Collection Title: Seren Cymru

Institution: The National Library of Wales

Rights: This resource is copyright of Baptist Union of Wales.

View full details

First Previous Image 13 of 16 Next Last
Full Screen
2 articles on this page
CWM RHONDDA

--0-- -ruwYA, gwim,anaethu- i'r mil wyr, o dan nawidd y Y.M.C.A. Y cyntaf i wneud hyn oedd y Parcli. DanioI Jones, Toimvfail. Di- lynwyd ef yn fuan gan y Parchn. James Jones, Trealaw; a W. J. Thomas, Gelli. Dealhvn fod y Pa-,veli. James Nicholas, Ton- ypandy, yn cymryd yr nn "liwybr. A yw hyn yn a-rwydd er daioni? Dioloh yn onest i chwi, Mr. Go1., am eich addewid i roi golea ddydd i'r papurau a ddarllenwyd yn ddiweddar ym Methlehem, Nid -y-w gofus genym am rag-oracli °y,farfod na'r un a. gawsom, y noson liono, Ym Methlehem. Erys ei ddylanwiad yn hir, ae ehangir cylch y genadwri trwy eich car- edigrwydd yn qyhoeddi yr areithiau yii. y Sere a." Bydd en darllen yn he]p i'r en- wiad ddeffroi. Dia yw canfod fod Seion yn deehrleu ano^mwytlio. Doled yn fuan i yimr- ysgwyd o'r llwch, gan lefain ar Dduw am ,ym "wared. Ychydig seibiant a fu i'r glowyr, y Sul- gwyn. Galwiai'r aAvdurdqdau glofaol bawb sit ei, orohwyl ddechreu yr wytlmos. Eto, clvwsom ragor nag un o'r goruchwylwvr yn aehwyn i ,g|a;n.noedd amifuddhau. Gyda. chod- iad yn y gyflog- a gwiaith cyson, ni ddylai'r glowyr aehwyn 11 awer yn iawr, er fod angen- l'heidiau bywyd yn buruchel. (jrnsynwiU yr arian a'r la-mser a wasfcreffir ar bfeser a gwagedd. Bwyd a, diod miloedd lioddyw ydyw'r Cinema. A ellir disgwlyl am wyr cryfion pan gofioin hYrn? Oafwyd Uawier o li wyl. yn y (Jwin eleni gyda'r Cyniaidaoedd O anti Dirweislol. Diau y deillia lies miawr o'r rhai hyn, y naill flwyddyn ar ol y llall. Afraid llanw'r SRREN a iliauylion ami danyiit. AMERICA FUN.

Advertising

"SEREN CVMRU CO., Ltd. lieoeipts May 25—June 1. •"ux" £ di, G. Williams, Llithfaea 0 G 0 D. I). Price, Waunclyndaf 0 5 5 A. Ed wards, (xilfacli Pargoed 0 1 6 4-S& rj\ Davies, 0 Mrs. Ellen Ro berts, Blaenau Feistilliog 110 0 312 B. Jonels, London 0 (j 1 559 W. H. Smith & Son, Cardiff 10 1 2 378 R. Janes, Cross Hands I .15 9 fl{í J I) 11 E. U. THOMAS, Treasuror. The Manse, Tab.erna.cle, Carmarthen. HysbysiRday yr Enwad. COLEG BANGOR. Cynholir y cyfarfodydd blynyddol yng Nghapel Penrallt. dydd Mawrth, Mehefin 22. 2.30 y prydmawn, yn y Colegdy, Pwyll- gor y Genhadaeth Gartrefol. 6 yr h wyr, P wyllgor Gweifchiol (ysgoidyj. 7 yr yr Hen Pylyrwyi'. parllenir papur gan y, Parch. D. Wyre Lewis, Ehos, ar "Yr Ysgol Sul-ei tlirefn a'i haddysg." Dydd Mercher, Mehefin. 23.—9.30 y bore, y Pwyllgor Cyffredinol (ysgo,ldy). 10.30 y bore, y Cyfarfod Blynyddol. Cadeirydd, J; P. Gibbon, Y.sw., Y.H., Ma,eil3- t. 2. 30 y II y, 2.30 y prydnawii, y Ddarlith Flynyddol. Tesiyu, •" Anfarwoldieb, gan y Parch. D. Powell, Lerpwl. 7 yr hwyr, y bregeth Saesneg, gan y parcli. C. 'Rees, A her earn.; D.S. Y oeiisiadaw arn lety i'w danfon r Prif Atliro Si. Morris, M.A., lieb fod ¡Yll ddiweddarach na. dydd Mawrth, Mehefin. 15. i J. GRIFFITHS, Ysg. CYMANFA BEDYDDWYR DWYRAIN MORGANNWG Cynlielir y Gymanfa nesof yn Bethania, Porth. Mercher a lau, Mehefin 23 a'r 24, *915, Dydd Mercher, cwrdd. gwieddi, am .9() r gloch, ia chynhiadleddau am 10 a 2