Collection Title: Seren Cymru

Institution: The National Library of Wales

Rights: This resource is copyright of Baptist Union of Wales.

View full details

First Previous Image 13 of 16 Next Last
Full Screen
1 article on this page
Advertising

Works by Professor RUDOLF EUCKEN. Introduced to English Readers by W. Tudor Jones, D.Phil. (Jena), of whom Dr. Eucken says: "No English- man has a clearer understanding of the meaning of my philosophy." An Interpretation of Rudolf Eucken's Philosophy, By fthe Rev. W. TUDOR JONES. Crown 8vo, Cloth 5s. net. "The book presents an excellent view of my philosophy."—Dr. EUCKEN. The book supplies a great want, and does so (with signal ability, verve, and vigour. "-Christiaiz World. There was an excellent reason for offering such an authoritative and 'suc- cinct statement. The book delivers the theory ably and well. "-Athen6cum. The survey is complete, nothing is hurried, the atmosphere is English. The ability and sincerity of the author cannot fail to impress thoughtful readers. "—Prof. BANKS in the Methodist Recorder. Dr. Tudior Jones has written an ad- mirable introduction. It brings out rwith great lucidity the main points in Eucken's teaching. "-Guardian. The "'Truth -?of Religion. ell rut.o e 19lon. By Dr. RUDOLF EUCKEN. Translated by Rev. W. TUDOR JONES. Second Edition, based on the latest Ger- man edition, and containing nearly 100 pages of new material. Dewy 8vo. Cloth. 12s. 6d. net. The book holds the reader's; attention by the energy that surges through the whole, while he is charmed with the elo- quence and wealth of language preserved in Dr. Jones' excellent translation. This is one of the greatest apologies for religion ever written. "-The Christian Commonwealth. New Voluimes by Dr. Eucken Just Ready. Knowledge and Life. Translated by Rev. W. TUDOR JONES, Crown 8vo. Cloth. 5s. net. Present-Day Ethics In their Relation to the Spiritual Life. Being the Deem Lectures delivered [at New York University. Translated, by MARGARET VON SE3DEWITI, and Edited by the Rev. W. TUDOR JONES. Crown 8vo. Cloth. 3s. net. WILLIAMS & NORGATE, 14, Henrietta Street, Covent Garden, W.C. RHIWMATIC AC ANHWYLDEB Y KIDNEY. Triniaeth Radl. Y mae rhiwmatic yn ganlyniad uric acid crystals yn y llywethau a'r cymmalau, effaith gormod o uric acid yn y cyfansoddiad, a'r acid hwn ydyw'r achos penaf o boen yn y cefn, lumbago, sciatica, gowt, an- nhrefn y dwfr, careg, grafel, dropsi, diabetes, a Bright's disease. Y mae Tabledi Estora yn driniaeth effeithiol a llwyddiannus ar gyfer hyu, ac wedi gwella llu o achosion, wedi i feddyginiaethau eraill fethu, yr hyn a gyfrif am y ffaith eu bod yn cyflym gymmeryd lie meddyginiaethau ar ol yr oes "-ydynt yn ami allan o gyrhaedd pawb ond y cyfoethog. Y mae nifer cyfyngedig o focses o Dabledi Estora yn cael eu cynnyg yn rkad er profi eu bod yn llawn warantu eu dis,rifiad meddyginiaeth onest at y Kidney am bris gonest, Is. lie. y bocs o40 o dabledi, neu 6 bocs am 6s. Cyflenwir hwy gan y rhan fwyaf o fferyllwyr. Y mae