their gains. During Monday night our troops success- fully raided nemy trenches near Loos. Minor French successes have been gained on the Somme front. The Kunianiars have forced their way across the Thnube at a point 51 kilo- metres south of Bucharest. The German Crown Prince, in an inter- vtew with an A.merican journalist, re- news the whine for peace, and urges as his reason a desire to save further bloodshed.  A Bulgarian counter-attack against British forces was completely repulsed. The enemy tasted British steel, and fled precipitately. WEDNESDAY. Summing up the results of the Somme offensive, Sir Douglas Haig says we have taken 26,735 prisoners and exhausted 29 of the 38 German divisions used against us. The enemy has fallen back upon the fourth line below a low ridge west of the Bapaume—Transloy road. To-day's British, official says' Eaucourt l'Abbaye is now entirely in our hands. It is reported that the Greek Cabinet, with the exception of the Premier and Foreign Minister, has resigned. The Italians have made an important advance in Albania. A vivid account of Serbia's victory over the Bulgarians is published to-day. Bulgaria admits the crossing of the, Danube by Rumanian troops. The British forces in the Balkans have won an important pass on the Seres road. Bulgarian counter-attacks were broken up. Two R.F.C. ofifcers have been awarded the D.S.O. for services in connection with recent air raid-s. THURSDAY. The Crown Prince's whine has been re- ceived with seorn in America. Reports state that separate peace offers to Bol- gium and Russia have been made. Only minor actions, favourable to the Allies, are reported from the Somme front. The Serbians have rendered their victory near Monasfir more decisive. Latest reports show that the whole Bulgarian Army in the Balkans i6 in retreat. As a result of the Allies gains 230 square kilometres of Serbia has been liberated from domination. I In addition to the Zeppelin said to have been destroyed at Mannheim by a French aviator, another has come down in the North Sea, while a third was seen returning home badly damaged. Rumanian troops have scored against Mackensen in the Dobrudja, taken 1,000 men and seven guns. They have also taken 2,000 prisoners in Transylvania.

I IDEAL MAN FOR A TANK

I IDEAL MAN FOR A TANK. Pointing out that he was an ideal man for a tank," the military representative at the Eastbourne Tribunal on Wednesday opposed the exemption of a musician 5 feet high and weighing 7 stone. We want these men." he Raid, I __——

IBIG LONDON FIRE

I BIG LONDON FIRE. Through some tar boUing over a big fire occurred at the Stambo Fuel Works, near the Royal Albert Docks, on Wednesday. The burning liquid set tire to a tank con- taining 5,000 gallons of crude oil, and the ¡I flames spreading to the works set ablaze a seoond tank, which contained another 500 gallons. The flames were seen for some ffille5 and the damage is estimated at £ 12,00f

TOOK THE HUFF

TOOK THE HUFF." « Doubler Who Delayed a Mill Six Hours. The West Wales Tribuaal Court was held this afternoon, Mr. J. Yaughani Ed- wards presiding. A doubled at a tin works was proceeded against for having absented himself from work. The man pleaded not guilty. A clerk in the employ of the company said the man had come to the works, but had left without working. A witness said that the defendant turned up at G.5, and witness asked him why he did not come in earlier. Defen- dant said: If I am not early enough I will go home." The rrllei-inan said: "You can do as you like." The der"nd;( ( to go home, and the mill was delayed some time. The roll-turner at the works said the mill was idle 6ix hours because defendant did not work. The Court decided that the man was guilty of leaving the mill, and Mr. Edwards. in fining the defendant 10s., said: "You were not playing the game in taking the huff in the way you did." A workman, employed as a furnace- man, made a complaint to the effect that a firm refused to grant a leaving certi- ficate. The man registered at the Labour Exchange as an ammunition worker, and he went to another town to work. The firm by whom he was originally employed hecame uncertified at 31t?t August, and since then the Union had an arrange- ment with the Ministry of Munitions by which the single men were to be left m work of national importance for two months, i.e., up to 31st October. The firm said the man was liable for mili- tary service, and refused to grant the certificate though the man was then working in the new factory. Consider- able correspondence had ensued between the Union leader and the firm which re- fused the certificate. The new firm was forced to do without the man because they could not get the certificate. It was considered by the man and his union that his new work would be of more value nationally than to remain in the old works. The representative of the Union said the work the man had been accustomed to do had acclimatised himself to work in the new works, and the man would be of more use in the new works. The Tribunal were of opinion that the firm unreasonably withheld the certifi- cate. The certificate. wa, granted.

A WOMANS ADMISSION

A WOMAN'S ADMISSION. On a charge of stealing twenty 10s. Treasury notes and with setting fire to the house where she lodged at 40, Derby- road, Croydon, Ethel Pusey. a 20-year-old munition worker, was on Wednesday (remanded for a wk in custody. When arreted the wmitati told a detective that she took the notes out of a chest of drawers, dropped in a lighted match, and left the house, without stopping to see if it was on Are. The fire brigade had to be called out and had to break into the house.

