Collection Title: Herald of Wales

Institution: The National Library of Wales

Rights: The copyright status or ownership of this resource is unknown.

View full details

Image 1 of 8 Next Last
Full Screen
30 articles on this page
Advertising

Hearers Stands Pre-eminent I FOR FIRST ZIASS FRUIT, VEGETABLES, 1 and CONFECTIONERY. I WHOLESALE AND RETAIL. HEARD'S STORES, 17,' Station Road, PORT TALBOT, 67, High Street, ABERAVON, :18. Parade, NEATH, 18, Windsor Road, NEATH.

Advertising

/"? r Picture Palace, Pontyberem.' WEEK COMMENCING OCTOBER 16th. DBUal EXCELLENT SHOW of PICTURES. POPULAR PRICES: 4d., Gd., and 9d. Thursday, Doors Open at 6.45, to con* mence at 7. Saturday, Doors Open 6.30, to oomnience at G.45 and 8A.S. MATINEE Thursdays at 4 o'clock, Id., 2d., and 3d.

HODION AR BYNGIAU YR WYTHNOS

HODION AR BYNGIAU YR WYTHNOS. (Garv J' AWSTIN. I Y mae Abertawe yn llawn bywyd. yr wythnos hon, yn croeeawu ac yn gwia.ndo ftr Perched y De," a chan fod ardal boblog Treforis wed?'«tel yr anrhydcdd o breeenoldeb Mrs. Lloyd George i gym- eryd rhan yn nghyfrinion a gorchwylion y gymdeithas ddirwestol a aefydlwyd gan Granogwen, yno y mae canolbwynt y cyfaxfodydd mawr. Bum yn y cyfarfod nos Lun, ac yr oedd f Tabernacl ardderchog yn llawn. Llyw- yddai y Parch. J. J. Williams yn hapus, a chafwyd Itaerchiadau pwrpaeol gan Mrs. Morgan, Aberystwyth; Mrs. Tydfil Thomas, B.A., Caerdydd; a Miss Williams, Llundain. Yn naturiol iawn, yr <> 'd ynn gyfeiriadau toddedig St farwolaei. Cranogwen, a chan mai heddyw y mae y cyfarfod coffadwriaethol, a fy mod inai yn ysgrifenu y nodion hyn eyn deelirou gwaith y dydd oddi allan, yr wyf yn teimlo y dealla y darllenydd ansawdd y cyfarfodydd hyn yn well wrth lyned yn dawel dros y penillione. ganlyn nag un fiordd arall:— Am acres werdd Llangranog Adgofiwn gyda pharcli, *)isgyna dagrau perlog ^Pur ccreh? r dir ei harch; Cewr garodd f?rchcd Cymru, Gwnaeth liv;yn gymdeithas faS. Yn fyddin Hiw'r goleuni, Arweiniai hitl\,au' gad. A Am Jesu Grist a'i Groes: Areithiodd fil o weithiau J Yn bendefiges moes; Golvgodd y Frythones. Tramwyodd wlad a thre, ODd coron bri ei hanes ,Yw Marched glan. y .De.- AT lwyfan eisteddfodol, Yn ieuane, deg ei gwaWI. f iDrwyV fodrwy briodasol Hi gurodd Islwyn fawr; pnced i ni win ei hawen Hewn emy^itlws a chan, tond dyna. nod Cranogwen y -Q llyd-cael. Cymmfn Ian. Arwres-ftr dros ddirwest, Drwy ddirmyg. er ei chlod, C anfyddai wawr y gongcwest Ar feddwdod draw yn dod. t Ac nn o'i gwawl gy--n, Pan. ddaeth ei hoes i ben, idedd gweled tir y Brython. 3TB, troi yn,-idalaith wen. Tr coUTn mam. yn Israel. Parhawn yn ddiwahan, [Wrth ddirwest daliwn afael Nes gweled Cymru'n h*n; TSidduna gel Granogwen, O'i gorsedd yn y Ne', Ar Dduw i daenu'i aden Ifcros Ffirched heirdd, j De* Canwyd y penillion ucliod yn nghyfarfod nos Lun gan Madame Kate Morgan Wil- liams, a. chodwyd y cwrdd i hwyl u rhel gan y canu, y testyn, a'r pennillion. t Ifan Aman M yw yr awdw-r. Ond rhaid i mi beidio anghofio dweyd mai prohibi- tion oedd byrdwn penaf araith rymus Miss WiHiajns, a. dylwn nodi i'r gynull- eidfa fyned yn foddfa ddagrau pan I soniai.Min-Dilys Thomas am Cranogwen. 0 fy miaten y mae Cymru" Hydref. j Rhifym rhagorol a chan fod ynddo oonnill- ion o waitb. Job yn myned i gyfeiriad yr adgofion uchod caraswn- eu cyhoeddi yma. ond rhaid gomedd am y tro hwn. Rhifyn da drwyddo, at; i mi y mae yr erthygl ar William Edwards a Phont Fawr Pontypridd yn ddiddorol dros ben. Dydd Llun dechreuwyd yn ddifrifol ar y gorchwyi o roddi cychwyniad ffafriol i, U, ndeb newydd Eglwysi Rhyddion Cymru, yn Nghaerdydd, a chawd rheetr o gyfar- i fodydd rhagorol dydd Mawrth. Gofynir i mi roddi cyhoeddnsrwydd i apel at a genedl Gymreig ar ran trysorfa i gydnabod gwasajiaeth y Parch. J. 0. Williams (Pedrog) mewn modd teilwng am ei wasanaeth maith yn y pwlpud, trwv y wasg, ar y llwyfan, ac yn arbennig fel bardd cenedlaeihol. Y mae'r afrechyd fealuol blin sydd wedi dyfod i'w ran er's amryw flynyddoedd bellach, ac erbyn hyn wedi terfynu ym marwolaeth Mrs. Wil- liams, ynghyd a'i afiechvd personol ei hun, wedi arwain ei gvfeillion yn Lerpwl i gychwyn mudiad am drveorfa genedl- aofchol. Y Parch. 0. L. Roberts a'r Parch. R. Vaughan Jones ydyw'r vegrifenyddion, Y.11., .36, 3 xidges- a Mr. Robert Roberts, Y.H., 36, Judges- drive, a Mr. U. H. Morgan, Custom House- buildings, Canning-plaoe, ydynt y tryeor- yddion.—y ddau yn Lerpwl, wrfh gwrs. Cyflwynaf j mudiad i'm cyfollion yn gyfiredipol.

