Collection Title: Seren Cymru

Provider: The National Library of Wales

Rights: This resource is copyright of Baptist Union of Wales.

View full details

First Previous Image 4 of 16 Next Last
Full Screen
3 articles on this page
a1iIi Pulpud y Seren

ymdeimlad Dwyfol a Ai sydd yn cael ei ddatguddio yn yr efengyl, yn ogystal a chyfaddaster yr efengyl ar gyfer ein holl angenion yn creu dyfnderoedd inewyddiou Ov gydymcleimlac1 yng ligbalonnau y saint, a'r dyfnderoedd hynny yn cael eu llenwi ag ad- sain trueni y byd, fel ag y mae dyfnder yn galw ar ddyfnder yn cyffroi y saint i awydd angherddol i ddyweyd am "anfeidrol olud gras." Y n yeh wanegol at a d dywed wyd, y mae yn deffroi yn y saint ymdeimlad o'r anrhyd- edd uwchaf yilo-lyii la'r gwaith o'i chyhoeddi. Nid yw yr Arglwydd wedi anrhycleddu ei Hun mewn dim tfiel yn efengyl ei Fab. Ym mhregethiad yr Eflengyl y deuwn debycaf i Bduw; ac oherwydd (hynny yr anrhydeddwn ein hunain fwyaf. 0 ganlyniad, pregethu yr Efengyl yw yr anrhydedd fwyaf a ellir ei chael ar y (Idnear. Yng ngwyneb a ddywedwyd, gellir dy- weyd y;n ddibetrus, fod pregethu yr Efengyl yn beth anorchfygol, lac. mai ei heiddo hi yw'r byd. "A,ed Efengyl, ar adenydd Dwyfol wynt."

0 dan Big Ben

0 dan "Big Ben," (Gan y Gwyliwr.) Y DOLL DROM MEWN DYNION Ddydd Llun, hysbysodd Mr. Asquith y Ty, fod collodion Prydain yn y rhyfel hyd Chwiefror 4, rhwng clwyfedigion, lladded- igion, a charcharorion yn 104,000. Ni wnaed yn hysbys nifer y lladdedigion ond bernir mai'r cyfartaledd yw un o bob dleg, neu un .0 bob deuddeg. Ni wyd do in, ych- waith faint o'r clwyfedigion sydd erbyn hyn wedi gwella, ac wedi dych welyd i'r gad. Dyma'r ftigyrau swyddogol o'n colledion yn Rhyfel De Affrica: lladdwyd 5,744; bu farw o glwyfau a chiefydau 16,168; a chlwyfwyd 22,829. Gwelir felly mai trhyw ysgarmes fechan oedd Rhyfel De Affrica mewn cymhariaeth i'r galanas presennol. Er hynny, na feddylied neb fod yr ergyd yn disgyn yn drymach ar Brydain nag ar gen- hedloedd eraill. Bernir fod colledion Ffraine yn 500,000; ac amcangyfrif Mr. Hilaire Bel- loc fod colledion yr Almaen yn rhyw 2,200, 000. Adidefai gWlasg yr Almaen rai' wyth- notsau yn ol fod colledion Byddin Prwssia yn unig yn rbyw 1,000,000. Pa fanteision neu fudidugolitIJethau all fod yn gymhesur a'r colledion enfaAvtr hyn? SYR HERBERT ROBERTS A'R COMIS- IWN EGLWYSIG. Pan etholwyd Syr Herbert Roberts yn Gadeirydd y Blaid Gymreig ni thybiodd lei edmygwyr y byddai'n angenrbeidiol idklo yinneilluo o'i swydd1 fel Dirprwywr 10 dan Ddeddf Datgysylltiad yr Eglwy,) yng Nghym- ra. Ymddengys iddo ymgynghori a'r Aw- durdodau cyfreithiol uchaf, an iddynt lei sicrhau nad oedd unrhyw re