WELSH EDUCATION

WELSH EDUCATION. The first meeting of Lord Haldane's Commission in regard to Welsh Univer- sity Education was held on Wednesday at the Board of Education. His Lordship presided, and there was a full attendance. Prior to the conimencement of the vaca- tion, Lord Haldane outlined suggestions for a scheme for co-ordinating the work of the Welsh University and its three con- stituent colleges, and evidence was on Wednesday given from Cardiff and other places based on these suggestions. loiter representatives of the Welsh University will give their viewa.

ISWANSEA AIRMAN BURIED

SWANSEA AIRMAN BURIED. The remains of the late Lieut. Cyril B. Jenkins, son of Mr. C. B. Jenkins, Up- lands, Swansea, who lost his life in an aeroplane accident, were interred at the Mumbles Cemetery on Wednesday. Among 'those present were: Mr. C. B. Jenkins (father). Mr. Rd. Jenkins, Mr. E. M. [Clason Dahne, Dr. (. J. Dahne (Pontar- idawe). Dr. G. Arbour Stephens, Messrs. Norman and Napier (from the office of Messrs. R. and C. B. Jenkins), Mr. Charles Gustavus, and Mr. Arthur Morris (Skettv). The Hev. and Hon. Talbot Rice (vicar of Swansea) officiated.

I LIFEBOAT ON THE SCENE

LIFEBOAT ON THE SCENE. •" About 3.45 p.m. on Wednesday, signals were given at the Mumbles that a vessel was in distress in the bay between the Mumbles and Porthcawl. A crew got together at once, and at 3.55 the lifeboat was launched and proceeded to the vessel. It was found that she waf; dragging her anchors and appeared to be at the mercy of the wave- and in great danger. The lifeboat returned to the Mumbles at 6.45 p.m. The vessel was towed to Swansea by the tug Beaufort. The vessel was a schooner bound for Swansea.

I ESSAD PASHA TO DIE

ESSAD PASHA TO DIE. Amsterdam, Thursday.—A telegram from Constantinople says that sentence of death passed on Essad Pasha is officially announced. It was stated during the trial that Essad had conspired with bands against the Turki&h Empire and had de- clared war on Turkey. The sentenced was confirmed by the Sultan.

I LOCAL LADYS FUNERAL

LOCAL LADY'S FUNERAL. On Tuesday morning the funeral of the late Mrs. M. Unsworth, widow of the late Mr. George Unsworth, of Burnley, took" place. leaving her brother-in-law's resi- dence (Westbourne Hotel, Brynymor* roaCl. Swansea), for Mumbles Cemetery, where the body was interred in the family vault. The funeral, which was strictly private, tras attended by the following re- latives and friends of the deceased:—Mr. Kobert Whittaker (brother), Mr. T. H. Cheetham (brother-in-law), Master B.! "Whitaker (nephew), Mr. Jno. Goad (nephew). Tht body was enclosed in a shell, around which was placed an un- polished oak coffin, with brass mountings. The Rev. E. D. Henry (Vicar of Holy Trinity), officiated. The arrangements were carried out by Mr. D. G. Phillips. Dillwyn-street, Swansea.

No title

The Government have intimated to the proprietors of the Great Central HoW,; Marylebane, that they propose to take it) over as a convalescent home for wounded officers. There are some 509 rooms in the ¡ hotel, and the Government will enter into nosseesion of the building on Tuawleg.

