Collection Title: Seren Cymru

Institution: The National Library of Wales

Rights: This resource is copyright of Baptist Union of Wales.

View full details

First Previous Image 3 of 16 Next Last
Full Screen
1 article on this page
Pulpud y seren

Pulpud y seren. hill. Cofia yn awi- dy Greawdwr yn nyddiau dy ieuenctyd." Pregethwr xii. 1. Traddodwyd i bob! ieuaine Tabernaol, Caerfyrddin, nos Sul, NLai 16, gan PARCH. E. U.THOMAS. Cofio Duw, ywi ei dderbyn i few a i'r meddwl a r gaLon, ,a'i roi allan mewn cym- eriad Duwdebyg. Gall dyjiion ymddwyn tuag at yr Ar- glwydd mewn dwy ffordd-ei wrthod Hell ei dderbyn. Oeir rhai dynion fel y, graig galed. Cofia yr hatit am dani, arlhyvsa ei belydrau arni, ond ni ohofia y graig- yr haul. Ni dder- Vn y gWeH i'w chaJon, ac ni ehymatha el- feu y goJeum i'w troi yn fywyd o un math yn ,y byd. Cofia y gwlaw y graig, gan ddisgyn yn esmwyith arni yn y gwan- wyn, ond1 ini chofia y, graig mo'r gwlaw. Ni tydd le i un dyferyn yn ei rnynwes; ao ni thry y Heithder yn foddion cynaliaieth a phrydferthwoh bywyd. Ofer yw gwasan-* aeth yr heulwen .al'r gawod i'r graig, ob- egid n1 chofia y graig hwynt er iddynt h^y ei chofio hi. Ceix rhai fel y blodeuyn yn ymyl y graig. < iLSOJiii- of gnu yr un heulwen, mwider ef gap. yr ti u oawodydd a'r -grai-, ond 'oofia' y blxxhuiyn yr haul' a'r gwlaw. Derbynia hwynt i fewrn, yfa eu helfenau i'w galon, a denfyn hwynt aHal yn ddail amryliw i addurmo y tirwedd, gam roi prawfion ei fod yn "oofio" yr haul a'r gwlaw. Mae pob un o honom yma, uaillai yn graig neu flod- euyn. "Holed dyn ef ei hun." Cofia dy Greawdwr "oblegid  I. Mae Efe yn d?: gofio di. (a) Cofia. Etc nyni trwy ein cynal. Dywed astudwyr y ffurfafen fod miliYllau o fyidoedd-rhai o honynt yn anrhaethol f-,vy'iiar dda,eiar-y,ll troi yn yr eangder diderfyn. Duw sydd yn eu oynal trwy air ei north." Efe a,'u geilw hwynt oil wrth en lienwau; gan amlder ei rym ef, a'i gadarn allu, ini phalla un." Yn Iesu mae "pob i peth, Yill cydsefyll. MaJent i gyd p fown oylch "oofio" Duw. Dy]nia,'f rheswm y oadwant rhag damwein- iau difrodol. Er yn oofio aim lu y byd- oeidd enfawr, ni anghofia Duw un o honom ni. Dihunodd a bwydodd Efe bob un o honom boreu ihetddyw. Ni anghofia, efe y dyn unigol. Cylch "cofio" Duw yw eylch Dtiw vw c y- leti Rhagluniaieth. (b) Cofia Efe nyni trwy gz, Y-nyg einhachub. "Cofia cty; Greawd wr. Haeddodd pob un sydd yma, g,a,el ei anghofio gia,n Dduw. Er byny pery Efe i'n oofio ni imewin gras. G wna, pechod gam a'r enaiid ao a Duw. "Yr anninviol giaii ucbder ei ffroen, ni chais Dduw," inid yw Duw yn ei holl fedd- yliau ef." Nid yw Duw yn un o'i feddyl- iau ef. Cam a'r enaid yw fod pechod yn cau Duw allan o feddwl dyn, ond ni all pechod1 gan dyn allan o feddwl Duw. Mae y bachgen idrwg pell o dre yn caii 81 dad a'i fa-m allan :o'i feddwl, olld ill chaua y rhieni y, baohgen drwg allan o'u meddwl hwy. Ceii- laml i fam "h,eno yn 'sibrw?d- Where is pay, wandering boy tonight?" Meddwl yr achub i meddwl goreu Duw. Oblegid mi a wn y, meddyliau yr wyf fi yn eu meddwl am damooh ohwi, medd yr Arglwydd, meddyliau heddwob ao nid ni- ;wed, i rodfcLi i chwi y diwodrd yr ydych ohwi yn lei ddisgwyl." Syniad anfeidiol yw syn ia,d y: croij Yn y doclirouad y croodd Duw y nefoedd a'r ddaear." Ond syniad goreu Duw yw syniad yr achub. Felly y oarodd Duw y byd, fel yr anfonodd ei unig anedig Fab, fel na, choller pwy bynag a gredo ynddo Ef, ond oaffael o hono fy.wyd tragywyddol. Yn mhen uehaf y dnef hon sai f: colofn uchel er eof am General Picton, ac yn nghanol y, drefceir oerfiun o G eneral Nott, a maen er oof am Esgob Farrer ymerthyr. Y dd-au galdfridog yn filwyr