Collection Title: Seren Cymru

Institution: The National Library of Wales

Rights: This resource is copyright of Baptist Union of Wales.

View full details

First Previous Image 15 of 16 Next Last
Full Screen
1 article on this page
Advertising

Hysbysiadau yr Enwa., I I- COLEG BANGOR. 1 't Fa uynnelir y cytariodydd blynyddol dyddiati Mawrth a Mercher, Mehefin 23 a'r 24. Dydd Mawrth, am hanner awr wedi dau yn y Colegdy, Pwyllgor y Genhadaotli Gar- trefol. Am chwech yn ysgoldy Penrallt y Pwyllgor Gweithiol, ao am saith yngng-hap- el Penrallt cyfarfod yr Hen Fyfyrwyr. Dar- llenir papyr gan y Parch. R. Ellis Wil- liams, Pembre, ar "Yr Elfen Apocalyptaidd yn yr Ysgrythyrau." Dilynir hwn gan gyn- hadledd agored. Dydd Mercher, am hanner awr wedi naw yn ysgoldy Penuel, y Pwyllgor Cyffredinol. Am hanner awr wedi deg yng nghapel Pen- uel y Cyfarfod Blynyddol. Cadeirydd, Evan Owen, Ysw., Y.H., Caerdydd. Am hanner awr wedi dau yn yr un He y Ddarlitli Fly,n- yddol, gan y Parch. H. C. Williams, D.D., I Corwen. Testyn, Crist y Llythyr at yr Hebreaid." Cadeirydd, J. Williams, Ysw., M.A., Abergele. Am saith yn yr un lie y bregeth Gymraeg i'r Myfyrwyr gan y Parch. B. Humphreys, Felinfoel. D'-S.— Y ceisiadau am lety i'w danfon fel arfer i'r Prifathro S. Morris, M.A., heb fod yn ddiweddarach na dydd Sadwrn, Mehefin 13eg. J. GRIFFITHS, Ysg. CYMANFA BEDYDDWYR MON. Cynhelir yr uchod yn Bethel, Caergybi, Llun a Mawrth, Mehefin 15 a'r 16, 1914. Cynhadleddau dydd Llun am 10 a 1.30 o'r gloch. Nos Lun a dydd Mawrth pregethir gany Parchn. E. T. Jones, Llanelli; J. Lee Davies, Brynaman; W. Saunders, Ponty- cymer; a Jubilee Young, Felinganol. Y mae trefniadau wedi eu gwneuthur i sicrhau trens rhad ail ddydd y Gymanfa o'r holl orsafoedd o fewn y sir, oddieithr Red Wharf Bay Branch. J. B. HUGHES, Ysg. I Belan, Llangefni. CYMANFA DINBYCH, FFLINT, A M,EIRION. Cynhelir cyfarfodydd blynyddol y Gym- anfa uchod yn Seion, Oefnmawr, dyddiau Mawrth, Mercher a Iau, Mehefin 16, 17 a'r 18. Cyferfydd y pwyllgorau ddydd Mawrth. Oynaidleddau dydd Mercher am 10 a 2. Cyfarfodydd Cyhoeddus: Nos Pawrtli, Cyf- arfod Cenhadol; nos Mercher, Cyfarfod Dir- westol; boreu Iau, cyfeillach. Cyfarfodydd pregethu dydd1 Iau am 10, 2, a 6. Ysgrifien- nydd Lleol, Mr. Jonathan Powell, 72, High St., Cefnmawr, Ruabon Moss. W. ROWLANDS, Ysg. CYMANFA ARFON. Cynhelir yr uchod Iau a Gwener, Meh. 11 a'r 12, ym Mhenrhyndeudraeth. Cyn- adledd ddydd Iau am 10.30 ac un o'r gloch. Pregethir nos Iau a idydd Gwener gan Parchn. Charles Davies, Caerdydd; E. T. Jones, Llanelli; O. Davies, D.D., Caernar- von; Proff. J. T. Evans, M.A., B.D., Bangor, ac eraill. Cyfarfod y Zenana am 5 o'r gloch ddydd Gwener. Ceisiadau am lety i'r gweinidogion a'r oenhadon i'w hanfon i Mr. Daniel Jones, Waterloo House, Penrhyndeudraeth, erbyn Mai 30. Llandudno. H. BRYN DAVIES, Ysg. CWRDD DOSBARTH CYLCH CASTELLNEDD. Cynhelir yr uchod y,ng Nghalfaria, Sciwen, ddydd Mawrth, Mehefin 30, 1914. Dechreuir y Gynhadledd am 2 o'r gloch. Darllenir papur gan y Parch. Ellis Davies, Briton Perry. Crynant. JNO. MORGAN, Yse. CYMANFA DiDWYREINIOL BEDYDD- WYR MORGANNWG. Cynhelir yr uchod yn Smyrna, Aberfan, Mercher a Iau, Mehefin 17 a'r 18, 1914. Cwrldd gweddi am 9 o'r gloch foreu Merch- er kian lywyddiaeth Mr. Richard Jones, Dowlais, yr Is-lywyidd. Cynhadleddau am 10 a 2 o'r gloch. Cw?dd (?yhoeddus nos Feroher am 6 o'r gloch. Oedfeuon pregethu dydd Iau am 7, 10, 2, a 6, o'r gloch. THOS. RICHARDS, Ysg. lm::iimirui¡III!