Collection Title: Seren Cymru

Institution: The National Library of Wales

Rights: This resource is copyright of Baptist Union of Wales.

View full details

First Previous Image 13 of 16 Next Last
Full Screen
3 articles on this page
MAES YR ARLOESWR

MAES YR" ARLOESWR. Cawsorn gip olwg, yr wythnos cyn y ddi- weddaf, ar syniad y cyfrinydd am grefydd. Gwelwyd ei fod yn ymwrthod a'r byd a'i hel- ynt, er mwyn byw, mewn undeb a Duw na ellir ei gyfarfod, yn ei dyb ef. ar hyd llwybrau llychlyd dyledswyddau ymarferol. Mewn profiaidau ysbrydol anrhaethadwy y dargan-, fyddir Duw gandldo ef. Yr unig berthynas rhwng ei grefydd a'i fywyd beunyddiol yw fod! y ddau yn cystadlu fel gelynion yn erbyn ei gilydd. Gwahanol iawn i'r syniad hwn yw yr un sydd yn edrych ar holl weithredoedd cyff- redin bywyd fel mynegiad o ystyr ac ys- bryd crefydd. /Dyma grefydd Epistol Iago. Ein tyb ni yw fod pob un o'r ddau yn amherffaith heb y Hall. Dau begwn ygwir- ionedd ydynt. Dwy elf en anhebgorol i grefydd gyflawn. Buasai mwy o gyffyrdd- iad a phethau ymarferol bywyd yndonic iachusol i'r cyfrinydd; ac angen y crefydd wr ymarferol yn ami yw'r gorffwysdra a gyfyd o weledigaeth ffydd. Dengys hanes crefydd, mewn gwahanol gyfnodau, y modd y symudodd y meddwl crefyddol yn ol a blaen rhwng y ddau syniad hyn; gan roi y pwyslais ar hwin heddyw, acar y Ilallyfoi-y. Ond nid oes yr un o honynt yn gyflawn heb y Hall. Nid diogel y grefydd fyn fyw ar un o honynt. Ni fydd y grefydd sy'n ymarferol yn unig fyw yn hir. Blina yn fuan, er yr holl sel a'i cychwyn. Rhaid wrth faeth eymundeb agos a Duw. Felly hefyd, o'r oohr arall, y mae profiadau cyf- riniol y saint Cri-stionogol yn ddiffrwyth a difudd, ie, yn wir beryglus, os na chysyll- tir hwynt, rywisut, ag ymdrechion a diodd- efiadau dynion. Arweiniant i freuddwyd- ion gwamal a dychymygion gwag a disail am Dduw! a'i waith, os na seilir hwynt ar ei ddatguddiad o hono'i Hun mown bywyd a hanes. Cynnyrchir ganddynt agweddau anhawddgar iawn, ar gymeriad, os na ddeu- ant yn ol i'r ddaear mewn gweithredoedd a meddyliau o gariad1 a thrugaredd. Eiddo yr Arglwydd y ddaear a'i chyf- lawnder, y byd ac a breswylia ynddo," a gwae i grefydd unochrog yr hwn a ed- rycho ar ei eiddo Ef fel pe yn gyffmdin neu aflan. Y mae'r breuddwydion sy'n hedfan yn rhy uchel i gyffwrdd a'n daear ni, yn arwain, paid i Dduw ond i ddim. Gwelir hyn, gan y mwyafrif mawr o Gristionogion heddyw. Fe gredir fod cre- fydd yn dal perthynas agos a'r byd hwn a'i drigolion. Oherwydd y grediniaeth hon, bu Anghydffurfwyr yn ymdrechu eu goreu glan yn erbyn caethwasiaeth, fel y gwnant heddyw dros ddirwest. Yr unig wedd newydd, hwyrach, ar y ddadl, yw'r ymgais sydd ar droed i estyn yr hen eg- wyddor, hyd nes i ni fedyddio y cwbl o'n bywyd cymdeithasol ag yspryd crefydd Iesu Grist. Mae ein trefniadau cymdeithasol yn ein dal ni i gyd yn gaeth iddynt. Ynddynt a thrwyddynt y rhydd dynion gymorth neu niwed i'w gilydd, achoisant i'w brodyr boen a chwerwder, neu anhogaeth a symbyliad. Trwy ddefnyddio'r cysylltiadau cymdeith- asol y kiatblygwn y math ar gymeriad sydd gennym. Caii,,n ein hunain yn y teulu, yn dilyn rhyw1 alwedigaeth. yn teimlo hawliau rhyw gymdogaeth, ac ar ol hynny hawliau ein oenedl. Ac yn olaf oil dyna berthynas y teyrnasoedd a'i gilydd. Mae ein bywyd fel hyn yn dryblith o gysylltiadau rhyngom a'n cyd-ddynion, a phob un o honynt o bwys anrhaethol yn ei effaith, er da neu ddrwg, ar gymeriadau. Saif yr eglwys Gristionogol yn fwy na dim dros gymeriad. Ei gwaith mawr yw cynnyrchu math neill- tuol ar fywyd, set un sydd yn dwyn nod- weddion tebyg i eiddo bywyd yr Iesu. Os oes rhwystrau mawr a pheryglus i'r gwaith hwn yn ein trefniadau cymdeithasol ni all fforddio gadael iddynt. Rhaid eu symud, doed a ddelo, oblegid ni allwn yn unol a theyrngarwch i Grist, roi dim yn gyfnewid am un enaid. Rhydd y Bibl bob cefnog- aeth i ni yn y gwaith hwn. H wyrach mai ei ddarllen yn ddefosiynol a diwynyddol yn unig a wnaethom hyd yn hyn. Arnom ni ac nid ar y Bibl y mOO'1' bai am hynny. fdywed un awd wr Americanaidd There is more material for Biblical sociology than for Biblical theology." Tipyn yn eithafol hwyrach, yw dywedyd hyn, ond er hynny, sicr ddigon yw fod y Bibl drwyddo yn llawn ysbrydiaeth i'r diwygiwr cymdeitli- asol. Cawn ayfle rywbryd eto i al w sylw i'r wiedd hon ar y mater. -0 W. L.