Teyrnas Pryd- ain ia'r Esgob yn filwr Teyrna,s Nefoedd. Colofnau yr ynidreoh a'r hunanabertli i aohub yw y rhai hyn. Dyma Feibl yn dangos Duw iar eioreu yn pyiiyg achub y pechaduriaid pena,f. Cyfeiria hwn at Bethlehem, Gethsemane, Galfaria, yr ordin- haidau, Bedydd a Swper yr Arglwydd Beth ydvni. ond "monuments" yn dangos m ddwl goreu Daw meddwl yr achub, ac yr yidym ni i gyd o fewn oylch y meddwl hwn. Cofia dy Grerarwdwr" oblegid y mae If. Yn deilwmg o gael ei gofio. (a) Am yr hyn yw Ef. Ife yw y, Bod uohaf a, Goren. Palais gwerthfawr yw yr enaid dynol, wedi ei fwriadu i'r Uchaf a'r Goreu. Ceir ami ei fwriaidu i'r Ucliaf a'r Goreu. Oeir ami i e aid yn lloohesi (a noddi meddyliau pech- a. ;irus, gweitliredoedd drwg ac ysbrydion a".lill. Crwtydriaid brwint ydynt oil, ac an- hc i lwng iawn o leyn y palas. Cauir Iesu, yr Uchaf a'r Goreu, allan, a chroeawir y gwaolaf i fewn. 0 gyflwr truenus. Pan fydd y Brenin George V. yn talu ymweliad a dinas i agor Sefydliad New- yidd, mawr yw y trefniadau i lanhau ac addurno ystrydoedd y ddinas, ac os treulia efe dim ond un noson mewin palals yn ymyl y ddinas-pa, brydferthed bymag y byddo y palas, gosodir ef yn llaw orefftwyr i'w baentio a'i lanhau. Paham? Er mwyn rhoi y lie goreu i'r uchaf yn y wlaid. "Cofia dy Greawdwr." Duw yn Nghrist yw y mwyaf teilwng o dderbyniad. reeiJ- wng yw: yr Uchaf Goreu o le yn 'dy en- aid. Cofia Ef. Rho dderbyniad iddo. Mae am drdod i fewin. Yn yr efcngyl heno dywed Wele yr wyf yn sefyll wrth y drwis ao yn ouro." Agor iddo, Trwy y byd ei ail ni fu." (b) Oblegid1 yr hyn a wnaeth. Daeth i'n byd ni o w'lad bell. Canys myfi a ddisgynais o'r nef." Pwy all fesur y daith o'r nef i breseb Bethlehem ? Gwnaetl* y daith faith hon er mwyn aohub. "Cerdd- odd oddiaingylch, gan wneuthur daioni. Teithioidd lwybr gaxw y dioddef, aeth trwy, ing yr ardd,-poen a gwarth y groes yn ein liachos aii. "Mab y dyn a ddaeth i geisio ac i gadw yr hyn a gollasid. Tymodd un arlunydd ddarlun o Iesu yn sefyll gan wnejid ei apel at bechadur. Dan y darlun gwelir y gieiriau "I have died for thee, what wilt thou do, for me?" "Cofia dy Grieawdwr." Daeth trwy ei larwolaeth Iawnol ar Galfaria, ym Waredwr i ni. Cofia dy Greawdwr." III. Cewoh feralith trwy ei gofio. (a) Byiddwoh jchwi yn enill. Cyfnod yr enill i'r bachgen yw ei gwrw addypgol yn yr ysgol ddyddiol. Try'r geir- iau newyddion a'r rhifyddiaeth yn enill iidilo. Cyfyd o safon i safon, a phob gwers a lynn. yn øi IodHvd, yn troi yn elw iddo. Cofia dy Greawdwr." Bylcld pob syniad priodol am Dduw yn troi yn "ofn yr Arglwydd." Ofn yr Arglwyidd yw declireuad doothineb. Gwy,n ei fyd- y dyn a ga,ffo, ddoethineb." 'Gwerth- fawrooaoh yw hi na gernmau." Bydd pob elf en foesol yn Nuw, yn dod yn elien foesol i gyifoetbogi eich cymeriad chwi. Elw mawr yw duwioldeb gyd a. boddlon- rwydd. Enill yw hWll a bery ac a gynydda yn ddiddi wiedel. Ganwyd Arglwydd Rothohild a llwy ariian ym ai enau." Plrentyn y palas ac etifredd cyfoeth mawr ydoedd. Trwy ei ym- road, daeth yn filiwJlydd-lnillionaire. Ei arian ef a/i ariandai gadwai rhai teyrnas- oedd i fyned yn mlaen. Mawr fu ei elw, ei enillion yn rnyd arian, ond ychydig wyth- nosau yn ¡o1 gialwiodd angau ef allan o'r cylch materol i'r yisbryd-fyd, lie nad yw aur na bank notes na cheques y n oylch rod eg o gwbl, nao yn cyfrif dim. Gadawodd ei elw arianol i gyd ar ol-bob dimai-ac aeth yn ysbryd noeth, heb ddim ganddo, os nad oedd duwioldeb ynddo. Gellir colli ,ariall tra yma. Rhaid gadael ariian wrth fyned oddiyma, ond dyma gyf- oeth, dyma elw, dyma, enill a bery yn angau ac i dragy wyddoldeb. Mair a. ddew- isodd y j'iian idda, yr hon ni ddygir o;l