Collection Title: Seren Cymru

Institution: The National Library of Wales

Rights: This resource is copyright of Baptist Union of Wales.

View full details

First Previous Image 3 of 16 Next Last
Full Screen
1 article on this page
Pulpud y Seren

Pulpud y Seren. DISGWYL ADDEWID Y TAD. GAN Y PARCH. S. FOSTER ROBERTS, TREFORIS. fParhad o'r Rhifyn diweddaf.) (3) Disgwyliad uinfrydol a gweddigar. Os am deimlo dylaiiAvadau yr Ysbryd Glan, rhiaid i ni fel y dusgyblion gynt, feddu ar gyfanrwydd lamean ac yspryd. "Y rhai hyin oil oedd yn parhau yn gytun mewn g-weddi ac ymbil, gydla'r gwragedd, a. Mair mam. yr Iesu, a chyda'i frodyr Ef." Actau 1. 14. Erfynient am fendithion ysprvdol, a-c am ddyogelAvch pensoinol ac amgylchiadol rhag peryglon. Nis gall yr eglwy.s fyw 1 amcan uchaf ei chenadaeth heb weddi, mwy nag- y gall dwn yn (naturiol fyw he h anadlu. Amlygir hyn yn gryf lac yn goy n neg ym mhrofiad eyiniar yr eg-lwyis Apoctolaidd. Ei neith ydoedd ei gweddi, ,a'i ffyd.-d -on.deb i ordoinhiadau toyr:iiia-, Crist. Pa anvyddion bynnag ellir ei gaol o fywyd ym mhlith proffes wyr, ois esgeuhisant gymun c; I j â Duw trwy weddi,' unae eu ymarferiadai ysprydol yji myned yn ddirym; eu oydgynu ia l wyth- nosol yn myned yn fwy llwydaidd, a chylch eu dylanwad er diaioni yn mYlled yn fwy cyfyngedig bob dydld. Rhaid i fywyd ael- k odau yr eglwys gaol yisbrydoii a'i eneinio drwyddo, g-a-n rym xr adgyTnertMon ag sydff. yn deilliiaw oddliwirth yr Iesu, Pen Corff yr Eg-1 wys. Nid oes un 'ffordd ag y gall Crisi- ionogion wneud eymiaint i ledaenu gwsaith Duw, a dwyn ymlaen deyrnas Cri t, a thrwy, weddio. Pa mor eiddil ae isel byrinag y, byiddo persofnau mewn ystyriaethau eraill, eto, ,01.3 bydd ganddynt eneiniad yspryd gras a gweddiau, gallant wneud gwrhydri mewn byd ac eglwys. Gall dyn llawd yn ei fwth- yn feddu fel hyn Ididylanwad ei daioni lar yr holl fyd. Os oes y "¥ath ddylariwad a chylch o wasanaeth uoliel yn perthyn i unig-olyn, beth am eangder y; daioni eyidid yn gy;rhaeddadiwy i eglwys iinol, ag sydd a'i Hyspryd wedi ei drwytlio a gweddi, ac a ffydd dlcliollwng yn ei Duw? Mewnamser mot farwaidd ar grefydd ag* ydyw yn bres- enol, dylid pwysleiisio y gwirionedd hwn, rnai north y owrdd gweddi ydyw 'bywyd' a lhyybr llwyddiant y;r eglwys. Ychydig o aelodau crefycl,diol ein heglwyisi ni, mewn cymhariaeth, isydd wedi sylwedtloli gwerth- a nertholrwydd cyfeillachiau y saint, mae y rhif luosooaf yn gwbl ddyeithr i f'ynych- iad o'r cyfarfodyidid wythnosol yr eglwys. Gwyddom fod y, dynmid ffyddloniaid yn fwy priisfawr na'r llwch aur. Nid oes dim mor hardd a'r