o Hanes y Rhyfel

o Hanes y Rhyfel. Y digwyddiad mwyaf nodedig er pan ysg- rifenasom o'r blaen oedd ylmgyrch ein peir innnav: awyrol yn erbyi iadoiladau a gynn iu t gelyn yn Ostend, Zeebrugge, Bruge- ay lle- oedcl. cyfagos. Cyohwynodd dros ld«g t-r hugain o ehedegwyr, rai oddiar y mor ac ereill oddiar y tir ddydd Gwener y 12fed cyfisol, a gwnaethant ddifrod mawr i'r gelyn, a dychwielasant oil yn ddiogel. Ac er i Grahame White gwyinpo i'r imor ger Nieu- port, fe'i achubwyd. Yn ol adroddiad gohebydd 10 "Amsterdam fe ddrylliwyd dwy, long tanforol oedd sir fin eu cwblhau gan y gelyn mewn adeilad ger Zeebrugge, a chl wyf wyd iugain o'i weith- wyr oedd yn yr adeilad. 'Ni symudodd un- rhyw ochr nemawr ddim yn y gorllewin, ond parheir i ymllarld brwydrau lleol, gyda'r am can o'g'adw'r milwyr yn ddiddig. Yn ol adroddiad Mr. Winston Churchill yn y Sen- edd y mae gennym fyddin q saith gant a banner o filoedd yn Ffraingc ar hyn o bryd. Cyn hir disgwylir clywed fod y fyddin bon yn llinell y tan yn gw'thio'r gelyn yn ei ol. Methu wnaeth y gelyn a thorri drwodd i Warsaw, er iddo aberthu can mil o filwyr yn yr ymdrech. Sibrydir o. New' 'Yoil ei fod yn cilio yn ol o Poland. Ar y llaw arall bu yn hynod I wyddiannusyn East Pr-Lussia did'iwiedd yr wythnos a gyrrodd y Rwsiaid yn eu hoi i'w gwlad eu hun gyda cholledion -trymi,oin, yn cvnnwys yn agqs i ddeugain i-nit o. gareliarorion yn ol adrodd- iad Berlin. Cyfeddyf Rwisia iddi orfod cilio yn ol yn y rhanbarth hwn. Ym mynyddoedd y Carpathia deil J, Rwsiaid' eu tir a gwnant gannoedd o'r gelyn yn garchanwibn bob clydd. Modd bynnag, ciliant yn of 0' flaen y gelyn yn Bukovina. Mae Albania, helielyll Serbia, wedi codi yn erbyn y wlad hono, ac wedi meddiannu :nifer o bentrefydd Serb- ia ar y ffiniau deheuol. Arwyidd ddrwg yw hyn, ond gall Serbia hebgor byddin gnef ar hyn o bryd i ymladd a'r gelyn hwn, canys nid oes berygl am rai wythnosau eto oddi wrth A wstria. Pery RWlSia i yrru y Tyrciaid yn ol yn Armenia, ond nid ydynt yn ddigon cryf eto i warcbae ar Erzerum. Buont yn llwyild- iannus mew!n ymosodiad ar Trebizond yr wythnos ddiweddaf i isuddo banner cant 0 longau masniachol Twrci, ac i ddinistrio baraos y milwyr oedd gerllaw. Honna Ber- lin fod y Tyrciaid wiedi croesi i'r Aifft, ond nicl oes air o gadarnhad i hyn o'n Swyddfa milwrol lli, Ar y Haw arall buom 11 i yu ilodus i ddifa cwinni o ddau gant o'r gelyn yn Tor, gerllaw Mynydd Sinai. Dywed ein ehedegwyr fod digon o welltglas ar hyn o bryd yn yr anialwch i symud byddin gref yno, ac o bosibl y gwna y gelyn ynio-ais oto i oresgyn yr. Aifft. Daeth newydd o, Berlin fod byddin Bryd- einig yn Kurua yn Mesopotamia, ao 'iddi gael ei gyrru. y,n ol gan y Tyrciaid, ond ni ddaeth eadartih,aici 0. hyn i law yma eto. Yn Africa, mae'r gw-rthryfel ar ben, a'r Ar- weinydd Maritz wedi ei saethu gan y Ger- maniaid am ei ,ymgais i ddiang-e oddiwrth- ynt. Dywed Botha fod ei fyddin ef bron yn barod i oresgyn German West Affrica. Cyboeddodd Germany, y bwriada suddo poOb. llong perthynol i unrhy w1 wlad ddelir ym mor oedd cylchynol i'r wlad bon ar ol y 18fed cyfisol, a bygythia yr Unol Dalaethaii cam helaeth i gyfeiriad rhyfel os gwna hyn a'u llongau hwy. Mown atebiad i hyn cyhoedda'r wlad hon na chaiff unrhyw long o fath yn y, byd gyrraedd Germany os gallant eu rhwiystro o hyn allan. Ceir gweled eJfaith yr ymdrech forol bon 'yn fuan, a chredwn mai'r gelyn ga y gwaethaf. 3yhoeddwyd ,erthyglau pwysig yn y Times