Collection Title: Seren Cymru

Institution: The National Library of Wales

Rights: This resource is copyright of Baptist Union of Wales.

View full details

First Previous Image 2 of 16 Next Last
Full Screen
1 article on this page
Advertising

GWYNFRYN SCHOOL, Ammanford, (Established 1880) Headmaster-J. GWILI JENKINS, M.A. For terms and prospectus, and list of Successes, apply HEAD-MASTER. I t.1 w h f:'l'i 0 III j] lll t ij i ? n i i "?.öo i ? ii !j ATTODIAD LLAWLYFR MOLIANT. s. c. Solffa, Llian 0 6 Hen Nodiant, Llisum 0 6 "LLAWLYFR MOUANT" Solffa, Llian cryf, gydag Attodiad 2 0 „ Lledr etto gydag Attodiad 3 0 „ Gwell etto gydag Attodiad 4 0 „ Etto goreu gydag Attodiad 5 6 Hen Nodiant, Llian cryf gydag Attodiad 2 6 „ Lledr otto o,-ydag Attok? iad 3 6 „ Etto ystwyth gydag Attodi&d r' 4 6 Argraphiad bTM geiriau yn unig gytlag Attodiad, llian. 4 C Argraphiad bTaa geiriau yn tirig pdag Attodiad, lJedr 6 0 LLAWLYFR MOLIANT YR YSaOL SABBOTHOL ? ? B. (.. Solffa, Llian cryf ] 6 HenNodiantetto 1 6 MRS. MEIGANT JONES, Llawlyfr Mo!!ant" Office, CMnafVMt -1_ Yn Awr yn Barod, y Drydedd Gyfrol: CYFIEITHIAD NEWYDD OR TESTAMENT NEWYDD Gyda Nodiadau Beirniadol ac Eglurhao! Yn cynwys holl EPISTOLAU PAUL, Gan y PRIF-ATHRAW WM. EDWARDS, B A D D Caerdydd. Pris, mewn llian, Tri Swilt; mewn lledr hardd, Pedwar Swilt. Hefyd, gellir cael y Tair Cyfrol am Naw Swilt. Y Seithfed yn rhad. Fw cael oddi wrth yr Awd wr. AT EtN DOSBARTHWYR AN DARLLENWVR. W Amcenir gwneyd y Seren yn gyf- rwng eSeithiol i ddwyn materion yr enwad gerbron bob teulu Bedyddiol Cymreig, a .thaer erfynir ar i'r doabarthwyr geisio cyn- orthwyo i ddwyn hyn oddiamgyleh, trwy gael darllenwyr newyddion. 0 hyn allan anfoner pob gohebiaeth yn nghylch Hysbysiadau, &c., i Ysgrifenydd y Cwmni,-M R. W. M. EVANS, "Seren Cymru Office, Carmarthen, a phob Taliad- au yn uniongyrchol i'r Trysorydd,- Rev. E. U. THOMAS, The Manse, Tabernade, Cannarthen. A HOME FROM HOME. CARTREF ODDICARTREF I D. J. Truscott, J L, U Ottg (Pant-y-Celyn House), 87, MARYLANDS RD PADDINGTON LONDON, W. MODERATE CHARGES. Fifteen Minutes' Walk from Paddington Station Fare by Bus Id., by Cab Is. Telephone :—No, 7037, P.O. Hampstead. Ctearance O?i?of SHOP SOILED K??HC ? Second Hand ? BOOKS Af-"? ? ?_? < ? ) Af.- -? ?? —? I'w cae! gan W. 1\;1. Evans a'i Fab, Swyddfa Seren Cymru," Caerfyrddin Seren Corner (1841—42), 2 nynedd yn gynawn am 7s. 6c. Barnesonthe Romans. Clearance price Is. Testament Newydd: Cyneithiad Wm. Sal- esbury, pris 7s. 6c.; Pris Gostyngol 2s. 6c. The Portable Commentary, New Testa- ment complete (Brown & Fausset), 7s. 6d.; clearance price 3s. Corph o Dduwinyddiaeth, yn Ofynion ac Atebion, gan y Diweddar Barch. J. Brown. 