I CEMETERY SITE I

I CEMETERY SITE. I ——  ——— New Trial Holes to be Sunk at Ammanford. I At a meeting of the Ammanford Council on Wednesday night, Mr. J. Davies, J.P., presiding, it was reported that the trial holes sunk on the proposed cemetery eite on Glynmeirch Farm had been inspected. The soil of the upper portion of the site, comprising about i-i acres, was found to be satisfactory, but Councillor J. C. Shaw, who paid a visit on the following day, found the holes half full of water. Mr. William Evans said it was a great I responsibility for five members of the Council to. recommend a site for a cerne- tery, thi-h wiPild be used for a hundred years, and woulu entail an outlay ol a thousand pounds. He suggested, in view of the present more favourable conditions for testing the ground, that six new trial holes be sunk, and inspected by the whole of the Council. Several members agreed, and ilr. T. Fletcher, while raising no objection to the course, expressed the hope that all the members might attend at the next meet- ing on the spot undeterred by a little drop of rain. A motion to the effect indicated was pro- posed by Mr. J. C. Shaw and passed. The Roads Committee resolved that Mr. J. P. Davies be appointed captain of the reconstructed fire brigade; also a letter was read from the Chief Constable at Llandjlo stating that he would have no ob- jeciion to two members of the police force joining the brigade if they desired to do so. The Clerk was directed to ask P.C.'s D. H. Edwards and W. J. Thomas if they would join the brigade. The Medical Officer (Dr. D. R. Price) re- ported two cases of pulmonary tubercu- losis as notified during the month. Two deaths had occurred and eleven births. Complaints of flooding at Tirydail- square, in front of Tugela-terrace, and near the old Castle Hotel in High-street, are to be brought to the notice of the County Council. Mr. Thos. Fletcher stated that at Tirydail a "regular stream" ran down the road. Mr. David Jones stated that an embank- ment constructed by Mr. David Thomas, at his own expense, had 4riated the flood- ing of Pantyffynnon diirin7 the recent period of heavy rain. He went on to re- port a remarkable occurrence, namely, that the Amman river had now changed its course, and was forming a new bed between thp Maerdy bridee and the rail- wav line. He suggested that the Council should visit the spot, and said they could safeiv meet during the next flood on,the old bed. (Laughter.) Mr. Wm. Evans: We shall want three bridges there instead of two. Aid. W. N. J ones said the committee had anticipated that that would hapjien j upon "the of -1* weir by I ,ird Dynevor on the offler sid £ A suggestion, emanating from the Cwm- amman Council, that a convalescent home for wounded soldiers be established in the Amman Yallev was discussed. Mr. Huh: Jones had offered his house in Brynlloi- road for the purpose. The matter is to be I brought to the notice of the County Pen- sions Committee, and it was also referred to the Health Committee of the Council. Mr. Wm. Evans said the latter eom- mitee might open the question of having a I cottage hospital in the valley. Mr. J. Harries said the cottage hospital Question was at present under considera- tion, and Lord Dynevor was being written to in reeard to a site. Aid. W. N. Jones: If we are going to erect anything in commemoration of our fallen soldiers, the best thing we could do in this district would be to build a pronerly-equipped, up-to-date cottage hos- pital. A resolution that the Swansea Technical College -might be recognised as a con- i, stituent college of the reorganised Univer- sity in the faculties of science and applied science was passed.

ISOLDIERS AND THE LAND

SOLDIERS AND THE LAND. "We must get back to the fact that agriculture is a basic industry—not a Cin- derella who etui be neglected," said Jrd I Selborne on Wednesday at Westminster, where he presided at a meeting which decided to form an organisation for rjral betterment. The necessity for thit:, said Lord Henry Bentinck, M.P., was more urgent now than ever, because we were going to enter upon a period of great activity in connection with the land. It would be necessary to fit our discharged, and particularly our disabled soldiers into our agricultural schemes. It was found that the small man could get quite a decent living out of the land, but the small man must be helped.

SWANSEA GARDEN PRODUCE

SWANSEA GARDEN PRODUCE It was reported by the Estate Agent that certain farms and other land would be coming into the possession of the Corpora- tion in the not distant future. The general feeling was in favour of utilising these lands, or the greater part 0" I them, for the cultivation of garden produce, and in this connection it was stated that the landlords of Gower were being approached, through their agents, with the request that any tenants who might improve their holding by the culti- vation of produce should not be hampered by the prospect of an increase in rent.

I COLLIERS DEATH FROM SYNCOPE

COLLIER'S DEATH FROM SYNCOPE. Mr. Lewis M. Thomas, the coroner, held an inquest at Glyncorrwg on Wednesday night on Wm. Milsom (40), a collier, lodg- ing at 14, Heolycoed, who died suddenly the previous morning. Tht1 widow, who is left with nine chil- dren and who lives at Radstock, SomPrfret- said her husband had only been in Glyn- corrwg about seven weeks. Josept Chamberlain, a fellow-lodger, said Milsom and himself got up at 5.30 and breakfasted. As it was raining they went back to bed. After talking awhile. Mileoni turned to slp and snored heavily. Noticing something unusual about him he sent for the doctor, but he died before he arrived. Dr. Walter Fisher, who said the cause of death was be-art failure, stated that Milsom had been to see him the night be- fore, when he complained of pain over the heart. The case was a bad one, and after giving medicine he told Milsom to go home and that he would see him in the morn- ing. The jury found that death was from syncope.