LLANDILO PARISH COUNCIL1

LLANDILO PARISH COUNCIL. At a meeting of the Llandilo Parish Council, presided over by Mr. J. Martyn Thomas, minutes of a parish meeting held wfEh reference to the lighting of Brynamman, were Jflffd before the meet- ing, and it was resolved that a precept for LSO be issued for defraying such ex- penses- Tt was decided, on the motion of Mr. Herbert Thomas, seconded by Mr. Daniel Jones, that A sum not exceeding £5 be voted towards repairing Brynbach foot- bridge, and a committee was appointed: to supervise such repairs. It was resolved, on the motion of Mr.! Herbert Thomas, seconded by Mr. Thos. I James, that the clerk be instructed to1 write to Lord Dynevor and Mr. J. Lewis, L/lwydcoedisaf, for permission to place a, stile on the footpath leading from Car-, aaartben main road to. Penybank-road, j they being the owners of the land. The Council passed a vote of congratu- lation with Mr. Herbert Thomas, one of ;he members, upon the fact that his son, jorpl. T. M. Thomas, Trench Mortar Bri-, jade, had been awarded the Military, lledal for bravery on the field.

LORD MAYOR OF LONDONI

LORD MAYOR OF LONDON. I The Lord Chancellor and Peace. Sir Wilham Dunn, the Lord Mayor Ject, accompanied by the Recorder and a lumber of City .dignitaries, drove on I'hursday to the House of loi-fls, and was eceivedby the Lord Chancellor. In con- yingto Sir William his Majesty's accept- jice and approval of his election as Lord tayor, the Lord Chancellor expressed the ope that before Sir William\ duties were nded peaoe would have been again tutored to this country—a peace which rould prove lasting and worthy of the eroism of those men who. at the oost or eril of their lives, had so splendidly naranteed this Empire hy land and sea.

LATEST WAR NEWS I

LATEST WAR NEWS I Huge German Losses. j THURSDAY'S BRITISH OFFICIAL. The following telegraphic dispatch has been received from the Britis1 General Headquarters at 10.40 a. to-day:— South of the Ancre there is nof' to report. During the night five raids wr dertaken by us in the M< Bois, Grenier, and Haisn in the course of whicl prisoners and inflicted on the enemy. •

THURSDAYS BRI II I OFFICIAL

THURSDAY'S BRI OFFICIAL. On the Struma front our mounted brigade, in clearing the country up to the outskirts of Seres, found the town to be strongly held by the enemy. On the Doiran front further raids on the enemy trenches were carried out on the night of the 10th. Two advance posts were driven in and some Bulgarian and German prisoners taken.