Family Notices

P :R IOn AS. ,J PHILLIPS-JONES,Ebrill 4, yng nghapel y Bedyddwyr, Ruthin, priodwyd y brawid Evan Phillips (gynt o Rydaman) a'r chwaer Annie Jones (gynt o Lanynys, Din- bych), gan y Parch. T. Griffiths, Dinbych. Y mae'r ddeuddyn ieuanc yn aelodau gweithgar yn eglwys y Bedyddwyr yn Shotton. Poed haul ar y fodrwy! BU FARW. Gyda gofid y dymunwn goinodi marwol- aeth y brawid ffyddlawn Edward Evans, Parselle, Wolfscastle, Pem. Bu farw Ebrill 17 yn 80 mlwydd oed, aca gladdwyd yn Nghapel Newton y dydd Mawrth canlynol. Gwiasanaethwyd yn ei angladd gan y Parch. Di. Johns. Daeth llu mawr i'w angladd. Brawd oedd Mr. Evans i'r diweddar Wm. Morgan Evans, Cyhoeddwr "Seren Cymru," Caerfyrddin.

Advertising

"SEHEN CYSViRU CO., Ltd. Receipts May 2-12. £ s. d. 280 Dd. Jones, Llawhaden 0 1 8 3 H. S. Arnold, Cwmavon 1 0 10 278 DI. Jones, Bed was 0 7 6 307 Miss M. R. Jones, Llanrwst 0 6 2 309 Mjss Jones, Carrog 0 3 4 656 J. Vaughan Williaa-iis, Llan beris 3 18 0 544 J. Roberts, Groeslon 0 2 2 322 T. Jones, Beulah, Garth 0 2 2 253 D. John, Fishguard 0 10 10 465 Ed. Parry, Bowi Street 0 3 7 157 J. Eynon, St. David's 1 7 81 340 Ernest Joyce & Co., Cardiff 1 19 8 379 F. Holloway, Neath 0 16 0 673 R. P. Williams, Garn Dolben- maen 1 7 5 524 Rev. T. Teifion Richards, Scran- ton, U.S.A. 0 6 2 X 12 13 2t E. U. Thomas, Treasurer. The Manse, Tabernacle, Carmarthen. SEND FOR PRICE M LIST. (■ MENDING BELTS and HARNESS I ■ USE BIFURCATED RIVETS. ■ No neei topuneb holes, SimPlY B drive Rivets. and bend back the Neat and ptroTi): of all local Tr?r- M'ongers, or s?n d I for box (assortecl) to- ■ Bifurcated and jwbnlar | YN AWR YN BAROD DEUDDEG o Ddarlunlau Beiblaidd Lliwiedig Cym- raeg, 32 x 22. AT WASANAETH YSGOLION SABBOTHOL. MAENT YN GYMORTH ARBENNIG I DDYSGU'R PLANT YN Y DAMHEGION. 1. Etto Mae Lle. Luc xiv. 22. 2. Aros Gyda Ni. Luc xxiv. 29. 3. Bwrw'r Draul. Luc xiv. 28. 4. Y Ddafad Golledig. Luc xv. 4. 5. Y Mab Afradlon. Luc xv. 13. 6. Y Goruchwyliwr Anghyfiawn. Luc xvi. 5. 7. Y Gwr Goludog a Lazarus. Luc xvi. 19. 8. Y Gweision Anfuddiol. Luc xvii. 7-10. 9. Y. Pentecost. Actau ii. 4. 