Collection Title: Seren Cymru

Institution: The National Library of Wales

Rights: This resource is copyright of Baptist Union of Wales.

View full details

First Previous Image 13 of 16 Next Last
Full Screen
7 articles on this page
CWRDD DOSBARTH CYLCH GJWERTON

6. Ein hoid yn cyflwyno diolchgarwch gwresooaf y C. Dosbarth i eglwys Sion an .gweinidog parchus am eu croesaw cylines i'r Cwrdd Dmbarth. Terfynwyd trwy weddi ga4 y Parch. D. Islwyn Richards. Cyfarfod Pregethu. Deehreuwyd gan y Parch. E. J, Hughes, Ravenbill, a phre- gethwyd yn afaelgar a dylanwadol gan y Parch. B. E. Williams, Grovesend. ;I T. H. JONES, Ysg. Caecerrig Road, Pontardulais.

o SARON LLANDYBIE

o—— SARON, LLANDYBIE. Ychydig wythnoisau yn ol ymddangosodd hanes oanghen o'r "Gymdeithas Cydymdrech Cristionogol y Bobl Ieuainc." eglwys Taber- nacl, Caerfyriddin, ar dudalenau y 'Seren,' a chan nad oedd pobl ieuainc eglwys Saron wedi cychwyn cymdeithas eleni, ac yn teim- lo angen synmd ymlaen yn y cyfeiriad hwn. p enderf yn wyd goliebu ag ysgrifenydd Cym- ideithas y Tabernacl, er mwyn oaei manylion y gweithnediadau. Wedi cael y wvbodaeth angenrheidiol, gwelwyd yn briodol cychwyn pymdeithas ar yr un llinellau. Nid yw yn edifar genny o Jxynny, ac y mae'n haeddu inni roddi cyhoeddusrwydd o'i gweithrediad- au. Nodweddir y Gymdeithas hon gan ym- drech, llafur a ffyddlondeb. Y mae'n eg- lur ei bod wedi cymryd gafael cryf ym meddwl a chalon ei mynychwyr. Y mae'r rhyddymdididdan brwdfrydig sydd yn dilyn y papurau a ddarJlenir, a'r adnodau a ad- loddir mor gyffredinol gan y brodyr a'r chwiorydd ieuainc fel yr argyhoeddir ni fod darllen dyddiol ar y, rhannau hynny o Air Duw, yn ol cynllun "Dydd Lyfr Darllen" y, Gymdeithas. Mae'n rhagori yn hyn o bethar y 'Gymdeithas Deliwylliadol,' trwy ei bod yn gyfrwng mwy effeithiol i werth- fawrogi mwy, ax y Beibl, myfyrio mwy o'i eiriau, gwerthfawirogi mwy o'i ddysgeid- iaeth, a chadw ei orchymyl-iion, oblegid'o'u .cadw y mae. gwobr lawer." Y llywydd yw'r Parch. D. G. Da vies, ein gweinidog, yr.hwn sydd mewn cydymdeimlad llwyr, ac yn ym- drechol iawn gyda gweithrediadau'r Gym- deithas. Ein his-lywyddion ydynt y brodyr Evan Morgan ac Evan Beran, a'n hysgrifen- yidd yw'r brawd ieuanc gweithgar J. W. .Anthony. Y mae'r personau canlynol wedi darllen papurau cryno, cynhwysfawr a gwir gjmeradwy: i'n clywedigaeth: Y manteis- ion o gofio ein Creawdwr yn nyddiau ein hieuenctyd," gan D. J. Morgan; 'Deborah,' gan Mrs. D. J. Thomas, a phapur at y "Gwir Gymeriad,' gan W. Thomas. Cafwyd unawdau pwrpasol iawn gan: Jacob Rich- ards, R. M. Lewis, John R. Jones, ac ad- roddiadau gwir dda gan Tom J. Morris, J. Roberts, a Percy Davies. Ac ni all dai,o.-ni, o.r Oymdeithas d,eilw-.ng hon. h AELOD.