I THURSDAYS FRENCH OFFICIAL

THURSDAY'S FRENCH OFFICIAL. There was reciprocal artillery activ- J ity to the south of the Somme and in the Woevre. l The night was relatively calm ,on the rest of the front. One of our air squadrons last night bombarded the railway station of I Vegneulles with satisfactory re- sults.

I THURSDAYS AUSTRIAN OFFICIAL

I [THURSDAY'S AUSTRIAN OFFICIAL. Amsterdam, Wednesday (received Thursday).—The following offiel,il communique was issued in Vienna to-day:— Jransylvania (Southern Front).- There are no events to record near Kronstadt. The frontier region is being cleared of the enemy. Czikszerecla has been re- occupied. In the mountains the enemy's re- sistance continues. North of Kirlibaba a Russian attack was repulsed. Italian Theatre.—The battle on the southern wing of the front coast district front continued during the day and night, and extended also to the region north of Yjpaeca as far as Sanct Peter. On the whole front line between this place and the rea. very strong Italian forces attacked, and at several points the enemy. succeeded in penetrating our first line trenches south of Novavas. He a.t first even gained ground in the direc- tion of Jamiano, but was everywhere re- pulsed by our oounter-attacks. Fighting still continues for some portions of the trenches which have remained in the enemy's possesion. We captured 1,400 prisoners. Fighting activity on the Fleims Valley front ha,s relaxed. The Italians obta-ined no advantage in the recent fighting. Fighting at Pasubio and Doci still continues. South-Eastern Theatre.There are no events to report. Naval Events.—Yesterday evening our iaaval air squadrons successfully dropped bombs on military works at Monfalcone and Staranzano. Last, night a naval air equadron successfully attacked the port installations, sheds and batteries a.t Vlora and enemy ships anchored there. In the town large fires were observed for a long time afterwards-, and an oil tank was also se-pzi to be on fire. All our aero- planes retu rned to their base.

I THURSDAYS TURKISH OFFICIAL i

THURSDAY'S TURKISH OFFICIAL. Amsterdam, Thursday.—The Turkish official communique, issued in Constanti- nople yesterday, is as follows:— Caucasian Front—On the right wing there were patrol njid reconnaissance encoun- ters, and .slight artillery fire. On the left. wing we repulsed attempted sur- prises and an enemy attack.

f THURSDAYS ITALIAN OFFICIAL I

THURSDAY'S ITALIAN OFFICIAL. Wednesday? Italian official report l?(-' cords three splendid successes—the cap- ture of a network of trenches on Mount Pasubio (south-east of Itovereto), where 530 prisoners have been counted: the breaking of the enemy's line between Sober and Vertoiba. where 861 prisoners were taken; and the capture .of a whole system of trenches south of Gorizia. where the captives number 5,034.

I A SWIFT BLOW I

A SWIFT BLOW. I Paris. Wednesday (received Thursday). —The Expert French Commentator says: It is confirmed that yesterday's brilliant operation was carried out very rapidly, for over 1,700 prisoners were captured. Yesterday's action presented the same characteristic as that of the 7th inst. on I the north of the Somme. We had to deal with two German divisions, the 44th Reserve and the 23rd Saxon, which had newly arrived on the ground, mixed with units. This mixture of units wa favourable to up, especially as the enemy. according to the admission of the first prisoners interrogated, did not expect so strong an attack. South of the Somme our troops in their progress found that the Germans had sustained terrible losses. A captain said he and five men were the sole 6urvivors of their company. Two regiments of the 44th Division, placed in tho first line, each furnished 500 prisoners. This division had already fought on the Somme front, and had recently returned. This time its moral was naturally affected. The Ger- mans now have to admit their defeat in their communiques. This unexpected frankness of the enemy, after the inexac- titude of past oommu uniques, proves lie has lost hope of retaking the ground lost.

