Collection Title: Seren Cymru

Institution: The National Library of Wales

Rights: This resource is copyright of Baptist Union of Wales.

View full details

First Previous Image 16 of 16
Full Screen
1 article on this page
Advertising

Cwestiwn IECHYD Y mae hwn yn fater sydd yn dal perthyn- as a chwi yn sicr ar ryw adeg neu gilydd yn enwedig pan y mae'r anwydwst yn ffynu mor gyffredin ag yw yn awr. Y mae yn dda i wybod beth i gymeryd i gadw draw ymosodi&d yr afiechyd mwyaf gwan- ychol hwn, i w ymladd pan o dan ei ddylanwad alaethus, ac yn neillduol ar ol ymosodiad, oblegyd y pryd hwnw y mae'r cyfansoddiad wedi ei wanychu gymaint fel y mae yn agored i'r anhwylderau mwyaf peryglus, 1 Gilyro Evans' Quinine Bitters A gydnabyddir gan bawb sydd wedi rhoddi iddi brawf teg fel y feddygimaeth benodol oreu i ddelio a'r Anwydwst yn ei holl raddau amrywiol, y mae yn Ddarpariaeth sydd wedi ei pharotoi yn fedrus gyda Quinine yn nghyd a sylweddau cyfoethogol a Gwaad Burh\" .ereill, cyfaddas i'r Afu, y Treuliad, a'r h: ¡ I, anhwylderau sydd yn gofyn am alluoedd cryfhaol ac ychwbneg. iad nerfau. Y mae yn anmhrisiadwy pan yn dioddef gan Anwydon, Pneumonia, neu unrhyw afiechyd pwysig, neu wanychida wedi ei achosi gan ddiffyg cwsg, net, bryder o unrhyw fath, pan y mae yna deimlad cyffredinol o wendid a blinder yn y corph. Peidiwch Oedi. Ystyriweh ef yu iiWr. Janfonweh am gUpl ui pamphledyn o gymeradwyaethau. Darllanwch ef yn ofaluf, ac ystyriwch ef yn dda, yna pryn- wch botel gyda'ch Fferyllydd neu'r Stores agosaf, ond mynweh weled wrth brynu fod yr enw "Gwilym Evans" ar y label, stamp, a'r botel, oblegyd heb y rhai hyn nid oes yr un yn wirioneddol. Gwerthir yn Mhobman. Mewn poteli, 2s. 9c. a 4s. 6c. yr UD. Unig Berchenogion Quinine Bitters Manufac- turing Company, Limited, LLANELLI, DEHEUDIR CYAUUJ. Baptismal Trousers and Gowns. SOLD FOR UPWARDS OF 40 YEARS. BAPTISMAL TROUSERS (with Shoes and Suspenders attached, and guaranteed thoroughly waterproof)— £ 2. BAPTISMAL GOWNS-LL 5s. 6d. Cash must accompany each Order. Please state Waist Measurement. NOTE THE ADDRESS— Mrs. R. Winter Jones, Kingston Villa, Wrexham. W GRIFFITHS, Pioneer of cheap machines for the people. (Est. over 42 years.) Noted for best value in Sewing, Knitting & Washing Machines. Knitters. Hire Terms or Cash down. Lessons free Latest improvements. Lists free. Sewing Machines. Best and Cheapest. Over 12,000 sold. Give a trial Order. Sure to please. Parts & Needles for all Machines keot in Stock. Call or write- W. GRIFFITHS, 30, Queen St., Neath. TELERAU HYSBYSIADAU. Advertisements of the nature of Servants Wanted, Situations Wanted, Houses to Let, For Sale, &c., are inserted in "Seren Cyraru," at following rates:—20 words, 1 insertion, Is.; 3 insertions 2s:; 6 insertions 3s. Prepayment. Should be read by Evary Baptist 'The Baptist Times & Freeman" (The Official Organ of the Denominaton.) Edited by REV. J. H. SHAKESPEARE, M.A. Price One Penny Weekly. Athrofa^ Aberystwyth. (UN OB OOUSGAU YM MHBIFYSGOL CYMRU). Prifathraw-T. P. ROBERTS. M.A., LL.D. DECHREUA_R Tymhor nesaf ar Ddydd JiJ Mawrth, Hydref laf. 1915 Parotoir yr efrydwyr ar gyfer Arholiadau Prifysgol Cymru. Cynygir amryw o ysgoloriaethau (rhai o hon- ynt yn gyfyugeiig i Gymry) y flwyddyn hon. Cymer yr arholiad le yn Aberystwyth ar y 17eg o Pis Medi, 1915 Am fanylion pellach, ymofyner a— J. H. DAVIES. M.A.. Cofrestrydd. Teierau am y H Seren." On yn wythnosol la 7^0. j ohwarter; biaendal. 