Collection Title: Seren Cymru

Institution: The National Library of Wales

Rights: This resource is copyright of Baptist Union of Wales.

View full details

First Previous Image 14 of 16 Next Last
Full Screen
7 articles on this page
Colofu yr Aiweti

Colofu yr Aiweti, Teimlad Rhieni.Prin y mae'r gan i fyny a'r safon. Newidiwyd tipyn arni, ac ymddengys. Yr Adlgyf odiad. — Rhy ddilun. Golygai gwella'r darn ei ail ysgrifennu. Yr Eneth dldall Amddifad-Y mae'r un peth yn wir am hwn. Diewch ataf fi.Gwan yw'r darn hwn hefyd mewn amryw o'i linellau. Rhowch eich oriau hamdden i ryddiaith, bellach. Caiff hwn idrugaredd, am y tro. Galar gan ar ol T. Davies.Rhy faith o'r hanner. Hwyrach y buasai ei gwead yn well, pe canasech lai. Treiwch eto, ac an- fonwoh bed war neu bum pennill, a chy- hoeddir hwy er mwyn y gwrthrych. Odfl Serch.Talfyrwyd peth arni. Ym- ddengys o'i gwella dipyn. Y mae lie i wella rhagor. Bwthyn fy Mamgu.Paham y tollwch sillafau fel hyn: 'R oedd hinsawdd yr hen ddaear 'N rhy oerllyd iddi hi"? Y mae gennych hefyd ffigiwr go gymysglyd tua'r diwedd. Ni all blodeuyn foli am "farwol glwy'. Sylwch ar y cywiriadau, pan ymddang- hoso'r darn. Cyfieithiad.Y mae'n bur dda, gallem feddwl. A yw'r llinellau cloff yn y gwrei- ddiol? Hyderaf y gellwch ei ganu'n rhwydd. Diolch. Eithin Blodeu,og.Grosyii am anghywir- deb y llinell gyntaf. Ceisiwyd ei chywiro. I'r Swydidfa.— Diolch, Yr Awel, Y ffordd i safio arian, Bore ym Mai, Er cof am H. Lloyd, a Rachel Eirys. Mai, Y Ddannodd.

BORE YM MAI

BORE YM, MAI Wei angel un bai Mewn bore o Fai A'i lygaid llawn o Di ;duw, Bore sy las, Dylif o ras, >Henaintag :eisiau byw? Edrych briallen i'm hwyneb i, Minnau edrychaf i'w hwyneb hi; Edrydd brofiadau ymdrech byw i OYll iddi weled heulwen Duw. Ar drum y bannyn mewn breiniol hug, Yr eistedd Mai yn harddu'r grug; Mil yw ei osgordd yn llanw'r pant, A'r Haf yn Jlifo o aur ei dant. Chwery y chwaon ar ben y ban Awel y bore yn hyfryd wan; Y tes yn llanw, oerfel yn drai, Dagrau mis Ebrill yn wenau Mai. "A d-orrodd argaeau arall fyd? Ai Hit o Wynfa yw hyn i gyd? Chwery y plentyn ar wyrdd y d'dol, Blodau ymenyn yn llond ei gol; Llygad y dydd ar linyn glas, Sugno siwgr o'r gwullion bras; Yn rhedeg i ddal y gloyn byw Chwery ei gampau yn heulwen Duw. Y clych-lys glas o bobtu i'r Ion; Danyr awelon yn chwareu ton; Gwenynen ym murmur o ros i ros, Bywar felysion ar gyfer nos; Nentydd y bryniau yn hwian can Ar dant eu graian gan lifo'n Ian, Droant gan gallu yr olwyii fawr Fal wenith y pentref gyda'r wawr. Ty y melinydd dandrwch o gawn, Bechan ei aelwyd, ond glanwedd iawn; Pump o rai bychain yn llanw ddrws Ar f ore o Fai yn fwy na thlws: Cerddais yn araf i le yr ardd, Gwybum im' gyrraedd cartre bardd; Y gwlith ar y gwull yn berlau glai Ceinach nag arfer fore o Fai. Gwelwn y llaethferch lygad-ddu lan, Brefiadau o'r pellter yn eilio'i chan; Crynnai y gwlith tra canai y ferch Alaw y bore ar dannau serch; Mentrais hyd ati heb frad,heb fai, Mor fyw ei llygad ar fore Mai- -4. Henwr ganfyddwn wrth droed y ban, Fu 'nghudd am y gaeaf--yn oer--yn wan; Gofynnais ei helynt i'r bywyd trai, Da, diolch,' medd yntau, Bore o Fai!' 'Bore o Fai'! Ha! Hydref fu; Gwelwyd yr ardd yn gladdfa ddu; Cynghanedid a dawns gynhelir gan Fai Lie bu yr wylnos gan y bywyd trai. Tywallt y flwyddyn yn lion ei gwaed, Am lecyn i angel roi ei draed; Mai yw ei gardd, Hydref ei chroes, Diaear y bedd dyf flodau'r oes. Abertawe. HERMAS.