y cynnyg hwn o un bocs llawn yn parhau mewn grym i ddarllenwyr Seren Cymru am ddeng niwrnod o'r dyddiad hwn, ac ar yr ammod fod y rhybudd hwn yn cael ei dori allaii a'i anfon gyda 3c. mewn stamps, onid e, fe anwybyddir y ceisiadau a'r amcan ydyw, diogelu rhag rhai nad oes arnynt angen am y cynnyg. Cyfeiriad—Estora Co., 132, Charing Cross Road, London, W.C. UNDEB CERDDOROL BEDYDDWYR CYLCH TREHARRIS. Llungwyn ydyw dydd gwyl yr Undeb uchod. Gwneir yr Undebi i fyny o eg- lwysi Calf aria a Nazareth, Abercynon; Berthlwyd, Brynhyfryd Treharris; Salem, Bedlinog; Smyrna, Aberfan; a Chalfaria, Merthyr Vale. Cynnaliwyid yr wyl eleni fel arfer, yn Mrynhyfryd, Treharris. Ar- weinydd y dydd ydoecld Mr. Arthur Thom- as, G. & L., Aberdar; Organydd, Mr. T. D. Edwards (Mms. Doc.), Treharris. Y llywyddion oeddynt: Bore, Mr. M. L. Jones, Bedlinog; prynhawn, Mr. Richard Morgan, Aberfan; hwyr, Jacob Ray, Ysw., Treharris. Yr anthemau ganwyd oeddynt "Byddmelus Daeth yr gofio y eyfamod" (Isalaw). a cc Daeth yr awr" (S. Davies, Maesteg). Rhag ttrethu eich gofod af heibio lieb enwi y tonau, ond rhaid yw dwieud i ni gael hwyl a bias ar eu canu. Dyma ymweliaid cyntaf Mr. Thomas, ond sicr gennyf nad yr olaf. Rho- ddodd foddlonrwydd cy ffnedinol; gwyr y ffordd i galon y gynulleidfa, am y gwyr y ffordd i galon yr emynau. Datganwyd yn ystod y dydd gan Miss Hannah Grif fiths, Aberfan; A Mr. a Mrs. J. Morgan, Abercynon. Adroddwyd gan Miss May Howells, Abercynon; a Mr. Tom Stephens, Treharris. Siaradwyd gan Cynghorwr Wm. Jones, Treharris, Mr. Walters, Cwmafon; Mr. Phillip Morgan, Ystrad Mynach; Ar- weinydd y Rehearsals ydoedd y brawd T. J. Davies, Aberfan. Derbynied yr arwein- yddion Ileol ein idiolchgarwch diffuant am eu llafur. E. EVANS. "SEREN CYMRU CO., Ltd. Receipts June 23-30. £ s. d. 105 Mrs. E. H. Edwiards, Llan- gadock 0 5 0 296 John Jones, Bethesda 0 6 0 57 Rev. J. G. Davies, Pengam 0 6 8 127 James Evans, Blaengwynfi 0 10 10 647 George Williarns, 69, High 4 12 1 St., Swansea 4 12 1 602 T. J. Thomas, 91, Bute St., Treorchy 2 10 0 359 Rev. J. Lewis, Tyldesley 0 3 4 275 Dd. Jones, Nevin 0 7 6 192 J. B. Harries, Midhurst 0 3 5 657 Miss M. Williams, Newport 0 7 6 178 J. P. Griffiths, Cwmdu 0 10 0 69 Thos. Davies, Penlan Fach Llanstephan # 0 3 4 615 E. Vaughan, Llanbrynmair 0 10 0 688 Wm. Williams, Llanddoget 1 9 6 535 Messrs. J. 'C. Roberts &Son Cardigan 1 4 5 361 J. D. Lewis, Llandyssul 0 10 10 97 R. Edwards, Port Dinorwic 0 7 5 281 Rev. D. Jones, Corwen 0 3 .4 547 R. J- Roberts, Tonypandy 0 » z 6 W. Batcman, Mill Farm, Fishguard 0 10 10 163 W. Gibby, Clynderwen 0 1 8 298 Rev. Hugh Jones, Penrhynside 0 5 0 116 D. Evans, Treherbert 0 8 « 678 S. Williams, Gwaelodygarth 1 3 It 421 E. Morgan, Birmingham J 1 8 105 Mrs. Edwards, Llangadock 0 2 J bJ 603 Capt. T. Thomas, Llanybyther 0 7 10 423 E. M. Morgan, Chubut, Buenos 1 14 u Ayres 1 14 0 385 Rev. Waldo Lewis, B.A., 0 1 1 Carmarthen 0 1 1 649 Mrs. Williams, Llanwrtyd 0 8 9 Wells J ? 