Collection Title: Seren Cymru

Institution: The National Library of Wales

Rights: This resource is copyright of Baptist Union of Wales.

View full details

First Previous Image 2 of 16 Next Last
Full Screen
1 article on this page
Advertising

GWYNFRYN SCHOOL, Ammanford. (Established 1880.) Headmaster-J. GWILI JENKINS, M.A. For terms and prospectus, and list of Successes, apply HEAD-MASTER. r! I Yn AMT yn Barod, y Drydedd Gyfrol: CYFIEITHIAD NEWYDD OR TESTAMENT NEWYDD Cyda Nodiadau Beirniado! ac Eg!urhao! Yn cynwys holl EPISTOLAU PAUL, Can y PR!F ATHRAW WM EDWARDS, B A D D Caerdydd. Pris, mown Uian, Tri Swilt; mewn lledr hardd, Pedwar Swilt. Hefyd, gellir cael y Tair Cyfrol am Naw SwIlt. Y Seithfed yn rhad. Fw cael odd! wrth yr Awdwr. Lla w lv fr t!o!iMt P ATTODIAD LLAWLYFR MOUANT a. c. Solffa, LIian 0 6 Hen Nodiant, LliaA 0 6 "LLAWLYFR MOHANT" Solffa, Llian cryf, gydag Attodiad 2 0 „ Lledr etto gydag Attodiad 3 0 „ Gwell etto gydag Attodiad 4 0 „ Etto goreu gydag Attodiad. 5 6 Hen Nodiant, Llian cryf gydag Attodiad 2 6 Llodrettogydiag Attodiad 3 6 EttoystwythgydagAttodiftd 4 6 Argraphiad bras geiriau yn unig gydeg I AtMiad, llian. c A.rgmphiad bTw geirio-u yn a* Udag AttodMd,lledr. 60 LLAWLYFR MOLIANT YR YSGOL SABBOTHOL. 6. C. SolSa, Llian cryf 1 6 Hen Nodiant etto 1 6 MRS MEIGANT JONES, Llawlyfr Motiant" Office, Carnarvon. AT E!N DOSBARTHWYR AN DARLLENWVR. I QT Amoenir gw!neyd y Seren yn gyf- rwng eSeitniol i ddwyn materion yr enwad gerbron bob teulu Bedyddiol Cymreig, a thaer erfynir ar i'r dosbarthwyr gteisio cyn- or&wyo i ddwyn hyn oddiamgylch, trwy gaol darllenwyr nowyddion. I 0 hyn allan anfonor pob gohebiaeth yn Dehylch Hysbysiadau, &c., i Ysgrifenydd y Cwmni.-M R. W. M. EVANS, "Seren Cymru" Office, Carmarthen, a phob Tahad- au yn uniongyrchol i'r Trysorydd,- Rev. E. U. THOMAS, The Manse, Tabernacle, Carmarthen. A HOME FROM HOME. CARTREF ODDICARTREF. 1 D. J. Tpuscott, (Pant-y-Ce!yn House), 87, MARYLANDS RD, PADDINGTON LONDON, W. MODERATE CHARGES. Fifteen Minutes' Walk from Paddington Station Fare by Bus Id., by Cab Is. Telephone :—No. 7037, P.O. Hamp&tead. Cyhoeddedig gan W M. Evans a'i Fab, Tair Dra m a Gymre!g. GAN Y PARCH. J. TYWt JOMES. Elnned &wyn Owen, Nou yr Eneth Got! PrSs Is., tfwy'r post 1/1 6 copi 5s. 12 etc 10s. Yn &wr yn barod, Argraffiad Newydd o MC StON DAFYDD (RSchapd Jones-Dav!es, Esqu!re). Pr!s Sw!!t, trwy'r post 1 /1 Yn Awr yn Bawod, JAC MARTI N M ae y Ddrama uchod yn llawn o kiimour, ac wed threfnu fel ag i wneyd un o'r chwareuon mwyaf de.. byniol. PRIS SWLLT. DRAMAS BYRION at wasanaeth ein H ysgolion Sul. ADFYIAD CREFYDDOL. Drama i Naw o Bersonan, gan David Evans (Myn. yddfab). Pris cyhoeddedig 3e. Pris gost- yngol li'c. Gwerthir dwsin am Ic yr un. Y TRI LLANC. Drama i 8 o Bersonau. Gan D. Michael (Dewi Afan) Pris cyboedd- edig4c. Prisgostyngol2c. Y PENTECOST. Drama i 9 o Bersonau Pris cyhoeddedig 4c. Pris gostyngol 2e. HANES JONAH. Drama i o Berson- au. Gan v Pareb. W. P. Williams, D.D. (Golygydd Seren Cymru). Pns ic. HANES GENEDIGAETH A CHAD- WRAETH MOSES. Drama i 14 o Berson- au. Gan y Parch. W. P. Williams, D.D. Golygydd Seren Cymru). Pris Ic. FRENINIAETH CRIST. Pwne Ysgol. Pris Ic. Cyheeddedig gan W M. Evans a'i Fab, "Seren Cymru" Office, Carmarthen. RHESTR 0 LYFRAU ADRODDIADOL. + + t l.