HUGE GERMAN LOSSESI

HUGE GERMAN LOSSES. The casualties, exclusive ot corrections, reported during the month of September, 19lti, are as follows:— Killed and died of wounds, 30,306; Died of sickness, 1,976; Prisoners. 1.839; Mis?ring, 30,430; Severely wounded, 25,786; r' Wounded. 6,482; Slightly wounded, 69,S04; Wounded remaining with units, 1,327. Total. 179.881. The above casualties, added to those re- ported in previous months, and including the corrections reportea in September, 1916, bring the totals reported in German "1 lists since the beginning of the and died of wounds, 817,560; sickness, 52,622; ng, 249,976; rely wounded, 478,854; unded, 280,880; ghtly wounded, 1.318,834; bounded, remaining with units, 178,439; Total, 3,556,018. The above figures include all the German nationalities. Prussian, Bavarians, Saxons and Wurtembergers. They do not include naval casualties, or casualties of Colonial troops. It should be noted that the above figi: "PS i coiistitute an estimate by the British authorities, but merely repre- sent the casualties announced in the Ger- man official lists. It should also be noted that the casualties are those reported during the month of September; not re- ported as having been incurred in Septem- ber.

IU BOATSI

U BOATS. British Sea Dogs on the Scene. I (By a Naval Correspondent). A Naval Base, Tuesday Night. -Naval men who have had the full war experience with German submarines in t?,? -\orih Sea and the Mediterranean, and who know nearly all that is known con- cerning the possibility of submarine piracy and the British naval methods of countering criminality on the high seas, i predict a rapid end to the outbreak on the American seaboard. No wanton infringe- ment, such as is notorious with one nationality, will be permitted in Ameri- can territorial waters. The American Government will certainly keep the Ger- mans outside the three-mile limit, and, as return to a home port is unpracticable, the Germans must get all supplies, para- mountly food and replenishment of their magazines and torpedo chambers, from secret depots. If the British 6ea-d .from not already on the scene, they will not be long, so the Germans lie between two dangers. On the one hand, rigidly kept out of American waters; on the other, hunted relentlessly. Furthermore, with the British greyhounds on the track of their depot ships, there is no prospect of a long continuance of the piracy. (Passed by Censor). i QUESTION IN PARLIAMENT. In the House of Commons on 1'uesdav, I Mr. G. Terrell asked the Under-Secre- tary for Foreign Affairs whether any reply had been received from the United States Government on the subject of belligerent submarines visiting neutral ports. Lord Robert Cecil said a reply had b&en received. Discussion of the matter with the United States Government was still continuing, and he regretted that he v-as not at present in a position to make any further statement. g-LL

LLANDILO COUNTY SCHOOL

LLANDILO COUNTY SCHOOL. I The Institution Attains its Majority The Yen. Archdeacon Williams pre- sided over a meeting of the Governors of the County School which was held in that building. The Headmaster in his annual report pointed out that the school had now at- tained its majority, having been opened on the 23rd October. 1894. The number of pupils continued satisfactory. and the examination results had been exception- ally good. Elwyn Victor Price, a pupil, had been awarded the top County Exhi- bition, this being the fourth year in suc- cession in which the County Exhibition had been awarded to a pupil of the school. It was reeolved, on the motion of Mr. D. Morgan, seconded by Mm. Gwynne- Hughes, wife of the Lord-Lieutenant of the County, to heartily congratulate the Headmaster and staff upon the success of the school. It was resolved that the attention of the Court of Governors of the Univer- sity of Wales be directed to the desir- ability of including agriculture a^ a qualifying subject in the Matriculation examination of the University of Wales. The following internal scholarships were awardsd:-Forms IV. and V.: Olwen Thomas, £ 5. As she already held a free place this would mean an addition of 10s. Form IV. OXJVS) James Irlris Thooias; (girls): Elizabeth Hannah Morgan. Form Ilia.: Dorothy Davies. Form IIlb: Dd. Cyril Pidon Davies; girls, Edith Davies. Form Illc (l>oys): Rupert Pritchard Pic- ton Davies: Form II.: Dd. Geoffrey Grif- fiths and Olwen Roy Rees. It was decided on the recommendation of the headmaster that the scholarships awarded to James Idris Thomas, Elizabeth Hannah Morgan, Dorothy Davies, Edith Davies, and Rupert J'ritchard Picton Davies be augmented by I-PI-10s. each, and to Dd. fyril Picton Davies, David Geoffrey Griffiths, and C. Olwen Roy Rees by £1. Seven bursaries were awarded.

I EXPOLICE INSPECTOR DEADI

EX-POLICE INSPECTOR DEADI Another link with old Swansea has been severed by the death, which took place on Thursday morning, at No. 17a, Park- street. of ex-Police Inspector David Lewis Parry. The deceased, who was one of the most popular officers in the Force, from which he retired on a pension in 1902, was j 70 years of age. He served in the borough constabulary for over 30 years.