Y BABELL PONTARDULAIS

Y BABELL, PONTARDULAIS. J Cwrdid Chwarter yr Ysgol Sul.Dydd Sul, r Chwef. 14, cynhaliodd yr Ysgol Sul uchod chwiidd chwarter ysgol y prynhawn a Jiwyr, pryid y, cafwyd dau gyfarfod arddereh- .og: Llywydd wyd y prynhawn gan y brawd ymroddgar Wm. Jenkin Jones, ac yn yr hwyr gan y brawd Philip Davies, tra yr, arweiniwyd y oanu gan y, brawd gweith- gar. John Lake. Efe hefyd: yw arolygydd yr Ysgol Siul, a da gennym ddwyn tystiolaeth, fod yr ysgol yn llewyrchus iawn o dan ei lywodra/eth; nid yn ami yng Nghymru hedid- yw j; gwelir Ysgol Sul yn fwyei rhif na'r eglwys. Cafwyid dau gyfarfod ardderchog. YIl" dang-os ol llafur a thalent. J, Ymweliad y Gol.Y Sul diweddaf caf- "odd yr eglwys yn y Babell y pleser 10 wrando Golygydd Seren Cymru," y Parch, J. wili Jenkins, M.A., yn traddodi iddynt -i .,yr lien eiengyl gyda hwyl a bias. o —— GOH.

LLWYDDIANT CERDDOR ii 1 I

LLWYDDIANT CERDDOR. :i;i -1 Gwn y oydlawenha miloedd Bedyddwyr Cymru yn 11 wydd Mr. D. J. de Lloyd, B.A., prg-anydd medrus Sion, Llanelli, yn ei waith yn e 1111 ill y radd anrhydeddus o Mus. Doc. GAvyddom fod ei galon ar gael y sedd uchel hon, ond daeth y newydd yn fuanach nag y disgwylid. Mae'r clod yn fwy i Dr. de Lloyd o gymaint ag iddo orfod sefyll Arholiacl yr amryw raddau yn gyfaii yn Athrofa. Dublin, am fod hynny yn ofynol yn ol trefn- iant y Coleg. Mae Sion yn falch o'r hynod- rwydd hyn, a'r dref yn Ua weahau yn ogystal. Dymunwn iddoflwyddi hir 0 fwynliad yn ei gadair, ac oes faith 0 wiasanaeth i'w wladac i'w enwad. Un bychan yw 0 gorlf, ond medd fedr cawr; a gwir fesurydd gwr vw ei feddwl. -0-- EDMYGYDD.

Hauesion Crefyddol

Hauesion Crefyddol. Pisgah, Cyrnmer.—Nos Fawrth, Cliwetror 16eg, 1915, daeth torf ynghyd i wrando darlith rao-ovol Mr. Croesgochiad Griffiths, Caerclydd, "A wr gyda Dafi, fy hen weinidog." Cafwyd noson lwyddiannus iawn. Gwen a deigryn bob yn ail. a phawb yn tyistio ar y, diw,odd, melys, moes eto. Dylai'r Avlad ben-bwy-gilydd Wrando Croes- gochirud ar "Dafi." Calfaria, Skewen.-Cynhaliwyd cvfarfod- ydd jail agoriad y, capel uchod, Sul, nos Lun, a nos Fawrth, Chwefror 7, 8, pryd y cawsom y brodyr rhagorol a ganlyn i wasanaethu ar yr achlysur: — Parehn. J. S. Hopkins, gweinidog; H. Hughes, Briton Ferry; D. W. Hopkins, Castellnedd; E. Parry, Aberdiulais; J. Morgans, Crynant; T. Thomas, Ynyistawe; ac E. Hermas Evans, Cwmbwrla. Cawisom gynulliad'au rhagorol; Duw yn amlw:g ,ar hyd y cyrddau; y gweis- ion ar eu goixm yn dweyd yr hen hanes am Grust a'i g-roes. Da oedd bod yno. Y mae'r eglwYls hon mewii agwedd ddymunol, o dan weinidogaeth ein parchus weinidog, y Parch J. S. Hopkins.

BE DYDDIADASJ

BE DYDDIADASJ. Hermon, Abergwaun. Boreu Sabotli, Chwef. 7, 1915, bedyddiwyd dau, gan y Parch. Dan Davies, Eraill eto yn disgwyl am yr un fraint. Moriah, Dowlais.Nos Sul, Ion. 24, J915, bedyddiwyd pump 0 frodye ieuainc, deiliaid yr Ysgol Sul, g-an ein hanwyl weinidog, y Parch. H. Ellis.

