Collection Title: Seren Cymru

Institution: The National Library of Wales

Rights: This resource is copyright of Baptist Union of Wales.

View full details

First Previous Image 16 of 16
Full Screen
1 article on this page
Advertising

Cwestiwn IECHYD Y mae hwn yn fater sydd yn dal perthyn as a chwi yn sicr ar ryw adeg neu gilydd yn enwedig pan y mae'r anwydwst yn ffynu mor gyffredin ag yw yn awr. Y mae yn dda i wybod beth i gymeryd i gadw draw ymosodiad yr afiechyd mwyaf gwan- ychol hwn, iw ymladd pa-i o dan ei ddylanwad alaethus, ac yn neillduo! ar ol ymosodiad, oblegyd y pryd hwnw y mae r cyfansoddiad wedi ei wanychu gymaint fel y mae yn agored i'r anhwylderau mw J af peryglus, Gwilym CTUv v TJLL1y Quinine Bitters A gydnabyddir gan bawb sydd wadi rhoddi iddi brawf teg fel y feddyginiaeth benodol oreu i ddelio a'r Anwydwst yn ei holl raddau amrywiol, y mae yn Ddarpariaeth sydd wedi ei pharotoi yn fedrus gyda Quinine yn nghyd a sylweddau cyfoethogol a Gwaad Burhv ereill, cyfaddas i'r Afu, y Treuliad, a'r h- tt, anhwylderau sydd yn gofyn am alluoedd cryfhaol ac ychwaneg- iad nerfau, Y mae yn anmhrisiadwy pan yn dioddef gan Anwydon, Pneumonia, neu unrhyw afiechyd pwysig, neu wanychida wedi ei achosi gan ddiffyg cwsg, net, bryder o unrhyw fath, pan y mac yna deimlad cyffredinol o wendld a blinder yn y corph. Peidiwcb. Oedi. Ystypiweb. ef yu awr, i)anfonwcla am gupi ui pamphledyn o gymeradwyaethau. Darllenwch ef yn ofalup, ac ystyriweh ef yn dda, yna pryn- wch botel gyda'ch Fferyllydd neu'r Stores agosaf, ond mynwch weled wrth brynu fod yr enw "Gwilym Evans" ar y label, stamp, a'r botel, oblogyd heb y rhai hyn nid oes yr un yn wirioneddol. Gwerthir yn Mhobman. Mewn poteli, 2s. ge. a 4s. 6c. yr un. Unig Berchenogion Quinine Blttei»» "Manufac- turing, Compitnyo, Limited, LLANELLI, LiEHEUfilM GYMKU. Baptismal I Trousers and Gowns. SOLD FOR UPWARDS OF 40 YEARS. BAPTISMAL TROUSERS (with Shoes and Suspenders attached, and guaranteed thoroughly waterproof)— £ 2. BAPTISMAL GOWNS— £ 1 5s. 6d. Cash must accompany each Order. Please state Waist Measurement. NOTE THE ADDRESS— Mrs. R. Winter Jones, Kingston Villa, Wrexham. W. GRIFFITHS, I Pioneer of cheap machines for the people. (Est. over 42 years.) Noted for best value in Sewing, Knitting & Washing Machines. Knitters. "t?JL Hire Terms or t? Cash down. ?% Lessons free. 6 t_ Latest improvements. KSEI Lists free. Sewing Machines. 4i||SBjae Best and J JflHrdjSS Cheapest. Over m n 12,000 sold. m » Give ■Jl a trial Order. Sure to please. Parts & Needles for all Machines keot in Stock. Call or write— W. GRIFFITHS, 30, Queen St., Neath. TELERAU HYSBYSIADAU. Advertisemente of the nature of Servants Wanted, Situations Wanted, Houses to Let, For Sale, &c., are inserted in "Seren Cyimni," at following rates:—20 words, 1 insertion, Is.; 3 insertions 2s.; 6 insertions 3s. Prepayment. Shttuld be read by Evary Baptist "The Baptist Times & Freeman (The. Official Organ of the Denominaton.) Edited by REV. J. H. SHAKESPEARE, M.A. Price One Penny Weekly. Athrofa Aberystwyth. | tÐ_-4 «— I (UN O'R OOLEKAU YM MSRIFYSGOL CYMBU), Jiiii Prifathrew-T, F. ROBERTS, M.A., LL.D. DECHRKUA R Tymhor nesaf ar Ddydd Mawrth, Hydref laf. 1915 Parotoir yr efrydwyr ar gyfer Arholiadau Prifysgol Cymru. Oynygir amryw o ysgoloriaethau (rhai o hon- ynt yn gyfyDgeiig i Gymry) y flwyddya hon. Cymer yr arholiad le yn Aberystwyth ar y 17eg o Fis Medi, 1915 Am fanylion peilach, ymofyner â- J. H. DAVIES, M- A,, Cofrestrydd. Telerau am y d Seren." Un yn wythnosol la. 7fico y ohwarter; blaendal. 