Collection Title: Seren Cymru

Institution: The National Library of Wales

Rights: This resource is copyright of Baptist Union of Wales.

View full details

First Previous Image 3 of 16 Next Last
Full Screen
2 articles on this page
Miles Ddall

"Miles Ddall." Mae r Ysgry'thyrau Hanctauld yn. rlioi i ni lanes am ddynion. deillion. Oofnoda loan yi .Apo-stol am y "dyn a anersid yn ddall," ac y mae Marc yn crvbw'yll am "Ap rCim- ( iis y eardofyn dall. Folly crodaf na fydd .yi ni) gwrthwynobiad i minnau anfon ych- hadgoHon am hen wr dall, da, a AvIf)] >a ddall o'i enodigaeth. Pan an wyd. of, yr oedd gaiwldo gystal par ,0 lyg-aid" ag gan luirbyw hehog, fa rood ag eang y Of>fn POí,th n ('hood Padwgnn.' (5 amy vd mown bwthyn tlw.s, gwyngalohog, ar loehwedd mi o'r llanerohau. prydforthal', ?. ??'y?f paradwy.saidd yni Morganwg, (!all- '??d 'Mi!?'?anu t?! vranodd'Ci'irif? .ynyddati ar ol hvuny— Mae gennyf li fa\rtl>:y,n a gaidd, HWtdd orwn, a eh loo derw hir fain, A. Dressar Mahogany hardd AI' Ij. (> A phiwtyr.s a gefais gan .nain, &-c. Yr oedd Mari Mi les yn ddvnes syber, ae Yt, 'Di),t,,cl.[ hi cldini we i ymgydnabyddu ag arferion Hawer o 'enywod dyddiaa ?? g?? oerdded y tai, hí'l raI8'On, a' thrafod amgylehiadau'r eym- ydo.pon. Bydda, Yn ca-dw?fh? fid pin ?w" papur. Yui) .?,? deuh1 1 ^^W|a'st> -a byddai lleisian tareal- onusy]'£ 'f l]f" 1, o ? ? ?frat' ,eehan y:n ll,efaiii 0 fla6n ? ????w didragiapedd, yn dvch- ryn, ö rylitt ITI-el-LyiNiod a pblant> 'yn enwedig os -??nt y.n ?od?y? boreu. 1 a;deg hon gwa,n oedd Min? wpdi (.ylu i Jy.ny YIl ddyn ifano gvvisgi. Daofh „vn. ainser tryhylog- yn «un gwlad. Yr oodd y Cyfandir yu IIawn l>er\v gan swn rhyl'ol. Yr oedd Boni. a'i iyddinoodd yn eo isi o goresgyn yr boll wlodydd. Tobyg Pol ag y mae yn Join dyddiall ni, pall y mao vr Arch deyrn—"Wil Oaisar o Oormani yn dylum am fod yn bon ar yr holl ('btr!'o<|\vvf| Miles y olwid yn'Ti-oss gang i ynuino- a byddin Prvda i n Fa-wr. "¡-j t"¡ v Cai'odd ei yrru arf'au rliyfol. Wedi bod. yno am ain- sor, a damwaiii donaloiius iawn, f,d .y (.ollodd ,i ddan lygad Nid o(-dd y süfydliadall dyngai-ol ILIA: ■oliiriongar fid sydd. yji -avvr, mown liodohic-fh yr a.ins(>r bwn, ■sof y "Blind Inistitubvs Úlincl School.. Folly bo rhaid 1 Miles dd vch wo I vd VII ol i'w gynlrofin. a bnan y e.ymorwyd of i. it (III o'r (fornnvyr i gyixirlhwyo b ,I ("1\' anifei I ia id Budtliol i .Mi low orbyn Inn fod wodi dysgu. gvvoilliio yn ilaiic..Modrai {) b gylymu'r gwartbeg, oartlm')' bnlldli, ta.onn'r «n\ iclyau, a ohlyiuu'r da oto yn y prynliawn. y Miles cyn d.od yu ll'afr ddvn Eeistr. ao ar delorau oyfoillgar 1 hi oorniog. l'ii ei oriau hamdolenol oeidMilew yu ddi wyd yn gwneud ysgubelli, a basgedi gardd at Avasauaetli y fl'arm. Yr oedd hefyd YIl glyfar iawn i w.nend Ilewtri gxvenyn yr hon iTashw'n. Byddai y hyti yn oaol. eu •gwneud o wollt gwenith, a Viol It widana i sirno. Cymerodd Miles at y goroliwiyl o'i ddiwroi- ddio. Yr oedd yn syndod gj-da'r fatb dde- heurwydd y byddai'r hen frawd yn g-wneud y gwaith. Bum Yl1 llygad dyst o bono yn gweithio lawer tro. Byddai yn glanhau y drysni,- .yn diwreiddio'r coed, yn oeibio'r tir i t'yny, yn troi'r cerryg o'r neil'du, ae yn j'hawio'r pridd i'r Ifill YIl far, a phan orffennodd y gorolnvyl, yr oedd gandd-t dun- elli lawier i'r ffarmwr i'w gertio :1:1;111 i'r tir, i folysu'r llysiau, a elivnyd

Angladd y Parch Daniel Davies Gerazim

Angladd y Parch, Daniel Davies, Gerazim. bol yr liyshyiswj'd ( id dan i' d (Jan wyd ?in diwoddar frawd vn 1??, !\i:?-?yd?i' yn Fel in fool,, ac vma yr ynuiu- °dd a chiel'ydd M:)L Duw. liedvddiwyd of gan y (I I I it 1, Barcli. William Lewis. Wodi ymaolodi, ym????? !d;'rH<'f) a myl'yrio. a daeth '11 grcfvddwr gwir ddef- nyddiol. Dowiswyd (?r vn rldint-on v)!!S7? YH E)))jH, !S.S4,i!(?.))).?)tudfL )?n?;.f!ui. ()r- (femnvydcf' yn. Trini?)ruiiy)'tn? (Iwvddyn, a gwasanaiotliodd y praidd byeha,)} vn'o g'dn ?ydtilomfeh :uu raj h?-uyddan. Y? t887 ymg'ymerodd a. ?.u?etiiaeth eg'd?'vs (;eraxn? vn Morganwg, a gofalo;ld amy ddeadell bono, o bynuy hyd ddyddei tarwolaotb. Bu cryn lwyddiant ar oi. lafur, a, fhrenliodd dy mor hir a. dedwydd gyila'r saint gwa.s- gai edig. Haj blynyddiin \*u oh udoi'ad-udd gapol pryoiforth. yn y I I- I I I- I I to ;ci,([,l I I I y Illi;, a'r ddau a rail VII Goraxilll. Yr oed;l gaud do faes oale;I ar fynydd-dir nobel: ond ha.f na gauaf, ni pharodd gwros y dvdd na r oira oor iddo broti'u ayddlou i. bold oi ofal. Ki or II ych'dod yn ystod y gauaf garw a W'l.yb d iwedoar, oadwodd oi gylioeddiada.u, a gwasanaethodd. ei gy Ich gweinidogaol bol hvil VI1 (K'd y Sul oiaf y bu f.v N\ BII',I IIyddi