¡illlln:HIIIIRIIIIIIIIIIIIIIIIIIII!lil!III!111111IIIIIIIIIIIIIUllllinllllllllilllllllllllllll&lIIlllIIlIilmllllllllllllllUllll!illllUmllllll! ? PAHAM | I  I y gwna eich =  cyfateb  I C'HWI I jHI" = B 5 ii Dylal clwyf neu losg gaef ei fanhau cyn el fod g yn cauatf. Os na wneir hyn bydd yn achosi B is trafferth yn ol Jlaw. Mae ENAINT HOLLOWA V B g yn glanhau cyn y bydd yn gwella. Mae yn H g ghmhau o waelod y clwyf, ac yn gyntaf yn (ynu Ii g allan bob amhuredd. Dyna paham y mae yn caef B ■ ei gymeradwyo gan bawb dros yr holl fyd, a B S phaham y mae yn gyfaddas i chwi. Ire?dd!a g ? mewn modd rhyfedd, ac y mae yn rhoi gwelfbad B S uniongyrchol i ddwylaw toredig neu fa!aethau. S I Mae yn dda at donadau, briwiau, Hosgiadau, §g ? ysgaldiau, &c., a dylai bob amser gael ei gadw B 8 at law. B j Mewn achosion o Wynegon, Troedwst, a rhai I H tebyg, mae ENAINT HOLLOWAY wedl ? rhoi B j gwelihad rhyfedd gyda chynorthwy PELEN? ? m HOLLOWAY. 1 v §1  H? | Enaint Hollo way. tf/!f Cartref Cysurus S Ymwel- wyip a LLUNDAIN. Mrs fordeiia Edwards-Rees, MEIRION, 51, Redcliffe Rd. (off Fulham Rd.), South Kensington, London, S.W. TrSns trydanol mynych o Euston a Paddington i Orsaf S. Kensington; Hwylus lawn i bob cyfeiriad. TELERAU RHESYMOL. Poteli 2/- A 1/6 Defnyddiwyd gan y Parch. Chas. Spurgeon Parch. W. Car- lile, Parch. Fuller Gooch, Cenadaeth Ley- sian. Mabwysiedir ef yn awr gan Filoedd o Eglwysi, Capeli, a Chenadaethau 0 flaen unrhyw un arall. Gwinoedd CYMUNDEB ANFrDDWOL WELCH. Anfonwch 6c. am ddwy botel samp a'n llyfryn arbenig-, yr hwn a rydd wybodaeth lawn am ein gwinoedd hefyd, dystiolaethau oddiwrth lawer o weinidogion adnabyddus. y rhai sydd wedi eu defnyddio. W-E L C H-'S NON-ALCOHOLIC STPRIUZE INVALID WINE, Neu Grawn-nodd Cyngwasgol, sydd yn wir hufen y Grawnsypiau Melusaf a dyfir. POTELI PEINT, 2s. 6c. pob un 0 rai gynrychiolant nodd uwchlawpum' pwys o rawnwin, wedi eu gwarantu yn rhydd oddiwrth alcohol, surni, siwgr, dwfr, lliw, neu unrhyw fater i roddi bias. Y mae felly, nid yn unig yn ddiodl achus a Melus, ond yn donic cryf-Meddyginiaeth Natur- anmhrisiadwy i gleifion, neu lie y mae angen maeth adeiledydd y gwaed, torwr syched, a chodwr chwant bwyd. Gan y cynwys WELCH'S Non-AlcoholicIN- VALID WINE sudd pur y grawnwin, y mae yn adfelydd y gellir ei roddi i gleifion gyda pherffaith ddiogelwch. Anfonir Potel Beint fel sampl, gyda manylion llawn, yn rhad drwy y post ar dderbyniad I 2s 6c. Welch Grape Juice Co., Ltd., 61, I Farringdon Road, London, OLD COLLEGE SCHOOL CARMARTHEN, Proprietors ard Principals :— REV. J. B. THOMAS LateTHeadmaater of Park-y-Velvet Academy; Under- graduate of London University Open Exhibitioner of Cardiff Univeraity, &c. REV. T.1D. GLYNDWR RICHARDS, B.A B.D. REV EVAN WILLIAMS, B.Sc. Summary of Successes. EXAMINATIONS. 1911 in EXAMINATIONS. Alone. 1905 Matriculation of Wales 10 59 Theological Colleges 23 160 Commercial & Professional 25 130 Scholarships 2 18 Totals 60 36i Limited number of Boarders kept at the Masters Houses, No. 3 & 5, THE PARADE. Fo J- rospectus and Particulars apply to Principals. Cytr Gartreioi 1 uymry pan yn Llundain. Bingham Hotel (Private), Opposite 5, Southampton Buildings, Chancery Lane. Chancery Lane, .Tube Station. Holborn London, W.O. This superior Hotel is most conveniently situated for Visitors for either Business or Pleasure, and is under the personal super- vision of Mr. and Mrs. J. Nicholas Lewis. Most Central for Law Courts, City, West End and all parts of London. Special Feature- Wetness, Home Comforts, Cleanliness, Good Catering, with Strictly Moderate Charges. Special Terms to Ministers. Electric Light Throughout. Night Porter. Telegrams—Alcoves, London. Telephone-522 Central Patronized and Highly Recommended by Loodind W-dob ILIGhiM.