51 & S '1 „ yn ol Ia. yr un. i o uohod, oanlateir 2g. yn mhob awiit, Unol Dalaethau, India, &-a., Is. 7io y chwartr. X* vna y ohwarter ar ban bob 13 wythnos. Dit. ylir taliad llawn ar ddiwedd bob ohwartel. Anfo iyn unioagyrohol i'r Swyddfa i Gaerfyrddin pan fyddo overcharge* neu gyfnewidiad yn y cill. Rhoddir orybwyllion am farwolaethau heb too uwohlaw 15 llinell yn lie 8 fel o'r blaen yo rhydd. Gofynir tal o geiniog am bob wyth gair mewn Marwgoflon gyda'r ysgrifau yn daladwy i'r Golygydd Am delerau, &c., ymofyner â-Mr. W. M. Evans, "Sren Cymru" off ice, Carmarthen AT EIN DOSBARTHWYR AN DARLLENWYR. z; Amoenir gwneyd y Seren yn gyf- rwng effeithiol i ddwyn materion yr enwad gerbron bob teulu Bedyddiol Cymreig, a thaer erfynir ar i'r dosbarthwyr geisio cyn- orthwyo i ddwyn hyn oddiamgylch, trwy gael darllenwyr newyddion. 0 hyn allan anfoner pob gohebiaeth yn nghyloh Hysbysiadau, &o., i Ysgrifenydd y ewmni,-MR. W. M. EVANS, "Seren Cymru" Office, Carmarthen, a phob Taliad- au yn uniongyrohol i'r Trysorydd,- Rev. E. U. THOMAS, The Manse, Tabernacle, Carmarthen. *4* *4* ?HHHHH? ?HHHHH?SM? ?HUH?? ? MAE 4? MAE B h Beecham's I Pills I S *? yn gwneud rhai pethau yn well m?g unrhyw feddyginiaeth arall yn y byd. ? Mae yn bwysig cadw mewn cof pa ? bethau yw y rhai hyny er mwyn deall yn glir elieithiau daionus a ph ell- gyrhaeddol y pelenau hyn. Dyry i BEECHAM'S PILLS gryfder i'r V cylla gan sicrhau treuliad priodol, symudant y beil ymaith yn llwyr, rheoleiddiant yr afu a'r ymysgaroedd, pureiddiant a chyfoethogant y gwaed. ac fel cai-ilyniad cadarnhant y gyfun- drefn o nerfau yn barhaol. Maent Yn Wirioneddol I ? berlau o iechyd, ac y mae meddiant ? ohonynt yn nghyrhaedd tlawd a chy- "'r ? foethog fel eu gilydd. Os ydych yn ? teimlo eich hun yn dyoddef cur yn y y ? peu,ynnm,gwaullydaphruddglwyfus, ? ? ewch yn ddiatreg at BEECHAM'5 ? PILLS, y rhai a gyfansoddir o ? gyffuriau nas dichon iddynt eich niweidio ond yn sicr a wnant ddaioni i chwi. Ymogelwch rhag y lluaws crach-gyffuriau newyddion a hysby- i{ sebir mor feiddgar a chamarweiniol. Mae llawer o'r rhai hyn, pan nad ydynt yn hollol niweidiol i iechyd, yn ddiwerth ac yn fuan fe'u troir heibio mewn dibrisdod, tra ar y Haw arall, ceir 6 BEECHAM'S PILLS wedi enill i enwogrwydd ysplenydd, ac am dair  cenedlaeth wedi profi eu hunain yn :{ 1 Gyfeillion y Bobl. | ? ? GyfeiUion y BobL ? jfcr Parotoir yn unig gan Thomas Beecham, "i* A St. Helens, Lanes. jk» 1 Gwerthir yn mhob man mewn blychau, pris :t: 1/lj (56 o belenau), a 2/9 (168 o belenau).  /r i11ri:){iii fl ENBRAL Lira ASSURANCE COMPANY. Estab U lished 1837. Funds exceed Two Milliona. Chairman, ALFRIID JAMBS SHEPHBARD. ESQ. Secre- tary and Manager J. R FREEMAN, ESQ, The above Company was started by Nonconformists in the year 1837, and has a very large connection among ministers A permanent reduction of 10 per cent. off the usual rates is made to minsters of all Denominnetins. and these rates are exceedingly low and advantageous. The oost of a Polioy of One Hundred Pounds, with profits, is as under Age 25 next birthday, for 15 years £6 < 6 Do do 20 „ 4 11 6 Do do 25 „ 3 12 0 Age 30 next birthday, for 15 years 6 7 11 Do do 20 4 13 8 Do do i5 „ 3is < Age 40 next birthday, for 15 years 6 12 < Do do 20 „ 4 18 7 Do do 25 „ 4 0 2 KimiNOisRevs. J. Ossian Davies; H. Blvet Lewis, London; Dr, Chapman, Principal of Western College; Principal Lewis, Breoon; G. Pennar Griffiths; John Mathews, Swansea; J. W. Maurice, Dinas Cross Bvan Thomas, Pembroke, and many others. For pU. tioalars write II. A. BIRCH, ii, CLASS St-, BRISTOL. r. .+ Printed and Published for the Skren Cymxu COMPANY Limited by Wi. Morgan Evans & Son, at their General Printing Office, 6, Hall Street, Carmartheii. Friday, May 21, 1915.