Cristlioii-i yii Ilawii ia,rfau. Ni rhaid iddo wrtH arfau lyaii yn gwisgo'r garon. Ond yma, amgylehir ef a themtas- iyiiau Itud-ddianol, ao a imyrdd oelynion a geisiant ei niweidio yn )ei yispryd ac yn ei gymeriad. Lie mae Y1 man y ca adloniaid, ao adgyfnerfhiad i gwrdd a'i lelynion -ys- prydol? Onid yi-i, nghyfeillaehau'r saint? Dyma un o ddybenioin sefyd'liaid eglwyeig ydyw bod yn adiciladiol, ac o gymhorth i'w gilydd gyd-dynu yn mlaen tua'r nef. Pan mae Paul yn eyinghori Tinio(heu.s pa fodd i fyned yn imlaen yn y weinidogaeth, y mae yn ei annog i ddywedyd wrth rai yn eglwys Ephesus, !am beidio dal ar chw,ed'l.ap ao iachau anorphen y rhai oedd yn peri cwestiynau, yn hytracli nag ',a;deiladu eu gilydd." Cynghorai yr Apoistol Paul yr "Hebreaid i beidio esgeuiuiso eu cydgynull- iad eu hnnain, m,egis yr oedd arfer rhai. Heb. 10. 25. Y anae gan eglwys Dduw ei chynulliadau ynghyd i ddarllen; callu, gwe- ddio, cynghoiri, Y, mdldiiddain, ac yma y ca. dyn Duw haindden i edrych i sefyllfa fewnol y imeddwl; a sugna iddo ei hun, 'yuddy,nt,' elfenau bywyd, g sydd yn byw- iogi ei ffydd, yn awohlymu ei archwaetli ys- brydol, ao yn cynhyrfu yspryd ymchwiliad- ol. Yr yis-gol gan, a'r owrdd gweddi yn fyiiyloh a ddechreiuodd "ddiwygiad" na ddiffoddodd ei fflam filerS g-osod y cymdog- ruelthau cyfagois ar dan. Yr eglwys ar ei gliniau, yn cyflarfod oddiamgylch gorsedd- fainc y gras, yn cydoddef ei phechodau, yn gofyn am faddeua:nt; yn pledio'r addewid- ion, sydd y:n isior 10 dyniiu gwlith y ffafr Dwyfal i lawr, i adiiewyddu, i frashau, ac i nerthu y pererinion blin. ar daith bywyd. "Y rhai a (ddiisgwyliant w'rth yr Arglwydid a adnewyddant eu nerth." Ysprvd gwe- ddi,' gan hyiiny, isydd yn isiorwydd dialll- heuol o ddaioni. Gwyddom am rai a'u teimladau wedi ei dlryllio gan bethau Dll W, oto eu lieneidiau heb dderbyn gwir les, arosent yn eu hen ,adterian, os nid yn JU V.I; D yn waeth. Yr achüs 0 hynny y w, nail yw y teimladau hynny. yn oael eu cad w; 18U cynnal a'u meithrin gan yr enaid mewn i-nyfyrdod a gweddi. 0 ddiffyg gwneud hyn drwy gyfarwyddo yn 'nghyfeillaehau Seion, rnaent yn llaesu, yn cilio, ac yn myned yn erthy;Iaidd, ond mae yr hwn sydd yn derbyn lies yn y moddion yn gofalu am, yn cadw yn pi gof, ac yn au f'yfyrio ar yr Hyn a plfuitfitocid y temrfaaau ua a brofodd, gan eu magu a'u meithrin drwy ,u a'u ii-ie i t h r i ii d,rw y ymweliadau cyson ei'r cysegr, a chyd-dodd- iad yspryd ar fnawdoliiaeth sydd yn dymuno achubiaeth y byd, yw sicrhau eu liarosiad 'yn,' a'u dy,liannvad diaioirus 'ax' yr enaid. Alao Duw ei hun yn edmyg-u ac yn cymer- adwyo y