MR DEERS SUCCESSOR j

MR. DEER'S SUCCESSOR. Mr. J. analytical chemist to the l.'io Tinto Cop-; per Works, Port Talbot, has been ap- pointed manager of the works in place of the late Mr. George Deer. Mr. Grant is keenly interested in sport. He has been chairman and treasurer of the Aberavon Rugby Club and is a life member. lIe was for some years borough treasurer of Aberavon.

No title

The Crown Prince Rupert of Bavaria, in an interview in the German Press, at- tempts to depreciate the tajiks, one of which-nickna.med Fat Will-ie"tbe enemy claims to have captured. It is. they say, an armoured car, with two small towers, in which are two six-pounders and a big machine-gun. The crew consists of eight men, and watch is kept, according to this German account, by a periscope and various prisms. It has an endless rail and i is able to throw a bridge our which enables it to cross a trench or crater.

WAR SUMMARY 1

WAR SUMMARY 1 SATURDAY. '0' I Lp to date the Allied forces have taken 271 guns and 62,000 prisoners in the Somme offensive. It is stated that Mr. Gerard, the American Ambassador at Berlin, now on his way to America, bears a message from the! Kaiser to President Wilson, requesting him to open peace negotiations. The new German loan, it is said, will prove to be less in amount than the previous loan. Italy's now position in the Arisio Valley has been improved. The Kaiser is said to have left Berlin for the Russian front. Wives of interned British soldiers have arrived in Switzerland. British airmen have bombed enemy campsr at Kut el Amara. A German fleet is said to ho at sea. MONDAY. The German submarine, U53, lias been to Newport, Rhode Island, U.S.A., and has since sunk a number of ships, in- cluding three Canadian liners. On board one of these were 30 American passengers. The Allied troops on the Somme have made another brilliant advance. Both armies improved thoir positions on the Bapaume road; the British took Lo.Sars village and 900 prisoners, and the French 400 prisoners. The new gains will, says the expert French commentator, prepare the way for the attack on the German third line. The formation of a new Greek Cabinet is being attempted by M. Lainbros, a professor of history. It is reported that a large Austrian warship has been blown up in Pola har- bour. More villages in the Balkans have been occupied by the British Forces. The Rumanians have withdrawn beyond Brasso, in Transylvania, to avoid the danger of facing a superior enemy con- centration. TUESDAY. Regarding the operations of U boats in North American waters, negotiations between the English and French Am- bassadors in Washington and the American State Department are being conducted Count Bernstorff has seen President Wilson, whsn the later raised the new submarine question. Peace proposals were not touched upon. To-day's British official report speaks of a successful raid south-west of Givenchy. Last night's report records a sucoees north of the Stuft Redoubt, in which 200 prisoners were taken. A French transport, with 2,000 French and Serbian troops on board, has b^n sunk by an enemy submarine. Some I 600 soldiers are missing. In recent fighting the Alpini captured a mountain gun and six machine-guns from the A.ustrians. The Rumanians are i rill holding heights dominating the Roter Turm Daml region, in Transylvania. The British have captured more Balkan villages. Others have been evacuated by the Bulgarians. WEDNESDA Y. A new French thrust near Chaulnes has! materially improved the French posi- j tion south oi the Somme. In the at- tack 1,250 prisoners were taken. North of the river the British have tken I an additional 268 prisoners. Despite these successes, Germany declares that all the attacks were unsuccessful, In the Balkans the British troops liave taken. two more villages from the enemy. The Serbians have also won successes, and have taken 816 more prisoners. The Government action in assuming con- trol of the wheat supply is generally approved. It is not expected, however, that it will reduce the price of bread. The new Greek Cabinet is described by Renter as the most colourless Greece has ever known. Nevertheless, the enemy Press anticipates speedy inter- vention by Greece. It is stated that important developments in the administration of service pensions, are pending'. It is stated that the United Government has refused to accept the Allies' conten- tion that neutrals should deny the use of their harbours to all submarines. THURSDAY. To-day's British official states that during the night a series of raids were under- taken by us in the Mersi nw, Bois, Greni&r, and Haisnes areas, prisoners being taken and casualties indicted upon the enemy. The Italians have gained great and simul- taneous sucoeases on three important sectors. A whole line has been captured and the prisoners taken number over 6,000. The French push yielded 1,700 prisoners on Tuesday and Wednesday nights. The official communique speaks of violent attacks against the new French posi- tions at Chaulnes Wood being thrown l back after sharp ha-to-h8.nd fighting. In the Balkans the French have captured the first lines west of Ghevgeli. Here, too, the haul of prisoners has been pretty substantial. Admiral Dartigo Du Fournet, comman- ding the Allied Fleet, presented an ulti- matum on Wednesday morning, deman-, ding as a precautionary measure thf: handing over of the entire Greek Fleet, j with some exceptions, by one o'clock iji; the afternoon. The control of the: Pinvufi-Lariasa Railway was also manded. alsk) d,- I A message received from Salonika on; Thursday t>ays that on Tuesday thej Greek Provisional Government wa* busy on Tuesday completing its formation. It is understood on the authority of Mr. Lansing that no decision has yet been j reached by the United States Govern- i ment regarding its policy towards the! new German submarine campaign. I ——————————.——

