Collection Title: Seren Cymru

Institution: The National Library of Wales

Rights: This resource is copyright of Baptist Union of Wales.

View full details

First Previous Image 5 of 16 Next Last
Full Screen
8 articles on this page
0 GAEL DEFOD 0 GWBL

am y ffiaith ofidus i'r imudiiaxi mawr hwirw derfynu mewn "faroe." Beth gyfyd yr or- dinhad hon i awyrgylch mor ysprydol sydd fater l'hy: eang i ni gyftwrddag of yma. Mae'n bosibl fel y gwreiddiodd y syniad o iawn yn yr ymdeimlad o euogrwydd yn ymwybyddiaeth ddynol, felly fod yr ordin- had hon wedi oael fei bod ar y dechreu yn yr ymdeimlad o euogrwydd y11 yr un ymwybyddiaeth. Ymddengys fod rhvwkth tebyg ryfeddol i'r bedydd Cristionogol yn arferedig yn mysg y G-roegiaid ganoedd o flynyddoedld oyn dyddiau Crist. Daw i'r golwg fel y, drws i ,mew;n i gynideithas y dirgelwoh yn eu cyfundrefnau cyfriniol, ae. ymddengys rniai yr ynndeimlad h wn o hal- ogrwydd yn yr ymwybyddiaetli oedd yn gajw am dano. Mas'n bosibl y, oeir allan. oyn ,hir ei fod yn rhan bwysig a hanfodol yn nghrefyddaju "hen y Dwyrain. Mae'n bosibl miai barn J'i brodyr hyn frwsient ym- aith y faith sefydliadau gydag ysgwdiad y pen neu lamnaid gan ein hysbysu mai ein dylediswydd yw glanhau'r meddwl dynol oddi wrthynt. -oddiwrth yr ymdeimlad o eu- ogrwydd a hajogTwydd, ond gofaler na fydd hyny yn ciael ei ddiiyn gan exit yr ymwybyddiaeth o Dduw ei hun allan o hono. Ferryside. 0. M. PRICHARD.

YR HERALD CENHADOL CYMREIG

YR HERALD CENHADOL CYMREIG. Mr. Gol.Caniatewch i mi gefhogi'r nodiadfa-u yn y "iSeren" ynglyn a'r uohod'. Y miae diflaniad yr Herald Cenhadol wedi peri bwloh nid byohan yn llenyddiaeth ein henwad, a hynny yn hollol ddiachos. Gofus gan lawer ohonom am yr "Herald yn ei flynyddoedld oyntaf dan nawdd y brodyr ymroddgar G. Llechidon Williams a'r di- weddar George Thomas, Porth. Pan gymer- wyd y cyhoedidiad i fyny yn hollol gan y GymdeithJas Genhadol, ao yn arbennig pan ddaeth allan yn ddiweddar yn ei diwyg newydd, credwn fod yna gyfnod o ddef- nyjddioldeb mjawr o'i flaen. Yn lie hynny, wele ef iwiedi diflannu! Beth all fod y rheswm? Y aiae Redydd'wyr Cymru bion rwedi dyblu ier pan gychwynwyd yr Herald. A yw ein eel gleulwdel yn lliai? A oes le i gredu fod yr eglwysi wedi blino ar yr Herald? Teimlaf hyd siorwydld y bydd colli y eyhoeddia4 hwn yn golled i'r gwaith cen- hadol ac yn golled i !fywyd ys'brydol ein heglwysi yn ogystal. Y mae arnom angen parlians am ein oadw mewn cyffyrddiad a chydymdeimlad cynnes a rhamant fawr ein orefydd ar y meusydd oenhadol. Beth raid fod syniadaeth grefyddol yr eglwys hono nas gwyr ao na ofala ddim am ymdrechion ein oenhadon yn India, China, ac Affrica? Car- aswn apelio yn daer at ddarllenwyr y 'Seren' ao iat gynryohiolwyr Cymru ar y Pwyllgor Cenhadol, ar iddynt wneud eu goreu yn ddioed i fail gyohwyn yr Herald Cenhadol. Ydwyf, yr eiddooh, Cefnmawr. E. K. JONES.

