Collection Title: Seren Cymru

Institution: The National Library of Wales

Rights: This resource is copyright of Baptist Union of Wales.

View full details

Image 1 of 16 Next Last
Full Screen
1 article on this page
Advertising

.a¡IJ;!J!J;IJ;' GEORGE'S I PILE AND GRAVEL PILLS. | f* 41 Mwygwerthfawr yint i mi na'r aun coeth-arbedasant fy mywyd," < -— find Arwyddion Cyffredin Piles a'r Gravel. js ä POEN YN Y CEFN, Y LLWYNAU A'R COLUDDION, DWFR POETH, DWFR ATALIAD, Y BLEDREN YN GYFFROUg A PHOENUS, GWAEW, GWYNT, COLIC, Y CYLLA YN CHWYDDO, RHWYMEDD, DIFFYG TRAUL, SURNI YN YR YS- f* S TUMOG, CWSG ANNESMWYTH, TEIMLAD MARWAIDD A CHYSGLYD, BLAS ANNYMUNOL YN Y GENAU, BIHQUg-  NBSS,  t NESS, Y BENDRO, NYCHDOD, DIFFYG ANADL, &c  I; j@>. fi ¡   e '? ?&'<* \?N ?:ij)?N?t?'?' .J!BS' t |  i I ?' NiFTH Avmno?  Ë Jh QUBBN'S PARI, j2j ?—- ? DONDON, ?.,  ANW? ftl Bhagfyr 17eg, 1913: K !II ANWYL an,- o dPtioWth4u i wahanol Feddyginiaeth au, teimlaf oddiar vr h™ n K Yn y, d¡;ddiu hyn, pan y ooir (liluw 0 dtio1a.etha.u i wahanol Fedd yginiaeth R persQnol, s¡mdros ddeng mly;nead ar hugain, y dylwn ddwyn tystiolaefch ffyddlon i'ch Pelenau g-wir werfhiWr a/^ nJT tt'r 5* GRAVEL. Dro ar ol tro y bwriadais ygrifen.nu atoch, ond oedais hyd yn hyn. Gwn am eich Pelenau e ay Ja ? mlyn- 2 < edd ar hugain, a chymeradwyis hwy i ddW8inu 0 bobl, gan roi amryw aychau i eraill er mwyn eu r s ? dde mly¡n-  ? ajjoy?t, a dywedaf y4 ddiRoesgni na -welais hwy'n methu a rhoi iachad erioed, pan roddai y claf brawf te 8: 1 rOlpra., J ? anegol, credaf yn gydwybodol ei bod y feddyginiaeth oreu ar y farchnad heddyw at y PILES a'r GRA VEt acynd Yn l)'ch\ it S heb Flwch No. 1 yji y ty. wyf by;tb f8 ? Gellwch ddefnyddio'r Ilythyr hwn fel y mynoch; pod wyf i wynebu unrhyw un i dystio i wflrfh Gl- cJl P^enau. ( i < Teg yw! i mi ddweyd yr yagrifep?ir hyn genyf yn hollol o honof fy hun, heb fy nghymelI meWn unr? ?? ??- ? pelenau. ? ? ?yr neb fy mod yn ysgrifennu atoch. OynJwid fi i yBg?ifennu gan y llu mawr o gY¡l1lemdw aeth y gan. e. IN, g diwerth at Zy m Piles a'r Gravel a ddaeth o dan fy sylw personol droion. Hyderaf na yOTstvrniwwcoh b tfV y I1l1y^th1^yr yn orfaafch, gan mai u0 ? diwertih a,t ?y n Piles a.'r Gravel a ddaeth o dan f? y sylw ? personol droion. Hydera.f na y?sLtyvrr?iwcch n tfy v iHiy?thhy? r yn ?? ? ? ??  'K ? ??1 ? dd?yd fy medd?l yn gryno. Yd??,yieidd<)