cynhulliad hwnnw, sydd wedi dod. at eu gilydd i ymdrin a materion 6i deyrn- as, ac i weddio arruoi. "Efe a wrendy aca glyw, ao ysgiifenwyd llyfr oofCadwriaeth ger ei fron ef i'r ;rhai pedd yn ofni yr Arglwydd, ac i'r rhai oedd yn medldwl am ei enw Ef. A byddanft eiddof fi, medd Arglwydd y lluoedd. y dyidd y gwnelwyf briodoledd; arbedaf hwynt hefyd fel yr arbed gwr ei fab sydd yn ei wasanaethu." Mal. 1. 1G, 17. Ond oael yr eglwys i'r teknlad brwd, ac i'r agwedd unoi a gwieddig,ar hon, nid ofnwn y matero,ll na'r drycinoedd geirwon chwyfh arnom oddiwrth derfysgoedd y oen- edloedd. Daw yr Yspryd Glan yn ei nerth ar Seion, "megijs gwlith, neu dyn81' wlaw," ii,eti f ,e l neu fel "Hitogydd ar grasdir," neu 'wynt nerthol yn ysgwyd inangre eu cynulliad; a gweif hia yn danllyd drwy ei air, nes gosod Cyniru ar dan eto. Brysia wneiiithur grymusderau, Dryllia greigiau1 a. dy ordd'; Disgyn fel pe rhwygai'r nefoedd, Tawdd flynyddoedd, myn dy ffordd." (4) DilsgwyHad calonlogola chymdehhasol. Os am gyfranogi o'r tywalltiad grasol hwn, rhaid i iii feithrin brawdgarwch, a chydweithrediaidj calonnog yn holl adriannau y gwaith. "Yna ytroisant i Jerusalem o'r mynydd a elwir Olewyd 1, yr hwn sydd yn agos i Jerusalem." "Ac wedi dyfod i mewn, hwy a aethant i fyny i oruwohys- tafell. Y rhai hyn oil oedd yn parhau yn gyluii mewn gweddi ac ymbil. Cara yr Arglwydd weled ei deulu yn trigo mewn ulad,ob cariad, a chwlwln y; Tangnefedd. Y maenfc yr tin mor agos a'u gilydd iddo Ef, ac ymhyfryida en gweled JHVY yn agos )a.t, ao yn lanwyl o'u gilydd, heb rhith o ys- pryd anghordio'l, yn part i gadw y rhengau yn gyfain. Yr oed-d y cant ac ugain yma, Jill gyf:ain. Yl' oedd :y oant ac uga,in Yill[/' yn Hawer ar yfach xllif, Cyl'lryelliolellt, ffrwyth gwieinidogaetli Crist yn Jerusalem. Wedi hynny daeth y puim cam, hrodyr iO Gal ilea, i^ chwyddo y rhif a phwerau eglwys ar ei gliniau yn tynu adncxldau'r Nef i'r ddaear. 1 Cor. 15. 6. Arddull weddus i'r saint wi th "ddisgwyl addewid yTad" ydyw y "weddi gymideithasol" (Phil. 4. 6; 1 Thesis. 5. 17), ac yr ydoedd: yn neill- duol gyfaddas i'r amgylchiiadau gylchyneht yr Eglwyis ApQstolaidd yn ystod y deg di- wrnodcyn y Pentecost. Nid, oels dim gwith- danawi^ ad lajmeanion yn eu mysg, ond unont ylll ^galoniioig i ddisgwyl Bedydd yr Yspryd Glan yn ol yr adde wid a deddfau y deyrnaiB. Bseeiel 36. 37; Matt. 21. 22; lago 1. 5. 9 22; lago 1. 