8 & S „ „ yn olltJ. yr un. 4 o nohod, oaniateir 2g. yn mhob swllt. Unol Dalnethgu, India, to.. Is. 7io. y ohvecL, Ik vna y ohwsrter ar ban bob 13 wythnos. Dit. ylir taliad llawn ar ddiwedd bob ohwaccvi. Anfo 1 711 uniongyrohol i'r Swyddfa i Gaerfyrddia pan fyddo overekargtt neu gyfnewidiad ya y ra> £ Rhoddir orybwyllion am farwolaetliau neo tod uwohlaw 15 lliuoll yn lis a fel olr blaen yn rhyad. Qofynir tal o geiniog biu bob wyth g»u le.»a -Marwgoflon iyda.'y ya^rilau yn dalaClwy i r Q olygydd Am dclerau, &c., ymotyucr a—Air, W. M. Evans. S«ren Cymru11 office, f Camartheu. AT EIN DOSBARTHWYR AN DARLLENWYR. Amcenir gwneyd y Seren yn gyf- r-ng effeithiol i ddwyn materion yr enwad gerbron bob teulu Bedyddiol Cymreig, a thaer erfynir ar i'r dosbarthwyr goisio eyn- orthwyo i ddwyn hyn oddiamgylch, trwy gael darllenwyr newyddion. 0 hyn aflan anfoner pob gohebiaeth yn nghylch Hysbysiadau, &o., i Ysgrifenydd y Cwmni,-MR. W. M. EVANS, 44 Seren Cymru tt Office, Carmarthen, a phob Taliad- au yn uniongrvrchol i'r Trysorydd,- FAv. E. U. THOMAS, The Manse, Tabernacle, Carmarthen. 1. 1 A .JI I J J. ,,¡I ,¿.& ,t ,t í' t. V4 i"" .7 trw-i "t"   ? MAE ? B h  ? ? 15eecham's I ?? ? yn gwneud rhai peth?u yn well nag  V unrhyw feddyginiapth arall yu y byd. ? Mae yn bwysig cadw mewn cot pa bethauywyrbaihyiiy?rmwyudeaU ? yn glir eReitbiau daionus a phtll- gyrhaeddol y pelenau hyn. Dyry ? BEECHAM'S PILLS gryMer i'r ? cylla gan sicrhau treuliad priodoi, symudant y beil yniaith yn llwyr, rheoleiddiant yr afu ar ymysgaroedd, sjt pureiddiant a chyfoethogant y gwaed. ac fel canlyniad cadarnhanfc y gyfun- drefn o nerfau yn barhaol. Maent 5 Yn Wirioneddol i 141 berlau o iechyd, ac y mae meddiant "r ohonynt yn ngliyrhaedd tlawd a chy- foethog fel eu gilydd. Os ydych yn i:' teimlo eich hun yn dyoddet cur yn y '{* pen,ynflin,gwanllydaphruddglwyfus, ;-4" V ewch yn ddiatreg at BE EC HAM'5 5|S If, PILLS, y rhai a gyfansoddir o ? gyffnriau nas dichon iddynt eich ? ni weidio ond yn sicr a wnant ddaiom i chwi. Ymogelwch rhag y lluaws cmeh-gyffuriau newyddion a hysby- sebir mor feiddgar a chamarweiniol. illae llawer o'r rhai hyn, pan nad ydynt yn hollol niweidiol i iechyd, yn ddiwerth acyn fuan fehi troir heibio jJ; mewn dibrisdod, (ra ar y Haw arall, ceir 6 BEECHAM'S PILLS wedi enill ? enwogrwydd ysplenydd, ac am dair ?t  ccnedlaeth wedi profi eu hunain yn ? I GyfeilHon y BobI. i xfc# y '-< *4>- jfcr Parotoir yn miis Ktn Thoraa.s Becchim, ? St. Helens, Lanes. [ Owerthir yn mhob man mewn blychau, pris ? 1/H (56 belenau), a 2/9 (168 o 'belenM). i}i "Z.;iiiÆr ENBRAL LIFB ABSURANC COMPANY. Batab U lished 1887. Fnnds exceed Two Milliona. Chairman, AWYRAC JAMBS SHEPREARD Esq., Secre- tary and Manager J. R FRKBMAN ESQ. The above Company was started by Nonconformists in the year 18S7, and has a very large connection among miniateni A permanent reduction of 10 per cent. oft the mmal rates is made to musters of .,?, Denominnetina and these rates are exceedingly low and advantagoous. The cost of a Policy of One Hundred Pounds, with profits, is as under Age 25 next birthday, for 15 years £ 6 < Do do 20 „ 4 11 a Do do 25 „ S 12 0 Age SO next birthday, for 15 years 6 7 U Do do 20 413 < Do do 35 3 IS < Age 40 next birthday, for IS years 11 < Do do SO „ 4 18 7 Do do IS „ 4 0 .2 RINIFAREMOBS:-Re,ve. J. Oasian Dayies; H, Blyet Lewis, London; Dr, Chapman, Principal of Western College; Principal Lewis, Brecon; G. Pennar Griffith*; John Mathews, Swansea; J. W. Maurice, Dinas Crowi Bvan Thomas, Pembroke, and many others. For pm tfonlara write II. A. BIRCH. ø. aLAR. St-, BRISTOL. Printed and Published for the SXKEN CYMEU COMPANY Limited by WJ. Morgan Evans & Son, at their General Printing Offioe, Hall Street, Carimurthtin. Friday, Juno 19.15.