ER COF AM Y DIWEDDAR HANNAH LLOYD TALYBONT

ER COF AM Y DIWEDDAR HANNAH LLOYD, TALYBONT. Hannah Lloyd sy'n gwisgo'r goron Aeth a'i bryd mewn anial maith; Ymestynnai ati'n ffyddlon Er mai ganv oedd y daith; Cerddodd drwy ddyffrynoedd diffaith I feddiannu'r goron dlos, 0 dan lewyrch lamp ei gobaith Cam odd drwy ei holaf nos. Chwiaer dalentog a rhinweddol, Mam yn Israel trwy ei hoes, Nid a'n angho'i hymffrost grasol Yn ei Cheidwad mawr A'i groes; Doeth feddyges hael, a thirion, Brysio winai, dros hvybrau'r ffridd, At deuluoedd mewn trallodion, Ganol nos, fel canol dydd. Lamp ei chyngor fu'n goleuo Llwybyr llawer mab a merch, Hoffai ddysgu rhai i hwylio Tua'r net rhwng creigiau erch. Selog oedcl o blaid ei henwad, Ffyddlon yn yr Ysgol Sul; Prydferth ydoedd ei cherddediad, Cadarn ar y llwybyr cul. Trefnodd gartref am flynyddau, Golau'r aelwyd ydoedd hi, Gwin i'w henaid ydoedd geiriau Gwridgoch emyn Calfari; Gwraig ddarbodus a thosturiol, Hardded oedd mewin rhin a moes; Mynodd fyw a marw'n dduwiol 0 dan Faner Wen" y groes. Penrhyn Coch. 1. TELFRYN DAVIES.