VETERAN BAPTIST

VETERAN BAPTIST. Death of the Rev. D. Reet 1 Davies, of Landore. The death took place on Wedne^daj afternoon, at his residence. 92, Llangy- felach-road, Brynhyfryd, of the Rev. 1). Rees Davies. at the ripe age of 92 years. In the death of Mr. Davies, Landore has lost one of the most respected and oldest inhabitants. He was a born Christ.ian" and led a most strenuous life, full of activity. As a Baptist minister he held th pastorate of Sardis, Reeolven, for Is years, and removed to Tabernacle, Fox- l-tole, at which place he ministered for 25 i years, resigning the pastorate at the jage, of 80. He was one of the founders ot Ca Newydd Baptist Chapel. Locally the late Mr. Davies will be best known as Davies y Post Office," be having inherited that name by having held the po-stmastersliip at Brynhyfryd for upwards of 30 years, resigning the position the same time as his ministry. when he attained his 80th birthday. Mr. Davies was a brother of the late Alder- man Llewelyn Davies, Bryngelly. and Mr. r J. R. Davies, Printer, and An uncle to Mr. D. R. Knoyle. He leaves one son, Mr. D. Whitta Davies, a sister, Mrs. Hobbs, Treboeth. j and four grandchildren, to mourn his loss. The funeral, which is to be a public one for gentlemen, will take place on Satur- day for Caersalem Chapel.

A DIVORCE SEQUEL

A DIVORCE SEQUEL. A married man, aged 33. with three children, and who hod been passed for general service, appealed to the Law Society Tribunal on Thursday, against that decision. It was stated that appel- lant was the wle support of a divorced' lady..he having been the co-respondent, and she being in such a state of health that it was impossible for her to earn hei own living. Appeilant, answering the Chairman, said he was not living with his wife. He added tha tthere need lie DO question of appeal if he could have separation allow- ance for this woman. The Chairman: There would be separa- tion allowance for the woman you mar- ried, and in respect to the support of whom you have legal and moral obliga- tion. You have no prospect of success in this appeal. Appellant: I took her from a good hftiue, and I do not want her to be left on the rocks. A Member of the Tribunal: But you have left your own wife a on the rocks." Appellant: No. I have not. I am sup- porting my wife and children. The appeal was dismissed. I

LLANDILO URBAN COUNCIL

LLANDILO URBAN COUNCIL. » The National Eisteddfod. Mr. D. Morgan presided at the cutset over the monthly meeting of this body, and later the chairman, Mr. D. Pritchard Davies. Messrs. H. W. Jones and Mr. E. W. Evans reported that the damage done to the Council's wall had been repaired, but not to the Council's catisfaction.-It waff decided to call the attention of the Saw Mills Co. to the matter. The Chairman said he had not received the support he expected with regard to the National Eisteddfod, and he had in oonsequence not gone further into the matter.-The Council agreed to this course. I Mr. H. W. Jones asked what the posi, tion was with regard to the registration of war charities. The Chairman replied. tha t so far as it went everytjiing was ia order. The Council proceeded to the appoint- ment of a surveyor and sanitary inspector. There were nine applications, and after a long discussion on their respective merits. Mr. Parry, Pontypridd, was ap- pointed.

INO TIME FOR PARTY

I NO TIME FOR PARTY. In a letter to the Birmingham Post -k Mr. Austen Chamberlain replies to com- ments on the lack of political activity. I frankly confess for myself," he says. that since I have been a member of the Government I have been quite unable to give time or thought to party affairs, and I should certainly be unwilling at such a time to take any step or held any gather- ing in my own constituency which wore a party aspect. We have to think and act as a nation. Party can wait until the war has been won. Mr. Chamberlain adds that for the pre- sent it is bard work and not speeches that are wanted.

I A RIVER MYSTERY

I A RIVER MYSTERY. I Upper Cwmtwrch Resident Found Drowned. Mr. Evan Watkins, a well known figure at Upper Cwmtwrch, who was popularly known as Bachan Main," was drowned in the river near his nouse early on Satur- day morning. Following his usual custom. he was up early, and had been in conver- sation with his sister. He then went for a walk, and it is presumed that he acci- dentally fell into the water. His body was recovered later. The deceased was an uncle of Lieut. Howell Lewis, the Welst international footballer.

CAT S LOVE OF HOME

CAT S LOVE OF HOME. I A curious incident is reported from a London suburb, where a house was wrecked by a Zeppelin bomb. Every since the raid the owner's cat has returned and wandered among the ruins. It is j're- quently seen sitting on a heap of bricks -1' I what was once the parlour

I CIGARETTES AND WORK

I CIGARETTES AND WORK. Smoking too many cigarettes was said by the chairman of the Newcastle Muni- tions Tribunal to be the cause of the trouble of a labourer who pleaded ill- health as an excuse for having loot time. The doctor said that he had a splendid example of a smoker's beart.9 li you are brought here again on the same charge we must line you," said the chairnwtn.

No title

t,. t. .¡. Owing to the absence of Major Sir Chas. Lowther, Master of Pvtchley Hounds, at the front, Lady Lowther will hunt the pack this season. Lord Coleridge is lying ill at his resi- dence, The Chanter's House. Otfcery St. Mary, having undergone a somewhat seriou* operation. Lord Coleridge under- [went & previous operation in June last.