APEL Y PARCH J D JONES BOURNEMOUTH

APEL Y PARCH. J. D. JONES BOURNEMOUTH. At Olygydd y "Seren." Anwyl Frawd,Cyfarfu nifer o Gymry y lie hwn y, noson o'r blaen er inwyn trefnu i'r adran Gymreig o'r milwyr sydd yna gael dydd Nadolig llawen, tria i ffwrdd o'u gwlad ar neges mor deilwng. Ni fwriadwn fod yn ol mewn ymgiajs i leddfu peth o'r hiraeth sydd yn naturiol i'r Cymro o'i gar- tref ar ddiwrnod mor arbenig. Ehoddwyid sylw i'r amgylohiadau yn gyffredinol. Da gennym ddeall fod gwas- anaeth crefyddol Cymreig bellach, ar eu oyfer, ac. arwyddion fod y bechgyn yn gwerthfawrogi'r ddarpariaeth. Teimlem yn anfoddhaol ar y dull sydd gan yr Awdur- dodau Milwrol i didosbarthu orefyddwyr, a piwyd ein bod yn gw,neud, oais at swydd- ogion y gwahauoI eglwysi yng Nghymru i anfon enwiau a ohyfeiriad y, bechgyn o'u mysg sydd a'u trigfia ar hyn o bryd yn Bournemouth. Y mae hyn wedi ei wneud mewn rhai aehosion, ond byddai yn fuddiol pe'i gwniaod yn gyfiredinol. Gellir anfoii d ? yr ??"?' y ?h- ? O. Williams, B.A., 46, Wimborne Road, Bournemüuth, neu ,ata? 6 MewD..hyder y oydymffurflr "â'r ORis .y"ml yma, g-or?wyswn, Yr eiddooh yn ddiffuant. JoNES (Cadeiryddi y Pwvllgor) The Riohmond Hill Manse, n Bournemouth.

AT WEINIDOGION A SWYDDOGION iEGLWYSI BEDYDDWYR Y DE

AT WEINIDOGION A SWYDDOGION EGLWYSI BEDYDDWYR Y DE. Mr. My?ydd,Gyd?ch c?niatad dy- ™ SU yma (yn Rhyl)  bedrair mI iT o wyr ieuainc wedi dyfod o wahanol f?u yn Neheudir Cymru i wer? syllu er pa.ratoi i fyned allan i faes y rhyf el fawr. Y mae eglwys yOTabernaoI yn ddyvmmmunmo gp wneud popeth er IIIWVM iS ddynt deimlo yn gartrefol. Dyma ein cais yn o,sty-irig,edig 7w: dymuniaid ar i weinidogion a swyddogion yr eglwysi y daeth y gwyr ieuaine o honynt, anfon yr euwau. yii ael- oda.u :neu wrandawyr, ynghyd a'r gatrawd y perthyna,nt idd?, ?u rhifnod, ac os vu bosibl' eu cy?elrmd yn Rhyl. Y mae rhai Jrt P?d?ca Hughe., Pontto?, a ? ? ?? Rhondda., wedi anfon '^yi^°d ? frodyr 

