Collection Title: Seren Cymru

Institution: The National Library of Wales

Rights: This resource is copyright of Baptist Union of Wales.

View full details

First Previous Image 2 of 16 Next Last
Full Screen
1 article on this page
Advertising

GWYNFRYN SCHOOL, Ammanford, I (Established 1880) Headmaster—J. GWILI JENKINS, M.A For terms and prospectus, and list of Successes, apply HEADi-MASTER. TO RESTORE THE EYESIGHT. TO RESTORE THE HEARING. A New Scientific Discovery.  The greatest discovery I of the age f or the cure of eye affection of every^ldnd all cl, at all stages. Short ( Sight, Cataract, Fatigued ':i Er's, Cross Eyes, Cloudy ::)\tM¡ V 18lOn, Inflamed and Wat- er-j/ Eyes made clear and :n\I.' strong. Stramed eyes caus- 'k%21 ecl by constant Concentra- tio-R on fine work, such as øÆ Metal Engraving, Watch- n-iakiiig, headaches disappear. Indispensable to those whose daily occupations are under artifical light, COLLIERS IN PARTICULAR. Loom workers constantly staring at vibrating fibres and colours of various hues. "Eye Exer- ciser Patented in Great Britain and on the Continent), invented by James Williams, 10, Beech-road, formerly 61, The Woodlands, Birkenhead. Those that are troubled with defective bearing- and noise in the head will do wise sin consulting Mr. Williams. In casp of correspondence enclose stamped addressed envelope. Mount View, Towyn, Ionawr 6, 1914. Dymunaf, mewn ysbryd diolchgar, ysgrif- enu gair o gymeradwyaetll i (irmiaeth Mr. Williams, Birkenhead, at wella golwg. Pan ddechreuais ddefnyddio yr Eye Exerciser," yr oeddwn bron myned yngwbl ddall. Yn mhen rhai misoedd, ac wedipar- hau. yn ffyddlon i toll gynghorion Mr. Williams, daethum drachefn yn abl i weled mor dda ac mor ddiboen, nes medru darllen gyda phleser am oriau bob dyd. Yr wyf yn 79 oed, ac yn dwyn y dystiolaeth hon yn hollol wirfoddol er mantais i eraill ddichon fod yn debyg i mi. J. W. JONES. TOURS FOR FEBRUARY AND MARCH 1914. Consulting Hours 10 to 12 and 2 to 8. March. 18-Gwalia Hotel, Pwllheli. 19—Station Hotel, Carnarvon. 20-Ciqrc Hotel, Bangor. 21-Mr. Edwards, Talbot. Market Street, Holyhead. 23—The Mona Hotel, Amlwch. 24—Qak View, Conway. 25—King's Head Hotel, Llanrwst. 26-Dewry's Temperance, Denbigh. 27-Hare and Hounds H'tl, Connahs Quay. 28—Trevor's Hotel, Wrexham. ,NOTE.-This will be the only announcement in this paper of Mr. Williams' visit. A HOME FROM HOME. CARTREF ODDICART-REF. D. J. Truseott, (pant-y-Celyn House), 87. MARYLANDS RD PADDINGTON LONDON, W. j MODERATE charges, Fifteen Minutes' Walk from Paddington Station Fare by Bus Id., by Cab Is. elepfeoae :-No. 7037, P.O. Hampstead. Cyhoeddedig gan W. M. Evans a'i Fab, Tair Drama Gymreig. GAN Y PARCH. J. TVWI JONES. "luned gwyu Owen, Neu yr Eneth Goll. Pris 1 S.9 trwy"r post 1/1 6 copi 5s. 12 eto 10s» Yn awr yn barod, Argraffiad Newydd o DIC SiON DAFYDDI (Richard Jones-Davies, Esquire). Pris Swllt, trwy'r post 1 /1 Yn Awi, yn Barod, JAC MRTIN Mae y Ddrama uchod yn llawn" o humour, ac wed threfnu fel ag i wneyd un o'r chwareuon mwyaf der- byniol. PIUS SWLLT. DRAMAS BYRION at wasanaeth ein Mysgolion Sul. ADFYWIAD CREFYDDOL. Drama i Naw o Bersonan, gan David Evans (Myn- yddfab). Pris cyhoeddedig Be. Pris gost- yngol:1 ie. Gwerthir dwsin am 1e yr un. Y TRI LLANC. Drama i 8 o Bersonau. Gan D. Michael (Dewi Afan). Pris cyhoedd- edig 4e. Pris gostyngol 2e. Y PENTECOST. Drama i 9 o Bersonau Pris cyhoeddedig 4c. Pris gostyngol 2c. HANES JONAH. Drama i o Berson- au. Gan y Parch. W. P. Williams, D.D. (Golygydd Seren Cymru). Pris Ie. HANES GENEDIGAETH A OOAD- WRAETH MOSES. Drama i 14 o Berson- au. Gan y Parch. W. P. Williams, D.D. Golygydd Seren Cymru). Pris 1c. FRENINIAETH CRIST. Pwnc Ysgol, is le. 4 Seren Cymru Office, Carmarthen. RHESTR 0 LYFRAU ADRODDIADOL. t 1 —Yr Adroddwr Ieuanc. Yn cynwys dros Haner Cant o Ddarluniau Syml a Byrion at wasanaeth y Plant. Gan y Parch. J. TAFIONYDD DA VIES. Pris 6ch.; trwyr post, 7c. 2.