Y FFORDD I SAFIO ARIAN

Y FFORDD I SAFIO ARIAN. Ar ben bore aethum ymaith 0 fy llety ar bleserdaith, Gan fyfyrio wrth f' hunan Ar y ffordd i safio arian. Cerddais fwy na phedair milltir Gam a cham yn eithaf cywir, Heb ro'i meddwl ar ddim diddan, Ond y ffordd i safio arian. Pur ychydig rois o sylw Trwy fy oes i'r mater hwnw, Pleser i ni oedd gw;ario'r cyfan, Heb roi'm bryd ar safio arian. Ond o'r diwedld wedi imi Chwilio'n ddyfal iawn am dani Y n dra sydyn cefais allan Ben y ffondd' i safio arian. Cefais gynyg ar fy nghario Am swllt gwyn i dref yn gryno, Ond gwrthodais gais y cabman- Dyna'r ffordd i safio arian. I dy tafarn aethum heibio Yn hamddenol heb droi iddo, Er fy syched am y ewpan- Dyna'r ffordd i safio arian. Gofyn ini Avnaeth cyfaill ffyddlon Dewch am "drip" dros for i Weston? Ond rhag myned sefais allan, Dyna'r ffordd i safio arian. Gwr a werthai ber rawnsypiau A gynygiodd im' ei nwyddau, Ond gwrthodais ifrwyth y winllan- Dyna'r ffordd i safio arian. Am flynyddau bum yn smocio Mwy na charwn ddyweyd o Baco, Ond rhoes ffordd y bibell aflan- Dyna'r ffordd i safio arian. 0 fy Haw nid a'r un geiniog Heb j'm ofyn yn dra phwyllog, I ba le yr ai di weithian- Dyna'r ffordd i safio arian. Nid wyf byth yn prynu nwyddau Nad oes arnaf fi eu heisiau, Oddifewn nac oddiallan- Dyna'r ffordd i safio arian. Bum yn perthyn gynt, er alaeth, I glwb costfawr hen lancyddiaeth, Ond priodais wraig fach ddidclan- Dyna'r ffordd i safio arian. Er fy n-hyisur hwyr a borau Fe wnant hwy fy safio innau, Rhag blinderau'r crwydryn drLiaii- Dyna'r ffordd i safio arian. Mae'r dyfodol yn fwy golau Nag y gwelais ef rai gwei thiau, Beilach, nid rhaid i mi ruddfan Fel un sydd heb bwrs nag arian. Diolch am ddod dipyn callach Nag yr oeddwn, pan yn i'engach, Gwn yn awr mai doeth o anian Yw yr hwn sy'n safio arian. Ond: rhaid i mi beidio rhoddi Fy serch arnynt rhag im' golli F' enaid gwerthfawr wedi'r cyfan Wrth y gwaith o safio arian. Owm-y-Rhondda. BARDD GLO MAN.

DIOLCH

DIOLCH Taw odd y dry chin, bu farw! Fel gobaith uwch bedd is yw; Diolch am orig ddidwrw, A phobpeth yn fud ond Duw. Diolch am gysgod encilfa, I drwsio cain edyn ffydd; A'i hanfon ar daith i'r wynfa, I ofyn am loewach dydd. Diolch am emyn y goedlan, I swyno fy nghalon friw; Ac alaw, eb xagrith aflan, Yn cloffi ei nodau byw. Diolch am gwsg ar ol gweddi, A gosteg o gylch fy mhen; Ac angel fy lor i'm noddi Dan gysgod ei aden wen. SYMLOG.

IYR AWEL

YR AWEL. Tyner awyr yn tonni-yw y fwyn Awel fad, dawl ini, O'r weirglodd wierdd a'r gerddi A phur sawr gyda pher si. -0- AFANWY. o

YSGOL Y GWYNFRYN

YSGOL Y GWYNFRYN. Dyma ni ar ddechreu tymor arall, sef yr olaf o'r flwyddyn hon. Cawsom amser rhag- orol yn ystod y ddau dymor blaenorol. Bu ein Prif-athraw medrus a'i wybodaeth eang ar ei oreu yn cyfrannu o'i helaethrwydd. Da gennym ddywedyd ein bod fel myfyrwyr Bedyddiedig, yn parhau i gynhyddu. Mae yma nursery ddigyffelyb ar gyfer y Coleg. Dymunir cyfiwyno ein diolchgarwch gwresocaf i'r eglwysi am eu caredigrwydd tuag atom. Cynhaliwyd cymanfaoedd yn ystod y ddau dymor diweddaf yn yr eglwysi canlynol: Nebo Ystrad; Bethel, Pontrhyd- yfen; Soar, Llandyfaen;, Noddfa, Abercrave; a Nantyffin, Nebo Cwmdar, Calfaria, Ys- tradgynlais; Meinoiau a Salem, Pedair Heol; Nazareth, Whitland; Carmel, Pont- lliw; Ainon, Treorci; Cwmifor; Bethel, Tumble; Seion, Gorseinon; Beulah, Cwm- twrch; Salem a Bethel, Caio. Hyderwn y bydd i'r eglwysi eraill gofio am danom yn y dyfodol agos. Y mas yma amryw o bregethwyr ieuainc gwir dda. Byddwn yn barod beunydd at alwad eglwysi y cylch. Dros y Myfyrwyr Bedyddiedig, J. PHILLIPS, Ysg.