1812. Bound in vol.. Price 3s. Bywydl a Llafur Moody a Sankey, yn nghyda 15 o'u Pregethau. Mewn Llian 6s., Pris Gostyngol 2s. 6c. Hanes y Bedyddwyr yn Nghymru," gan Spinther, Yn gynawn mewn 4 Cyfrol,Llian. (Shop Soiled Copy.) Pris 29s. Pris Gost- yngol 19s. Cofiant Evan Thomas, CasnewycJld', mewn Llian Is. 6c.; Pris Gostyngol lOc. Gwaith Bard'donot Trebor Mai, Prif Eng- lynion Cymru, mewn Llian 5s.; Pris Gost- yngol 2s. 6c. The Welsh Religious Revival, 1904-5. A Retrospect and a Criticism, by J. Vyrnyw Morgan, Di.D. Cloth 5s.; Clearance price 2s. Diwygwyr Cymru, gan Beriah Gwynie Evans, me-Wit Llian 4s.; Pris Gostyngol Is. 6c. Ad!ais y DiwygiadL Pregethau gan Wei- nidogion Methodstiaid. Mown Llian 2s. 6c.; Pris Gostyngol Is. 3c. LIeferydd y Prophwydi." Pregethau gan Tiifer o Weinidogion. Mewn Llian 3s. 6c.; Pris Gostyngol Is. 4c. Gweithoedd Cawrdaf, yn gynawn. Mewn Llian 3s.; Pris Gostyngol Is. 6c. Geiriad!ur Ysgrythyrol, gan Dr. Wm. Davies. 1,020 tud. Dros Gant a Deg o Ddarluniau. Llian 16s. Pris Gostyngol 7s. The Complete Works of Andrew Fuller, Large Edition; Half-bound 15s. Clearance Price 5s. Dartleniadau Sabbathol, Darluniadol, Parch. W. Owen. Mewn Llian (Large Ed- ition), 10s.; Pris Gostyngol 3s. 6c. LLYFRAU CYHOEDDEDIG GAN Hugh Evans a'! Pe!b!on, Swydtffa'r "Brython," 358, Stanley Road, Liverpool. A Key and Guide to the We!sh Language or a Welsh-English Dictionary and Gram- mar combined. Text-Book. The Welsh Bible. By Pedr Hir. Cloth 4s. net. 0 For i Fyn,yddl, la Chaniadau eraHl, gan Elpliin. Llian Hardd, 2s. 6ch. Codi'r Hwyl. Llyfr Newydd o Adrodd- iadau, wedi 'ei gynnull gan Olygydd y Brython. 154 o dd,arnau, 200 tudalen. Y Sylltaid goreu a hetaethaf yn yr iaith. Ail- Argramad. Amien Is., llian Is. 6ch. Y Morthwyl, 1, saith ugain o Adroddiad- au. 200 tudalen, Amien Is. -1 Y Morthwyl, 2, saith ,ugain o Adi'oddiad- au. 200 tudalen, Amien Is. New Wales. Some aspects of National Idealism with a plea for Welsh Home Rule, by Gwilym 0. Grimth. Introduction by Edward T. John, Esq., M.P. Price 6d. Ceinion Rhuddfryn. Dan olygiaetheifab, y Parch. Lewis Morris, Wrexham. Yngbyda darlun o'r awdu-i", a nodiadau bywgraffyddol gan Dr. Oernyw Williams. Argramad Rhad (mewn amien) 6ch. Moses: O'r Cawell a'r Mor Coch. Drama Gymraeg at wasanaeth Gobeithluoedd, gan Pedr Hir. Ail Argramad. Pris 4c. D/\UERSYLW! CYSTADLEUAETH BWYSIG. Yn ngwyneb y galw mawr sydd ar hyn o bryd am Ddramodau Newydd, y 111a\3 Mri. W. M. Evans a'i Fab, Swyddia "Seren Cymru," Caerfyrddin, am gynyg- gwobrwyon sylweddol am y Dramodau goren ar y testy nau canlyuol: I.—Drama, ar unrhyw destyn (i'w pher- Norjnio o fewn dwy awr) .64 4s. II.—Drama Gymreig ar unrhyw dcstyn, i beidio cymeryd dros a'wr i'w chwareu. X2. III.—Drama Gymreig-, ar destyn digrifol (humorous), i beidio cymeryd dros 3 chwarter awr i'w chwareu..61 Is. AMODAU. 1-— Y Cyfansoddiadau Buddugol i fo