Collection Title: Seren Cymru

Institution: The National Library of Wales

Rights: This resource is copyright of Baptist Union of Wales.

View full details

First Previous Image 3 of 16 Next Last
Full Screen
1 article on this page
Pulpud y Seren

Pulpud y Seren. GAN Y PARCH. W. CYNON EVANS, G. & L., BLAENYCWM. ELFENNAU BONEDDIGEIDD RWYDD) CRISTIONOGOL "Y mae eaÓad yn hir-ymaros, yn gym- mwynasgar; cariad1 nid yw yn oeniigennu; nid.yw oariad yn ymffrostio, nid yw yn ymchwyddo. Nid yw yn gwneuthur yn an- weddaidd, nid yw y;n oeiisio yr teiddo ei hun, ni chythruddir, !ni feddwl ddrwg. Nid yw lawen am ianng-hyfiawnder, ond cyd-lawen- hau y mae a'r gAvirionedd."—I Cor. xiii. 4-6. Oariad yw pwnc y folawd hon -an Paul. Gras pennaf y grefydd Gristnogol. Cyf- lawnder y gyfraith y. gorohymyn ma,wr' yw'r oariad hwn. Y mae .yn gariad at Dduw iac at ddyn; laiC at ddyn am ei fod yn gariad tat Ddnw. Dyma hanfod y grefydd Gristnogol; cynlvwysa ibob gras arall ynjddo ei hun. Befcli yw tosturi ond ctisan cariad; eluisen 000' oardod oariad', a ohymwynasau, end actau naturiol oariad. Yn y tair adnod flaenaf dengys yr apostol pa beth yw safle a phAvysigrAvydd ca,riadi yn y grefydd Gristnogol. Profa nad yw'r areithyddialetheffeithiolaf yn ddim and C ef- j/dd yn !Hsei nio Jileb- ,;ariad nad y w' r (Idii-wn brolhvydol yn iddini hebddo; ac nad yw "gwybod y fclirgelion oil a phob gwybod- aeth "vn fddim heb gaidad. Pe buasaimodd i unrhyw jun fod yn wyddoniadur symudol yr ardal, ond heb y cai-iaid hw'n yn ei galon, ni fuasai hynny yn ddini ond tanwydd i'w falchder. Pe buasai modd i un feddu yr boll ffyidJ i symud mynyddoedd, lao heb gariad gianddo, ni fuaisai hynny o un oyf- rif. Nid wyf fi ddim." Delligyseto natli yw elusenau 0 tin ,bud:d i'w pherchenog heb gariad. "Porthi tlodion" a hynny a'i h,oll ddarhoi'r cwbl' a f-edd-ai at y tlodion; gwaith loanmoladwy iawn ynddo ei hun; eithr iheb yr egwyddor ddwyfol ynddo nid yw y cyfranwr yn gymeradwy ger bron Duw: Mae;r peth pennaf yn eisiau--oariad. Dengys eto inad yw mei tliyrdod -rhoi ei gorff i'w loiSgi --i ddioddefaint eitbafol yn t'erfynu me wn. marwolaeth--nid yw'r aberth yti ddim lleishad Tr merthyr, o ddiffyg- y c.arilad dwyfol yn igym belly dd ynddo. "Nidi yiw ddim Heshad i mi." Nid yw o "n budd !nao elw id do. Pam? Y peth penaf yn eiisiau- -o( triad. 0 mor 1»wysig yw cariad yn ein (("rofykld! Y oariad hwtn yn unig- a wna areithydd iaeth, gwybodaeth, elusen a. merthjmdod yn gymeradwy ger bron Duw. Gwyliwn rhag' bod lynamrldifHd: ohono. "Gwneter eioh boll betliiiu ehwi mawti oariad." Wrth fyfy,ri,o ieiii testun daw goludoedd y oariifild hwn i'r (golwg; nid un peth mo hono, ae nid un soampwaith la gyiiawnha ond ilawer. "Y rniae yn hir-ymaras, yn gym- ^vyiMsgar, ao yn ainryw bethau eraill. Cof- leidia yn tei hanfod bob gras a rhinwedd dwyfol; diatblyga'r neb a'i medd yn fon- eddwr Crietionogol delfrydol. I iosod allan ei "neillduolrwyiéLd" gesyd Paul y fanno,d 10 flaen y gair cariad: Y mae y oariad yn hir-ypiaros; y cariad yn gyimwyjuasgiar; nid yw y oariad yn oenfig- ennu; nid yw y oariad yn ymffrostio. ('ariad arbennig yw hwn wedi ei greu yn y fynwes ddynol glan gariad Dwat ddyn: oariad Duw" ydyw, "wedi ei dywyllt yn em oalonna^ ni, drwy yr Ysbryd Glan a roddwyd i ni." y miae'r teimlad dwyfol hWll yn beth Iiollol iioa-vyidd mewn dyn, a gair newydd tam daiio yn y Testament New- ydd na cheir too hono gan awdwyr pagan- aiidd. Y oariad ihwn yw hanfod boneddig- eiddrwydd Cristnogol. Un elfen amlwg- ynddo yw "hirymaros." Llytlit,onnol--Iii-r oddef. Y mae hir oddlef ynfwynag addfwynder sydd yn gaddef ni w- aid; ao yehydig yn wahanol i amynedd sydd yn da-1 i fyny dan anfanteision; tyb- ia'r gair fawrfrydigrwydd ysbryd ei berch- enog mewn anhawsterau, gofidiau a drygau. Medr y oariad I-iwn iddial yn hit1 clau y drin- iaetli oliwerw heb gwyno na digio: ni fynn ei lwlrhau; deil ar hvybr gwir grefydd ar wla!ethaf niweid'iiau moesol. Y mae Duw yn hirymarhouis tuag atom ni, ac y mae cariad' felly at tei gyd-ddynion. Mesur hir dwbl yw imeisur cariad: "hir oddef." Hefyid y mae yn gymwynas^ar." Gyf- ieithir hwn yn Liie vi. 35, yn ddaioinns.' yu Epll. iv. :32, yn 'garedig'; a I Pedr bod yn fnddiol, oaredig, tyner, liynawis. (Jynhwysa yr elfen o 'diriondeb' me wn alaioni; 'mwynei