I NORTH AYRSHIRE j

——————— NORTH AYRSHIRE. Polling took place on Wednesday in the North Ayrshire Division. The can- didates were Lieut-General Sir A. G. j Hunter Weston (Coalition) and the Rev. I Humphrey Chalmers, a London niiiiiistei, 11 (Independent). The result was declared on Thursday as follows:— .I- 1 Weston ivv.x>annomst) 1})1 I Chalmers (Ind.) 1,300 Majority 5.849 I

No title

In future Labour Exchanges will be I termed Employment Exchanges. I

POSITION REVIEWED

POSITION REVIEWED ——■ —- ■ PREMIER ON PROGRESS, POLICY FINANCE ,r This, a. :ong and sombre profession of cruelty and suffering, lighted up as it is by deathless examples of heroism and cmvalry, cannot be allowed to end in some patched-up, precarious, dis- honouring compromise, masquerading unuer the name of peace." In these words Mr. Asquith summed up the war views of the Allies, when he ad- dzesed the House ot Commons on Wed- nesday evening en the new vote of credit. The vote sought was the fourth for the 3 ear, the amount asked for being £ 300,000,000, which the Premier pointed out would bring out total expenditure sanctioned by 13 votes of credit up to 132,000,000. The average expei. re per day since Aprii 1st of this year was -aimo.s texactly ^5,000,000 a day. Loans to Allies in the same period were £ 157,000,000. The Premier dealt in detail with each field of action. In Mesopotamia and in Egypt substan- tial progress had been made. In Salonika the reinforced Allied troops had in SeptemtRir assumed an offensive that had already met with considerable success. Important positions had been won, heavy losses infiicted on the enemy, the Allies were within eight miles ot Monastir. and had prevented the enemy; from transferring troops to the Dobrudja. In German East Africa tribute was paid to General Smuts and his troops, and to the Belgians. Tae complete conquest of the colony was only a matter of time. In the western theatre we had advanced seven miles on a nine-mile front, and taken a series of lines, two of which the enemy had spent nearly two years in strengthening by erery means in his power. Our artillery obtained a great superiority, and our aircraft bad gained complete mastery of the air. The most noticeable feature of these operations is the steady progress made. and the most important fact that in no case have the enemy's counter-attacks succeeded in driving us. from any position we have captured. (Cheers). The enemy had been compelled practi- cally to abandon the Verdun attack and to keep on the western front large forces destined for the east. He repeated the figures of the Somme gains recently pub- lished. The Prime Minister proceeded to give a general survey of the progress of the war, from information supplied by the General' Staff. lie revealed no secrets, of course, but his recital was so encouraging that members followed it intently. Of Meso- pot=ia he reported substantial progress with our rail and river communication?, and a great improvement in the health of the troops. In the Egyptian theatre, the success at Katia had gone far to remove the danger of an attack on the Canal. At Salonika, the Allied. offensive had ren- dered invaluable assistance to our Russian and Rumanian Allies, by preventing the enemy from transferring troops from Macedonia to the Dobrudja. All the most valuable part of German East Africa was in our hands, and its complete conquest J vva, only a matter of time. Going into greater detail about the km theatre, Mr. Asquith claimed that the immed!a? and already realised results of our offensive had been to compel the enemy practically to abandon the attack on Verdun and to leave on the Western front large forces which had been destined, for operations in the East. The British had captured 28,005 prisoners, 121 guns, and 397 machine-guns, and what we had got to do was steadily and continuously to press on. Before passing to his moving peroration, the Prime Minister welcomed the entry of Rumania into the Allied cause, and declared that even now, wisely guided and governed, Greece might yet play her part. It followed from his re- view that this was not a mojient for faint heart, faltering purpose, or waver- ing counsel. A CRUSHING REPLY. In the House of Commons, on Wednes- day, Mr. Lloyd George made a trenchant defence of the Hands Off" interview he gave recently to an American :,)u.ru'.l. ist. Mr. R. D. Holt was responsible 'or tne incident. He criticised the language used by Mr. Lloyd Geoge. He entirely de- murred to Mr. "Lloyd George's ,'escrip- tion of the British soldier as a roortiug animal and witk such language as "h,-