9 499 R. Pritchard, Ponkey « Jj R. Jones, Llangoed 0 10 0 515 Rev. M. T. Rees, Meinciau 0 3 4 504 Radnorshire StandaDd Co Ltd. 0 ? 13 5 Advts. J. Samuel (U.Y.S.B.C.), Tre- 0 10 0 forest 0 10 0 i1n 0 n u ft J. E. George, Hirwaen 10 0 0 Messrs. Townahend.Birming- 4 12 2 ham 4 12 2 Messrs. Mather & Crowther, 2 g Q 0 Messrs. Estora & Co., London 1 6 0 £40 13 2i E. U. Thomas, Treaaurer. The Manse, Tabernacle, Carmarthen. Hysbysiadau yr Enwad. CWRDD DOSBARTH CYLCH GOWERTON. Cynhelir yr iuohodl yn Gerazim, Cwmger- dinen, dydd Iau, Gorff. 9, 1914. T. H. JONES, Ysg. Caecerrig Road, Pontardulais. 4 HUNA.RD LINE—ROYAL MAIL 8TEAMR8 ? ?UNARD LINE—ROYAL MAIL STEAMMES FASTEST VESSELS IN THE WORLD. AQUITANIA, Britain's Largest L'ner. To NEW YORK direct. I To BOSTON, via From Liverpool at 2.30 p.m. Queenstown, From Liverpool at 5 p.m. Lusitania. Sat., Tul., 4 Laconia. Tues. July 7 Aquitatiia-. •-Sat. July 11 Franconia Tues., July 21 Carmania Sat. July 18 Carmania Tues., Aux. 11 Special trains from Euston to Liverpool on Satur- days at 9.25 a.m. (for 2 30 p m. sailing), and on Tues- days at 2 noon (for 5 p.m. sailing). special Train from St. Pancras Station, London to Liverpool at 6-10 p.m. every Friday. TO CANADA. From SOUTHAMPTON Via QUEENSTOWN. To QUEBEC and MONTREAL. Andania.Thurs., July 9 Andania.. Thurs. Aug. 13 Alaunia Thurs., July 23 Ascania..Thurs., Aug. 20 Arply CUNARD LINE, Liverpool; London, 51, Bi-ihopsgate, E-C.; 29-30, Cockspur-street, S.W.; or Paris, 37, Boulevard des Capucines (opposite Rue Scribe Davies's Cough Mixture PESWCHI PESWCHI Ni raid 1 nab ofni caalvuiadau Anwyd a Pheswcb ond gofaln fod potelaid o Davies's, ough Mixture yn v Ty. Bydd pob dyn JB feddy i' w deulu at holl anhwylderau y Ctwddl a'r FIest, os bydd Davies's Cough Mixture wrtb law. Y mae miloedd lawer wedi cael iachad ac yn gwneud eu goreu i'w gymell ar ereill sydd yn dioddef. Ni raid cymeryd ond UN DOSE er profi ei ddylanwad uniongyrchol yn rhyddhau y Phlegnt, yn clirio y Llais, yn cynhesu ao yn cryfhau y Frest, gan wsithio pob Anwyd ft Chrygni ymaith. DAVIES'S OOUOIJ MIXTURE at BESWCH. DAVIES'S OOUGH MIXTURE at ANWYD. DAVIES'S OOUiJHMIXTURE at ASTHMA. Os gwyddoch am ywun yn dioddef oddiwrto Bswch a Bronchitis anrhegwch ef a photelaide COUGH MIXTURE HUGH DAVIES, ao teoh beadithi yw ddydd. l/lt a 2/9 y betel. HUGH DAVIES, Chemist, Machynlleth. kcs. Bteechers Worm Powders. Anffaeledig at y Llynger. 1/li y box. HUGH DAVIES, Chemist, Machynlleth. SARZINE At 8uro y Gwaed. BLOOD At Pimples, Blackheads. MIXTURE At Ddoluriau. Ysfa. 216 At Scurvy, Toriad Allan. Postage 31. At Isciit G-maed Par. HUGH DAVIES, Chemist, Machynlleth. ———— DANGER at the COMMUNION TABLE. Out of the 38 Medical Officers of Hea.1th in Scotland 33 aØirm that in using the eotnl'curaU^LroTMe^ C^ni^.Toa™W S: danger more th" 2.000 B?Sttah Chuf ches have substituted I N DI V ID U A L COMMUNION CUPS. 80 Providing a' clean Cap, free from infection for every communicant. Are you   t   monii?s saying if samples may be submitted, 08J' Free, by the "On.- moniaU «jni« if samples LTBTBWMINGHAU. IJJ ljJJ:ÃJ{