Collection Title: Seren Cymru

Institution: The National Library of Wales

Rights: This resource is copyright of Baptist Union of Wales.

View full details

First Previous Image 5 of 16 Next Last
Full Screen
4 articles on this page
WYTHNOS BWYSIG

fcdd. oucMer. Etc i gyd ychydig- niwc

CYFARFOD SEFYDLUR PARCH W EMLYN MORGAN YN Y SKETTY GER ABERTAWE

CYFARFOD SEFYDLU'R PARCH. W. EMLYN MORGAN, YN Y SKETTY, GER ABERTAWE Prynhawn dydd Ia:u, EbrHl 15, 1915, qynhaliwyd cyfarfodydd sefydlu y Parch. W. Ernlyn Morgan (mab y Parch. Aaron Morgan, B1a.enffos), yn weinidog ar eglwys newytdd y Bedyddwyr yn Sketty, ger Aber- tawe. GerH)a;w y)ma. y mae "LlodrauBrith,' lie y bu y, fam-eg'lwys, wedi g'adaet Dston, yn addoli am pal biynyddau, yn nhv Wil- liam Morga.n. Dywed Joshua Thomas, fed William Morgian yn byw ar ei dir ei hun. Yr oedd yn ddyn o gymeriad urddaaol. Yma yr ocftl, materion eg'lwysig' yn oael eu trin, a.'r o:vdinhadau yn cael eu g'weinyddu am nynyddau, v;ucli 1 I)dMdf y Goddenad g-ael et phasio, yn herwydd yr ysbryd eriedig- aethus oedd yn bodoli yn erbyn y Bedydd- wyr. Dywedir i'r hen weinidog' Lewis Tho- mas, goof lla.wer o'i er!id a'i garcharn, vn her\vydd Ri yndyniad wt'th yr eg'wyddorion. Bn y Parohn. Joseph Harries (Gomer), J. Pug'h, a Da.mei Davies, y dyn dall, yn pregethu yn ami yn y cymdogaethau hyn. M&e yji hyfryjdwch maw!r g'e.nnym fod y Bedyddwyr wedi cae1 He i osod ei throed i la,wr yma unwaith eto. Gobeithiwn y bydd I'r Parch. W. Ernlyn Morgan fod ynUwydd- ia.nnutS yn ei Ie newydd. Yn y prynhawn da,eth tyrfa luosog yng-hyd i wrando'r Parch Aa.ron Morgan a'r ParGh. H. C. Manderyn preg'ethu, y nain yn Gymraeg' a'r Itali yn t4imesii6g. T)eclireLi-%vyid y cyfarfod gan y Parch D. B,etliesiclia, drwy ddarllon agwedd- io: Yr oedd yn w'ledd aj'dderchog' i bwy bynnag' ;ajo, oedd yn deal) y ddwy iaith i wrandjo'r pregethan. Ar ot cyfarfod ypryn- hawm, yr oetdd yr eglwys wedi paratoi te ac ymbcrth blasus i'r yniwtelwyr. Am saith o'r gloch li6,eth y dyrfa ynghyd eilwaith; cymerodd y Parch. James Owen y gadair, ao wedi ca,nu emyn, anerchwyd gor&e'dd g-ras gan y Parch. A. Beynon Phil- lips, Pantyg'wydr. Wedi hynny, anerchodd y Cadeirydd yr Eg-lwys a,'r gweinidog' ienanc mewn modd tyner ac eneithiol iawn. Yna g-alwodd y Cadeirydd ar y brawd T. W. Stockwood, un o'r blaenoriaid, i roddi ych- ydig o hanes ffurfiad yr 'eglwys. Mynegodd Mr. Stockw!0!od nad oedd gian y Bedyddwyr ddim He i addoli na,c Ysgol iSlLl o fewn dwy filldir i'r He, ac fod cynnydd mawr yn y boblogaeth yn ystod y deng mlyn-sdd diwieddaf. Tnathair biyneddyn ol cyfarfu rhai brodyr, a phenderfynwyd galw cyf- arfod o gy:nr,yohiolwkY.r eg'lwysi Cytnraeg a Saesneg' y dref a,'r cylcit i ystyried y pri- odoJdeb p gychwyn a.ohos i'r en wad yn y Stketty; ac wedi g'wneud ymchwiUad pender- fynwyd cychwyn aohos yno ar nnwaith. Gwnaed cai;s at Managers y.r ysg'ol ddyddiol am gael caniatad 'i !g'ynnal Ysgol Sul, a ohyfarfodydd mlefydrlol yn un o ystafeU- oedd yr ysgol ar y dydd Saboth, ao ar llOisweithiau o'r wythnos. Cafwyd caniatad ar delerau rhesymol, a bu y Seison a'r Cym- ry yn cynorthwyo a ma

ICASTELLNEDD AR CYLCH

CASTELLNEDD A'R CYLCH. Y Uunwyn Yr oedd yr wyl de ar g'or- ymdeithio mor boblogaidd ;ag erioed yn y cylchoedd hyn. Cafwyd diwrnod hafaidd a dymnnol; edrych.ai'r plant H, phawb o ran hynny, y,n diwis ,i. li,ii,tdd; yr oedd y d!wr- no:! a hwjythan mown cydg'ord s\\yno!. Wed! y ie, aethpwy]d i'r pa.rcia.u i chwarae ac Yr oedd pawb ar eu goreu'n gw eud ei gilydd y:n ddedwydd. Yr oedd- e3 i yn oyjstadlu a'r ha.u], y, blodau, a.'r adar, i J nv calonna.u .a. thes, persawr, a hân. Br. !i oeddem i weled ysgoiiotn yBedyddwyr yn ymddangos i fantais iiior dda. r ,pian i'r Fyddin. Y maie Bedyddwyr y cy't hwn yn llawien Mn fod un o honynt Wtc i ei ddewis i'r safle uchel hon. Cyfeirio'r yd in at y Parch. Gethm Lee Ht)g'hes, Sh Hield. Brodor o'r Briton Ferry yw Mr. H' '.hes, mab i'r Parch. H. Hushes, Reho- bo< ), a merch yr Inspector Powell, CasteII- nÜ' I, yu wra.ig iddo. Y ma

Advertising

Croen, Cnawd, Asgwrn. PHA!D GOFALU AM Y RHAI nlN. Esgeulusd!od o unrhyw niwed i'r rhai hyn drwy Ddamwain neu Glefyd all achosi BLOOD POISONING A MARWOLAETH Er mwyn osgoi Perygl Meddyginiaeth EB'. eithiol rhaid ei ymarfer mewn pryd. Does dim mor iwyddiamts a sifT t- Comer's Balm. Mae h wn yn awr yn c&el ei GydnaJbod g&& filoodd fel y med,dyglin mwyaf sior a di- ogel a, dd&rga.nfyddwyd enood at iachad Uiwyiau, Arch- ollion, Tardd- iamtau y cnawd, Eczema, Orach a Nedd yn mhenau Plant. Llosgijadajo! Ysgalda.na,u, Scur- vy, Llugrad Plant a. Benywod a Babanod, Tarwde41 Gout, Cymalau Poenus, Rheumat ics. Poen OaÎn1 Piles. Hynodo eSeithiol at GLWYFAU ar GOESAU. l. ,.Im Yr wyf wedi dio