NEATH COUNCIL

NEATH COUNCIL. The Proposed Calls For The Half Year. At a meeting of the Neath Rural District Coimci! on Wednesday, Mr. W. B. Trick, J,ll presiding, the estimate of special ex- penses for the half-year ending March .:Ilg', 1917, was submitted, and showed that the proposed calls amounted to £ 15. 14. qjp •ncieaae of E716 for the corresponding pericxi of last year. The parish of Coed. (SkewenJ will contribute the largest qucta— £ 3,486. The assessable value of the whole area of the district on Lady Day, 1916, amounted to .£184.688. The general ex- penses were estimated at £ 3,150. and high- ways estimate .&8.89? 18s. 7d.. which showed d?,i,e-wes on comparison. To meet the increase of wages and var bonus, it was proposed to make a call of Id. in the C, which would produce i-769. Tlt2 question of public lighting under t'pe iieftricteu Lighting- Order was discussed, and the Chairman eaid that if they shaded their lamps, as suggested by Mr Ll. D. Howell?, an expense of several hundred pounds would be incurred. Mr D. M. Davies (surveyor) pointed ou't that by order cf the police, the Council had to extinguish all lights and conform with the Order. U/i the moticn cf Mr. A. J. Jeffries, the Council cordially congratulated Mr. W. A. Ijevson, chairman of the Electric Lighting Ccn.iLiltce, on his recent marriage. 

FUNERAL OF MR E F JONES j

FUNERAL OF MR. E. F. JONES, j The funeral of the late Mr. E. F. Jones j Swansea, one of the. deacons ot Alexandra-road Chapel, took place ar Danygraig on Wednesday after- noon. The mounrers were: Mr. Brinley j N. Jones, Pte. Victor .JonM. Pte. Thomas! Jones, and Signaller Albert Jones (sonc); Mr. James L. Evans (son-in-law), and Messrs. David Edwards (Barry), John! Norman (Cardiff. Johu Evans, A hra]\3I1l Francis (cousin), E. Sims (Bristol. Wm. Braze], and Abraham J. John. Others present were: The Rev. J. H., Owen (Gower), Kev. Thos. Williams I (Britonferry), Rev W. Lewis fPer-! race-road), Rev. E. P. Hughen 'RLyd-| dings), and tho following deacons of; Alexandra-road: Messrs. Phillip Owpn, David Evans. David Williams, I). Satin- ders Jones, William" Jones, H. CutehfeJ and J. D. Williams. Mr. H. Meyler re- presented hir, father, Mr. D. J. Meyler ;i and there were also present: Messrs. Jas. Phillips, Edward Popham, J. R. Davies (Brynhyfryd,i. W. A. Rees (repreBellting the Master Bakers' Association), W. 1). j Lloyd (representing the Swansea and District Yeast Dealers' Association), W. Davies, John Evans (('rug Glas), Ebeuezer Rees. II. Tregonning, ldv.al Griffiths,; Frank Dane, Jno. Morgan (High-street),! D. R. Evans (Argyle), J. D. Thomas i (undertaker). At the house the service I was conducted by the Rev. Thomas Wil-j liams, and at the graveside by the Revs.! J. H. Owen and W. W. Lewis. I

A BURRYPORT SHEBEEN

A BURRYPORT SHEBEEN. Six People Fined at Llanelly. A case of alleged shebeening was heard at Llanelly on Wednesday. John C(-,Ies and Florence Coles, both ot Derwydd I House. Burr;port, were summoned lor selling beer without a license. The follc-w- ing, of the same address, were summoned for aiding and abetting: Jeremiah Delaney, Francis O'Connor, Christophei j Sparks, and Lawrence O'Brien. j Mr. Leslie Willi,irtts appeared for the pro;.ecution, and Mr. T. );. J.udford do-: fended. Mr. William-, 