5. Mae yr un testyn y:n ddidldorol eto i eglwys Crist yn y dyddliau hyn, yn ogymaint a'i bod yn disgwyl ail-ddyfodiad ei Harglwyidd, efallai, yn y dyfodol agos, ond ei etifedd- iaeth a i rhian hi yn y presenol ydvw ty- walltiad. o'r Yispryd Glan." Nid. yw yr ëg- hvys i dynu ei id^lnoddau o un nian arall, mewn riid; oes ganddi gyflenwad pAvrpasol iddi higario al]¡an ei chenadaeth ytrna y:n y byd, ond yn yr Yspryd Glan. Ni cherdda banner cam- i gyfeiriad ei chen- ada-eth fawr, oni bydd yr Yspryd Glan yn ar wain; lao yn cyflenwi yr angenion. Efe a al loleu y meddAAd tywyl!, plygu yr ewyllys gyndyn, deSro y gydwybod; gysglyd, a threfnu y, serchiadau afreolus a'u sefydluar bethau uehod- pethau lie y mae Crist yn riMuuu, |iviiiau gwoddu-s i'r enaicl- p-etn- au' arosant yn sy I wo dda.it Ranctaidd yn ein hymAvybyddiaeth foesol. Efe sydd yn cym- eryd o' i ?id(?, ac yn m y .neg- l i ni i'eddwl a, eryd o'i e,iddo,, ac yn mynog-i i ni feddwl a chalon y Duwdod. Yr Yspryd Glan sydd yn cymhwyso y gair a fyno i cldybenion maAvr, i oletiio, y m-eddwl, puro y galon, n-iarweid-dio llygredd, goirohfygu temtasiyn- au, cynnal mewn perygl ,-a g-wondid, dydd- anu mewn galar a thrall od, rhyddhau o gaethiwed a charchar, ac adfywio yr l eg- lWYis i gyd, i ymdrecli gyson ac eithriadol' o blaid ogwyddorion teyrnas Crist yn y cynhwrf EAvrope-aidd preseinol. Y piae tu- edd naturiol mewn ymgynull yn en w yr Ar- glwydd, gan rai syidJd yn d isg-wy I wrtho, i effeithio yn sanclaidd y, (naill ar y 1141. Mae f,elly mewn cynulliadau p,eilia(lurus- "Ymddiddanion drwg a lygrant foesau da.' Wele hefyd mor ddaianus a mor hyfryjd yw trigo pi frodyr ynghyd." Y mae fel yr enaint ao fel y gwlith, canys yno hefyd y gorchymynodd.yr Arglwydd y fendith. Yima y nuae grasusau. y isa int yn ffrwytho, ao yn perarogli er adeiladaeth a ehvsur i'w g'ilydd. Deuwoh, a gwrandiowch, y rhai oil a ofnwch Dduw, a mynegaf i chwi yr hyn a wnaeth 'efe i'm henaid." Mynegaf dy enw i'm brodyr, ynghano-1 y gynulleidfa y'th folaf. "Fy mawl sycld 0 honot ti Jln y, gy;nulleidfa fawr; fy addune !au adialaf ger bron y rhai a'i liiof iiant of Efe a,m dwg i'r gwindy, a'i faner drosof ydoedd giariad. Wedi puro ei ch eneidiian, gan ufuddhau i'r gwirioneddtrwy; yr 'Yspryd. Y mae pellder anfesurol rliAvng y natur ddwyfol, o ran purdeb sancteiddrAvydd, A mawredd gogoniant, a'r creaduriaid per- ffeithiaf yn y jnefoedd: a llawer mwy rhwng Duw a phechadur ar yj ddaear1; ond yn lawn" ei Fab, ac yng-holAA'g ar insel eu mabwysiad, fe n-esa DILAV at ei blant MEAVFT cvfeillgarwch toddedig, ac adnabyddiaeth o'i feddwl; ac fel eglwys fu yn "ffyddlon i Grist ae i egwyddor, inae hithau YIl troi i mewn i'r ^orinvchysfcafell," i dymrn o adnoddau byd yr Yspryd Glan, lie yr ymddifyra yn y gweledigaethan, ac y gwrendy ar y gwir