Collection Title: Seren Cymru

Institution: The National Library of Wales

Rights: This resource is copyright of Baptist Union of Wales.

View full details

First Previous Image 2 of 16 Next Last
Full Screen
1 article on this page
Advertising

Llyfr Newydd gan Gwili. YN AWR YN BAROD, Y Ddwy Efengyl, A PHETHAU ERAILL. GAN GWILI Pris Is., drwy'r post Is, lc. I Ddosbarthwyr—Y 7fed Copi yn Rhad. W. M. EVANS AI FAB, Swyddfa Seren Cymrn Caerfyrddin. NEWYDD EI CHYHOEDDI. Y BEDWAREDD GYFROL (sef yr olaf) o Gyfieithiad Newydd o'r Testament Newydd gyda Nodiaclau Beirniadol ac EglurhdoL (Hebreaid dros y Dadguddiad), Gan y PARCH. W. EDWARDS, B.A., D.D., Llywydd Atbrofa y Bed; ddwyr, Caerdydd. Pris 2/6. Y seitbfed yn rhad i ddosbarthwyr Hefyd, gwerthir Cyfrolau III. (Holl Epistolau Paul) a IV. am 3/6. Hefyd, y Pedair Cyfrol, pris 10/ I'w cael oddiwrth yr Awdwr. Rhosynnau Maes y Gad. J TELYNEGION CYSYLLTIEDIG A'R RHYFEL. Yr unig'Lyfr o'i fath yn yr iaith Gymraeg. PRIS CHWECIIEINIOG, oddiwrth yr Awdur, REES REES (Teifi), 27, Cymmer- street, Caerdydd. Yr Epistol at yr Hebreaid. Esboniad Newydd gan y PRIFATHRO T. REES, M.A., BANGOR. Yn un Gyfrol @ 2/6 nett. Yn ddwy Ran: Rban I. Pen. I-VII. Llian 1/ Amlen galed 1/6. Rban II. Pen. VIII. i'r diwedd, yr un prisiau. Profa ei hun yn feistr ar ei waith, a dengys y nodiadau ol llafur mawr, dysgeid- iaeth uchel, a chwaeth goethedig."—F Goleuad. I'w cael o'r Llyfrfa, 20, Alexandra Road, SWANSEA. OLD COLLEGE SCHOOL, CARMARTHEN, Principals:— REV. J. B. THOMAS, REV, D. GLYNDWR RICHARDS, B.A., B.D. Brilliant Successes. Prospectus on Application.  ? ? 'sr??w?w?'w? ?s 1 HYSBYSIAD PWYS1G. 1 ä HYSBYSIA: PWYSIG.I CYNYG ARDDERCHOG. 1 MP Mae yn hlcser gan W Morgan Evans a'i Fab, Swyddfa "Seren Cymru, ^Jg ? Caerfyrddin, hysbysu fed yr 8i 1 S AR3KAFFIAD NEWYDD 3 a RHAD a || Gwaith Rhagorol ä i Geiriadur Beiblaidd I I a Dowinyddol i CJIJV MATHETES I 3 YN AWR YN BAROD. S Pris yr Argraphiad blaenorol yn gyflawn, mewn Rhanau, oedd 92 3-s. | Pris yn awr yn Gyflawn, $mewn Rhanau, 26s (yn a lie 458.) S ? o? I lle 45s.) | 3 Arbedir felly 19s i bob Ppynwp. R ?? PR 1 SIAH YN AWR WEI El RWYMO (YN GYFLAWN & 8 MEWN TAIR CYFROL):-  ?i CROEN LLO-£2 Is, YN LLE 13. fa S HANER LLER— £ 1 18s. YN LLE ?2 15s ë S ? ? CYMERADWYAETHAU-Beth a ddywed y Wasg Seisnig:- ¡ ? GEIRIADUR MATHETES-? Another great work ?hat is being i.sued is a new and eme?uded :?5' ? edition of the Bible Dictionarv of the late Rev. John Jones (Mathetes). It con? of h: fP '? laige volumes and it is most ably written by the gifted man whose name it bears and ?ff?  ?' helpers. It is a great tribute to !ts intrinsio value that now, when another fl n a t.ew g? has grown up there should be a demand for its re-publication. The articles ?pontSoX? 12 fJk subjects are of the highest order, and bear evidence of a master mind as weU as of a skilful hlC: K ?! As a polemist Mathetes bad hardly a rival, and the reading of his works will afford fine me i r. ? iaiBingtothevoun?i-geQeratioB:TAej8apM?rtMM # Freeman. a  BWYSAU 0 AUR." 15 H YN" LLYFRGELL R YMDDOIEI HUN. is Beth a ddywed Pr if-At li raw/on 5 ein Colegau:- GEIRIADUR MATHETES-" Hwo, yn ddiddadl yw y Geinadur Beiblaidd goreu a feddWD fOl *2 Hedyddwyr Cymreig, a Bedyddwyr Saesneg 0 ran Y? hyny. Nid oes Geiriadur Beiblaidd arall yn Gym- 1tm raeg a ddeil ei gymharu ag ef."— PRIP-ATHRAW A£C SILAS MORRIS YN SEREN GOMER. r. GEIRIADUR MATHETES-" Nid oes iddo gyffelvb JiÁ &r faes Henyddiaeth Gymraeg ar brif bynciau a r. daliadau y Bedyddwyr."—Y DIWEDDAR BRIF- (7D ATHRAW GETHIN DAVIES. GEIRIADUR MATEETES-" Uin o'r Geiriaduron hi goreu. -Hynodii ef gan lawnder, eywirdeb, amryw. iaeth, helaethder, ac egluxdeb. Dylai fod vn r. llyfrgell pob Ysgol Sul, ac yn iahob teulu Bedydd- SS iedig Cymreig. Y mae yn drysor gwerthfawr.- tm PRIF ATHRAW EDWARDS, D.D. k EIRIADUR MATIIETES-" Gobeithiwyf y bvdd IS Gi'r gwaith anmhrisiadwy hwn gael ei werthfawrogi gan leuenctyd crefyddoi ein gwlad, yn neillduol ein C*' heirydwyr a ymestynant i swydd oruchel y weinidog- aeth efengylaidd. Prif drysor llyfrgell pob Cymro o chwaeth o fewn terfynau cred, beiddiaf ddweyd. eZ ddylai fod GEIRIADUR MATHETES.-Y DIWEDDAR Vr BRIF-ATHRAW DAVIES, D. D., HWLFFORDD. Beth a ddywed ein Golygyddion g{ G i IRIADUR MATHETES-'?Mae y gwaith godidog ? hWD yn drysor nas gellir ei brisio yn wir, y mae -?*' yn llyfrgell ynddo ei hun. A gawn ni gymhell ein P°bl ieuainc i ddal gafael ar y cyfleustra hwn i sicr- x?r2 hau iddynt eu hunain y fath drysor. "-PARCH. B. ^ir HUMPHREYS YN SEREN YR YSGOL SUL." Beth a ddywed y Wasg: GEIRIADUR MATHETES—" Y mae ynddo helaeth- R ? ydd o hysby?iaeth ai BIoedd o faterion, yn nghylch ? pa rai y mae y pregethwyr, athrawon Ysgolion  ? Sabbothol, a llenorion ieuainc, yn teimlo eu bod yn amddifad o eglurhad digon manwl a helaeth i ateb eu +W2 pwrpas."—ADOLYGIAD. ë gan W.M Evans a'i Fab, Seren Cymru" Office, Ch. |j f?le ?arthen.