—Yr Adroddwr leuanc. Yn cynwys dros Haner Cant o Ddarluniau Syml a Byrion at wasanaeth y Plant. Gan y Parch. J. TAFIONYDD DA VIES. Pris 6ch.; trwy'r post, 7c. 2.-Adroddlyfr Dirwestol. Yn cynnwys Dadleuon, Caneuon, a Darnau priodol i'w hadrodd. Gan AWENYDD. Pris 6ch.; trwy'r post 7c. 3.—Y Gwenith Gwyn Amcenir i'r Myfr hwn fed at wasanaeth yr Ysgol Sabbothol a Chyfarfodydd Llenyddol. Gan y Parch. D. OLIVER EDWARDS. Pris Is.; trwy'r post, lB. lg. 4.—Yr Ardd Flodau. Un o'r LIyfrau goreu i Adroddwyr, &c. Gan yr un Awdwr. Pris Is.; trwy'r post, Is. lg. 5.—Y Pren Afa!au. Llyfr yn cynwys Traethodau, Dadleuon, &c., at wasanaeth yr Ysgol Sabbothol a'r CyfarfodyddBlynyddol. Gan yr un Awdwr. Pris Is.; trwy'r post, lB. lg. 6.—Y Dadleuwr. Yn cynwys casghad o Ddadleuon Digrif a Chrefyddol. Gan yr un Awdwr. Pris, Is.; trwy'r post, la. lg. 7 —Llyfr yr Adroddwr. Yn cynwys Casgliad o Adroddiadau, Dadleuon, ac Ym- ddyddanion. Gan AWENYDD. Pris Is.; trwy'r post Is. lg. 8—Yr Adroddwr Difyrus. (The Welsh Comic Reciter). Sef Adroddiadau, Dadl- euon, Caneuon ac Actau Difyrus. (English a.nd Welsh.) Gan T. M. MORGAN. Pris Is.; trwy'r post, Is. lg. 9 -Y Dadteuwr Oifyrus (Welsh Comic Dialogues). Set Casgliad o Ddadleuon Di- fyrus. Pris, 6ch.; trwy'r post, 7c. 10—Dadteutom Buddugol. Yn cynnwys Deg o Ddadlemon &t Wasanaeth Cyfa-rfod- ydid! Llenyddiol, &c. Buddugol yn Eistedd- fod; Genedlaethol Caerfyrddin, 1911. Y Goreu allan o Naw o Gystadleuwyr. Gan "Llygad y Dydd." Pris 6ch.: trwy'r post, 7c. 11.—Yr Adroddwr Ysmala, yn cynnwya Darnau cymhwys i Gyfa-rfodydd Adloniadol a Chystadleuol, gan D. Luther Johnson. Pris Is., trwy'r post Is. Ic. Y FODRWY AUR, gan y diweddar Alltud Glyn Maelor. Yn cynwys Darnau Barddon. ol a Rhyddieithol at wasanaeth yr Ysgol Sabbothol a,'r Cyfarfodydd Llenyddol. Pris cyboeddedig mewn Ilian 2s. 6cb. Pris gostyngol etto. Is. 6ch. Y RHOSYN DIWEDDAF, yn cynwys Darnau Barddonol a Rhyddieithol at was- anaeth yr Ysgol Sabbothol a Chyfarfodydd Llenyddol. Gan Alltud Glyn Maelor (awdwr Y Fodrwy Aur "). Pris 6cb. Seren Cymru Office, Carmarthen. DWY FIL 0 BYSTION PamMtedyn yn Cynwys Prif Resymau y [h!wy FH dros Wrthod Cydymffurfio a Deddf Unffurfiaeth 1662 BYWGRAFFIADAU BYR O'R PRIF WRONIAID, &c g&n y Parch. T. MARDY REES,CASTELLNEDD 54 tadalon. Pris, Lli&n, 4c.; arnlen b&pyr, 3c., ohidiad, Ic. yn ychw&negol. CYMANFA BREGETHU Annibynwyr Merthyr a'rCykh Anerehiadau A draddodwyd yn Nghyfe:achau y Gymanfa uchod yn 1910, 1911 a 1912, Gan y gweinidogion ca.nlynol:—Prog. J. M. Da-vies, M.A., Bangor; Parchn. R. J. Huws, Bethesda; J. Lewis Williams, M.A., B.Sc.; E. Evans, LIanbedr; W. D.Thomas, Brynaman; T. G. Evans, Aberayron; D. Rhagfyr Jones, Treorci; W. James, Aber- tawo; E. Keri Evans, M.A.; G. Penar Grimths; Gwilym S. Rees, B.A., Llandysul; ProN. Joseph Jones, M.A., B.D.; Parchn. D. L. WiUiams, Cendl; T. Mardy Rees, Castellnodd; D. Lloyd Morgan, Pontardulais Mewn Hian, 6c Gyda'r Post, 7c JOSEPH WILUAMS & SONS, Swyddia'r Tyst," Mrthyr.