Advertising

-0- Hyby¡ad8.I yr E-mwn-d. CYMANFA ORLLEWINOL BEDYDD- WYR MORGANWG. Cynhelir Arholiad y, brodyr ieuainc sydd yn dechreu pregethu Llun, Ebrill 12, i ddechreu am 10.30, y, bore, yn Bethania, Castellnedd. Cofier yr "ail" ddydd Llun 0 r mis, am fod y Pasg yn digwydd ar y cyntaf. Diolchgar fyddaf am air oddi wrth y brodyr. Aberdulais. ED. PARRY CYMANFA SIR BENFRO. Cynhelir y Cwrdd Chwarter nesaf yn Bethlehem, Trofigariie, dyddiau Mawrth a Mercher, Mawrth 30 a'r 31. Cyrddau pre- gethu nos Fawrth, bore a nos Fercher. Y Gynhadledd am 1.30 dydd Mercher. Dy- munir ar y cynrychiolwyr a fyddo allllety i anfon at y Parch. J. A. Thomas, Beth- lehem, Treffgarne, Peiiibs. erbyn Mawrth 20. T. E. GRAVELL, Ysg. "SEREN CYMRU CO Ltd. Receipts Feb. 23—March 2. £ s. (i 227 H. Williams, Manchester 0 17 0 542 R. Mon Roberts, Lodg'e, Brymbo 0 5 8 G4 Roderick Davies, Gowerton, 0 19 7 305 Maurice Jones, New Tre'dgar 0 9 3 206 T. Howell, Portli 2 18 James Williams, Trocyiion 0 17 5 488 D. Price, Tyrcyd 0 8 10 Advts. D. Roberts, Swansea 1 G 10 Welsli Outlook, Cardiff 0 (3 0 Estora Co., London 1 3 G £ 8 14 11 E. U. THOMAS, Treasurer. The Manse, Tabernacle, Carmarthen. CUNARD LINE. LIVERPOOL TO NEW YORK. From Liverpool at 2.30 p.m. Orduna.Sat., Mar. 6 | Cameronia..Sat., Mar. 20 Lus tania Sat. Mar. 13 Transylvania Sat. Mar, 27 To CANADA. From LONDON and LIVERPOOL. Arply CUNARD LINE, Liverpool; London, 51, Bisnopsgate, E C.; 29-31, Cockdpur-street, S.W.; or Paris, 37, Boulevard des Capucines. Davies's Cough Mixture. PESWCHI PESWCHI Ni raid i nab ofai e-iol 'liadiu Auwyd a Phaswch oad gafalu fod fntelaid o r)svies,a Cough Mixture yo y Ty. Bydd pob dyn yn feddyg i'w deulu at holl aih vylderau y Gwddl a'r Fre3t, os bydd Davies's Oough ftiixture wrtb law. Y mae miloedd lawer wedi oael iachad ac yn gwneud eu goreu i'w gymell ar ereill sydd VB dioddef. Ni raid cymeryd oad UN DOSE er proii ei ddylanwad unioagyrchol yo rhyddhau y Phlegm, yn clirio y LHia, ya cynhesu as yn cryfhau y Frest, gan weifchio pJb Anwyd a Chrygni ynuith. DAVIES'S COUGH MIXTURE at BESWCH. DAVIES'S COUGH VJIXTURE at ANWYD. DAVIESS COUJHMIXTURE at ASTHMA. Os gwyddoch am ywan yn dioddef oddiwrth Bswch a Bronchitis r anrhegwch ef a photelaid i COUGH MIXTURE HUGH DAVIES, ao fe'ch bandith o yw ddydd lilt a 2/9 y botel. HUGH DAVIES, Chemist, Machynlleth. Mrs. Beech ers Worm Powders. Anffaeledig at y Llynger. lilt y box. HUGH DAVIES, Chemist, Machynlleth. SARZINE At Baro y Gwaed. BLOOD At Pimples, Blackheads. MIXTURE At Ddolurian, Ysfa. 216 At Scurvy, Toriad Allan. Postaere 31 At 4roon Iach a Gwaed Pur. HUGH DAVIES, Chemist, Machynlleth. DANGER at the COMMUNION TABLE. Out of the 38 Medical Offioers of Health in Scotland 33 affirm that in iiing the common Cup all manner of Infectious Diseases may be Communicated. To avoid the danger more than n;; 2,000 British Churches have substituted I N D I V I D U A L COMMUNION CUPS. so providing a clean Cup, free from infection for every communicant. Are YOG among the 2.000 Churches? If not, please write for Free List, Literature and Tests- momata w samples mav be mihmjtted. Oarriaffe Free, h. the Makers — TOWNSHENDS LTD. BIRMINGHAJM War Crisis. Will you show your Patriotism by sending your order to keep our workpeople going? *————————————*——————————-—