Collection Title: Seren Cymru

Institution: The National Library of Wales

Rights: This resource is copyright of Baptist Union of Wales.

View full details

First Previous Image 16 of 16
Full Screen
1 article on this page
Advertising

Cwestiwn IECHYD Y mae hwn yn fater sydd yn dal perthyn- as a chwi yn aicr ar ryw adeg neu gilydd yn enwedig pan y mae'r anwydwst yn ffynu mor gyffredin ag yw yn awr. Y mae yn dda i wybod both i gymeryd i gadw draw ymosodiscl yr anechyd mwyaf gwan- ychol hwn, i w ymladd pan o dan ei ddylanwad alaethua, ac yn neillduol ar ol ymosodiad, oblegyd y pryd hwnw y maer cyfanaoddiad wedi ei wanychu gymaint tel y mae yn agored i'r anhwylderau mwyaf peryglua. Gwilym Evans' Ouinine ? Bitters A gydnabyddir gan bawb aydd wedi rhoddi iddi brawf teg fel y feddyginiaeth benodol oreu i ddelio a'r Anwydwat yn ei holl r&ddau amrywiol, y mae yn Ddarpanaeth aydd wedi ei pharotoi yn fedrua gyda Quinine yn nghyd a sylweddau eyfoethogol a Gwaad Burhaol ereill, cyfaddasr i'r Afu, y Treuliad, a'r holl anhwylderau aydd yn gofyn am alluoedd cryfhaol ac ychwaneg- iad nerfau. Y mae yn anmhriaiadwy pan yn dioddef gan Anwydon, Pneumonia, neu unrhyw afiechyd pwysig, neu wanychida wedi ei achoai gan ddiffyg ewsg, nen bryder o unrhyw iath, pan y mae yna deimlad cynredinol o wendid a blinder yn ycorph. Peidiwch Oedi. Ystyriwch ef yii ttWr. f, Danfonwch am goPl U J. vamphledyn o gymeradwyaethau. DarHanwch ef yn ofaiup, ac yatyriwch ef yn dda, yna pryn- wch hotel gyda'ch Fferyllydd neu'r Storea agoaaf ond mynwch weled wrth brynu fod yr enw "Gwilym Evans" ar y label, atamp, a'r hotel, oblegyd heb y rhai iayn nid oea yr un yn wirioneddol. Gwerthir yn Mhobman Mown poteli, 2a. 9c. a 4a. 60. yr an. j¡.. Unig Berchenogion Qutnine Bitte" ManMfao- turtMg CoMpaMy, Limited, LLANELLI, QEHEUmR CoYAMu. tSF- IMPORTANT T-) BAPTIST MINISTERS AND CHURCHE AN() GOWNS, BAPTS8MAL TROUSERS ANO COW?S. -'? MINISTERS BAPTISMAL TROUSERS, with Shoes and Suspenders J?L attached, best quality and TnoROD&Bf WATERPROOF, price complete ?2, oarriase paid to any address. MINISTERS BAPTISMAL GOWNS, with the latest improvements, highly recommended, 25s. 6d. carriage paid. WINTER JONltS can, with confidence, recommend these TROUSERS and GOWNS as they are in every respect well adapted for the use of all Baptist Ministers. No Church should be without them. When ordering, please state full height and waist measurement. Terms ;()ub with order. All orders are sent off per return of post. Money fetMfMed it not appfowd. Address,— R. WINTER JONES, University House, Upper- Bangor-, N. Wales. W. GR'FF!THS, Pioneer of cheap machines for the people. (Est. over 42 years.) Noted for best value in Sewing, Knitting & Washing Machines. Knitters. Hire Terms or Cash down. Lessons free. Latest improvements. Lists free. Sewing Machines. Best and Cheapest. Over 12,000 sold. Give a trial Order. Sure to please. Parts & Needles for all Machines kept in Stock. Call or rwrite— W GRIFFITHS, 80, Queen St., Neath. Collegiate Sch ool, Pontypridd. Tutors:—JENKYN JONES, B.A. (Lend.), REV. W. J.GEORGE. Namerous successes at Matriculation and Col- leges. Prospectus on Application. BhcuM be read by Evary BaptM The BaptEst Times & Freeman" (The Official Organ of the Denomination.) Etlited by REV J. M SHAKESPEARE, M A Price OM Peany Weekiy. Athrofa Aberystwyth. 4. 5. (UN O'R COLFGAU YM MaRIFYSaot< OYMRU). PrMathraw- T. F. ROBERTS, M.A., LL.D. D EOHREVA'R Tymnet nesaf ar Ddydd Mawrth, Hydref laf. 1913 Parotoir yr efrydwyr ar gyter Arholiadau PrMysgol Cymru. Cynygir amryw o ysgoloriaethau (rhai o hon- ynt yn gyfyngedig i Gymry) y awyddyo hon. Oymer yr arholiad Ie yn Aberystwyth ar y 17eg o Fia Medi, 1913. Am fanylion pellach, ymofyner &— J. H. DAVIES, M.A., Cofrestrydd. Telerau am y "Sefan Un yn wythnosol la 71.¡), y ohw&rter; MaendSt 2 "3" yn 0110. yr un. ? M uohod, ?iatoir 2g. ym mhob awHt. I'r Unol Dalaetbau, ladia, &o.. Is, 710 y ohwMt.r. Ttrfyaa y chwMter M ben bob 13 wythnos. Disgwylir taii!Mi llawn ar ddiwedd bob Ghwartm. ABicmM yn uniongyrohol il-r Swyddfai Ga'M-fyMdta panfyddo overohargo* nea gylnewidiad ym yrhM Rhoddir orybwyllioN am iaTwoiaethau he)o fed Mwohlaw 15 llinell ya He 8 fet o'r blaeu yR rbydd. Gofymir tAl o piniog &m bob wyth gsii- mawn MMWgoaon gyda.'t yagniM ya daisdwy i'r Golygydd Am delarau, &c., ymofyner a—Mr. W. M. Evans, Seren Cymru' otf!ce< Csrmarthen. t i? ?"I"I'!l'?! '?'S !I''I':I'!l':I"l!$! ? Hf S t !"Sut .m.m:.t:1:.t!.II" U .? :¡ vr N n Ydych ? Mae pawb yn gyfarwydd a'r cwestiwn ? ffi hwn. Clywir ef dros yr holl fyd. Yn !I! mhob iaith ceir ymholiad cyfyatyr i "Sut yr ydychP" Yr un dyhead a ;r. dymuniadmawrcyfEredinolywiechyd ffi da. Dywed y meddygon medrusaf