-Adtoddlyfr Oirwestol. Yn cynnwys Dadleuon, Caneuon, a Darnau priodol i'w hadrodd. Gan AWENYDD. Pris 6ch.; trwy'r post 7c. 3-Y Gwenith Gwyn. Amcenir ir llytr hwn fod at wasanaeth yr Ysgol Sabbothol a Chyfarfodydd Llenvddol. Gan y Parch. D. OLIVER EDWARDS. Pris Is.; trwy'r post, Is. 19. 4,-Yr Ardd Flodau. Un o'r Llvfrau goreu i Adroddwyr, &c. Gan yr un Awdwr. Pris Is.; trwy'r post, Is. 19. 5.-Y -Pren Afptpii. Illyfr yn cynwys Traethodau, Dadleuon, &c., at wasanaeth yr Ysgol Sabbothol a'r Cyfarfodydd Blynyddol. Gan yr un Awd wr. Pris Is.; trwy'r post, Is. 19. 6.-Y Dadleuwr. Yn cynwys easgliad o Ddadleuon Digrif a Chrefyddol. Gan yr un Awclwr. Pris, Is.; post, Is. 19. 7.-Llyfr yr Adroddwr. Yn cynwys Oasgliad o Adroddiadau. DadlmlOn. ac Ym- ddyddanion. Gan AWENYDD. Pris Is.; trwy'r post Is. Ig. 8.—Yr Adroddwr Difyrus. (The Welsh Comic Reciter). Sef Adroddiadau, Dadl- euon, Caneuon ac Actau Difvrus. (English and Welsh.) Gan T. M. MORGAN. Pris Is.; trwy'r post, Is. Ig. 9.—Y Dadleuwr Difyrus. (Welsh Comic Dialogues). Set Casgliad o Ddadleuon Di.- fyrus. Pris, 6ch.; trwy'r post, 7c. IO.-Dadleuon Buddugol. Yn cynnwys Deo- o DdaJdleuon at Wasanaeth Cyfarfod- yddJ Llenyddol, &c. Buddugol yn Eistedd- foo Genedlaothol Caerfyrddin, 1911. Y Goreu allan o Naw o Gystadleuwyr. Gan "Llygad y Dydd." Pris 6nh.; trwy'r post, 7c. 11.—Yr Adroddwr Ysmala, yn cynnwys Darnau cymhwys i Gyfarfodydd Adloniadol a Chystadleuol, gan D. Luther Johnson. Pris Is., trwy'r post Is. lc. Y FODRWY AUR, gan y diweddar Alltud Glyn Maelor. Yn cynwys Darnau Barddon- ol a Rhyddieithol at wasanaeth yr Ysgol Sabbothol a'r Cyfarfodydd Llenyddol. Pris cyhoeddedig mewn llian 2s. 6ob. Pris gostyngol etto, Is. 6cb. Y RHOSYN DIWEDDAF, yn cynwys Darnau Barddonol a Rhyddieithol at was- anaeth yr Ysgol Sabbothol a Cbyfarfodydd Llenyddol. Gan Alltud Glyn Maelor (awdwr "y Fodrwy Aur "). Pris 6ch. I cyhoeddedig gan W. M. Evans a'i Fab, Seren Cymru Office, Carmarthen. Cyhoeddedig gm W. M. Evans a'i F?b, Seren Cym?" Office, Car?rt!? ?_ I DWY FIL 0 DYSTION edyn yn Cynwys Prif Resymau y Ddwy Fit dros Wrthod C ydymffurfio I a Deddf Unffurfiaeth 1662. BYWGRAFFIADAU BYR O'R PRIF WRONIAID, &c. gan y Parch. T. MARDY REES, CASTELLNEDD. I 54 tud&len. Pris, Llian, 4c.; amlen bapyr, 3c., cludiad, 1c. yn ychwanegol. J CYMANFA BREGETHU Annibynwyr JWerthyr a'r Cylcii. Anepehiadau A draddodwyd yn Nghyfeillachau y Gymanfa uchod yn 1910, 1911 a 1912, Gan y gweinidogion canlynol:-Proff. J. M. Davies, M.A., Bangor; Parchn. R. J. Huws, Bethesda; J. Lewis Williams, M.A., B.Sc.; E. Evans, Llanbedr; W. D. Thomas, Brynaman; T. G. Evans, Aberayron; D. Rhagfyr Jones, Treorci; W. James, Aber- tawe; E. Keri Evans, M.A.; G. Penar Griffiths; Gwilym S. Rees, B.A., Llandysul; Proff. Joseph J?nes, M.A., B.D.; Parchn. D. L. Williams, Cendl; T. Mardy Rees Castellnedd; D. Lloyd Morgan, Pontardulais. 'Mewn Llian, 6c. Gyda'r Post, 7c. Oddiwrth y Llvfrwerthwyr, neu yn uniongyr chol oddiwrth y Cyhooddwyr, JOSEPH WILLIAMS & SONS. SwYdafs'r Tyst," Merthyr.