Collection Title: Seren Cymru

Institution: The National Library of Wales

Rights: This resource is copyright of Baptist Union of Wales.

View full details

Image 1 of 16 Next Last
Full Screen
1 article on this page
Advertising

I GEORGE'S 1 GEORGE'S ? PILE ND GR VEL PILLS, I M?fygv?erthfa??r yint i mi na? aur coeth—arbedasa?t fy my??yd. i S ———!—!— —— R si Arwyddion Cyffredin Piles a'r Gravel. Ë POEN YN Y CEFN, Y LLWYNAU A'R COLUDDION, DWFR POETH, DWFR ATALIAD, Y BLEDREN YN GYFFROUS A 8 J PHOENUS, GWAEW, GWYNT, COLIC, Y CYLLA YN CHWYPDO, RHWYMEDDj, DIFFYG TRAUL, BURNI YN YR YS- i TUMOG, CWSG ANN ESMWYTH, TEIMLAD MARWAIDD A CHYSGLY? BLAS ANNYMUNOL YN Y GENAU, BILIOUII- y JJ NESS, Y BEND?RO, NYCHDOD, PIFFYQ ANADL, &o. 1 AS> 1 <& I 1 I 1 3 17, BiFTH AvmfB% S ? Qumm's P 2 BOZ;DON, Wi., ??S 3A.?ST? < ? Rhagfyr!7eg, 1913. NWYL gI.t, M g Yn y dyddia? hyn, pan y oeir diluw 0 dptiolaotbau i wahanol Feddy?ini?etha?u, teimlaf oddiar w iivn ft WT>  personol, am dros ddeng mlynedd ar hugain, y dylwn ddwyn tyBtiolth ffyddlon i'ch Pelenau gwir werthfawr at Wn PTT pS° a • r fMS  i-?S ? GRAVEL. Dro ar ol tro y bladaJB ysgrifeimu atoch, ond oedais hyd yn hyn. Gwn am eich Pelenau er'a dros dd ml a r ?iedd ax hugain, a chymeradwy?is hwy i ddwsinau o bobl, gan roi amry flychau i eraill er mwyn eu symud i yn. P   ?atrnyjit, a dywedaf yn ddlHoesg na welais hwy'n methu a rhoi iachad erioed, pan roddm y elaf brawf y¡ arnvmt '? ? ? ?  anegol, credaf yn gydwybodol ei bod y feddyginiaeth oreu ar y farchnad heddyw at y PILES a'r GRA v7! ao I\i! ychw Qm ? heb Flwch No. 1 yn y ty. a.o D1 "I1JL byth J', '? Gellwch ddefnyddio'r Uythyr hwn fel y mynoch; parod wyf i wynebu unrhyw un i dystio i werth ma h '? ? Teg yw i mi ddw?yd yr ysgrifer?r hyn genyf yn hollol o honof fy hun, heb fyp?hymell mewai unrhyw ffordd Sm ??S? K  r neb fy mod yn ysgrifennu atooh. CynhyEf?yd fi i ywifennu gan y Uu mawr o gymeradwaethan i "f???-??'?? "? ? f^* ? diwerth at y Piles a'r Gravel a ddaeth o d?n fy sy?w personol droion. Hyderaf na tyriwoh fy? llythyr vn orfI ygIIri.au t: R j|| ?w?l wyf am dd?y? fy medd?I yn gryno. IIU ga. n mw WI j Ydw¡y¡f, elddooh y;n ffyillllon, g i WILLIAM MYLE8. g » Y mae y Feddyginiaeth werthfawr hon I'w ehael mewn Tri Ffurf. R No. 1.—George's Pile and Gravel Pills (label wen). iS No. 2.-George s Gravel Pills (label.1as). No. 3.—George's Pills for the Piles (laibel g,60h), if ■ Gwerthiry P ELEN I Bydglotfus hyn yn 15 mhob man mewn BIychau is. lto, a 2s. 9c f* yr un. Gyda'r P«st am is. 2g., a 2s. lOo. r: GOCHELWCH EFELYCHWYR g  PE,RCHENOG: !X I J. E, George n.K.Vls.hirvvain Aberdare. k SJ.E Ceorge hHrwam Aberdare. Ë