10. Galwad Annisgwyliadwy. Luc xvii. 31. 11. Y Publican a'r PhariseaJd. Lucxviii. 11 12. PeryglyGoludog. Marc x.25. Pris, Coron y Rhestr; cludiad yn rhad;. Tal gyda'r archeb. I'w cael oddiwrth y Cyhoeddwyr— MORGAN & HIGGS, 18, Heathfield- St., SWANSEA. ^SUNABD LINE—ROtfAL MAIL STEAMERS CUNARD LlSE-R MAIL STEAMERS FASTEST VESSELS IN THE WORLD. To NEW YORK direct. To BOSTON, via From Liverpool at 2.30 p.m. Queenstown, From Liverpool at 5 p.m. Mauretania Sat. May 16 Franconia ueB. May 26 Carmania Sat. May 23 I Caronia..Tues., June 2 *Aquitania.Sat. May 30 Laconia.. Tues., June 9 Special trains from Euston to Liverpool on Satur- days at 9.25 a.m. (for 2 30 p m. sailing), and on Tues- days at 12 noon (for 5 p.m. sailing). TO CANADA. From SOUTHAMPTON Via QUEENSTOWN. To QUEBEC and MONTREAL. Ausonia Thurs., May 28 Ascania Thurs.June 11 Andania Thurs. June' 4 Alaunia Thurs.,Jone 18 Apply CUNARD LINE, Liverpool; London, 51 Bbhopsgate, E-C.; 29-30, Cockspur-street, S.W.; or Paris, 37, Boulevard des Capucines (opposite Rue Scribe Davies's Cough Mixture PESWCHI PESWCHI I Ni raid i neb ofni canlyniadau Anwyd a Pheswch ond gofalu fod potelaid o Davies's ough Mixture yn y Ty. Bydd pob dyn yn feddy i' w deulu at holl anhwylderau y Gwddf a'r Fiest, os bydd Davies's Cough Mixture wrth law. Y mae miloedd lawer wedi cael iachad ac yn gwneud eu goreu i'w gymell ar ereill sjdil yn dioddef. Ni raid cymeryd ond UN DOSE er proll ei ddylanwad uniongyrohol yn rhyddhau y Phlegm, yn clirio y Llais, yn cynhesu ac yn cryfhau y Frest, gan weithio pob Anwyd a Chrygni ymaith. DAVIES'S COUGH MIXTURE at BESWOH. DAVIES'S COUGH MIXTURE at ANWYD. DAVIES'S OOUGHMIXTURE at ASTHMA. Os gwyddoch am ywun yn dioddef oddiwrto Bswch a Bronchitis r anrhegwch ef a photelaido OOUGH MIXTURE HUGH DAVIES, ae fe'eh bgudith t yw ddydd. 1/11 a 2/9 y betel. HUGH DAVIES, Chemist, Machynlleth. Mn. Bleachers Worm Powden. Anffaeledlg at y Llynger. lilt y bex. HUGH DAVIES, Cliemist, Machynlleth. SARZINE At Buro y Gwaed. BLOOD At Pimples, Blackheads. MIXTURE At Ddoluriau. Ysfa. 216 At Scurvy, Toriad Allan. Post*?-} 31, A^i