No title

endurance of every evil." I can under- stand men—even though I don't appreciate the strength of their arguments—who say they do not approve of this particular v.ar. I can understand it, and it requires courage to say so. But what I do net understand, what I cannot appreciate, what I cannot respect, is that men who preface their speeches by saying they believe in the war. they believe in its origin. in its objects, and its cause, and who during the time the enemy were ascendant never said a word about peace, yet the moment our gallant troops. through endurance and suffering, are climbing up the path to ascpndancy, begin to howl with the enemy ior peace. (Loud chers.) i

I SCRAP FILES I 410

SCRAP FILES. 410- THE ACTION BY SWANSEA FiRM AGiiSS", i THE MIDLAND. On Thursday afternoon the Railway and j Canal Commissioners, Mr. Justice Lush, I tlw Hon. A. E. Gathorne Hardy, and Sir J. Wood house, delivererl their reserved i judgment in the case of Thomas William Wa,d, Ltd.. iron and steel merchants, of Swansea and Morecambe, against the Mid- land Railway Co., which raised all im- portant point as to the rates to be charged for the carriage of scrap files and propeller shalting removed from ships and hoth of which were consigned as scrap." The point rai-d was a substantial one, although the amount in dispute is small. Messrs. YWird dealt largely in scrap steel tiles and in propeller slialting. The hies purchased us scrap and sold them again for export. They abo dealt in propeller shafts and removed them from ships and took them to their yards and again dealt with them. The point at issuo was what was the class in the statutory I classification which comprised tiiaj article. Applicants' case was that these articles were included under articles to be carried under the class of Iron and Steel Scrap." and that they were enti tied to have them carried at the rates under that class. Applicants contended that I thece steel steam file*; had deteriorated by use, or were worn out. or had ceased to be Useful for the purpose for which tliev were oser] and were thrown on the scrap heap. and that as they were s-crap within j the meaning of the word they were entitled to have them carried by the rail- way company at scrap rate. The railway company submitted that as both articles were afterwards dealt in commercially by the applicants and sold again a.s a 

AMMANFORD TRADERS i

AMMANFORD TRADERS. Lighting Order and Early Closing. J he quarterly meetmg of the Ammar- j ford Chamber of Trade wa? held on Tues- day night, lr..1. Carruthers presiding. The clerk (Mr. W. L. Smith), reported upon the work done by the Executive j Council during the quarter, and touched upon the stej*. taken to ascertain th< j o|xjuoj] of the police in reference to tin 64 duing of lights at the shops. The chairman .tfaid the injector of y>lice bad informed him that last atur. day night the lighting arraSpements ac the shops were perfectly satisfactory; also the deputy chief constable had now promised definitely to visit the to.\u next Saturday night at nine o'clock. The advisability of t.iic earlier closing of shops in view of the lighting restric- tions was discussed. and while there was a consensus of opinion) that no sooner were the lights subdued than tiTide fell off. no unanimity prevailed as to the hour of closing. However, in the end, th4 National Chamber resolution that tiie shops be c i;>sed at seven p.m. on ordinary nights, and eight Jun. on Friday, and nine p.m. on Saturday, was i»iopted. No local action -wii1 be taken until the ex- pected order is issued. lr. Arthur Preston assailed the Urban Council for rlilatoriness in bringing the fire brigade to a state of efficiency. Councillor B. R. Evans said the matter was well in hand. a scheme, of reconstruc- tion having already been decided upon. A resolution urging the Government to permanently adopt the "daylight saving" experiment, which the members, with one dissentient, considered to have been a. great, success.

WOMEN FARM WORKERS

WOMEN FARM WORKERS. A letter from the Board of Agriculture read at a meeting of The Carmarthenshire Women's Farm Labour COlllmittee. on Sat- urday, slated that an erroneous impression had got abroad that women who registered hemselve; for farm work would be sub- ject to some form of compnls.ory service. Any they might undertake, ,ill the Jk>ard. was to lie entirely voluntary. Ir was reported that at Llaneliy 1

ILORD ST DAVID S SON

I LORD ST. DAVID S SON. Captain the Hon. Roland Erasmus Phiiipps, Royal Fusiliers, son of Lord St. Davids, commissioner for East and Nortli- East London, and also assistant eommis- sioner for Wales in the Boy Sc-out Move- ment. Liberal candidate for South Glam- organ, who was awarded the. Military Cross last April for conspicuous gallantrv and devotion to duty, and who was killed i in France on Jult 7. aged 26 years, left, i property of the value of £ 4,013. vj