o AR Y BWRDD

o AR Y BWRDD.  Cymanf3 Bedy«wyr Dinbych, Fflh,7i *M^f'70n y Awyddyn 1914. Cy?d? ?dd :hwu, yn biin o doll y post' ao y, mae n llawlyfr graenus a helS' Cy;nhwysir ynddo ddatlun o s?yddc?n y ?? ynghyd? anherchi.d ? Parch M F. Wynne a? "Y Bedyddwyr'f  ?ohcn, eu dyledJs, a'u rhagoJygon." ^r Ym(a gyfrifon ??'  ?- -gl er; tx/rzzr. addr »l- ?1 pob eglwy at y GenUIX^a^r D? genny? Vlwi ar gynnydd y Gymanfa   ?od y ?r%gynnLydd eJ y ?Gvem?a ?' am 1914 yn 43. Yr Hauwr (Ionawr).-Y mae hwn vn hf6U blwyddyn. EsbOiiir y gvoorsi yn wyoh a manwI iawn gan Y P«otm% .W Cynon Evans, D. J. ificLJv B.A., ar Golygydd. Oeir vsgni werthfaW an y, jarch. J. H. Hughes, ar gyfer Y o u lie. Hyderwn a 0 fanion tei1wng o'u He. Hyderwll y rhwyddheir fIardd yr ???bob Y?sgcl 8?1 ?feddw?, .oddec? reu r flwyddyn ymkwu.

0Y RHYFEL

-0- Y RHYFEL. Dyma Ryfel y rhyfeloedd, Hon yw'r Armageddon wir; Nwydau gwylltion y eenhedloedd Daenant angeu dros y tir, Ein Gwaxeiddiad sydd yn ddarnau o dan dmed Uchelgais ercli, Acoruthr yr erch fagnelau Cilila engyl gwynion serch. Ond yng nghanol swn y fagiiel Myn fy awlen ganu hedd; GweLaf wawr yn dod o'r gorwel bydd i Jddifa nos y oledd; Daw, fe ddaw, y Twro :a'r Ellmyn, Ar Cynghreirwyr eto'n un, Udan heulwen oydymdeimlau I gydniabod "dyn yn ddyn." Craigcefnparc. W. BOWEN.

No title

R hu ddlan. Cyf arfod blynyddol dvdd Nadolig. G wasanaeth wyd ynddo gan y Pa,rohll. D. Wyxe Lewis, Rhos; ac R. E. Will??, TreSyno?. Yr oedd y C1Un- iadau y? dda, y gwrandawiad yn Stad ar wemidogaeth yn rymus. Duw a arddelo oil or llwyddiant i'w deyrnas-

Advertising

Gwaed Gwaed Gwaed MAE IECHYD A BYWYD YN DIBYNL AR WAED PUR, CRYF, IACH, A MAETHLON. Hugfhes's =ughes s Blood Pills. Mae Hughes's Blood Pills" yn effeithiol at greu Gwaed Newydd, Pur a Chryf. Yn dylanwadu ar holl organau y corff, drwy hyn yn iachau Dolur Pen, Diffyg Traul, Biliousness, Afu Ddrwg, ? C Tarddiantau y   ??'  '?' I- /•' Cnawd, Corn- ?.?????? wydon, Sour, ??? ? ?- M/H fj/f vy, Piles, Fits, [\jtbJr j ft .'i Nervousness, ?'?'????'J?J? Gwynegon neu ?'?'  M?? .?S;?? Gewyn wst, Poen Cof n, Neuralgia, Anh wylderau yr Anmau, ys- pryd, G wynt, a Surni y Cylla. BENYWOD At anhwylderau tueddol i bob Gwraig Mam a. Merch o bob oedran. Mae. Hughes's Blood Pills yn nodedig o effeithiol. Rhodder prawf arnynt. RHYBUDD PWYSIG. Wrth brynu y Pills hyn, gofaler rhag cael eich twyllo. Mynwch weled y Trade Mark, sef llun calon, fel hyn .A. L ■ "~Ja W ;j§ Ar pob blwch. Dim yn Dur heb hwn. Gwrthodwch pob peth arall. Ar werth gan bob chemist and stores, am Is. I lye., 2s. 9c. and 4s. 6c., neu dan- foner eu gwerth mewn stamps neu P.O. at y Perehenog, JACOB HUGHES, M.P.S., L.D.S., Mainufacturing Chemist, PENARTH, CA-RDIFF.